Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV.

Verheerlijking en goedkeuring van de Aramese Geestelijke Genocide

Help de Aramese taal, Aramese volk, Aramese Cultuur en Aramese geschiedenis te verdedigen


Maandag 9-10-2006 werd op een buitengewoon beledigende, verwerpelijke en respectloze wijze een groot aanval uitgevoerd op de identiteit van de Christelijke Arameeërs van Mesopotamië door het actualiteitsprogramma Het NetwerkTV; een rubriek van de twee "christelijke" omroepen van nederland. Tijdens de uitzending werd gesproken over “Assyriers”; “Assyrische genocide” en beelden uit de Aramese kerken in Twente werden getoond en omschreven als “Assyriers”. Een duidelijke en welgeplande moedwillige aanval op de identiteit van ons volk.

 

De term “Assyriers” is hun eigen product; uitgevonden door het westerse Christendom, en ze willen het ten koste van alles ons opdringen. De Journalist Albert Stol heeft in zijn boek,, “De Nestorianen, ondergaan van een Christenvolk” het gedrag van deze Westerse Christenen voortreffelijk onder woorden gebracht door te zeggen,, ,, Terwijl de naam Chaldeeërs (1552) betrekking had op de geünieerden (met Rome), werd de tweelingnaam Assyriërs (19e eeuw)  aan de Nestorianen gegeven, die deze naam ook zelf begonnen te gebruiken. Zoals de Rooms-katholieke kerk de aanduiding Chaldees populariseerde deed de Anglicaanse missie dat later met de aanduiding “Assyrisch".

(Meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm)

 

Een volk wordt gehersenspoeld, berooft van z’n identiteit (en van z’n cultuur) en vervolgens wordt een andere identiteit opgedrongen. Dat is Aramese geestelijke genocide; dat zijn nu de Westerse missionarissen en dat is het werk van “Jezus “ van het Westen die uitdrukkelijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel!

 

De oorlog en haat tussen de Anglicaanse Kerk en de Katholieke Kerk werd uitgevochten ten koste van het Aramese volk. De katholieken (samen met Frankrijk) promoten hun product “Chaldeeers” en de Anglicanen (Groot Brittanie) promoten hun product “Assyriers”. De beide partijen meenden daarmee “Jezus” te dienen. Echter dat was niet Jezus van de Bijbel; maar een andere “Jezus”; namelijk: de machtige Jezus van het Westen.

 

Dus: In tegenstelling tot de Armeense genocide, kent de Aramese genocide een geestelijke en lichamelijke genocide. De geestelijke genocide vond plaats vanaf de 16e eeuw toen de Westerse missionarissen naar het midden-oosten kwamen en een grote ravage hebben aangericht onder de weerloze, verzwakte en veelal analfabete Arameeërs van Mesopotamie met als resultaat dat ze kwetsbaar werden gemaakt aan hen die het pad van het zwaard praktiseren. Dit hebben ze gedaan in de naam van ‘Jezus” van het Westen, waardoor immense haat, verdeeldheid en het vernietiging van hun cultuur tot gevolg had.

In diepere zin gaat het hier om Westerse Geestelijke kolonisatie en slavernij.

 

Aramese Geestelijke Genocide: Gepleegd door de Westerse Christenen (en hun nazaten, inclusief de redactie van NetwerkTV).

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Geestelijke_genocide.htm

 

Aramese Lichamelijke Genocide: Gepleegd door de Koerden en de Turken.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/ArameseGenocide.htm

 

Met andere woorden: Op maandag 9-10-2006; heeft het programma NetwerkTV het Aramese geestelijke genocide verheerlijkt en goedgekeurd in plaats van af te wijzen en te veroordelen. En de spelletjes van de missionarissen werden op onheilige wijze verheerlijkt en in leven gehouden door Het NetwerkTV. Reden? Wel, het is uitgevonden door het Westen, het is hun product en dus moet iedereen het maar accepteren en goedkeuren.

 

De Verborgen Parel

 

Buitengewoon schokkend dat de mensen van het programma netwerkTV geen gevoel hebben voor de wetenschappelijk hoog kwalitatieve multimedia project: De Verborgen Parel (http://www.aramnaharaim.org/Dutch/film_arameeers.htm)

 

De Verborgen Parel bestaat uit drie videobanden samen met drie wetenschappelijke boeken en handelt over 3000 jaar Aramese Geschiedenis, Geloof en Cultuur.

 

Het script voor het project is geschreven door de beroemde professor van de Oxford University; Sebastian P. Brock. Professor Brock is een autoriteit op het gebied van Hebreeuws, Aramees en Syrisch Orthodoxe kerk geschiedenis. Brock gaf leiding aan een team van geleerden van wereld faam en hebben een product van een zeer kwalitatieve wetenschappelijke gehalte geleverd

 

Deze prachtige en adembenemende multimedia project kan dienen als een bron van informatie voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de cultuur, religie en geschiedenis van een van de oudste Semitische volken van het Midden-Oosten; die sinds duizenden jaren leven in dit deel van de wereld.

Niet alleen externe bronnen; maar ook interne bronnen hebben onze geschiedenis goed gedocumenteerd.

 

De geleerden van de kerk van Antiochië

 

Niet alleen in de Verborgen Parel wordt op een voortreffelijke wijze getuigenis afgelegd omtrent de majestueuze Aramese geschiedenis; maar dit wordt tevens bevestigd door de briljante historici van de Kerk van Antiochië, die allemaal uitblonken in hun wijsheid en kennis in vergelijking met hun tijdgenoten en de wereld van hun tijd niet alleen hebben verlicht met de theologische kennis, maar ook met de profane wetenschap.

(Zie meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Getuigenissen_geleerden.htm)

 

Wij citeren twee van deze geleerden:

 

1. De Oost-Syrische Nestoriaanse Kerk:

 

Oost-Syrische Bisschop Bar Bahlul uit Bagdad (963), legt in zijn woordenboek de naam ‘Syrië’ als volgt uit: “Voorheen werden de Syriërs ‘Arameeërs’ genoemd, maar toen ze onder heerschappij van (koning) Cyrus kwamen, werden ze Syriërs genoemd.”

 

2. De Syrische Kerk van Antiochië

 

St. Jacob van Edessa (Turkije, Urfa, 708 ) zegt over ons volk: Het is op deze manier, dat wij Arameeërs, dat wil zeggen Syriërs…”

 

Met deze twee simpele citaten wordt in feite alle onzin met betrekking tot het Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriers” zoals uitgezonden door“NetwerkTV” onderuit gehaald. Echter de kijker is onjuist geïnformeerd omtrent de oorsprong van ons volk en is zich niet bewust van het bestaan van dergelijke wetenschappelijke bewijzen. Hierdoor ontstaat een vertekende beeld omtrent de afkomst van ons volk!

 

De geleerden van de Kerk van Antiochië hadden veel beter toegang tot de historische bronnen dan de redactie van het NetwerkTV en het product van de Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij, “ Asyriers”.

 

“Het NetwerkTV” wilde kennelijk koste wat het kost ons volk valselijk aan Nederland voorstellen als ,”Assyriers” om daarmee de ideologie van de “Jezus” van het Westen en zijn handlangers (missionarissen) in leven te houden. Bij navraag zal men ontkennen; echter ze zijn altijd goed op de hoogte gehouden van deze zaken.

 

Speelt het NetwerkTV terrorisme in de kaart?

 

Het product van de Westerse Missionarissen “assyriers” heeft alles in het werk gesteld om zichzelf te promoten. Ja, ze hebben zelfs hun toevlucht gezocht tot terrorisme om maar het “Assyrisme” te promoten.

(Zie meer: http://www.aramnahrin.org/Dutch/APO_ADO_22_4_1993.htm)

 

Op 24-4-1993 sloten het product van de westerse missionarissen “Assyriers” een monsterverbond met de PKK om reclame te maken voor de “Assyrische” zaak. Grofweg werden de volgende afspraken gemaakt:

 

1. De ,,Assyriërs” (ADO)-de geschiedenisvervalsers, de nazaten en het ,,product” van de Westerse geestelijke kolonisatie van de 19e-eeuw zouden zo snel mogelijk een PKK- achtige organisatie op potten moeten gaan zetten om zij aan zij met de PKK te gaan vechten. Daarbij zouden ze zeer intensive proberen om de jongeren in het westen te rekruteren. Deze organisatie raakte later bekend onder benaming: Bethnarin Freedom Party (BFP)of Gabo d’Hirtutho d’Bethnarin (GHB). Al in 2002 werd bekend dat ze rond 200 jongeren hadden geronseld voor guerrilla activiteiten in het noorden van Irak. In Nederland hielden ze hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede, demonstraties om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij GHB.

 

2. Als tegenprestatie hiervoor vroeg ADO om in de Kurdische media voortaan te spreken van ,,Assyriërs” en deze benamingen te verheerlijken.  Een soort ,,Assyrianisering" campagne om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Inderdaad zag dat vanaf 2004 een enorme compagne op gang in de Koeridsche waarin steeds gesproken werd over ,,Assyriers". Het bestaan van het Aramese volk werd simpelweg ontkent.

 

3. Als derde punt was de belofte door de PKK dat als Koerdistan zou worden veroverd; de overwinning ook de ,,Assyriers" ten deel zou vallen. Dat wil zeggen dat zij ook een deelachtig zouden worden. 

 

Als gevolg van deze afspraken; kwamen vele “Assyriers” in het Koerdische Parlement en namen deel aan hun activiteiten.

En het NetwerkTV heeft ten diepste ook een bijdrage geleverd aan deze afspraken.

 

Oproep aan moraalridders

 

Met enorm kabaal en tamtam werden de twee CDA en een PVDA kamerleden afgekraakt van hoe fout ze allemaal niet zijn; omdat zij de genocide niet erkennen. De zaak werd breed uitgemeten. Sommigen willen wetten maken om de ontkenners van de genocide te bestraffen! Maar natuurlijk is het fout om genocide niet te erkennen. Echter, het is wel erg boeiend en fascinerend om te vernemen door wie het allemaal wordt verteld en naar de media gebracht.

 

Als de moraalridders over beetje “normen, waarden en geweten” beschikken dienen ze nu wel naar voren te treden om eigen fouten toe te geven en hun zelfgemaakte product “assyriers” te veroordelen en de Aramese geestelijke genocide te erkennen en de daders ervan te veroordelen. Het wordt nu wel spannend!

 

Als het gaat het gaat om wetten: Hoe zit het dan met de Aramese geestelijke genocide? Bent U ook bereid om daar wetten voor te maken…?? Of wordt de kwestie nu te gevoelig om eigen Westerse “creatie” aan te pakken?

 

Je kunt iemand geestelijk of lichamelijk doden: het gaat steeds om genocide