Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen.


De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen.

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriėntalist

 

Datum: 22-9-2008

Bron:

 • http://www.americanchronicle.com/articles/74834

 • http://www.buzzle.com/articles/the-ongoing-aramaean-genocide-the-fabricated-pseudo-assyrian-nation-and-kurdish-terrorists.html

 • http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/The-Ongoing-Aramaean-Genocide--the-Fabricated-Pseudo-Assyrian-Nation--and-Kurdish-Terrorists/125685


In een eerdere artikel, focusseerde ik op de geestelijke en culturele genocide dat gepleegd werd op de grote delen van de Aziatische Midden Oosten tegen de Arameeėrs (“Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist”, http://www.americanchronicle.com/articles/74519)

 

De Aramese Genocide is uitsluitend te wijten aan de Anglo- Franse plannen voor de dominantie van het Midden-Oosten en is uitgevoerd in een tijdperk van tenminste vier tot vijf eeuwen. De Katholieke en de Anglicaanse missionarissen die reisden in de tijden van Ottomaanse en Safevidische Iranese Rijken van delen van hedendaagse Midden Oosten (Zuidoosten Turkije, Zuidwesten Iran, Irak, Koeweit, Jordaniė, Syriė, Libanon, Israėl en Palestina), waren criminele agenten die de angsten en onveiligheid van de lokalen Aramese Christelijke minderheden uitbuitten en door de valse belofte van hulp, dwongen hen om hun eerdere – authentieke – religies te verlaten en de Westerse versie van het Christendom te aanvaarden, dat hun voorouders lang geleden afkerig hadden geweigerd.

 

De uitroeiing van de Oriėntaalse Christelijke geloof door de Westerse Europese Christelijke missionarissen werd voleindigd met een criminele daad van nationale dimensies uitgevoerd tegen de Aramese natie, die deze gemarginaliseerde (in zowel Ottomaanse als Safevidische Iranese rijke) Aramese Christelijke minderheden voor een dilemma stelden ‘verwerping of meewerken’. Geleidelijk aan dwongen ze hen valse nationale identiteiten te aanvaarden.

 

De Katholieke missionarissen dwongen de Arameeėrs die hen volgenden om te geloven dat ze Chaldeeėrs waren, en de Anglicaanse missionarissen dwongen de Arameeėrs die hen volgden om te geloven dat ze Assyriėrs zijn.

 

Beide historische benamingen zijn absoluut vals en totaal desastreus omdat ze driedeling veroorzaakten onder de Arameeėrs, waardoor drie nationale groepen van dezelfde natie werden geschapen, namelijk:

 

1. diegenen die de Westerse Europese vervalsingen verwierpen en behielden hun Aramese nationale identiteit.

2. diegenen die geloven dat ze Chaldeeėrs zijn, en

3. diegenen die geloven dat ze Assyriėrs zijn. 

 

Bovenop de driedeling, reduceerden de criminele Westerse Europese intrige de Arameeėrs tot een gemarginaliseerde en vervolgde bevolkingen, verraderlijk hen blootstellend aan de genocide door de Koerden (1915-1917), en voorkwamen dat ze een nationale onafhankelijkheid zouden bereiken.

 

Een onafhankelijke Aramese staat in het gebied van Libanon, Syriė en delen van Irak zou een grootste obstakel zijn tegen de opgang van de monsterlijke en valselijke Pan- Arabisme en Pan- Islamisme die allemaal Westerse Europese academische producties zijn geprojecteerd door de criminele Oriėntaalse academici op hun Arabisch sprekende studenten.

 

In feite zijn de Arameeėrs geen minderheden in de voornoemde gebieden van de Aziatische Midden Oosten. Ze zijn de absolute meerderheid in termen van etniciteit omdat de Arabisch sprekende meerderheid geen Arabieren maar Arameeėrs zijn, die geleidelijk in de loop der eeuwen gearabiseerd werden vanwege hun overgang tot Islam. Maar de Arabisatie vond alleen plaats op het taalkundige niveau, omdat op het gebied van de vermenging er geen enkele vergelijking kon worden gemaakt tussen Arameeėrs en Arabieren ten tijden van de profeet Muhammad daar de eersten de laatsten overtroffen hun aantal met factor 20:1 met zeer conservatieve benadering.

 

Het lijkt dat de overleving – ondanks al deze veranderlijke en criminele koloniale politiek van de Westerse Europese pseudo- Christelijke establishment – van de Arameeėrs een gruwelijk probleem is voor deze Vrijmetselaarij gangster die bloed lieten vloeien na de ondergang van de Ottomaanse Rijk dat ze evangeliseerden als een magische oplossing die automatisch de Paradijs naar het Midden Oosten zou brengen.

 

Ze beloofden het Paradijs, en ze leverden de meest afschuwelijke deel van de hel, niet in staat om hun permanente Satanische daden te stoppen, leidden ze recentelijk de gedesoriėnteerde Arameeėrs, al diegenen die zich schaamteloos, valselijk en zelfmoordend zichzelf ‘Assyriėrs’ noemen, tot een alliantie met de Koerdische terroristen van de PKK, hebben de dwaze en blinde leiderschap van de afvallige Arameeėrs geen historische les geleerd. Hun grootouders werden afgeslacht door de voorouders van de PKK gangsters, maar dit betekent niets voor hen.

 

Dus wacht de moderne geschiedenis van de Midden Oosten’ guurste bladzijde af om zichzelf opnieuw te herhalen binnen enkele jaren.

 

Ik publiceer hier een inzichtvolle analyse over de ongelofelijke samenwerking tussen de Assyrianitische Arameeėrs met hun toekomstige afslachters, zoals geopenbaard in een nauwgezet en perfect gedocumenteerde manier door de Arameeėrs van Aram Nahrin. Omdat het onderwerp zeer lang is, zal het een zekere aantal artikelen in beslag nemen voordat de series kan worden voleindigd.

Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

Doel van dit verbond: Het vervalsen van de Aramese identiteit, Abdullah Ocalan zegt "De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

In navolging van Hezballah probeert ook PKK Christenen te rekruteren (en hun geschiedenis te vervalsen).

English Version

De zure vruchten van de Westerse bemoeienis met het Midden-Oosten heeft tot gruwelijke resultaten geleid. Misbruikmakend van de naam van Jezus Christus van de Bijbel kwamen ze naar het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw en deden zich voor als "beschermers" van de Aramese Christenen, met als resultaat: haat, verdeeldheid, fanatisme, nationalisme, ophitsing vader tegen zoon, dochter tegen moeder waardoor de Aramese natie gedoemd was tot vernietiging. Ze hebben enorme haat en jaloezie gekweekt bij de Islamieten naar ons volk toe. Ze hebben de Turkse sultanaat en andere machten in de regio tegen de Aramese natie opgezet en hen laten vermoorden in de hoop dat de Arameeėrs hulp zouden zoeken bij de Katholieke of Protestante missie om hen vervolgens te bekeren naar de ideologie van de afschuwelijke Jezus van het Westen, die uiteraard niets te maken heeft met Jezus Christus van de Bijbel. Ze hebben hun geestelijken hetzij gedwongen, hetzij met geld omgekocht om de ideologie van de gruwelijke Jezus van het Westen te aanvaarden.

Toen de Katholieke missionarissen samen met Frankrijk in de 16e eeuw een deel van de Oost-Aramese natie hadden gehersenspoeld en hen de naam  "Chaldeeėrs" gegeven en hun kerk de "Chaldese kerk van Bayblon" hadden genoemd, kon Engeland  hier niet achterblijven. Daarom begonnen de Engelse diplomaten en Anglicaanse missionarissen, als tegenzet, hetzelfde spel in de 19e eeuw te herhalen door het resterende deel van de Aramese Nestoriaanse stammen van Urmia (Iran) en Hakkaria (Turkije) te hersenspoelen om zich “Assyriėrs” te noemen, die later zich uitte in een afschuwelijke vorm van fanatisme dat resulteerde in o.a. geschiedenis vervalsing. Overal in de Aramese kerkelijke en seculiere boeken waar “Aramees” of “Syrisch” stond geschreven werd vervangen door “Assyrisch”. Aramese taal werd “Assyrische” genoemd, Aramese volk “Assyrische” volk enz.. enz.. Dus een soort geestelijke genocide heeft hier plaatsgevonden.

Deze Arameeėrs die zich “Assyriėrs” noemen hebben geen middel onbenut gelaten om het “Assyriansme” te promoten. Of het gaat om genocide kwestie, mensenrechtensituatie van ons volk in het Midden-Oosten of sociale problemen met de jongeren in het Westen; hun ultieme doel is niet zo zeer het onderwerp of het probleem zelf, maar vooral het promoten van de naam “Assyriėrs”. Deze fanatiek drang tot het promoten van de benaming “Assyriėrs” heeft een afschuwelijke hoogtepunt gekregen in een monsterverbond die ze sloten met de PKK. Dit monsterverbond werd uitvoerig besproken in een  vier pagina's tellende artikel verschenen in de Turkstalige PKK krant "Berxwedan" van 15 Juni 1993. Wij vermelden hieronder de complete vertaling van Berxwedan met de linker kolom de originele Turkse tekst waarin de krant is gedrukt en de rechterkolom de Nederlandse vertaling. Wij hebben ook van de originele krant een hoge resolutie A3- scan gemaakt, waardoor de lezer de krant in de digitale vorm kan downloaden of om online te lezen.

 

Hieronder vermelden wij, als inleiding, eerste enkele opmerkingen omtrent deze kwestie om de lezer wat achtergrondinformatie te verschaffen.

 

1. Het begin van dit monsterverbond: Hoe is het allemaal begonnen ?

Numan Ugur- PKK- Assyrische Democratische organisatie.

 

Het is bekend dat Hezbollah al jaren Christenen rekruteert om bepaalde deuren open te krijgen die normaal gesloten zouden zijn. De PKK heeft daar kennelijk iets van geleerd. Op de hoogtepunt van hun strijd, rond 1984, slaagde de PKK in om enkele "Christenen" in het zuidoosten van Turkije te rekruteren. Één van deze Christenen was een zekere meneer Numan Uğur uit het dorp Mezizah, uit Tur Abdin (Zuidoosten van Turkije). Numan Ugur werd een vertrouweling van Abdullah Ocalan, een naaste medewerker, een tweede man van PKK. Bij afwezigheid van Ocalan, kwam de verantwoordelijkheid in de handen van Ugur.

 

1.1 Numan Ugur, de vriend van Abdullah Oclan, komt naar Duitsland in 1993.

 

In 1993 kwam Numan Ugur naar Duitsland en voerde diverse gespreken met de organisaties van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen. Ugur overtuigde het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie (ADO) om een verbond met de PKK aan te gaan.

Over het bezoek van Numan Ugur aan Duitsland in 1993 zegt ADO op blz. 20, Kolom 3 tegen Abdullah Ocalan" Nadat Uw vriend N.U. (=Numan Ugur) naar ons kwam hebben wij de PKK iets meer van dichtbij leren kennen. (Blz. 20, kolom 3)

 

Dit citaat getuigd van de goede relatie die Ugur had met Ocalan, daar de krant een PKK krant is en zo'n citaat schrijven ze niet zo maar op, alles is nauwkeurig gewogen. Merk verder op dat de heer Numan Ugur erg belangrijk is voor de PKK, daar ze alleen zijn initialen vermelden, namelijk N.U.

 

In 1993 werd dus in de "Assyrische" vereniging Bethnahrin in Augusburg een delegatie samengesteld namens ADO, onder begeleiding van de tweede man van PKK, de heer Numan Ugur en ze brachten een bezoek aan Ocalan in Syriė om het monsterverbond te bezegelen.

 

2. Wat voor afspraken werden gemaakt tussen het Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" en de PKK?

 

Als wij de PKK krant Berxwedan bestuderen, dan kunnen wij de afspraken samenvatten in drie punten:

 • Oprichting van een zusterorganisatie van de PKK en het rekruteren van de jongeren

 • Het vervalsen van de Aramese identiteit

 • Als PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriers" hieraan ook deelachtig zijn.

Wij gaan hieronder de afspraken meer in details behandelen.

 

2.1. Oprichting van de zusterpartij van de PKK en het rekruteren van de jongeren.

 

ADO en de PKK spraken met elkaar af dat er een zusterpartij van de PKK zou worden opgericht door ADO en ondersteund door de PKK, zowel moreel als financieel. Deze zusterpartij van de PKK raakte na haar oprichting bekend als GHB (In het Aramees: "Gabo D'Hirutho D'' Bethnahrin")= Betnahrin Vrijheidspartij. Later is de naam ervan veranderd in MUB (Mautobnutho Umtonoyo Bethanrin= Betharin nationale partij)

 

Enkele uitspraken van Abdullah Ocalan waarin hij erop aandringt om de zusterpartij van de PKK op te richten:

 

Blz 16, Kolom 3 zegt Abdullah Ocalan:

 • "Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt. We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

 • Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

 • We staan er klaar voor en willen het graag zien.

 • Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

 • We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

 • Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.  

Op blz 18, Kolom 6 zegt hij:

 • "Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen.

Op Blz. 19, Kolom 1 zegt hij:

 • "We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • e in Syriė levende Syriėrs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriėrs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 • Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

 • Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Op Blz. 19, Kolom 2 zegt hij "

 • Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

 • Willen jullie dit ook uitproberen?

 • De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

 • Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt hij "

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

De voornoemde citaten spreken voor zich. Ze zijn allemaal letterlijk in vervulling gegaan.

 

Hoe zou de oprichting van de GHB, de zusterpartij van de PKK, vorm krijgen?

 

Op blz. 17 Kolom 4 zegt zegt ADO hierover:

 •  Wij als Assyrische Democratische Organisatie, bekommeren ons ook om hen die naar het buitenland zijn uitgeweken.

 • In Europa en andere landen hebben wij verenigingen, federaties die tot doel hebben om de eenheid te bewerkstelligen binnen ons volk en voeren gelijksoortige activiteiten uit"

Inderdaad, geachte lezer, de oprichting van de GHB vond plaats dankzij de aanwezigheid van verenigingen en federaties van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen - het ultieme product van haat, verdeeldheid en de Westerse geestelijke koloniale drang tot vernietiging - in Duitsland, zweden, Nederland en anderen landen. In Nederland bijvoorbeeld is zoals bekend de Assyrische Mesopotamische vereniging in Enschede een ADO- vereniging en de mensen die erbij betrokken zijn, waarvan sommigen afkomstig uit Syriė, zijn oude bekenden van ADO. En wat is er nu aan de hand? Sinds jaren subsidieert gemeente Enschede de Assyrische Mesopotamische Vereniging alsof het allemaal de normaalste zaak van de wereld is.

 

Na hun terugkomst uit Syriė, werd de GHB op potten gezet en men begon meteen met demonstraties en bijeenkomsten samen met de PKK te organiseren, precies zoals Abdullah Ocalan had voorgesteld, dat wil zeggen " Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.  "(Blz. 19, Kolom 1)

 

De "Assyrische" federaties en verenigingen werden voorbereid en massademonstraties werden georganiseerd om de jongeren voor de strijd te rekruteren. Natuurlijk werden deze activiteiten georganiseerd onder het dekmantel van "genocide", "culturele manifestatie",  "mensenrechten" enz.. enz.. Het hoofddoel was echter om de jongeren te rekruteren voor de PKK. Het ging de terroristische "Assyriėrs" zo voor de wind, dankzij natuurlijk de steun van de PKK, dat ze tegen het jaar 2001 al rond 200 jongeren hadden gerekruteerd die in de trainingskampen van de PKK actief waren. In Nederland organiseerden zij hongerstakingen voor het politiebureau in Enschede en andere activiteiten om de jongeren bij de PKK te betrekken.

 

Een Aramese politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, werd gerekruteerd en vermoord in het Noorden van Irak, omdat hij weigerde om mee te doen aan de strijd tegen de Turken. Let wel hij werd niet vermoord door de Moslims, maar door zijn eigen terroristische "Assyrische Christelijke" broeders. Kulan laat twee kinderen en een vrouw achter.

 


 

Deze publicatie bestaat in totaal uit 7 artikelen.

 

Artikel 2:

 

 • http://www.americanchronicle.com/articles/74834

 • http://www.buzzle.com/articles/the-ongoing-aramaean-genocide-the-fabricated-pseudo-assyrian-nation-and-kurdish-terrorists.html

 • http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/The-Ongoing-Aramaean-Genocide--the-Fabricated-Pseudo-Assyrian-Nation--and-Kurdish-Terrorists/125685

 

Artikel 3:

 

 

Artikel 4:

 

 

Artikel 5:

 

 

Artikel 6:

 

 

Artikel 7: