Paulus Al-Khoury Al-Kfarnissy

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriëntalist

Datum: 22-9-2008:

Bron:

 

 In de twee voorgaande artikelen, openbaarden wij diverse recentelijk aspecten van de Anglo- Franse koloniale betrokkenheid (doormiddel van makkelijk beet te nemen lokalen afgevaardigden) in delen van de Aziatische Midden Oosten bewoond door de Aramese natie, die na drie (3) millennia van bestaan doelwit werd van de Westerse koloniale politiek. (“De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en Koerdische Terroristen http://www.americanchronicle.com/articles/74834;

Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs http://www.americanchronicle.com/articles/74953)

 

Onder de begeleiding van de afvallige Vrijmetserlaarij Lodge, die de koloniale establishment van Frankrijk en England controleert, werd een ‘onheilige alliantie’ gesmeed tussen de terroristische “Koerdische” organisatie PKK (praktisch een constructie van de Franse geheime dienst) en de ‘Assyrianitische’ organisaties van de Arameeërs, op wiens reikwijdte van verraderlijk werk zullen wij intensief in de toekomst focusseren. Dit brengt verder de overleving van de Aramese Natie in het gevaar, zowel het nationale geheel en de zich bewuste Arameeërs alsmede de gedesoriënteerde en bedrieglijke ‘Assyrianisten’.

 

In dit artikel zullen wij doorgaan met de publicatie van het inzichtvolle onderzoek dat eerst werd gepubliceerd op de Aramese website www.aramnahrin.org. We zullen de huidige serie afronden in de voortkomende artikels.

 

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

3.3 De berg Cudi...... Evangelische Omroep.. RADAR.. Dominee Mete

 

Om het bestuur van ADO over te halen aan het strijd van de PKK deel te nemen, zegt Abdullah Ocalan het volgende "Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd). Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel (Blz. 19, Kolom 1).

 

Wat bedoeld Abdullah Ocalan met de woorden "jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi ...." ?

 

De berg Cudi ligt in het Zuid-Oosten van Turkije, de streek Hassana waar de Oost- Aramese Nestoriaanse Protestanten woonden. Deze protestanten werden ook wel "Msiha.. Msiha.. Allaha... Allaha (Jezus...Jezus...God...God) protestanten genoemd. Zoals meneer Ocalan zegt waren de jongeren uit de dorpen rondom de Berg Cudi al in 1993 betrokken bij de activiteiten van de PKK. Toen de Turkse geheime dienst hierachter kwam, werden de dorpen opgeblazen en de inwoners vluchtten naar het Westen. Een deel ervan kwam naar Nederland en vestigden zich in Wierden en een andere deel ging naar België en vestigde zich in Antwerpen/Mechelen.

 

In 2000 maakte de actualiteitsrubriek van de EO RADAR een programma over de dorpen in Hassana waarin Dominee Mete uit Wierden meeging naar het Zuid-Oosten van Turkije om zijn platgebombardeerde dorpen te bezoeken. Hij mocht de dorpen niet in. In het reportage van de EO, onder leiding van de heer A. Lock, werd de Turkse staat flink op de korrel genomen. Er werd met geen woord gerept over de jongeren uit de dorpen van meneer Mete die aan de activiteiten van de PKK deelnamen. Dominee Mete die zich voordeed als man Gods "vergat" om te vertellen dat hij medeschuldig was aan het opblazen van deze dorpen door het Turkse leger. Hij en zijn geloofsgenoten hadden hun kinderen niet moeten laten deelnemen aan de activiteiten van de PKK. De Turken hadden dan geen enkel excuses gehad om de dorpen op te blazen. Maar niet alleen dat, het is een antichristelijke daad waar figuren als Mete (en zijn geloofsgenoten) kennelijk niet stil bijstaan om te begrijpen dat je als Christenen je schoon dient te houden van dergelijke onfrisse zaken. Ze staan echter graag klaar om te janken en anderen in hun gezicht te spugen, maar kijken nooit naar zichzelf en onderwerpen zichzelf aan geen enkel onderzoek om te kijken of hun gedrag wel juist is.

 

O maar vergist U zich niet geachte lezer, de uitspraak van Ocalan dat de jongeren uit de dorpen rondom de Cudi Berg aan de strijd meedoen is echt geen blufpoker, integendeel! Zo'n uitspraak doet Ocalan niet zo maar.

 

De vermoorde politieman uit Amsterdam, de heer C. Kulan, was de zoon van de zus van dominee Mete. De "Assyrische" PKK/GHB/ADO terroristen hadden hem de naam "Michael Cudi" gegeven. Als dominee Mete werkelijk Gods man zou zijn, dan zou hij na de moord van zijn neef door zijn mede "Assyrische" "Christenen" aan de kaak hadden gesteld en ermee naar buiten zijn gekomen. Maar nog hij, nog anderen hebben hiervan publiekelijk iets van gezegd, vermoedelijk omdat men nattigheid voelde.

 

Sindsdien heeft de Evangelische Omroep op een bespottelijke en een smakeloze manier campagne gestart om samen met de "Assyrische" PKK/ADO/GHB aanhangers en sympathisanten de geschiedenis van de Aramese natie te vervalsen in Nederland, precies zoals afgesproken door de heer Ocalan en de criminelen van ADO. Nee, laat U alstublieft niet door de praatjes van sommige racisten bij de EO misleiden die dan als antwoord geven "Wij wisten het niet". O, jawel hoor, ze weten het heel goed.

 

Maar wat is het probleem dan? Eigenlijk heel simpel, namelijk " Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen " (1 Tess 2: 10-11)

 

Deze mensen, die pretenderen van Jezus te getuigen, hebben de leugen ongelofelijk lief! Waarom is dat zo? Omdat zij anders de wandeden van hun voorouders, die de naam van Jezus Christus van de Bijbel hebben misbruikt om de Aramese natie in de 16e en 19e eeuw te verscheuren door het uitvinden van de valse identiteiten "Chaldeeërs" en "Assyriërs", ondubbelzinnig moeten veroordelen. En dat zullen zij nooit doen en om die reden volgen ze graag de leugen en in plaats van zich open te stellen voor de waarheid, hoe moeilijk dat soms ook mag zijn!

 

En dat is exact de reden waarom deze kwaadaardige bandieten zo graag samenwerken met deze PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen om de Aramese natie valselijk aan Nederland te presenteren. Van deze bandieten zijn er ook genoeg in de VS te vinden.

 

De moord op de heer Kulan werd door de "Assyrische" PKK/GHB/ADO terroristen heel anders gepresenteerd aan de wereld. Op diverse forum werden berichten verspreid over de moord op de heer Kulan, onder andere op de "Chaldean Discussion Froum" (thans gestopt). Op 23 Januari 2002, werd de volgende bericht (die we hebben vertaald) gepubliceerd op de Forum van Chaldean Online:

 

Verklaring aan ons volk over de martelaarschap van onze kameraad Michael (Cudi).

 

De gerespecteerd cadre en guerrilla van onze partij, kameraad Mihayel (Cudi), verloor samen met zijn guerrilla divisie de weg door de wind en sneeuwstorm op 11.01.2002 op zijn terugweg van zijn opdracht.

 

Nadat ze erin waren geslaagd contact op te nemen met hun hoofdkwartier door radioverbinding, werd onmiddellijk hulp gestuurd.

 

Onder zeer moeilijke omstandigheden begon de zoektocht door een sneeuwlaag van 1 meter hoog. De speurtocht duurde lang voordat ze werden gevonden. Twee guerrilla’s konden worden gered na onmiddellijke behandeling, maar voor kameraad Mihayel (Cudi) was de hulp te laat. Hij overleed aan bevriezing. Kameraad Michael (Cudi) werd begraven op 13.01.2002 na een speciale ceremonie in onze Thuisland.  

 

Kort biografie van Mihaye (Cudi).

 

Mihayel (Cudi) was geboren in 1971 in het dorp Hassana. Samen met zijn familie vluchtte hij naar Nederland in 1978 waar hij zich vestigde. Hij voltooide zijn opleiding en werd een politieman na een opleiding van 5 jaar aan de politie academie. In 1996 werd hij lid van de partij. Op 1 mei 1999 keerde hij terug naar het Thuisland. Hij was daar actief voor de partij in Mosul (Nineveh) en andere gebieden van de regio. Op 11.01.2002 overleed hij tijdens het uitvoeren van zijn taak en werd een martelaar.

 

Herdenking van Mihayel (Cudi)

 

Om de kameraad Mihayel (Cudi) te herdenken en over hem te wenen, werden in onze Thuisland en Europa herdenkingen georganiseerd: Irak, Syrië, Libanon, Nederland, zweden, Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk.

Wij nodigen alle groepen uit, vrienden en sympathisanten om de kameraad Mihayel (Cudi) te herdenken en hierbij zijn strijd te erkennen voor de vrijheid van ons volk.

 

Hoogachtend,

 

GHB

(Mesopotamische Vrijheidspartij)

Centrale Comité

18.01.2002

 

Het verhaal zoals verspreid op diverse forums door de PKK GHB/ADO "Assyrische" terroristen dient U met een grote korrel zout in te nemen. De heer Kulan, de terroristen noemen hem "Mihayel (Cudi)"- met natuurlijk een verwijzing naar de berg Cudi waar ook meneer Ocalan naar refereerde, wilde naar Iran gaan. Onder valse voorwendselen stopten ze eerst in Irak. Daar werd hem verteld dat hij diende te vechten voor de PKK/GHB/ADO, iets wat hij als politieman pertinent weigerde. Hij werd ter plaatse door zijn eigen mede "Assyrische" "Christenen" doodgeschoten en vervolgens plaatsten ze het dode lichaam onder een laag sneeuw en maakten ze daar foto's van om te laten zien dat hij in een sneeuwstroom was omgekomen.

Dit is, geachte lezer, één van de velen zure vruchten van het het immorele criminele Westerse geestelijke Koloniaal product "Assyriërs". En ze gaan gewoon ermee door alsof hun voorouders een heilige daad hebben verricht.

 

Om de zaak in de doofpot te stoppen, organiseerden de GHB/ADO/ PKK "Assyrische" terroristen diverse bijeenkomsten om hem te herdenken. In de St. Kuryaqos kerk in Enschede bijvoorbeeld, werd ook een bijeenkomst georganiseerd, met daarbij de familieleden van de heer Kulan, de vader, de vrouw en natuurlijke de PKK/GHB/ADO terroristen.

 

De maffia doet precies dezelfde. Namelijk, ze vermoorden iemand en vervolgens gaan ze naar de begrafenis om hun deelneming te betuigen. En deze criminele terroristen hebben  zich nu genesteld in de kerkenraden, verenigen en hebben onbelemmerde toegang tot kloosters en andere gebouwen. Alleen een criminele, perverse en een vervloekte volk, die Jezus Christus compleet aan de kant heeft gezet, laat dergelijke terroristen toe. Een normale Christelijke gemeenschap zou dit nooit toelaten. Uitgesloten!

 

3.4. Abdullah Ocalan ontmoet bisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo.

 

Op blz. 19, Kolom 6 zegt Abdullah Ocalan het volgende over zijn ontmoeting met bisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo:

 • Ik waardeer zeer hoog de woorden van de in Aleppo wonende Syrische Metropoliet de heer Yohanna.

 • Ik weet het niet of hij geliefd is of niet; dat is een andere kwestie.

 • Maar in mijn ogen is hij één van de eerwaardige.

 • Hij zei “Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”.

Wij weten niet wat het doel was van deze ontmoeting en wat de heren met elkaar hebben gesproken. Wij weten ook niet of bisschop Ibrahim iets te maken heeft met het monsterverbond tussen PKK en ADO. Het kan ook gewoon een normale ontmoeting zijn geweest. Maar als het waar is dat Yohanna Ibrahim tegen Ocalan heeft gezegd dat "“Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”, dan is dat zeer ernstig en de heer Ibrahim heeft niet veel begrepen van de leer van Jezus Christus.

 

3.5. De provincie Cezire (= Tigris) in het Noorden van Syrië. 

 

Abdullah Ocalan verwijst diverse keren naar de provincie Cezire in het noorden van Syrië. In Cezire wonen vele Arameeërs en Koerden door elkaar. De provincie Cezire valt onder de verantwoordelijkheid van bisschop Matta Rohom.

 

Ocalan zegt over Cezire:

 • Groot percentage van de in Cezire levende Koerden en Syriërs zijn afkomstig uit Mardin, Midyat en andere gebieden (Blz. 19, Kolom 1)

 • Hierna is het nodig om ook Europa te benaderen/erbij te betrekken, ook is het nodig om Cezire te benaderen (Blz. 19, Kolom 1)

 • Dat wil zeggen, ze moeten nu gaan naar Cezire en zeggen dat ik het zo heb gezegd (Blz. 19, Kolom 4)

 • Als het volk het niet accepteert, al is het één persoon die niet accepteert, laten ze komen en zeggen  (Blz. 19, Kolom 4)

Wij weten niet waarom Ocalan verwijst naar Cezire. We achten het onwaarschijnlijk, echter zeker niet uitgesloten dat bisschop Matta Rohom betrokken is geweest bij het tot stand komen van dit monsterverbond. Het was wel opmerkelijk dat de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen gemakkelijke vrije toegang hadden en nog steeds hebben tot Matta Rohom en zijn klooster in Tal Wardit.

 

3.6. 1998: Turkije wil St. Gabriel Klooster sluiten

 

Als laatste punt willen wij in het kader van het monsterverbond tussen PKK en ADO de dreiging van de sluiting van de St. Gabriel Klooster door de Turken in 1998 bespreken.

 

In 1998 wilde Turkije het klooster St. Gabriel sluiten vanwege het rekruteren van terroristen. Voordat wij hier nader op ingaan, gaan wij eerst wat achtergrondinformatie verschaffen aan de lezer.

 

Je kunt van alles en nog wat van de Turken zeggen, je kunt zeggen dat ze mensenrechten niet respecteren, je kunt zeggen dat ze te nationalistisch zijn (Ataturk: Het is trots om Turk te zijn), je kunt zeggen dat ze minderheden compleet negeren enz.. enz.. Maar in het geval van de "Assyrische" GHB/PKK/ADO terroristen kun je de Turken echt niets wijsmaken, want ze hebben echt wel hier een punt. O maar natuurlijk, zullen ze de kwestie compleet uitbuiten, misbruiken en overdrijven, daar zijn ze ook heel goed in.

 

Maar één ding is wel duidelijk en dat is dit: Mensen als Dominee Mete en vele anderen met hem hebben geen pot om op te staan als het gaat om het spugen in het gezicht van de Turken. Dit soort figuren hebben werkelijk waar geen idee dat ze de naam van Jezus Christus ongehoord bespottelijk maken. En ze hebben nog steeds geen idee waarom ze vluchteling zijn geworden en willen dat ook niet weten.

 

Door het toedoen van de PKK/GHB/ADO "Assyrische" terroristen - het ultieme product van het westerse immoraliteit in het Midden-Oosten- heeft de Turkse Hoge Raad in 2006 ons volk op de terroristenlijst gezet, een zeer ernstige kwestie waar het achterlijke en lakse volk werkelijk geen gehoor aan heeft gegeven. Naar aanleiding daarvan hebben wij toen een artikel gepubliceerd waarin wij het één en ander van zeggen. Na de publicatie van het artikel begonnen de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen een enorme hetze tegen onze organisatie. Ze kopieerden het artikel op ons website en verspreiden in het klooster en kerken, spraken mensen erop aan, vervalsten de inhoud van het artikel enz.. enz... En het domme en blinde volk? Die nam hun criminele terroristische leugens als een zoete koek in.

 

De ADO/GHB "Assyrische" terroristen namen vervolgens contact met hun grote vriend Isa Gulten en bisschop Samuel Aktas. Gultan en Aktas namen contact met enkele figuren in Nederland om maatregelen te nemen tegen Aram-Naharaim organisatie, onder andere namen ze contact met de federatie, zoals wij hebben begrepen. Gultan heeft ook bezoekers aan het klooster uit Europa aangesproken om maatregelen te nemen tegen Aram-Naharaim organisatie.

 

De heer Isa Gulten komt uit het dorp Bote in Tur Abdin. Om die reden, begonnen sommige criminele families uit het Bote in Nederland en Zweden zich te morren en wilden ze de Aram-Naharaim organisatie aanpakken. Dat wil zeggen via geweld het zwijgen opleggen. Twee van deze criminele figuren wonen in Oldenzaal, in Nederland. Deze onnozele bandieten kunnen nog lezen, nog schrijven, hun kwaadheid en haat was enkel en alleen gebaseerd op de leugens en propaganda van de GHB/ADO/PKK "Assyrische" terroristen.

 

Ons boodschap aan al deze bandieten is dit " ,Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:8),...... ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad (Openbaring 22:15).

 

Om de dreiging van de sluiting van het klooster St. Gabriel door Turkije beetje te begrijpen, herhalen wij hieronder nogmaals enkele belangrijke uitspraken van Abdullah Ocalan:

 • We zijn een front aan het opbouwen. 

 • Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

 • De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

 • Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front. ....

 • Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front). 

 •  Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Over de dorpen in de omgeving van de Berg Cudi hebben wij al onder punt 3.3 uitvoerig besproken. Ocalan doet nu een beroep op ADO om ook andere gebieden in Turkije te rekruteren voor de strijd van de PKK. Als wij correct zijn geïnformeerd, heeft de heer Numan Ugur, afkomstig uit het dorp Mezizah les gehad van de heer Isa Gulten in St. Gabriel klooster. Meerdere mensen die les hebben gehad van Gulten waren vatbaar voor de criminele "Assyrische" ideologie en dus voor de rekrutering voor de GHB/ADO/PKK.

 

In hun strijd tegen de PKK namen de Turken geregeld ook "Christenen" gevangen. Door hun speciale ondervragingstechnieken slaagden ze erin om heel wat informatie los te peuteren, niet alleen van de Christenen maar ook van de Moslims. Zo kwamen ze erachter dat er een " geestelijke stank" kwam uit de St. Gabriel klooster, namelijk dat sommige jongeren die betrokken waren bij de GHB/PKK/ADO hun opleiding hadden genoten in het St. Gabriel klooster en wel bij de heer Gultan. De Turken werden toen woest. Immers, van een Gods huis mag je zulke dingen niet verwachten. En ze dreigden het klooster te sluiten.

 

De GHB/PKK/ADO "Assyrische" terroristen voelden nattigheid en vielen de politici in diverse Europese landen lastig met de mededeling dat Turkije de godsdienstvrijheid niet respecteert en het "Assyrische klooster St. Gabriel" wil sluiten. En daarmee hadden zij namelijk hun doel bereikt, dat wil zeggen, doordat de politici het woord "Assyrisch" in de mond namen. In Nederland bijvoorbeeld hadden de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen contact opgenomen met de heer E. van Middelkoop (toenmalige Gereformeerd Politiek Verbond: GPV), nu minister van defensie, om kamervragen te stellen over het "Assyrische klooster in Turkije". En inderdaad de heer E. van Middelkoop nam destijds (in 1998) het woord "Assyrische" in de mond en stelde vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hans van Mierlo.

 

Wat deze mensen in feite indirect doen is de afspraak gemaakt tussen PKK en ADO ten uitvoer brengen. En vandaag de dag is het niets anders. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de Europese Parlement. We komen hopelijk hierop terug in een andere analyse.

 

Ons boodschap aan sommige van deze onkundige, dwaze en blinde figuren in Nederland, Zweden en andere landen, die zich verbonden voelen met meneer Gulten, en ons hebben aangevallen met zware woorden, is dit: De Turken zijn niet dom. De Turkse geheime dienst weet al sinds 10 jaar dat meneer Gulten zich bezighoudt met onfrisse zaken in het klooster en in feite bent U allemaal  hiervan ook op de hoogte. Dus ophouden met deze hypocrisie van het ergste soort. Als U werkelijk om Gultan geeft, dan zegt U tegen hem dat hij de klooster onmiddellijk dient te verlaten. Daar is een klooster niet voor bedoelt, het is een Gods huis voor gebed en bezinning en niets anders. En zeker niet om kinderen te maken in een klooster!

 

En als de PKK/ADO/GHB "Assyrische" terroristen weer naar U komen met alle mogelijke leugens en valse beschuldigingen aan het adres van Aram-Naharaim organisatie dan dient U zich te realiseren dat deze bandieten niet gaat om Gultan, maar om hun eigen belangen, ze willen namelijk niet dat de waarheid naar buiten komt. Deze terroristen willen graag de "luxe" behouden om onbelemmerde toegang te hebben tot de kloosters. Daar gaat het ze om!

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid