Ishak Bar Armalto

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht.

 

Het ware gezicht van hypocriete, haatdragende en kwaadaardige racisten ontmaskerd

 

English Version

 

 

Dr. Fuat Deniz

De moord op de Aramese socioloog Fuat Deniz heeft enerzijds de Aramese genocide (ook bekend geworden als 'Assyrian genocide') onder de aandacht gebracht en anderzijds heeft het ware gezicht van sommige kwaadaardige racistische personen ontmaskerd. Er werd een afschuwelijk demonische haat opgang gebracht tegen de Turken zonder eerst op de resultaten van het politieonderzoek af te wachten. Gezien de kwaadaardigheid van deze smerige en vieze haat, krijgt men de indruk alsof bepaalde mensen zitten te wachten op dergelijke gebeurtenissen om hun ongekende haat en diepe minachting jegens de Turken tentoon te spreiden.

 


 

 

1. Inleiding

 

 

2. Fuat Deniz afgeslacht zoor zijn neef van vaderskant…..

 

 

3. Professor David Gaunt: interview met http://www.svd.se

 

 

4. Mevrouw Tunc

 

 

5. ESNA en AINA: Internationale haatgenerende en leugenmachines

 

 

6. Het Nederlandse Dagblad: 15-12-2007

 

 

7. Slot opmerking

 

 


 

1. Inleiding

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

In ons analyse van 3-1-2008 getiteld, Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide?” hebben wij geprobeerd om een tipje van de sluier te lichten over de kwaadaardige en criminele pogingen om het Aramese volk te “Assyrianiseren” in Zweden. Wij hebben geprobeerd aan te geven hoe doelbewust de identiteitsvervalsing en culturele vernietiging wordt doorgevoerd en gestimuleerd. We hebben ook geprobeerd duidelijk te maken dat het deze mensen beslist niet om Fuat Deniz en z’n familie ging, maar eerder deze kwestie hebben uitgebuit en misbruikt voor hun persoonlijke doeleinden om "Assyrianisme" te promoten ten koste van het Aramese volk.

 

De Arameeërs van Aram-Nahrin (Mesopotamië), ook bekend geworden als Chaldeeërs en ‘Assyriërs’, hebben een afschuwelijke geschiedenis van bloed en tranen achter zich. Het hoogtepunt van dit leed werd bereikt in 1915 waarbij de Turken in samenwerking met de Koerden bijna erin slaagden om de Arameeërs compleet uit te roeien.

 

Minder bekend is de ongekende en haatgenerende geestelijke genocide begaan door de Westerse diplomaten en missionarissen in 16e en 19e eeuw met de introductie van de valse namen ‘Chaldeeërs’ en ‘Assyriërs’ met het doel om de Aramese natie te vernietigen. En deze drang tot vernietiging gaat onverminderd door tot in onze dagen!

 

De hypocrisie van diegenen die de geestelijke genocide op hun geweten hebben is dat ze iedere gelegenheid met beide handen aangrijpen om de Turken tot op de boten af te kraken en neer te zetten als een meeste barbaarse volk met het doel om zichzelf als “de goeden” en “de beschaafden” te presenteren.

Alsof dit niet immoreel en verwerpelijk genoeg is, gaan deze afschuwelijke bandieten vrolijk door met het presenteren van ons volk als ‘Assyriërs’ alsof hun voorouders een heilige daad hebben verricht met de geestelijke vernietiging van onze natie.

 

De moord op de Aramese socioloog Fuat Deniz heeft de walgelijke verborgen kwaadaardige racistische en ongekende haat bij velen aan het licht gebracht, met name diegene die de geestelijke genocide op hun geweten hebben. Leugens, valse beschuldigen, aantijgingen werden breed uitgesmeten aan het adres van de Turken. En deze haat zal het Aramese volk, ook bekendgemaakt als ‘Assyriers’ en Chaldeeërs, zeker geen goed doen.

 

2. Fuat Deniz afgeslacht zoor zijn neef van vaderskant…..

 

In het Zweedse krant The Local (Sweden’s News in English) van 18-1-2008 werd het volgende meegedeeld naar aanleiding van een verdachte in de moord op Fuat Deniz:

 

* De verdacht was een ‘relatie’ van de leraar

* De vermoorde leraar ‘kende de verdachte”

 

Bij navraag blijkt de 42 jarige verdachte, die de keel van Fuat Deniz heeft doorgesneden, een neef te zijn van de vaderskant.

 

Nu duidelijk is geworden dat Fuat Deniz niet door de Turken maar door zijn eigen familie is afgeslacht, is het van belang om een overzicht te geven van de personen die willens en wetens een buitengewone smerige, vieze en lage haatcampagne, die werkelijk alle normen van fatsoen en waardigheid overschrijdt, tegen de Turken zij het direct of indirect hebben gestart. Laten we hopen dat deze narigheid en haat uiteindelijk niet op het hoofd van ons volk zal neerkomen. De moord op Deniz werd door deze oproerkraaiers en geestelijke criminelen ten volle misbruikt voor hun eigen afschuwelijke persoonlijke haat en minachting jegens de Turken. Een buitengewone ernstige zaak!

 

Als wereldwijde mensenrechtenorganisatie voor de inheemse Christelijke Arameeërs van Aram-Nahrin veroordelen wij ten strengste deze vorm van haat zaaiing en valse beschuldigingen en stellen deze haatgenerende oproerkraaiers verantwoordelijk voor de schade die ons volk heeft opgelopen.

 

We zullen hieronder het één en ander van zeggen:

 

3. Professor David Gaunt: interview met http://www.svd.se

 

Professor David Gaunt wordt gerespecteerd door zijn collega’s vanwege zijn vakbekwaamheid en degelijkheid. Na de moord op Fuat Deniz deed de heer Gaunt zijn beklag over diverse zaken met betrekking tot Turkije, de lastercampagne van de Turkse pers, de ‘hete adem” van de geheime dienst “in zijn nek” en de “bedreigingen” zoals hij het omschreef. Wat betreft ons volk, heeft de heer Gaunt zich van een andere kant laten kennen. In ons artikel van 5-1-2008 hebben wij een tipje van de sluier gelicht over de geestelijke kruistochten van de heer David Gaunt sinds een lange tijd tegen de Aramese natie.

 

De heer Gaunt heeft in het kader van de moord op Fuat Deniz een grote plank misgeslagen en wel om de volgende redenen:

 

a) Vrijwel meteen na de moord op Fuat Deniz deed professor David Gaunt onverantwoordelijke insinuaties richting Turkije in een haatzaaiende, premature en speculatief artikel verschenen in het Zweedse dagblad Svenska Dagbladet” van de hand van Patrik Ekström en Tobias Olsson. Op 13-12-2007 overleed de heer Deniz aan zijn verwondingen en op 15-12-2007 verscheen het artikel van  Svenska Dagbladet” (http://www.svd.se/).

(Samenvatting van diverse artikelen vindt U hier: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

De eerste vraag die opkomt is dit: Was het voor de heer Gaunt zo moeilijk om de resultaten van het politieonderzoek af te wachten in plaats van zijn triestige foto te laten afdrukken in de krant en insinuerende uitspraken te doen die later ontkracht werden? Of was zijn haat tegen de Turken zo diep en afschuwelijk dat hij het niet kon wachten op een goede gelegenheid om de Turken bespottelijk te maken? Moet iemand van zijn kaliber juist niet nuchter blijven en het onderzoek van de politie rustig afwachten? En waarom nam Gaunt als vanzelfsprekende zaak dat Turkije iets met deze moord te maken zou hebben gehad? Of is het zo dat het oordeel allang gevormd was, ongeacht de afkomst van de daders achter deze moord?

 

b) In het artikel, geschreven door Patrik Ekström en Tobias Olsson , verheerlijkt de heer Gaunt de immorele en verwerpelijke product “Assyriërs” van z’n voorvaders- uitgevonden en gepromoot door de onheilige en kwaadaardige Groot- Brittannië- en begaat daarmee een grote fout tegen de Aramese Natie. Was het voor de heer Gaunt moeilijk om het woord ‘Assyriërs’ achterwege te laten en ons volk als Arameeërs te presenteren? Of was het juist misschien de achterliggende gedachte niet zo zeer de heer Fuat Deniz, maar de verheerlijking van de Westerse koloniale geestelijke product “Assyriërs” waarmee de Aramese natie wordt geterroriseerd?

 

In Svenska Dagbladet zegt Gaunt ’Dit is een bedreiging van iedereen die zich bezighoudt met de Assyriërs (Arameeërs) en de genocides door het Ottomaanse Rijk’, zegt hoogleraar geschiedenis David Gaunt aan de Hogeschool van Södertörn”

 

Dit is zeer ondoordacht en premature. Fuat Deniz werd afgeslacht door zijn 42 jarige neef van vaderskant, mogelijk had het iets te maken met een vrouw. Het is een vreselijke en dramatische familiegebeurtenis. En daar moet de heer Gaunt Turkije niet erbij halen, want die hebben hier niets mee te maken. Niet dat wij zo graag voor de Turken willen opkomen, nee, ons gaat het om de criminele uitbuiting van deze hartverscheurende gebeurtenis die Gaunt en de walgelijke "Assyriërs” compleet hebben misbruikt om modder te gooien naar de Turken toe om zodoende zichzelf te presenteren als vechters voor gerechtigheid, iets wat beslist onjuist is.

 

En dat is een daad die wij volstrekt veroordelen! Gaunt heeft een afschuwelijk monsterverbond gesloten met deze terroristen waardoor z’n eigen vakgebied bespottelijke wordt gemaakt en een mes in onze zij wordt gestoken! Laat hij daarom alstublieft niet als een ridder optreden alsof hij voor gerechtigheid vecht! Want dat is hij het zeker niet!

 

c) In het artikel van Svenska Dagbladet lezen we verder over het beklag van Gaunt ‘Ook vertelt hij over hoe hij op zijn reizen naar Turkije op de voet gevolgd wordt door veiligheidsagenten met automatische vuurwapens. Over de lastercampagne tegen hem in een van de grootste Turkse dagbladen. Over collega’s die worden belaagd, met de dood worden bedreigd, of worden afgeschilderd als terroristen

 

Dit is zeer ernstige, betreurenswaardige en afkeurenswaardig. Echter, de heer Gaunt is ook zelf al sinds jaren bezig met een terreurcampagne tegen de Aramese natie en probeert met alle mogelijke middelen om ons volk als “Assyriërs” te presenteren. Hoe durft hij nu met normen en waarden aan te komen als het gaat om het foute gedrag van de Turken? Immers, hij begaat zelf een grove fouten jegens ons volk door hen willens en wetens valselijk te presenteren aan de buitenwereld als "Assyriers" en doet alsof er niets aan de hand is. Mogelijk zijn deze onplezierige ervaringen die Gaunt heeft gehad in Turkije de oorzaak van geweest dat hij als vanzelfsprekendheid aannam dat Turkije achter deze moord aanzat.

 

Wellicht is het voor Gaunt nu de tijd om zichzelf geestelijke te onderzoeken en af te vragen hoeveel pijn en leed hij de Aramese natie heeft aangedaan door de geestelijke kruistochten die hij sinds jaren begaat tegen ons volk. Misschien zijn de Turken een gesel in de handen van de Schepper van de hemel en aarde om figuren als Gaunt en anderen een signaal af te geven om te stoppen met hun geestelijke criminele activiteiten tegen de Aramese natie. Wellicht als zij de Aramese natie respecteren en stoppen met de verheerlijking van het onheilige product van hun voorvaders, namelijk de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, dan zal de gesel zich ook heel anders gedragen.

 

Wat mensen als Gaunt en anderen moeten begrijpen is dat de Turken heel goed weten om wat voor criminelen het gaat waar zij mee samenwerken, namelijk dat ze bij het terrorisme betrokken zijn geweest (hier, hier), dat ze meisjes hebben misbruikt en dat ze jonge mannen de dood hebben ingejaagd. Al deze misdaden hebben zij begaan in het kader van de verheerlijking van het immorele Westerse geestelijke product “Assyriërs”.

En al deze wandaden kun je niet negeren. Nee, nee en nog eens nee! Dit heeft niets te maken met retoriek, propaganda en lastercampagne. Er zijn echt mensen vermoord in de naam van de criminele “Assyriërs” ideologie en U keurt het goed heer Gaunt door met dit soort tuig de zee in te gaan. En de Turken hebben een goede reden om U en alle anderen met U te pesten. Want, op dat punt kunt U de Turken niets leren!

 

d) De pogingen van professor David Gaunt om het onheilige koloniale product “Assyriërs” van z’n voorvaders te verkopen aan de buitenwereld lijkt vruchten te hebben afgeworpen. Het artikel van 15-12-2007 werd vertaald in het Engels en zelfs in het Nederlands en verspreid op diverse Forums en Online Magazine.

 

In Nederland verschenen de Nederlandse vertaling op de website van onder andere Het Vrije Volk (http://www.hetvrijevolk.com/) en de Forum Voor de vrijheid (http://forum-voor-de-vrijheid.nl).

(Hier vindt U andere artikels: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

4. Mevrouw Tunc

 

In het artikel van Svenska Dagbladet komt ook mevrouw Tunc aan het woord. Ze zegt, ’Laat het in godsnaam geen politieke moord zijn,' zegt Attya Tunc, een Nederlands politicus, 'want dan zijn ook wij aan de beurt.’

 

 

O nee, mevrouw Tunc? Is mevrouw bezorgd? Dat is nog eens dubieus! We zullen haar geheugen even opfrissen. Wie waren het mevrouw Tunc die in diverse landen verschillende demonstraties organiseerden om de jongeren te betrekken bij de terroristische activiteiten van de GHB/ADO, de zuster partij van de PKK? Wie waren het die de Aramese politieman in Amsterdam, de heer Cudan Kulan (alias: Michael Judi), hebben gerekruteerd en in het noorden van Irak hebben laten vermoorden, omdat hij erachter kwam dat hij was misleid en weigerde als politieman voor de terroristen te werken? Wie was het mevrouw Tunc die in 2000 in Amsterdam bijna erin slaagde om zijn medestudent voor de PKK/GHB te rekruteren?

En bent U nu zo bezorgd door het laten van grote krokodillen tranen? Vreemd hoor! En als U aan de beurt bent, zoals U het uitdrukt, dan heeft het niets te maken met genocide en dat weet U ook heel goed mevrouw!

Mevrouw A. Tunc

 

Haal daarom alstublieft genocide niet erbij om als rookgordijn te gebruiken. Alleen de verdwaalde en onkundige journalisten van Svenska Dagbladet en Nederlandse Dagblad zijn kennelijk zo vervuld met gif en haat jegens Turkije dat ze bereid zijn om naar alle mogelijke rioolverhalen te luisteren in plaats van het hoofd koel te houden en onafhankelijk op te treden.

 

In het artikel van Svenska Dagbladet komt ook een Nederlandse “onderzoeker” aan het woord en zegt “Een Nederlandse onderzoeker en naaste collega van Fuat Deniz met wie Svenska Dagbladet heeft gesproken zegt zeker te weten wie er achter de moord zit, en vreest voor zijn leven. ’Ze volgen ons, bedreigen ons en nu hebben ze Fuat Deniz vermoord,’ zegt de Nederlandse onderzoeker, die verder anoniem wil blijven.

 

Wij denken te weten wie deze persoon is. Als ons vermoeden juist is, dan gaat het hier om een culturele antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam die op een immorele en criminele wijze valse verklaring heeft afgelegd om een bedenkelijke smoes in de handen van de raad van journalistiek te geven zodat ze tot een buitengewoon smerige en dubieuze besluit kwamen met betrekking tot het valselijk presenteren van de Aramese natie. Zulke individuen gedragen zich heel "nobel" en "goedwillend", in werkelijkheid gaat het om gewetenloze geestelijke boosdoeners om "Assyrische" terrorisme te promoten.

 

Meneer zegt “zeker te weten wie er achter de moord zit”. Ja, ja, de Turken hebben het gedaan, daar is hij zo zeker van. We weten inmiddels wel beter. Het gaat hier echt om haat zaaiers die gewoon haat verspreiden om zichzelf als “beschaafd” en “correct” te presenteren!

 

De dood van Deniz is een welkome geschenk geweest in de handen van de "Assyrische" terroristen en hun medestanders om hun haat en minachting naar Turkije tentoon te spreiden. Hun ware, verdorven en kwaadaardige gezicht is nu ontmaskerd!

 

5. ESNA en AINA: Internationale haatgenerende en leugenmachines

 

De geestelijke kinderen van de Westerse immoraliteit in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw, dat wil zeggen de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, hebben de familiemoord op Fuat Deniz op een ongehoord criminele wijze misbruikt en uitgebuit om aandacht te vragen voor de verwerpelijke koloniale leugen-naam  “Assyriërs”. Maar natuurlijk ging het deze terroristen, zoals ook in vele andere gevallen, niet om Fuat Deniz en zijn familie, in tegendeel, waar deze bandieten om ging was de verheerlijking van het product “Assyriërs” ten koste van de Aramese natie. O ja, ze zijn zelfs de weg van terrorisme opgegaan (hier, hier en hier) om bekendheid te geven aan deze immorele koloniale leugen-naam naam!

 

Het verspreiden van leugens en haat in het kader van de moord op Fuat Deniz werd vooral gedaan door twee “Assyrische” News Agencies, namelijk “De Estearn Star News Eagency (ESNA)” en de “Assyrian Internationale News Agency” (AINA).

Het is bekend dat AINA zelf verhalen aan elkaar vastknoopt om aandacht te krijgen van de pers. Door hun haatgenerende praktijken hebben zij de situatie voor ons volk in Irak zeer moeilijk gemaakt, zelfs zo moeilijk dat er plannen werden gemaakt om een afslachting aan te richten (zie hiervoor ons artikel AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak”). Uiteraard hebben deze mensen graag gebruik gemaakt van het artikel van de Svenska Dagbladetn en verder op doorgeborduurd.

 

ESNA is een privé- oline website van de heer Dikran Ego. De heer Ego heeft in het verleden GHB/ADO terroristen organisatie door dik en dun gesteund en propaganda gemaakt voor hun activiteiten. Hiernaast een foto van Dikran Ego tijdens een uitzending op 17-4-2007 met Ozcan Yildiz (alias: Ozcan Kaldoyo) op de PKK –televisiezender ROJ en Yahkub Rhoryo (alias).

Dikran Ego

(Foto Roj Tv: 17-4-2007)

Ozcan Kaldoyo (echte naam??...)

(Foto Roj TV 17-4-2007)

 

De heer Ozcan Kaldoyo krijgt gratis zendtijd in het kader van de gemaakte afspraken tussen PKK en de terroristen organisatie ADO/GHB in 1993 in Syrië.

 

(Zie hier: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

6. Het Nederlandse Dagblad: 15-12-2007

 

(Zie hier artikelen: http://www.aramnahrin.org/English/Media_Fuat_Deniz_11_12_2007.htm)

 

Een andere haatgenerende artikel verscheen in het “Christelijke” Nederlandse Dagblad van 15-12-2007.

 

In dit artikel wordt een groot onrecht gedaan en de lezer op het verkeerde been gezet en wel om de volgende redenen:

 

- Het Aramese volk wordt met opzet als “Assyriërs” gepresenteerd waarmee de leugen van de Westerse immoraliteit en kwaadaardige koloniale praktijken wordt goedgepraat.

- Een enorme haat tegen de Turken in de hand gewerkt.

- De Islam wordt afgekraakt met een verwijzing naar Theo van Gogh.

- Op een buitengewoon gemene manier wordt misbruikgemaakt van de moord op Fuat Deniz.

 

Enkele opmerkingen over dit haatzaaiende artikel:

 

De socioloog werd op de campus van de universiteit van Örebrö van achteren aangevallen. Met een mes werd hem de keel doorgesneden. Deniz overleed later in het ziekenhuis.

 

Zijn keel werd inderdaad doorgesneden, maar dat was niet door de Turken of Islamieten, maar door zijn eigen neef van vaderskant. Waarom staat men zo snel klaar om met de beschuldigende vinger richting de Turken te wijzen, terwijl de onderzoek nog gaande was?

Ze hadden zo graag gewild dat het een Turk was die z’n keel had doorgesneden. Dan was het een grote feest geweest voor de "Assyrische" terroristen en hun medestanders. Want dan had men namelijk een goed excuses gehad om hun  diepe kwaadaardige verdorvenheid zonder enige belemmering tentoon te spreiden. Helaas voor hen, het was zijn neef die z’n keel had doorgesneden.

En waarom blijft men nu zwijgen hierover dat het om zijn neef ging en niet om Turken? Waarom geen artikel schrijven over deze smerige gedrag? Niets aan de hand? Gewoon doorgaan?

 

Zweedse en Nederlandse Assyriërs (Arameeërs) vergelijken de moord op Deniz met die op Theo van Gogh. ,,Dit krijg je als een land als Turkije niet op een eerlijke manier naar zijn verleden durft te kijken'', zegt een woordvoerder van de Nederlandse Assyrische gemeenschap, die anoniem wil blijven.

 

Wat heeft Theo van Gogh met de moord op Deniz te maken? Wat voor racistische vergelijkingen zijn dit? Waar slaat dit op? De "Assyrische" terroristen hebben zonder te wachten op het politieonderzoek de Islam en de Turken als schuldigen aangewezen en de "Assyriers" als "slachtoffers." Ze staan te trappelen om zulke gebeurtenissen uit te buiten voor de verspreiding van de koloniale occulte leugen-naam "Assyriers."

 

De persoon die anoniem wil blijven is vermoedelijk niemand anders dan een GHB/ADO terrorist die zich schuilhoudt achter genocide zaken. En kijk alstublieft naar hun haatdragendheid! Zonder te wachten op het politieonderzoek hebben deze fascisten hun mening al klaar met een beschuldigende vinger aan het adres van Turkije. Dit is echt smerig en verwerpelijk!

 

De journalist die dit rioolverhaal heeft geschreven dient zijn excuses aan te bieden aan de Turken en de Arameeërs voor zijn voorbarige en slechte verhaal. Hij heeft de "Assyrische" terroristen in de kaart gespeeld.

 

Ze(Tunc) bevestigt dat ook zij jarenlang met dreigtelefoontjes is geconfronteerd. ,,Maar de laatste jaren is dat juist minder. Ik hoop erop dat de Turkse overheid toch iets heeft geleerd, bijvoorbeeld van de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie.

 

Mevrouw Tunc bedreigt? Nee, nee en nog eens nee! Mevrouw Tunc zelf bedreigt anderen. We zullen mevrouw nogmaals haar geheugen opfrissen. Wie was het die op 23-8-2006 om 12:30 uur de voorzitter van Aram-Nahrin telefonische lastigviel met de mededeling “dat er een bepaald artikel van de website van Aramnahrin onmiddellijk verwijderd moest worden? Ik heb mensen achter mij staan die actie zullen ondernemen…. Ik bel U na overleg met mijn fractievoorzitter”.

 

Het is mevrouw zelf die anderen lastigvalt en bedreigt! Het probleem is dat sommige amateur- journalisten alles willen accepteren om hun rioolverhaal rond te krijgen.

 

Wij weten niet of mevrouw Tunc dit dreigement werkelijk met de toestemming van de provinciale fractievoorzitter van de PVDA heeft gedaan of dat ze uit eigen beweging de fractievoorzitter heeft gebruikt om meer geloofwaardigheid en daadkracht aan haar dreigement te geven.

 

Mevrouw Tunc moet eerst bij zichzelf beginnen en ze hoeft de Turken echt geen normen en waarden aan te leren. De Turken zijn op één punt beter dan mevrouw en dat is dit “De Turken haten hun volk niet, de Turken noemen zich geen Arabieren, de Turken zijn trots op hun identiteit en laten zich door niemand om de tuin leiden”.

En dat kan niet worden gezegd van mevrouw Tunc. Mevrouw Tunc verheerlijkt op alle mogelijke manieren de afschuwelijke en met bloed en terrorisme besmeurde “Assyrische” ideologie. Mevrouw Tunc is het product/ slachtoffer van de immorele criminele Westerse koloniale geestelijke activiteiten onder de Aramese natie met het doel de natie te vernietigen. En zeer waarschijnlijk omdat mevrouw het product is van hun voorouders wordt ze door de kinderen van de missionarissen op handen gedragen. Feitelijk is zij en vele anderen met haar niets anders dan een pion om de koloniale geestelijke ideologie van de Westerse immoraliteit in stand te houden.

 

Een Nederlandse wetenschapper die eveneens anoniem wil blijven, bevestigt dat. ,,Ik voelde de ogen van Turkse spionnen in mijn rug bij enige lezingen die ik heb gegeven in Nederland.

 

Waarom gaan al deze mensen zonder enige reserve vanuit dat de Turken achter het afslachten van Fuat Deniz zitten? Is dit niet de zoveelste aanwijzing dat het hier om haat zaaiing gaat? Waarom zien deze mensen de fouten van de Turken zo duidelijk en smerige fouten van de koloniale machten niet? En alsof hun misdaden niet erg genoeg zijn, gaan ze vrolijk door met het plegen van wandaden tegen de Aramese natie door constant van “Assyriërs” te spreken in de lijn van het walgelijke gedrag van hun voorouders die op een lage manier de naam van "jezus" hebben misbruikt en bespottelijk gemaakt.

 

7. Slot opmerking

 

Uit het voorgaande hebben we gezien dat er kwaadaardige haatgenerende racisten rondlopen die zitten te wachten op een gebeurtenis om deze vervolgens volledig uit te buiten en te misbruiken om de Turken en de Islam tot op de botten af te kraken.

 

Deze giftige racisten lijken medestanders gevonden te hebben in het immorele geestelijke koloniale product, de "Assyrische" terroristen. Het mes snijdt nu aan twee kanten en wel als volgt: De afschuwelijke racisten gebruiken het immorele product van hun voorouders als excuses om in het gezicht van de Turken te spugen en omgekeerd gebruikt het walgelijke product “Assyriërs” van hun voorouders hen om de vernietiging van de Aramese natie voort te zetten door meer bekendheid te geven aan de koloniale leugen-naam "Assyriers". De besproken twee artikelen verschenen in het Nederlandse Dagblad en Svenska Dagbladet zijn naar onze analyse duidelijke bewijzen voor deze feiten.

 

Het is zeker waar dat de Arameeërs van Aram-Nahrin onnoemelijk veel leed hebben geleden onder de Islam, de Turken en de Koerden. De plegers van deze onbeschrijfelijke gruweldaden ontkennen ten stelligste deze gebeurtenissen. Een zeer ernstige zaak. (Niet minder ernstig is de ontkenning door hen die ons volk geestelijk hebben vernietigd en nog steeds mee verder gaan door de verheerlijking van "Assyrianisme").

 

Hoe het ook zei, dit rechtvaardigt op geen enkele wijze de buitengewoon haatgenererende en smerige manier waarop onder andere de twee genoemde kranten het afslachten van Fuat Deniz door zijn neef onder de aandacht van de lezer hebben gebracht.

 

Deze twee kranten dienen daarom naar onze mening hun excuses aan de Arameeërs van Mesopotamië en aan de Turken aan te bidden. Dat is wel het minste wat ze kunnen doen.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid