Israel Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk.

 

Engelse Versie

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Orientalist

 

Bron: http://www.americanchronicle.com/articles/viewArticle.asp?articleID=38675

http://www.buzzle.com/articles/plead-for-the-unification-of-aramaeans-letter-to-us-and-french-presidents-uk-premier.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Plead-for-the-Unification-of-Aramaeans---Letter-to-US-and-French-Presidents--UK-Premier/45362

 

Een tijdje terug heeft de Stichting Arameeėrs van Aram-Naharaim een brief gestuurd naar de presidenten van Verenigde Staten en Frankrijk, en de Premier van Verenigde Koninkrijk over de cruciale kwestie van de Arameeėrs van Irak. De brief spitst zich toe op de valse identiteiten geprojecteerd door de Westerse missionarissen onder de Aramese oosterse Christenen, die achtereenvolgens gedeeltelijk zijn onderverdeeld in “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs”, hoewel hun echte identiteit Aramees is. Deze criminele daad van Geestelijke Genocide is het epicentrum van alle problemen die in relatie staan met Irak, Syriė, Jordaniė, Libanon, Palestina, daar het de basis- oever genereert waarop de rivier van de Islamitische Extremisme vloeit.

 

In feit zijn alle Islamitische volkeren van de genoemde landen alsmede de Arabische sprekende volken van Turkije en Iran, plus de totale bevolkingen van Koeweit, Katar, Emiraten en de noordelijke oevers van Arabiė, geen Arabieren maar Arameeėrs van Late Oudheid en vroeger Christelijke tijdperk die linguļstisch zijn gearabiseerd omdat zij langzamerhand overgingen tot de Islam.

 

De vroegere Chaldeeėrs (Kaldu), die leefden in het Zuiden van Mesopotamiė, waren gewoon één van de verschillende Aramese stammen die zich hadden gevestigd in Mesopotamiė in het begin van de Neo- Assyrische tijden (12e – 11e eeuw v.Chr.). Om de Arameeėrs van vandaag te noemen naar een van de subgroep van de vroegere Arameeėrs is een daad van absurditeit of anti- Aramese haat.

 

Absolute paranoļde is de inspanning om andere moderne Arameeėrs “Assyriėrs” te noemen, ondanks het feit dat de vroegere Assyriėrs geen spoor hebben achtergelaten in Mesopotamiė, na de verdwijning van het Assyrische Rijk (614- 604 v. Chr.). Deze inspanning wordt ondernomen door de complete misinterpretatie van de bronnen uit de Late Oudheid, en om onderscheid te maken tussen de Arameeėrs, die in tegenstelling tot de pro-katholiek “Chaldeeėrs”, de preken van de Protestantse missionarissen en een vervalste pseudo- geschiedenis accepteerden.

 

De schokkende feit dat de linguļstisch en cultureel de moderne pseudo- Assyriėrs niets te maken hebben met de vroegere Assyriėrs maakt geen indruk op deze extremisten, die door het delen van hetzelfde gebied (noord Mesopotamiė en Noord – Western Iran) met de Koerden, zeker zijn blootgesteld aan de Koerdische expansionisme.

 

Toevoegend hieraan is de ongelofelijke paranoia om dezelfde geschiedenis te claimen als de Koerden (Assyrische Mesopotamiė); alleen een pervers plan die deze Arameeėrs in een frontale botsing wil duwen met de Koerden zou zo’n controversieel nationale naam voor de Arameeėrs bepalen.

 

Met de machtsbalans tussen de Koerden en de pseudo- Assyriėrs, zo duidelijk in het nadeel van de laatste, kan men gewoon het moment afwachten waarop de semi- onafhankelijke Koerdische staat deze bevolkingen zal uitroeien door gedwongen Islamisering. De tragische dimensie zal zijn dat de vervalsers van de valse naam voor dit deel van de Arameeėrs zullen veilig zijn in Europa en zullen geen pot uit steken om hen daar te helpen.

 

Wij publiceren hier integraal de brief gezonden aan de Amerikaanse en Franse Presidenten en de Britse Premier door Gabriėl Sengo, de voorzitter van de Arameeėrs van Aram- Naharaim Organisatie, daar wij denken dat het de sleuteldocument bevat met betrekking tot de diverse zaken gerelateerd aan de huidige en de komende gebeurtenissen in Mesopotamiė en wijdere Midden- Oosten. In de voortkomende artikels zullen wij focusseren op zaken die waren naar voren gebracht in het interview die we enkele maanden geleden hadden met de Grote Aramese Intellectueel Gabriėl Sengo.

 

De morele plicht van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de wonden veroorzaakt door het Westen.

 

Door Gabriėl Sengo.

 


Nr.: 2007-08-22/16

Nederland, 22 augustus 2007

Onderwerp: ·De morele plicht van het Westen: Unificatie van de Aramese natie, repareren en genezen van de wonden veroorzaakt door het Westen.

 

Aan de Meest Eerwaardige:

President George Bush, Verenigde Staten van Amerika

President Nicolas Sarkozy, Franse Republiek

Eerste Minister Gordon Brown, Verenigde Koninkrijk

 

Uwe Excellenties;

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie is een internationale culturele en mensenrechten organisatie om wereldwijd de belangen van het inheemse Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniėrs’) van Mesopotamiė te verdedigen die sinds duizenden jaren aanwezig zijn in de bakermat van de beschaving. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan de wereld civilisaties, met name door hun Aramese taal, gesproken door Abraham, Mozes en Jezus Christus. Dit antieke Semitische volk, nu onderverdeeld in diverse denominaties and verspreid over het hele Midden-Oosten, telt ongeveer 8 miljoen mensen wereldwijd.

 

Wij schrijven U om Uw hulp te vragen in het verenigen van zowel geestelijk als politieke verdeelde Aramese inheemse natie van Mesopotamiė, in vroegere tijden Aram-Nahrin in het Aramees genoemd en Aram-Naharaim in Hebreeuws genoemd.

 

Zowel de politieke als de geestelijke verdeeldheid werd gecreėerd door de interventie van de koloniale praktijken van de Westerse geestelijke en politieke machten. Deze interventie, uitgevoerd door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie, dorp tegen dorp, heeft ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie resulterend in hun ondergang in het Midden-Oosten. Verder werden ze door deze verdeeldheid kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu va het Midden-Oosten waar ze met uitroeiing en etnische zuivering worden bedreigd.

 

Een verdeelde natie is natuurlijk een zwakke natie. En deze verdeeldheid voorkomt niet alleen het verwerven van hun minimale fundamentele mensenrechten, maar ook het verwerven van hun sociale, culturele en politieke ontwikkeling en rechten in zowel het Midden- Oosten als in de rest van de wereld.

 

Er zijn bijvoorbeeld rond 600.000 Arameeėrs van verschillende denominaties in Irak. De Westerse interventie in de 16e en 19e eeuw, die fanatisme en nationalisme naar het Midden-Oosten bracht, had helaas tot resultaat dat een deel van onze natie zich identificeerde als “Chaldeeėrs” (sinds 16e eeuw) en een andere deel als “Assyriėrs” (sinds 19e eeuw). Globaal gesproken, was deze verdeeldheid het gevolg van de geestelijke oorlog tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, hetgeen werd uitgevochten ten koste van de Aramese Natie, waarbij ze twijfels plantten omtrent hun etnische oorsprong.

 

Zoals het U bekend is, lijdt het Irakese volk vreselijk onder dagelijkse oproer, hetgeen vele onschuldige slachtoffers maakt en hartverscheurende tranen en ongekend leed veroorzaakt. De situatie van de Arameeėrs is zelfs erger, daar zij geen middelen hebben om zichzelf te beschermen en zijn toevertrouwd aan de genade van hen wiens woordenboek ontbreekt aan woorden als “vrede” en “broederschap”. Echter, wanneer de Arameeėrs onderling niet waren verdeeld en niet vastgekleefd bleven aan de door het Westen geļmplementeerde ongekende haat, dan waren hun kansen om te overleven in Irak veel groter.

Dus: Niet alleen de fanatiekelingen van het Midden-Oosten zijn verantwoordelijk voor de ondergang van de Aramese Inheemse natie, maar ook diegene die van buiten kwamen en zichzelf presenteerden als de kinderen van “licht”, “vrede”en “broederschap”- handelend in de name van de machtige Jezus van het Westen, die natuurlijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel- hebben onze natie zeer ernstig beschadigd.

 

Uwe Excellenties;

 

Het Westen wil zichzelf presenteren als een beschaafd en stralende voorbeeld naar andere naties toe en als een bakermaat van democratie, mensenrechten normen en waarden, wederzijdse respect en waardigheid. Voordat het andere naties vraagt deze zekere waarden te delen en te implementeren, geloven wij dat het Westen zelf als eerste en voornaamste deze normen en waarden dient de implementeren en toe te passen, iets wat ze beweren hoog in vaandel te hebben. Wat willen wij hiermee zeggen?

 

Omdat de ongekende haat, verdeeldheid en identiteitsvervalsing (een vorm van genocide) binnen onze natie werd gepromoot, geļmplementeerd en gediffundeerd op academische, culturele en sociale niveau door het Westen, denken wij dat het de morele plicht is van dezelfde Westen om te beginnen met het helen, repareren en het verenigen van de gefragmenteerde Aramese natie, ten minste als het Westen z’n eigen normen en waarden serieus neemt.

 

We denken dat U beschikt over macht, het vermogen en in de positie bent om een start te maken met het verenigen van de Aramese inheemse natie – die zoveel heeft gegeven aan de mensheid door de geschiedenis heen- op politieke niveau. Dezelfde inspanningen die werden uitgeput in de 16e en 19e eeuw om de verdeeldheid en haat teweeg te brengen binnen onze natie in het veleden, dienen in onze tijd te worden aangewend om te verenigen, helen en het repareren van de diepe wonden van het verleden. Na een tijd van scheiding, fragmentatie en wederzijdse haat, denken wij dat het nu de tijd is voor amelioratie, restauratie en rehabilitatie. En U betrokkenheid bij dit verenigingproces is van uiterst belang!

 

Omtrent de bijdrage van de Aramese natie aan de wereldbeschavingen, zegt een eminente geleerde van de Oxford Universiteit, Sebastian Brock, “….is het onmiskenbaar, dat het eenvoudige Aramese alfabet van 22 letters een buitengewone invloed heeft gehad op de ontwikkeling van alfabetische schrijfsystemen over de hele wereld. Ja, men kan zich nauwelijks voorstellen hoe de vooruitgang van de menselijke cultuur en de wetenschap ooit had kunnen plaatsvinden zónder…. “Het is daarmee één van de grootste geschenken van de Aramese volken aan de wereldcultuur”

 

De vereniging van de Aramese natie dient niet alleen te worden beperkt tot de diverse Aramese christelijke denominaties, maar ook de niet – Christelijke Arameeėrs die zich heden ten dage identificeren met vreemde benamingen. Wanneer de Christelijke Arameeėrs en de niet-Christelijke Arameeėrs zich bewust zouden worden van hun glorieuze Aamese identiteit, dan zal dit een dramatische verandering teweeg brengen in de mentaliteit van miljoenen mensen in het Midden-Oosten en elders die blindelings en fanatiek identiteiten volgen en verheerlijken die niet de hunne zijn. Deze verandering van mentaliteit zal niet alleen fanatisme en terrorisme helpen tegengaan, maar zou ook de deur openmaken voor vrede en voorspoed in de hele regio van het Midden-Oosten. En wij denken dat de sleutel om deze deur open te maken in Uw handen ligt!

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Gabriėl Sengo

(Voorzitter)

Arameeėrs van Aram-Naharaim Organisatie.

Postbus 178

7550 AD

Hengelo (Ov.)

Nederland.

 

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid