Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving.

 

Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide.

 

 Description: Description: K:\Aram-Nahrin_23_1_2009\Photo\Prof_David_Gaunt.jpg

Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.


 

 

1. Inleiding

 

 

1.1. De koloniale kampen van “beschaving” om de Arameeërs op te "voeden"

 

 

2. Monsterverbond met de PKK

 

 

3. Professor David Gaunt sluit een verbond met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en ontkent de Aramese geestelijke genocide.

 

 

4. Het geheim achter de kruistochten van professor David Gaunt: Hij komt uit Engeland.

 

 

5. Wat is nu de volgende stap?

 

 

6. Commentaar op het artikel van professor David Gaunt

 

 

7. Conclusie

 


 

1. Inleiding

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Op 4 oktober 2010 werd een artikel van de hand van professor David Gaunt gepubliceerd getiteld, “Identity conflicts among Oriental Christian in Sweden”

http://www.sens-public.org/spip.php?article767

 

Voordat wij overgaan tot het becommentariëren van het artikel van de heer Gaunt en om zijn subtiele kruistochten tegen het Aramese volk te ontmaskeren, willen wij eerst paar opmerkingen maken om de lezer beetje achtergrond informatie te verschaffen.

 

Description: Description: K:\Aram-Nahrin_23_1_2009\Photo\Aboriginals_Australia.jpg

Hoe de Aboriginals van Australië werden behandeld om hen "beschaafdheid" en 'cultuur" bij te brengen.

Als je de betekenis van kolonialisme, en dan vooral de lugubere en perverse rol van Engeland wilt begrijpen, dan moet je even rustig naar de verhalen luisteren van de Aboriginals van Australië. Het is ondefinieerbaar onmenselijk, wreed, baarbaars en het overstijgt elke bevattingsvermogen. Je kunt simpelweg de wreedheid niet in woorden uitdrukken. Er werd jacht op hen gemaakt en ze werden als dieren doodgeschoten. Hun schedels werden als trofee gebruikt. Er werden kampen opgezet om deze “wilden” op te voeden. Hun kinderen werden in deze kampen van “beschaving” gehersenspoeld om hen “beschaafdheid” bij te brengen. Al deze gruwelijke mensonterende zaken werden uitgevoerd in de naam van “ontwikkeling”, “hulp”, “onderwijs” en “beschaving”.

 

We zwijgen te spreken over de afschuwelijke misdaden begaan tegen diverse Latijnse Amerikaanse Indiaanse stammen. We zwijgen te spreken over de baarbaarse uitroeiing van de Noord Amerikaanse Indiaanse stammen, om slechts paar voorbeelden te noemen. Overal waar de koloniale machten kwamen, vond er naast lichamelijke genocide, een gruwelijke culturele/geestelijke vernietiging plaats.

 

1.1. De koloniale kampen van “beschaving” om de Arameeërs op te "voeden"

 

Datgene wat de Aboriginals van Australië, noord en zuid Amerikaanse Indiaanse stammen is aangedaan zijn geen uitzonderingen. Het Aramese volk is helaas ook slachtoffer geworden van deze afschuwelijke kampen van kolonialisme waarbij hun culturele erfgoed werd vernietigd.

 

Over de activiteiten van de koloniale machten onder de Arameeërs van het Midden-Oosten refereren wij naar een gedegen en een uitgebreid onderzoek gedaan door professor John Joseph in zijn boek,, The Modern Assyrians of the Middle East”, Encounters with Western Christian Missions, Archaeologists, & Colonial powers John Joseph haalt originele bronnen aan om het gedrag van de missionarissen te beschrijven. Als je het boek van Joseph bestudeert dan kun je niets anders concluderen dan datgene wat het Aramese volk is aangedaan, in de naam van “Jezus”, “onderwijs” en “hulp”, een afschuwelijke geestelijke/culturele genocide is.

 

De Arameeërs (inclusief “Assyriërs” en Chaldeeërs) zijn inderdaad slachtoffer geworden van ongekende haatdragende daden van de koloniale intriges die tot hun ondergang hebben geleid in het Midden-Oosten en die hebben geresulteerd in hun Diaspora en de oorzaak zijn van de huidige problemen waar de Arameeërs meekampen niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de landen van Diaspora.

 

De geestelijke genocide, dat wil zeggen, de verdeeldheid onder de Arameeërs werd ingevoerd op academische, culturele en sociale niveau door de koloniale activiteiten van Frankrijk en Engeland in het Midden-Oosten waardoor een culturele genocide werd gepleegd op het Aramese volk met de uitvinding van de term “Chaldeeërs” door Frankrijk (+ Vaticaan) in 1553 en de term “Assyriërs” door Engeland (+ protestanten) vanaf 1853.

 

De kerkelijke en politieke machten hebben destijds met elkaar nauw samengewerkt en hebben kampen opgezet in Turkije, Irak, Iran waarin kinderen werden grootgebracht die compleet waren ontworteld van hun Aramese identiteit en plantten daarbij een gruwelijke vorm van fanatisme in hun harten, dat zorgde voor een grote afkeer van hun Aramese oorsprong. En dat gaat onverminderd door tot in onze dagen.

 

In het jaar 1553 hersenspoelden de Westerse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” geestelijkheid doormiddel van omkoping en chantage om zichzelf “Chaldeeërs” te noemen. Als gevolg hiervan raakte de Aramese taal bekend als “Chaldese” taal en een deel van de Aramese natie werd bekend als “Chaldese” natie in sommige delen van de Westerse literatuur. De verdeeldheid onder de Oost- Aramese Nestoriaanse kerk werd bewerkstelligd door de oprichting van de “Chaldeeuwse kerk van Babylon” in datzelfde jaar 1553.

 

Er werden scholen gebouwd in Irak, Iran en Turkije door de Katholieke missionarissen en de Aramese kinderen werden gehersenspoeld. Er werd een afschuwelijk demonische haat jegens andere Aramese denominaties in hun harten ingeplant waardoor een onoverbrugbare verdeeldheid werd bewerkstelligheid. Zodoende werden de Aramese- Chaldeeërs compleet ontworteld van hun Aramese oorsprong. Dit was de eerste aanval op de Aramese erfgoed.

 

Als gevolg van onderlinge haat en competitie tussen de Westerse Katholieken en Protestanten, werd hetzelfde proces in de late 19e eeuw herhaald, nu door de Anglicaanse Kerk en het overgebleven deel van de Oost- Aramese “Nestoriaanse” stammen van Hakkaria (grens Turkije – Irak) en Urmia (Iran) werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” noemen – een term dat in beginsel puur geografische en alleen op Aramese Nestorianen werd toegepast. Het resultaat was dat het Aramees bekend raakte bekend als “Assyrische” taal en de Aramese natie als “Assyrische” natie; dit was de tweede en meer ernstige aanval op de Aramese erfgoed – een soort geestelijke genocide

 

Nadat de Oost- Aramese “Nestorianen” werden gehersenspoeld om zichzelf “Assyriërs” te noemen, maakte zich een vreselijke vorm van nationalistische fanatisme meester van hen. Ze startten vervolgens om de Aramese erfgoed, bewaard en onderhouden sinds duizenden jaren, te vervalsen.

Aramese taal veranderden ze in “Assyrische” taal. De Syrische Kerk veranderden ze in “Assyrische” kerk. In alle boeken en geschriften veranderden ze overal het woord “Syrisch” of “Aramees” in “Assyrisch”.

Om het Aramese taal “Assyrische” taal te noemen is een vorm van culturele genocide, om het Aramese volk “Assyrische” volk te noemen is een verwerpelijke vorm van geestelijke genocide. En deze genocide gaat onverminderd door tot in onze dagen. De veroorzakers van deze onheilige daden doen alsof hun neus bloedt en zijn zeer vrijgevig als het gaat om te wijzen op de fouten van anderen terwijl ze hun eigen misstappen negeren.

 

En het is dit fanatisme dat geleid heeft tot vijandschap van de omringende volkeren in het Midden-Oosten dat uiteindelijk ons volk in het Diaspora heeft gebracht.

 

Parallel aan de implementatie en de diffusie van de voornoemde leugenidentiteiten, heeft de Rooms Katholieke kerk alles in het werk gesteld om het Oosterse Orthodoxe christendom tot op de botten te verdelen en haat te implementeren. Daarbij werd geen enkel middel geschuwd, inclusief het gebruiken van de machten van het Midden-Oosten om de Arameeërs en andere Orthodoxen op de knieën te krijgen. Dit is de manier waarop Jezus van het Westen werkt. Bijvoorbeeld, de oprichting van de West-Aramese Syrisch Katholieke Kerk werd bewerkstelligd door een onheilige alliantie tussen de politieke en geestelijke machten. Omtrent deze alliantie, zegt Sebastien De Courtiois ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

 

De ernstige consequentie hiervan is dat een verdeelde natie natuurlijke een zwakke natie is. Daar komt nog bij dat deze verdeeldheid niet alleen de sociale, culturele en mensenrechten ontwikkeling van de Aramese natie belemmert, maar heeft ook ons volk gedwongen om in de Diaspora te gaan, met daarbij de sacrale landen van de voorvaders achter zich latend, dat voor duizenden jaren door hen werden bewoond.

 

Professor John Joseph geeft enkele voorbeelden over de onderlinge haat van de missionarissen die in Urmia (Iran) onder de Oost-Aramese Nestorianen werkten. Op blz. 98 van z’n boek refereert hij naar originele bronnen en citeert een protestante missionaris die over Katholieken zegt, ‘ gij de vijand van het gerechtigheid, gij het kind van de duivel’, kan worden toegepast, die individu is de Europese Jezuïet in zijn moedwillige pogingen om de Protestante missionarissen tegen te houden en te beletten….. Één van de eerste werken van de Amerikaanse missie drukkerij in Urmiya was een traktaat in het Syrisch getiteld , “ Tweeëntwintig goede redenen om geen Rooms Katholiek te zijn”…. De verdorven doctrines en praktijken van de Katholieken worden door het schrift aan de dag gelegd door een serie van teksten”

 

Dit soort haat werd van beide kanten het veelal alfabete, gehersenspoelde en omgekochte Aramese volk ingeprent, gediffundeerd, op scholen en seminaries onderwezen en van generatie op generatie doorgegeven. En dit verklaart de afschuwelijke demonische haat van de Arameeërs die slachtoffer zijn geworden van de koloniale geestelijke activiteiten.

 

2. Monsterverbond met de PKK

 

Meneer Abdullah Ocalan van PKK raakte onder de indruk van het fanatisme van deze afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Om deze reden sloten zij op 22-4-1993 een verbond met de PKK van meneer Ocalan. In ruil voor de rekrutering van jongeren in het Westen voor de PKK, beloofde meneer Ocalan hen om bekendheid te geven aan de benaming “Assyriërs” en stelde daarbij de Kurdische Media ter beschikking. Hij zegt letterlijk“Wij zullen de geschiedenis veranderen”.

 

Dit verbond, inclusief de voorwaarden, wordt uitvoerig besproken in de PKK krant ‘Berxwedan” van 15-6-1993. Hier vindt U de complete vertaling van de krant “Berwedan”. http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Als gevolg van deze monsterverbond werden de Arameeërs in Turkije in 2006 toegevoegd aan de lijst van de terroristische groeperingen.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

 

De slepende rechtszaken sinds 2008 tegen het Aramese klooster St. Gabriel zijn directe gevolg van de activiteiten van de “Assyrische” terroristen. En het einde is zeker niet inzicht. Meer over deze rechtszaken: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turken_Koerden_Klooster_St_Gabriel_21_2_2009.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Turkije_Lahore_MorGabriel_EtnischeZuivering_24_3_2011.htm

 

3. Professor David Gaunt sluit een verbond met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en ontkent de Aramese geestelijke genocide.

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen zijn bereid tot het aangaan van onheilige verbonden met iedereen die zich aandient. Ze stellen slechts één voorwaarde en dat is: Verheerlijking van de leugen-naam “Assyriërs”. Of het nu om George Bush gaat, Abdullah Ocalan, Professor David Gaunt, Evangelische Omroep, het kan allemaal, geen enkel probleem. Verheerlijk de benaming “Assyriërs” en ze zijn zelfs bereid om jongeren op te offeren voor terroristische activiteiten.

 

De heer David Gaunt is een professor in Zweden. Hij heeft, in navolging van Ocalan en Bush en anderen, ook een verbond met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriër” noemen gesloten en voert een ongekende oorlog tegen het Aramese volk.

 

De heer Gaunt presenteert zich als een genocide expert. Hij werkt samen met de heer Sabri Atman die zich eveneens een genocide expert noemt. De heer Sabri Atman staat bekend om zijn afschuwelijke haat om de Aramese culturele erfgoed te vernietigen. Zie meer over deze haat: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Sabri_Atman_Oorlog_ArameseNatie_28_1_2009.htm

 

Een gezamelijke brief van David Gaunt en Sabri Atman aan Obama om bekendheid te geven aan de geestelijke koloniale slavernij product "Assyriers".

 

 

1 March 2010
His Excellency President Barack H. Obama
President of the United States of America
Honorable Members
United States House of Representatives
Committee on Foreign Affairs

 

Dear President Obama and Members of the House Committee,

 

On behalf of the Assyrian Genocide and Research (Seyfo) Center and its worldwide affiliates, we extend to you our warmest greetings.

 

At the same time we would like to take this opportunity to extend the thanks of the Seyfo Center to you on the efforts of the President and US congressional leaders with regard to the current plight of the Assyrian people around the world.

 

The Seyfo Center (Assyrian Genocide Research Center) comprises Assyrians and non- Assyrians from around the world who share a passion and a determination for the recognition of the Assyrian Genocide as well as that committed against the Armenian and Greek peoples during the same period in Ottoman Turkey. Our Board of Directors comprises many noteworthy Assyrian and non-Assyrian scholars and academics and is an international center of research.

 

We would like to bring to your attention a matter of great important to the Assyrian people worldwide; the recognition of the Genocide committed by the Ottoman Turks against the Assyrian, Armenian and Pontian Greek peoples of Asia Minor between 1914-1918.

 

You may be familiar with the widely-known and recognized Armenian genocide. What is less familiar to most individuals is the simultaneous genocide committed against the Assyrian people residing in the Ottoman Empire during the First World War. During this period hundreds upon hundreds of thousands of Assyrians faced genocide at the hands of the Ottoman Turks and Kurds. This number equates over 50 per cent of the Assyrian population at the time.

 

There is in existence an extensive body of academic research and material which has found beyond the shadow of a doubt that what can easily be termed 'genocide' did take place from between 1914 and until 1923 in what was previously known as the Ottoman Empire. Taking the form of massacres, death marches and forced deportations, the Young Turk government systematically initiated a policy of riding the Ottoman Empire of its Christian inhabitants. The resulting policies resulted in the death and murder of millions of Assyrians, Armenians and Greeks.

 

Similarly, countless books, studies, doctoral thesis and articles in addition to archival materials attest to the irrefutable fact that this genocide, arguably the first major genocide of the twentieth century, did indeed take place within the geographical parameters of the former Ottoman Empire. In fact, in December 2007, the world's foremost group of genocide academics and scholars, the International Association of Genocide Scholars, formally recognized both the Assyrian and Greek genocides (following its 1997 recognition of the Armenian Genocide), announcing that:

 

"It is the conviction of the International Association of Genocide Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities of the Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians, Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks." It "calls upon the government of Turkey to acknowledge the genocides against these populations, to issue a formal apology, and to take prompt and meaningful steps toward restitution."

 

Within the above excerpt from the International Association of Genocide Scholars' wider report on the Assyrian Genocide is the affirmation that the Genocide committed within the Ottoman Empire during the previously noted period was not one simply against the venerable Armenian peoples but against all Christians more broadly and in particular, against the Assyrian people.

 

Until this very day Turkey bullies the small number of Christian minorities living in the country through various legal and land disputes (Refer to the ongoing case of the St. Gabriel Assyrian Monastery in Midyat) and threatens and puts on trial those who dare to voice an opinion which does not follow the state view of history or offends 'Turkishness' (Refer to Article 301 of the Turkish Penal Code). Despite this, our communities hold no ill-feelings towards the Republic of Turkey. We only hope that as Turkey modernizes and aims to enter the European Union, that its past policies with regard the Christian populations of the Ottoman Empire are not ignored or denied but that it does what the majority of academics and scholars in the genocide field as well as numerous governments have already done; recognize the Assyrian, Armenian and Pontian Greek Genocide.

 

Mr. President and honorable members of the House Committee, we would like to take this opportunity to urge you to not overlook the Assyrian people in the vote on the recognition of the Armenian Genocide. We ask that, as countless universities and scholars have done, to include ample reference to the Assyrian Genocide within the resolution to be debated and voted on by your committee.

 

President Obama, we understand that with your recent victory and assumption of the leadership of the United States, you have already pressing matters, both domestic and foreign with which the Administration must contend. Turkey without regret has refused to recognize or acknowledge the Assyrian Genocide and as you may be aware has placed heavy fines and burdens on those who do proclaim the fact to be evident, both in and out of Turkey. With its horrific track record in human rights violations, we fear that without the persistence of this Administration, the Assyrian Genocide issue will remain unanswered. In no uncertain terms, the diplomatic actions of the United States must serve to force Turkey to recognize their acts of Genocide against the Assyrians. The repercussions of the Assyrian Genocide are real and are felt today in Iraq by the Assyrian people. History is, no doubt, repeating itself in the current war in Iraq.

 

Even today, as a community of 3.5 million Assyrians living worldwide, the atrocities committed against the Assyrian people since the Genocide of 1915 has had profound cultural, political and economic ramifications on the Assyrian people. The Assyrian people, since the fall of the Assyrian empire, have been targets of countless acts of Genocide, resulting in the dwindling of its people. We fear that future generations will only be able to look to ancient history books for signs that an Assyrian people once existed if concrete and effective action is not taken.

 

Under your watchful eye and guidance, we urge you to hold Turkey accountable for its actions and crimes against humanity. In this respect, we urge you, President Obama, to make right what history could not.

 

Sincerely Yours,

 

Sabri Atman, Assyrian Genocide and Research Center, Seyfo Center

Professor David Gaunt, Director Södertörn University, Sweden

 

Genocide kun je op twee manieren opvatten, namelijk: Geestelijke genocide en lichamelijke genocide.

Lichamelijke genocide is het vernietigen van een volk door hen fysiek te doden. Dit is een gebied waar de heer Atman en Gaunt zich graag als een deskundige presenteren.

 

Geestelijke genocide is het bewerkstelligen van verdeeldheid en haat, het opzetten van familie tegen familie, dochter tegen moeder, zoon tegen vader, dorp tegen dorp, verzwakking van een natie, vernietiging van hun culturele erfgoed door aanleren van valse identiteiten, introductie van een fanatieke nationalisme gebaseerd op de valse identiteiten, verscheuren van hun kerk, omkopen en hersenspoelen van hun leiders met het doel de natie te verzwakken enz.. enz.  geschiedenis en identiteit vervalsing, het aanleren van foute identiteiten enz.. enz..

 

De Turken en Koerden hebben lichamelijke genocide op ons volk gepleegd en de geestelijke genocide op ons volk is door het Westerse missionarissen en diplomaten gepleegd. Als wij nu kijken naar wat de heer Atman, Gaunt en anderen met hen vandaag de dag doen is in feite niets anders dan de voortzetting van de kampen van de Westerse missionarissen door meer bekendheid te geven aan de valse en de haatgenerende genocidale benaming “Assyriërs” - precies in de lijn van wat de koloniale machten op het oog hadden.

 

Het is ons onbekend wat de reden is achter het verbond tussen Gaunt en het koloniale geestelijke product van zijn voorvaderen.

Echter, het is bekend dat sommige landen wetenschappers inschakelen en hen goed betalen om bepaalde ideeën te propageren. We sluiten niet uit dat de heer Gaunt opdracht heeft gekregen van de Zweedse overheid om de afschuwelijke koloniale product “Assyriers” zoet te maken, de Syriërs neer te zetten als achterlijk en niet meegaand en de Aramese identiteit compleet te negeren. Het kan ook zijn dat hij financiële vergoeding krijgt van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Het verbond zou ook kunnen berusten op wederzijdse belangen, namelijk: U verkoopt voor ons de koloniale leugen-naam “Assyriers” en wij verkopen Uw boeken.

 

Dit brengen wij onder de aandacht, omdat de afvallige Arameeërs in het verleden sommige Amerikaanse parlementsleden hebben ingeschakeld, tegen vergoeding, om het woord “Assyriërs” in hun mond te nemen.

 

4. Het geheim achter de kruistochten van professor David Gaunt: Hij komt uit Engeland.

 

Op de website ter promotie van kolonialisme en de ontkenning van de Aramese geestelijke/culturele genocide is een interview met professor David Gaunt geplaatst met de titel, “ Prof. David Gaunt: Genocide scholars are more and more aware of the Assyrian genocide

(http://www.seyfocenter.com/index.php?sid=2&aID=321)

 

Hij zegt onder andere, “I was born in England during World War II and grew up in the United States. My father’s family is all English from Yorkshire, my mother’s family is Jewish from Ukraine. I came to Sweden in 1968 and have lived here ever since.

 

I have taught at Uppsala, Umeå and Södertörn universities. In addition I have led research at the Swedish Institute for Future Research and for Stockholm Social Services. I have written, co-written or edited about twenty books and over one hundred articles. Most of my early research was on Swedish social history or contemporary social problems. Besides writing about the Assyrian genocide I have written about genocide and mass violence against Jews, Roma (Gypsies), Kurds and Armenians”

 

“I was born in England during World War II and grew up in the United States” Geboren in England? Erg boeiend!

 

5. Wat is nu de volgende stap?

 

De Arameeërs zijn door de koloniale machten diep verdeeld geraakt, in Diaspora geraakt en vertoeven voor de deuren van diegenen die geestelijke genocide op hen hebben gepleegd. De vraag is nu: Wat moeten de daders van deze misdaden tegen mensheid met de Arameeërs doen die nu voor hun deuren vertoeven? Om ervoor te zorgen dat de Arameeërs dom, blind, onwetend en elkaar blijvend naar het keel grijpen, ga je als genocide pleger als volgt aan het werk:

 

1) Je zorgt ervoor dat er op geen enkel universiteit in de wereld Aramese geschiedenis wordt onderwezen. Er wordt inderdaad nergens Aramese geschiedenis gedoceerd in een aparte afdeling (Pas op: doceren van de Aramese taal is anders dan doceren van de Aramese geschiedenis)

 

2) Je zorgt ervoor dat er op de belangrijke universiteiten “Assyrische” geschiedenis wordt gedoceerd.

 

3) Je zorgt ervoor dat sommige “geleerden” onder dekmantel van “wetenschap” en “onafhankelijkheid” geregeld artikelen schrijven die op sluwe en onmerkbare wijze Arameeërs identificeren als “Assyriers”. Maar om geen argwaan te wekken zorg je ook ervoor dat andere “geleerden” met artikelen aankomen die de bewering van de eerste groep geleerden ontkrachten. Het gevolg hiervan is dat de kwestie op deze onbesliste manier blijft doormodderen en het volk elkaar naar het keel blijft grijpen.

 

4) Je zorgt ervoor dat jouw geestelijke koloniale product “Assyriers” worden aangemoedigd om “Asyrische” studies te gaan volgen. Vervolgens zorg je ervoor dat deze “geleerde” “Assyriers” de verdeeldheid en haat nog meer verdiepen.

 

5) Omdat de kwestie onbeslist is, zorg je ervoor dat in het openbaar jouw ambtenaren spreken van “Aramese” groep en “Assyrische” groepè op deze manier leg je indirect het probleem bij het volk in kwestie neer en je blijft als genocide pleger buiten schot.

 

6) Op het sociale/maatschappelijke vlak ga je als volgt aan het werk:

* Je gaat de organisaties van beide kanten financieren en zorgt ervoor dat de situatie in balans blijft.

* Je laat bijvoorbeeld een wethouder of een politicus zowel de “Assyrische” organisaties alsmede de Aramese organisaties bezoeken waarbij de beide kanten worden gevleid met mooie woorden. è dit heet sociale engineering

* Je zorgt ervoor dat een sociale/culturele “wetenschapper” beide kanten infiltreert en alle mogelijke informatie verzamelt. Vervolgens zorg je ervoor dat deze “wetenschapper” een boek schrijft waarbij jouw geestelijke product, dat wil zeggen de “Assyrische” groep wordt neergezet als “progressief”, “vernieuwingsgezind”, “modern”, “intellectueel”, “mondig”, “ontwikkeld” en de Aramese groep wordt neergezet als “behouden”, “conservatief”, “in zichzelf gekeerd”, “niet geneigd tot nieuwe ontwikkelingen”. Indirect, ongemerkt en tussen de regels in, wil je de Aramese groep omschrijven als “stelletje malloten” die nergens voor deugen en de vooruitgang en ontwikkeling in de weg staan.

Je hebt nu via je “wetenschappers” het volk definitief verdeeld en je gaat je beleid daarop richten. Je legt nu de schuld bij het volk neer en je wast je handen in onschuld.

* Je moedigt indirect jouw geestelijke koloniale product “Assyriers” aan om te schoppen tegen hun eigen volk, tegen hun cultuur en tegen hun kerk. Vervolgens zorg je ervoor dat deze immoraliteit, bandeloosheid en geestelijke/culturele vandalisme in de media wordt neergezet als “mondig” en “vernieuwingsgezind” om hen te stimuleren door te gaan op de ingeslagen weg van terreur tegen hun eigen volk.

* Je zorgt ervoor dat in je media geregeld van “Assyriers” wordt gesproken om je geestelijke product te promoten en om zeker van te zijn dat het vuurtje van haat, verdeeldheid en geestelijke/culturele genocide niet uitgaat. Wanneer de anti- kolonialisten zich roeren en in opstand komen tegen de valse identiteiten dan zeg je gewoon tegen ze, “Sorry, U bent zo bekend geworden in de media. Zo werkt onze democratie en persvrijheid" Maar om de anti- kolonialisten de wind uit de zeilen te nemen, ga je af en toe ook de naam “Arameeërs” noemen in sommige artikelen, natuurlijk niet te vaak, want je moet je geestelijke product te vriend houden.

Vanzelfsprekend zorg je ervoor dat er steeds de schuld van verdeeldheid bij het volk wordt neergelegd en met geen woord verwezen wordt naar de geestelijke genocide die je gepleegd hebt.

 

7) Nu je via je “wetenschappers” de verdeeldheid en de demonische haat onwrikbaar hebt verankerd binnen het volk, ga je nu je aandacht richten op hun vrouwen/meisjes.

 

8) Je moedigt hun vrouwen aan om te promoveren in een tak van de wetenschap, liefst sociale/maatschappelijke tak van de wetenschap.

 

9) Uiteraard zorg je ervoor dat door zorgvuldige selectie alleen de vrouwen promoveren die aan jouw “verwachtingen” voldoen. Je laat geen enkel vrouw promoveren die zich bewust is van de Aramese geestelijke genocide en de plegers ervan goed identificeert, die kuis en zuiver is, die haar volk enorm liefheeft en die op zoek is naar waarheid en zuiverheid. Nee, je selecteert een vrouw die de geestelijke genocide verheerlijkt en haar Aramese oorsprong compleet ontkent en te vuur en te zwaard bestrijdt, ten diepste een bandeloze immorele vrouw waar je alle kanten mee op kunt gaan. Na haar promotie krijgt deze vrouw de titel “Dr.” en dus wordt zij gezien als “intellectueel”, “ontwikkeld” en “vooruitstrevend” en daarom zijn haar “ideeën”, “uitspraken” en “adviezen” veel meer zwaarwegend dan de uitspraken, ideeën en adviezen van “stelletje onderontwikkelde malloten” die “vooruitgang” en “ontwikkeling” in de weg staan.

 

10) Je moedigt de nieuwe “Dr.” aan om tegen haar volk te schoppen en zich minachtend over haar oorsprong uit te laten.

Je hebt nu via “sociale engineering” een vrouw gecreëerd die perfect voldoet aan jouw koloniale verwachtingen om zodoende het volk die door jou toedoen de Diaspora is ingejaagd en nu voor jouw deuren vertoeft, onder de duim te houden.

 

11) Wat je vaak ziet is dat wanneer de vrouwen in opstand worden gebracht tegen hun eigen volk met enorme haat en minachting in hun harten ingeplant, dat zulke vrouwen geen enkel probleem hebben om seks te bedrijven met vreemden. In Turkije werden de Aramese vrouwen met geweld door de Koerdische heersers weggehaald om te gebruiken voor hun lage seksuele lusten. In het Westen gaat het op een wat “vriendelijker” manier en dat is: je brengt de vrouwen in opstand tegen hun eigen volk om vervolgens seks met ze te bedrijven. In je media zeg je dan dat het om “ontwikkelde”, “zelfstandige”, “mondige” en “geëmancipeerde” vrouwen gaat.

 

12) Mocht het je niet lukken om hun vrouwen/meisjes tegen hen op te zetten, omdat ze zoveel van hun volk houden en trouw zijn aan hun volk, dan ga je ze gewoon steriliseren zoals dat werd gedaan met de Aboriginals van Canada. Zie meer hierover: http://video.google.ca/videoplay?docid=-6637396204037343133&hl=en-CA

Je doet dat natuurlijk onder de dekmantel van het “verbeteren” van de “gezondheid” en de “positie” van de vrouwen.

 

13) Je past exact dezelfde technologie toe om de vrouwen te stimuleren politiek in te gaan.

 

14) Wat mannen betreft, probeer je natuurlijk ook om hen op te “voeden” op een manier dat voldoet aan jouw koloniale verwachtingen. Liefst wil je natuurlijk mannen die aanschoppen tegen hun eigen volk en hen bespottelijk maken. Maar mocht dat niet voor handen zijn, dan zorg je ervoor dat de nieuwe mannelijk “Dr.” een soort “intellectuele”, "onafhankelijke" positie inneemt, dat wil zeggen: Zwart is niet zwart en wit is niet wit, iets ertussen in.

 

6. Commentaar op het artikel van professor David Gaunt

 

Samenvattend kan het volgende over de publicatie van de heer Gaunt worden gezegd:

 

1) Hij keurt de Aramese geestelijke genocide goed door de Westerse geestelijke koloniale slavernij product “Assyriers” voor te stellen als “beschaafd”, “intellectueel”, “modern”, “vooruitstrevend” en moedigt hen daarmee aan om door te gaan met hun drang tot culturele vernietiging van het Aramese volk. De heer Gaunt gebruikt zijn titel als professor om het koloniale product “Assyriers” van zijn voorvaderen zoet te maken in de ogen van de lezer.

 

2) Hij plaatst de Arameeërs in een hoek en geeft ons het gevoel hen te willen bestempelen als, “onnozele, imbeciele, molletjes” die vooruitgang en beschaving verafschuwen. Met andere woorden: Het artikel van de heer Gaunt geeft de indruk bedoeld te zijn om het koloniale product “Assyriers” acceptabel te maken en de “Syriers” in een verkeerde daglicht te willen stellen.

 

3) Hij presenteert de kwestie alsof het een interne probleem is en wil niets weten van de afschuwelijke koloniale activiteiten van z’n voorvaderen.

 

4) Professor Gaunt heeft het artikel geschreven vanuit de optiek van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen en daarmee zet hij ons volk in een verkeerd daglicht en zet de lezer op een verkeerd been.

 

5) De heer Gaunt negeert doelbewust het woord “Arameans” en geeft daar geen enkel aandacht aan. In zijn gehele publicatie rept de heer Gaunt met geen woord over het Multimedia Project de Verborgen Parel, maar zegt wel dat er onderzoeken zijn ondernomen naar het “naam- probleem”. 

 

6) Professor Gaunt geeft ons het gevoel doelbewust kromme wegen te bewandelen om koste wat het kost de verfoeilijke product van immoraliteit en vernietiging van zijn voorvaderen in een mooie jasje te stoppen om het publiek ermee te kunnen misleiden.

 

7) Het rode draad door de hele publicatie is dit: het verfoeilijke geestelijke koloniale product “Assyriers” van zijn voorvaders omschrijft hij als ““modernist and secular in orientation”. En de Arameeërs worden omschreven als “traditionalist and religious in orientation”. Hiermee plaatst professor Gaunt het product van z’n voorvaderen in een uiterst positief licht en zet de Arameeërs in een kwaad daglicht.

 

5) De heer Gaunt is zeer selectief met zijn bronnen waarvan belamngrijke deel van “Asysrische” origine. Dat belooft dus niet veel goeds.

 

6) Zijn publicatie komt bij ons over als smakeloos, hatelijk, discriminerend, vijandig en zet de Arameeërs op een perverse gemene manier in kwaad daglicht.

 

********Nu gaan wij over tot het leveren van commentaar op sommige delen van het artikel van de heer David Gaunt*****

 

…………The demands of living in diaspora has also aided in splitting the group into two rival sections. One calls itself “Assyrians” and is basically modernist and secular in orientation. The other calls itself “Syrian” and is basically traditionalist and religious in orientation. This bifurcation has had many consequences for the ability of the group to make an impact on the surrounding Swedish society………..

 

"splitting the group into two rival sections"???????????? Alstublieft geachte lezer, zie hier de typische mentaliteit van een persoon die de wetenschap als politieke middel hanteert om zeer ernstige schendingen te camoufleren. Hier is een Westerse "geleerde" die probeert om wandaden van z'n voorvaderen te verbergen door de schuld bij het volk neer te leggen. Dit is smakeloos, immoreel en misleidend!

 

Waarom probeert de heer Gaunt de aandacht van de koloniale geestelijke kampen van de Westerse missionarissen te ontwijken door hier de geestelijke genocide die door zijn voorvaderen op een buitengewoon onheilige manier op ons volk is gepleegd te reduceren tot “modernist and secular in orientation” en “traditionalist and religious in orientation”. Wat heeft de term "modernist" en "religieus" te maken met de koloniale praktijken van zijn voorvaderen?

 

De term “modernist” en “tradionalist” is hier volkomen misplaatst en heeft niets te maken met de huidige problemen waarmee ons volk in Diaspora, inclusief Zweden, kampt. Het gaat hier om kolonialisme en culturele vernietiging die de heer Gaunt en het koloniale geestelijke product “Assyriers” van zijn voorvaders proberen te camoufleren door zand in de ogen van de lezer te gooien. Dit is zeker niet gebeurt uit onkunde. Dit is doelbewust gedaan.

 

Waarom ontwijkt deze "onafhankelijke geleerde" toch de werkelijkheid van de geschiedenis om de kwestie weer te geven op een manier dat het een groot geweld doet aan de werkelijkheid? Of is dit misschien de taak die de heer Gaunt heeft gekregen van de Zweedse overheid? Of is dit de afspraak die hij gemaakt heeft met zijn "Assyrische" vrienden?

 

Het is duidelijk dat de “adviseurs” van de heer Gaunt het onheilige product is van zijn voorvaders, de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen. Met dergelijke taal wil hen zeer waarschijnlijk paaien! Dit is werkelijk een hele smerige streek om de kwestie op deze manier weer te geven.

 

………. But one of the most puzzling aspects of this mass immigration is the extremely aggressive disagreement between the people over their identity, which hinders their collective integration into Swedish society. The disagreement is not only verbal, but also expresses itself in arson, physical abuse, and even deaths. As a tip-of-the-iceberg symbolism the immigrants have divided over what name they should call themselves – should it be “Assyrians” or “Syriacs”……….

 

“….puzzling aspects?...”, “…the extremely aggressive disagreement..?”

 

Waarom doet U alsof Uw neus bloedt meneer Gaunt? Waarom zet U de schuld bij ons volk neer en negeert U compleet de afschuwelijke praktijken van Uw voorouders? Wie heeft deze diepe demonische haat in hun harten gelegd meneer Gaunt? Wie was het meneer Gaunt die kampen inrichtte in Iran, Irak en Turkije om de weerloze Arameeërs te hersenspoelen? En u weet natuurlijk niets van deze praktijken af?

 

En bent U in feite, met Uw samenwerking met het demonische koloniale product “Assyriers” van uw voorouders, de genocidale kampen van uw voorouders niet aan het voortzetten? En dat is allemaal heel normaal en niets mis mee? Uw schreeuwt terecht dat de Turken de Oosterse Christenen op een brute manier hebben afgeslacht. U weet tot in details te ontbloten hoe wreed de Turken en de Koerden tekeer gingen tegen de Christenen in de voormalige Ottomaanse rijk.

Maar waarom negeert U de genocidale activiteiten van Uw voorouders meneer Gaunt, namelijk de geestelijke genocide die tot de ondergang van ons volk heeft geleid? Geestelijke genocide heeft de lichamelijke genocide in de hand gewerkt!

 

Of is het zou dat U de lichamelijke genocide samen met meneer Atman en anderen op de voorgrond plaatst om zodoende de geestelijke genocide van Uw voorouders voort te zetten? Kort gezegd meneer Gaunt: Er is niets “raadselachtig” of “extreme agressieve onenigheid” aan de kwestie. U probeert hier om een raadsel van te maken, de schuld bij ons volk neer te leggen en de geestelijke/culturele genocide te camoufleren.

Dat is net zo ernstig en perverse als de manier waarop de Turken de lichamelijke genocide ontkennen.

 

……. Since the late 1960s Christians from the Middle East have formed a large immigrant group in Sweden. From the start the Swedes called them Assyrians, but after a few years it became increasingly clear that that term was controversial, and newcomers vehemently insisted on being called Syriacs…..

 

Dat Zweden vanaf het begin hen bestempelde als heeft “Assyrians” heeft natuurlijk “niets” te maken met koloniale verleden onder de Arameeërs van Urmia?

 

Waarom is Zweden meneer Gaunt, één van de landen die alles doet om het koloniale product zoveel mogelijk te verkopen en reclame voor te maken? Waarom worden hun organisaties volop gefinancierd zodat ze door kunnen gaan met het verspreiden van leugens, verdraaiingen en verdeeldheid?

 

…. The feud has been going on since the 1970s and shows no sign of abating…..

 

Nee meneer, de vette startte in 1553 en 1853 toen Uw koloniale voorvaderen naar het Midden-Oosten kwamen en een afschuwelijke geestelijke genocide pleegden op het Aramese volk door het zaaien van haat, verdeeldheid en vernietiging van hun Aramese erfgoed. En de door Uw voorvaderen gecreëerde probleem zal nooit ophouden, zolang mensen als U en anderen geen afstand nemen van de door Uw voorvaderen gecreëerde koloniale geestelijke product “Assyriers”.

U moet een keer deze afschuwelijke genocide ondubbelzinnig erkennen en veroordelen.

 

Deze koloniale interventie van culturele en geestelijke uitroeiing werd bereikt door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie en dorp tegen dorp en heeft een ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie en is niet alleen de oorzaak van hun Diaspora, maar van vele andere huidige problemen.

 

….. As the Swedish 2009 football season draws to a close, two second division football clubs from Södertälje have a chance to advance into the highest division. They are the Assyriska FF founded in 1974 and the Syrianska FC founded in 1977, which have been running neck and neck in results. Both started as amateur immigrant clubs recruiting mostly Oriental Christians. This year as the rivalry grew intense Syrianska supporters turned to violence against the slightly more successful Assyriska team, which now has the best chance to move up. First, their enormous flag (which is also the Assyrian national flag) was destroyed before a match between Assyriska and Syrianska, then after an Assyriska victory an arsonist torched the building of the Assyrian Cultural Association, and lately one of the Assyrian players was brutally assaulted by several persons when he stumbled into the wrong sports bar wearing his team-jacket1……..

 

Alles is geoorloofd voor de heer Gaunt om zijn “Assyrische” vrienden neer te zetten als de “goeden” en de “beschaafden”.

 

Waar komt deze selectiviteit en vooroordeel van de heer Gaunt vandaan om stelletje voetbal vandalen zo neer te zetten alsof zij die zich “Syriers” noemen zulke gewelddadige en onbeschaafde mensen zijn en dat zij die zich “Assyriers” noemen zulke vredelievende arme mensen zijn die slechts van voetbal willen genieten?

 

Waarom wil professor Gaunt deze voorval zo getailleerd onder de aandacht van z’n lezer brengen, maar “vergeet” om melding te maken van de afschuwelijke monsterverbond die de “Assyrische” terroristen met de PKK hadden gesloten waarbij families werden verwoest, haat werd aangewakkerd, en het leven van vele jongens en meisjes vernietigd?

 

Al deze zaken niet belangrijk genoeg voor meneer Gaunt om melding van te maken maar wel van voetbal vandalen? Of mag de arme lezer toch niet volledig worden geïnformeerd, omdat het anders de ware gezicht van het afschuwelijke koloniale product van de voorvaders van de heer Gaunt zo duidelijk naar voren zou komen? Waar komt deze vooroordeel van de heer Gaunt vandaan? Of is het zo dat de monsterverbond tussen de “Assyrische” terroristen en de PKK was georkestreerd door sommige Westerse machten die bekend zijn bij de heer Gaunt?

 

Waarom begrijpen mensen als de heer Gaunt niet dat zij de oorzaak van alle ellende zijn? Waarom hebben zij oogkleppen op en proberen de kwestie te reduceren alsof het een recentelijk probleem is zonder aandacht te geven aan de misdadige praktijken van de Westerse koloniale kampen die werden opgezet in Urmia, Hakkarai om dit volk volledig te ontwortelen van z’n Aramese oorsprong? Waarom weigert de heer Gaunt om de vinger op de zere plek te leggen?

 

………Swedish law allowed the reunification of relatives to persons who already had a residency permit, and through this loophole many persons arrived in Sweden despite the official negative attitude. From this time on the identity conflict grew and divided the community……..

 

Nee meneer Gaunt, als “wetenschapper” moet U echt weten dat het conflict niet van vandaag is. Het conflict is ingeplant in de harten van een deel van ons volk in 1553 en 1853 en wordt doelbewust tot vandaag de dag levend gehouden. En helaas lijkt U hieraan mee te werken.

 

…….In Sweden their contentious ethnic and religious identity is little recognized. In response they have worked at establishing a new identity, but this effort has rather split the group instead of uniting it …………..

 

Tja, professor Gaunt en wie is nou de oorzaak hiervan? Vreemd toch allemaal dat dit rare volk zich bezighoud met zulke zaken! Wie heeft het allemaal toch in hun harten gelegd? En wie is de oorzaak hiervan? Raar toch allemaal meneer Gaunt!

Dit is niet alleen in Zweden, maar overal, inclusief in Irak. En wat zou de reden hiervoor kunnen zijn meneer Gaunt? Heeft U daar misschien een idee over?

 

…………Modernization versus traditionalism…….

 

In deze paragraaf begaat de heer Gaunt doelbewust een afschuwelijke dwaling. Hij reduceert de hele kwestie rondom de Aramese geestelijke genocide tot “modernisatie versus traditie”. Dat wil zeggen, de afvallig Arameeërs die zich “assyriers” noemen zijn modern, vooruitstrevend, meegaand, ontwikkeld, beschaafd en de “Syriers”zijn achterlijk, traditioneel, willen bij het oude blijven, willen zich niet ontwikkelen enz. De heer Gaunt draait de rollen compleet onderste boven en doet een groot geweld aan de werkelijkheid. Hij negeert volkomen de rol van de koloniale machten en zet alle schuld neer bij het volk. Het is duidelijk dat de heer Gaunt nauwkeurig is “geadviseerd” door de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen. Dit beschouwen wij als buitengewoon immoreel en verwerpelijk! Dit is werkelijk waar heel laag en perverse om de koloniale activiteiten op deze manier te camoufleren.

 

…….. In many aspects this latter became a nostalgic response expressing itself as a symbolic return to certain remembered features of the distant past. This nostalgic symbolism distorts history, but gratifies the individual and group. Unfortunately, there was no agreement over this memory work and this played on existing divisions within the group……..

 

Dat de nostalgisch symboliek geschiedenis vervalst zijn wij van harte mee eens. Maar wie waren de boosdoeners die hieraan hebben bijgedragen dan? Is het niet belangrijk om de lezer hierover te informeren? Wie heeft de mythen en fabeltjes in hun harten ingeplant?

 

……  The main disagreement was over naming...........

 

Maar waarom vertelt U dan niet wie de oorzaak is van deze ellende? Dat moet U toch weten als “onafhankelijke” wetenschapper? Deze onenigheid over benaming moet toch ergens vandaan komen? Waarom onthoudt U de lezer van deze belangrijke informatie omtrent de Aramese geestelijke genocide meneer? Het gaat hier om kolonialisme, kolonialisme en nogmaals kolonialisme die U negeert en simpelweg voortzet door geen afstand van te nemen.

 

……………. Some argued for “Assyrian” and connected with the mighty and ferocious Assyrian Empire and thus interpreted their misfortunes as stemming from being perceived as a threat by their neighbors. From history, they emphasized the Ottoman massacres of 1895, the genocide of World War I, the 1933 massacres in Iraq, and the “betrayal” at the Paris Peace Conference that did not give them the state they believed they had been promised. The use of Assyrian is normally explained as an umbrella term for ethnic national identity regardless of sect or dialect……………

 

En wie heeft dit in hun harten geplant meneer Gaunt om in zulke legenden en mythen te geloven en te verheerlijken? Wie heeft hen geestelijk gehersenspoeld om hun Aramese identiteit zo diep te haten meneer Gaunt? Wie heeft hun kinderen in kampen geplaatst om hen “beschaafdheid” en “cultuur” volgens de Westerse koloniale normen en waarden bij te brengen meneer Gaunt? Wie heeft bijgedragen aan deze afschuwelijke vorm van fanatisme en afgodendienst dat ze zelfs het pad van terrorisme zijn opgegaan meneer Gaunt? Wie zijn deze kwaadaardige demonische machten die zichzelf het recht toekennen om andere volkeren compleet te vernietigen meneer Gaunt?

 

……. Others argued for “Aramaic” identity and connected with their early adherence to Christianity and the probability that Jesus spoke an Aramaic dialect. Thus they interpreted their modern misfortunes to belonging to a religious minority in a Muslim world. The use of this symbolic term, however, does open for union between the various sects, because it argues that all originally spoke the same language……

 

U heeft totaal mis meneer Gaunt. Onze Aramese identiteit is keurig opgetekend door de grote geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië. En deze geleerden waren bekwaam in hun tijden. Zowel de geleerden van de hedendaagse Oost- “Assyrische” kerk alsmede mede de West- Syrische kerk van Antiochie bevestigen allemaal hun Aramese oorsprong. Meer over de getuigenissen van deze geleerden:

http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm

 

Het is buitengewoon onterend om te zien dat ons identiteit een speelbal is geworden in Uw handen, terwijl het zo duidelijk zwart op wit is geschreven in de oude Aramese geschriften. Het is onterend heer Gaunt, dat Uw voorvaderen op een brutale manier misbruik hebben gemaakt van de naam van Jezus Christus om ons volk op deze manier tegen elkaar op te zetten. Het is gewoon een misdaad van het ergste soort. U schrijft alsof de Aramese identiteit van recentelijk datum is en dat klopt niet meneer.

 

…………. Those who insist on “Syrian” or “Syriac” identity connect to the territory of the modern state of Syria, where the Syriac Orthodox patriarch resides, and at the same time it rejects solidarity with similar ethnic groups that belong to other sects. They maintain that the Greek geographic term “Syria” was a translation of the Old Testament “Aram”. They also maintain that once the Christian church was established, the word “Syrian” changed to mean Christian pure and simple7. At the same time they argue that there can be no continuity with the ancient Assyrians since they had all died out. Instead they claim that Assyrian was a term invented by the British in order to form the Christian youth into colonial troops in order to support British imperialism in mandate Iraq8. The Syriac group plays down its misfortunes and accentuates a continuity of orientation with the Middle East…………..

 

Meneer Gaunt, meer Gaunt! Vanwege Uw verbond met het koloniale product “Assyriers” van Uw voorvaderen, hebben zij U kennelijk zo beïnvloed dat U zelfs doelbewust het woord “Arameeërs” hebt weggelaten uit Uw publicatie. Uw vrienden schrikken ervan doordat de afschuwelijke koloniale haat diep in hun genen is ingeplant.

 

Nee meneer Gaunt, U haalt de zaken uit hun verband en misleidt de lezer. En dat is de titel van een professor onwaardig.

 “Those who insist on “Syrian” or “Syriac” identity connect to the territory of the modern state of Syria”, dit slaat simpelweg nergens op. Volgens de getuigenissen van de geleerden van de kerk van Antiochië zijn de woorden Arameeër/Syriër niets anders dan twee synoniemen voor een en dezelfde volk is. Syriërs/Arameeërs refereert niet naar het gebied, maar naar het volk. En Syrië was één van de gebieden van de Arameeërs van Aram-Nahrin. En U moet de zaken niet verdraaid weergeven. Dat is onethisch en onwetenschappelijk.

 

De “Assyrische” terroristen hebben dit altijd naar voren gebracht alsof deze twee termen (Arameeërs/Syriërs) los van elkaar staan. En dat is ook precies de reden dat ze het verloren “A-trucje” hebben toegepast om het woord “Syrisch” om te toveren tot “Assyrisch”.

Zie meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Assyrie_Syrie_Leugen_Identiteit_9_6_2008.htm

 

Door Uw selectiviteit negeert U volkomen de briljante geleerden van de Syrisch Kerk van Antiochië en komt met een bron (7) aan om te laten zien dat het woord “Syrisch” simpelweg “Christen” betekent. U had zekere toegang tot goede bronnen die U genegeerd hebt. Wat betreft de betrokkenheid van de Engelse Missionarissen refereert U (in referentie 8) naar het boek van Patriarch Afrem Barsauwm. Dat boek is geschreven in 1952.

 

Een gedegen werk omtrent de koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen in 16e en 19e eeuw is geschreven door de briljante Professor John Joseph. http://www.aramnahrin.org/Yuhannon_Yusef.htm. John Joseph haalt de originele bronnen aan om de verfoeilijke geestelijke koloniale activiteiten toe te lichten.

 

U bent zeker op de hoogte van dit boek. Maar vanwege de diep demonische haat die Uw “Assyrische” vrienden koesteren jegens professor John Joseph, heeft U hen waarschijnlijk niet voor het hoofd willen stoten en hebt zijn boek genegeerd.

 

…….. But in the Oriental Christian identity conflict much time and effort is also dedicated to destroying the rival group’s myth of national origin, which naturally can be easily questioned, since some of the aspects are more than three thousand years old……

 

“Identiteit conflict?” Nee professor Gaunt, het gaat hier niet om “identiteit conflict”, maar om strijd tegen kolonialisme en dat iets zeer wezenlijk. U en Uw voorvaderen zijn de bron van het conflict en wij vechten tegen de koloniale activiteiten die in leven wordt gehouden met Uw product en creatie “Assyriers”. Het is niet, zoals U zo graag wilt presenteren, als strijd tussen “vernieuwing” en “traditie”; maar het is een strijd tegen kolonialisme, verslaving, onderwerping en vernietiging van onze cultuur. En Uw taak is natuurlijk om vooral de koloniale activiteiten te verdoezelen en weer te geven als interne strijd en om het vuurtje nog meer aan te wakkeren.

 

…… Broadly generalizing, using the term Assyrian symbolizes a decidedly politicized secular and national outlook. But using the term Syriac symbolizes a non-political outlook building on a specific religious base with an interest in the past, and preservation of language and culture…..

 

Fout, fout en nog eens fout. Toen de Amerikanen Irak binnen, verschenen er honderden artikelen waarin aandacht werd besteed aan de vervolging van “Assyrian Christians” vanwege hun “christelijke” geloof. In geen één artikel werd gezegd dat de term “Assyrian” een gepolitiseerde, seculiere en nationale weergave is. Dat klopt niet. Dit wordt echter wel zo naar voren gebracht door de “Assyrische” terroristen om de naïeve linkse groeperingen in het Westen te paaien.

 

De term “Arameeër” die U hier “Syriac” noemt is zeker niet te vereenzelvigen met “niet –politieke uitstraling gebaseerd op religie”. Dat is namelijk de propaganda van Uw “Assyrische” vrienden om de zaak zo vertekend weer te geven. Wij hebben bijvoorbeeld de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) dat in 1988 in Zweden is opgericht. U heeft in Uw artikel deze organisatie compleet genegeerd.

 

……. Movement to Sweden opens up a new world. On one side, are those who can take advantage of new opportunities – the more successful businessmen, professionals, and intellectuals. These make up a new “modernizing” Assyrian self-made-men social stratum. Thus they were the first to see the benefit of the modernizing opportunities in multicultural Sweden for economic support for activities of foreign immigrants. ……

 

Bah! Dus “Assyriers” betekent: modern, ontwikkeld, intellectueel, succesvolle zaken mensen ? Wat heeft toch in de geest van deze "geleerde" zich afgespeeld om zulke onzin neer te zetten?

 

Het is zo immoreel om het koloniale product van Uw voorvaderen weer te geven als “intellectueel” en “modern”, terwijl het in werkelijkheid niets dan een stelletje geschiedenis vervalsers zijn waarmee U een verbond hebt gesloten. En natuurlijk geen woord over hun terroristische activiteiten. U haalt zaken erbij die totaal niets mee te maken hebben. U haalt voetbal vandalisme erbij om de Arameeërs in een verkeerde daglicht te stellen. Wat is er hier aan de hand meneer Gaunt? In Zweden zijn vele Aramese geslaagde zakenmensen ongeacht hoe zij zichzelf noemen. En dat is zeker niet speciale diegene die zich als “Assyriërs” bestempelen.

 

……On the other side, are those Syriacs who attempt to preserve their traditional inherited leadership roles from the Middle East as clan or village headmen and higher clerics. Historically, one or two leaders of a large clan would function as the sole intermediaries between their group and the Ottoman or Turkish authorities. For this purpose a few boys from good families would learn Turkish and have some schooling, and would “represent” their people in relation to the rulers. These make up a “traditional” social structure that filters contacts with the outside society and rejects assimilation and supports segregation………..

 

Lees alstublieft dit nogmaals! De boodschap die Gaunt wil doorgeven is dit: In tegenstelling tot de intellectuele, moderne, ontwikkelde, beschaafde “Assyriers”, zijn de “Syriërs” achterlijke, imbeciele molleten die zich bezighouden met ouderwetse achterlijke plattelands methodes om zichzelf in het Westen te handhaven en willen absoluut geen contact met de buitenwereld.

 

Dit is volgens ons racisme, discriminatie en haat zaaiing! Dat is mensen verdelen in groepen en labels op hen plakken. Dat is omkeren van de rollen. Dit kun je absoluut niet toepassen op de toestand van ons volk in Zweden. Dit is gewoon verwerpelijk en zwartmakerij! En dit heeft Gaunt niet van zichzelf! Dat kan niet! Hier spreekt absoluut geen "geleerde"! Dergelijke onwaarheden, stemmingmakerij en travestie is absoluut de functie van een professor onwaardig. En let ook hier op de boodschap die aan de lezer wordt doorgeven, namelijk: Het gaat hier om twee groepen, met totaal verschillende mentaliteiten, die elkaar bestrijden. Zo wordt de aandacht afgewend van het werkelijke probleem, namelijk: de afschuwelijke koloniale activiteiten van z’n voorvaderen.

 

…. Third, France had many cultural contacts with them through missionaries….. Fifth, most of the immigrants to France came from Nestorian or Chaldean communities that had no problem with identifying themselves as Assyrians – these were groups originating in the Hakkari Mountains of Turkey or Urmia district of northwestern Iran……..

 

Exact meneer Gaunt…. Frankrijk! Waarom vertelt U niet meer over deze afschuwelijke koloniale activiteiten die door Frankrijk en Katholieke missionarissen zijn begaan? Waarom vertelt U niet over de kampen van hersenspoeling waar geestelijke genocide werd gepleegd in de naam van de afschuwelijke Jezus van het Westen, die totaal niets met Jezus Christus van de Bijbel te maken heeft meneer Gaunt? Dat is kolonialisme en het is Uw morele plicht om dat te veroordelen en aan de kaak te stellen. Maar dat kunt U niet, want U heeft een onheilige verbond gesloten met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen; de creatie van Uw voorvaderen.

 

……. The Nestorians had for centuries been identified by Europeans as “Assyrians” and used that term for them when addressing an international audience11……..

 

Eindelijk komt Gaunt aan met iets wat echte weergave van werkelijkheid is, namelijk dat de term “Assyrians” inderdaad uitvinding is van zijn voorvaderen. Toch is de heer Gaunt niet specifiek daar hij spreekt over “Europeanen” en niet over “Anglicanen en Engelse diplomaten” die bekendheid hebben gegeven aan deze leugen-naam. http://www.aramnahrin.org/Dutch/VGV_IrakeseChristenen.htm#4

 

Vreemd dat Gaunt spreekt van “gedurende eeuwen werden Nestorianen door European geïdentificeerd als Assyriërs”. Gedurende “eeuwen” heer Gaunt? Hoe komt U toch aan deze informatie? Het was niet eerder dan 1850 dat Uw voorvaderen, de anglicaanse missionarissen begonnen de Oost- Arameeërs te identificeren als “Assyriers”. Is de term “gedurende eeuwen” bedoeld om de link met de vroegere “Assyriers” beetje geloofwaardiger te maken of is dit gewoon ongelukkige keuze van woorden geweest?

 

Helaas gaat hij niet verder op in om de lezer te informeren over de afschuwelijke consequentie van deze geschiedenis vervalsing en geestelijke genocide.

 

En het is een misdaad van het ergste soort, namelijk de vernietiging van hun Aramese identiteit en deze weergeven door een valse crimineel identiteit die geleid heeft tot haat, verdeeldheid en de ondergang van ons volk. En dit had de kern van het betoog van de heer Gaunt moeten zijn! Hoe de Aramese kinderen werden gehersenspoeld in kampen, hoe haat en fanatisme in hun harten werd ingeplant, hoe een afschuwelijke afkeer van hun Aramese identiteit in hun geest werd ingeprent, hoe een complete volk volledig werd ontworteld. En hier heeft natuurlijk professor Gaunt geen enkel belang bij om aandacht aan te besteden.

 

In the early modern era the Nestorian Church split and one group united with the Roman Catholic Church to form the Uniate Chaldean Church. Both adopted the label Assyrian, usually in the hyphenated form “Assyro-Chaldean”12……

 

“United” met de Katholieke kerk? Dat is wel erg vriendelijk uitgedrukt! U bedoelt de splitsing werd bewerkstelligd door chantage, omkoping en hersenspoeling van de Oost- Aramese Nestorianen om zich vervolgens “Chaldeeërs” te noemen. En dat is een grote misdaad heer Gaunt waar U, als westerling, zeker aandacht aan had moeten geven.

 

Helaas haalt U achterhaalde bronnen aan die niet meer van deze tijd zijn. Over de combinatie benaming “Assyro- Chaldean” heeft recentelijk de Chaldese patriarch uitdrukkelijk afstand van genomen. http://www.iraqichristians.info/Dutch/Patriarch_DellyVerwerptValseBenaming_24_8_2009.htm

 

Verder bevestigd hij zijn Aramese identiteit. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Patriarch_Emmanuel _Delly_Arameeers_29_10_2008.htm

 

…. As mentioned the few Swedish early contacts with Oriental Christians had been with the Nestorians, who were also the first sect to adopt Assyrian identity…..

 

Ze hebben de “Assyrische” identiteit niet “geaccepteerd”, maar ze zijn gehersenspoeld en gechanteerd. Dat is wel een belangrijke detail om te melden. Dit geldt ook voor de term “Chaldeeër”; exact hetzelfde spelletje.

 

…….. The original choice of the name Assyrian was natural. Since World War I news of widespread atrocities against them was well known. They were also notorious as an insoluble refugee problem for the League of Nations in the 1930s. Thus the adoption of Assyrian by all of the Oriental Christians increased their credibility in the eyes of the Swedes as true political refugees as there was history of persecution in several countries……..

 

Adolf Hitler zei: Als je de leugen lang genoeg herhaalt, dan wordt het vanzelf waarheid. Het feit dat de koloniale machten bekendheid hebben gegeven aan de verwerpelijke benaming “Assyriers”, rechtvaardigt het op geen enkel manier om deze valse identiteit als vanzelfsprekend te beschouwen en toe te passen op andere Aramese denominaties. In tegendeel, het gaat hier om kolonialisme en dat is fout en verwerpelijk! Als "wetenschapper" moet U daar ook iets van zeggen!

 

Voorafgaand aan de inval van de Amerikanen in 2003 in Irak, kwam er een enorme campagne opgang in de VS, Canada, Australië waarin aandacht werd besteed aan de arme “Assyrian Christians” van Irak om de inval te rechtvaardigen. President Bush heeft bij diverse gelegenheden aandacht gegeven aan de “Assyrian Christians”.

Zie meer hierover: http://www.iraqichristians.org/Dutch/Arameeers_Irak-Vervolging_Moorden_EtnischeZuivering_23_12_2010.htm#3_1

 

Wil dit nu zeggen dat wij ook de benaming “Assyrians” moeten accepteren, omdat er veel aandacht aan is gegeven door de media? Maar natuurlijk niet! Het “Assyrische” fanatisme en terrorisme werd inderdaad in Zweden behoorlijk gevoed door de overheid om de verdeeldheid nog meer te verdiepen.

 

…………. In addition, there was a political movement for union of all Oriental Christians. One of its major figures was Naum Faik who was born in Diyarbakir (as a Syriac Orthodox) but emigrated to New Jersey and joined the many Iranian Nestorians already there. He published a journal called “Union” which aimed at creating a political movement free from the constraints of religion. Once he arrived in America, Faik changed his self-identification and urged all brothers to unite under the Assyrian umbrella. “These brothers are Nestorians, Chaldeans, Maronites, Catholics, Protestants… I remind these groups that their pasts, their race, their blood and flesh, their tongue… We must work to exalt the name of the Assyrians… Our primary goal is to secure the rights of the Assyrians18”……………..

 

Over Naum Fayik doen zich er verschillende verhalen de ronde. Wij weten niet of deze bewering waar is of niet. Wat wij wel weten is dat de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen buitengewoon goed zijn in het vervalsen en het verdraaien van feiten, het verzinnen van verhalen die niet plaats hebben gevonden, manipuleren en zaken uit hun verband rukken. Dit alles doen ze om maar meer bekendheid te geven aan de leugen-naam “Assyriers”. Het vervalsen, verdraaien, bedriegen en manipuleren is hun handelsmerk.

 

…….. At first everyone had accepted the designation Assyrian, as it was practical and had an international recognition. Adherence was particularly strong among persons with a secular political orientation……..

 

Dit is natuurlijk weer onjuist. Maar als wij even aannemen dat het inderdaad waar is dat “Assyrisme” werd aangetrokken door “politieke en seculier georiënteerde” personen, dan betekent dit maar slechts één ding en dat is: Dat dergelijke perverse ideeën tot verdeeldheid in hun harten en geesten werd ingeplant door de koloniale kampen van Uw voorvaderen heer Gaunt.

 

En om nu de aandacht af te wenden van deze afschuwelijke koloniale kampen van Uw voorvaderen, probeert U en anderen met U, om de zaak weer te geven als “Seculier versus religie”, “links versus rechts” en “vernieuwingsgezind versus conservatief”. Dat zijn verwerpelijke terminologieën die sinds de Franse revolutie van “verlichting” hun intrede in het Westen hebben gedaan waarbij God werd vervangen door mens als het middelpunt van het leven. In het oosten hebben dergelijke aanduidingen totaal geen betekenis. Dat is een tactiek van het kwade om te verdelen en te heersen door de introductie van deze terminologieën.

 

Om dit anders te formuleren: Uw voorvaderen hebben ons volk in de naam van “ontwikkeling”, “hulp” en “Jezus” tegen elkaar opgezet en tot op de botten toe verdeeld. En U gaat vrolijk mee verder om de kwestie op een buitengewoon onheilige manier aan de lezer te presenteren als “…modern seculair.” versus “ conservatieve …” Dit is gewoon misplaatst en onjuist.

 

……. However, growing numbers of immigrant families coming from a traditional rural village environment in Turkey continued to be bound to their church, their priest, the religious calendar, and cleric led rites. According to oral history, the name conflict began in Germany in the 1960s when high religious leaders protested against the use of the word Assyrian, but instead insisted on the term “Aramaic”, on the basis of continuity of language from Biblical times. This conflict then spread to the other diaspora. But it turned out that even the term Aramaic was problematic……

 

Ook hier weer geliefde lezer, probeert de heer Gaunt om doelbewust een geheime boodschap door te geven aan de lezer van zijn artikel en dat is dit: Zij die in opstand kwamen tegen de “Assyrische” identiteit zijn mensen van het platteland van Turkije, gebonden aan de kerk en priesters met religieuze gebruiken.

 

Anders geformuleerd: De intellectuelen, de seculieren, de geslaagde zakenmensen, de beschaafden, de moderne en ontwikkelde personen zijn de “Assyriër” en ze worden tegengewerkt door analfabete, achterlijke en onnozele platteland bevolking met hun religie, priesters en gewoontes. Dat is de boodschap die de heer Gaunt door zijn hele artikel probeert door te geven. En dat is inderdaad ook de leugen boodschap van de “Assyrische” terroristen die ze altijd proberen over te brengen.

 

Maar dit is een pertinente onwaarheid. Er zijn mensen uit Syrie, Libanon en Irak die absoluut niets te maken willen hebben met de criminele en verwerpelijke koloniale product “Assyriers”. Deze mensen kwamen echt niet van het platteland. Dat is ook weer zo’n verfoeilijke verhaal dat door de afvallige Arameeërs die “Assyrische” noemen wordt verspreid om leugen in waarheid te veranderen en waarheid in leugen.

 

Hoe zit het nu met de getuigenissen van de bekende Aramese geleerden omtrent de Aramese identiteit van ons volk her Gaunt? Gaat het hier ook om “onderontwikkelde”, “onwetende” geestelijken die zomaar dingen lukraak hebben opgeschreven?

 

En nou dit geachte Aramese lezer: Hebben jullie ooit begrepen waarom de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen altijd zich gekeerd hebben tegen de geestelijkheid en de kerk? O nee, het had niets te maken met politiek, seculier, links, rechts, liberaal, vrijzinnig; totaal niets mee te maken. Nee, de ware reden is dat hun koloniale meesters zeer goed op de hoogte waren van de getuigenissen van de briljante geleerden van de kerk van Antiochië omtrent de ware oorsprong van ons volk. Wanneer nu het Aramese volk deze reuzen zou bestuderen en zich zou verdiepen in hun geschriften, dan zouden ze trots raken op hun Aramese identiteit en de eenheid binnen het Aramese volk zou daarmee worden versterkt. En zodoende zouden ze niet te manipuleren zijn geweest door de Koloniale machten.

 

En dus wat hebben de koloniale machten gedaan met hun onheilige product “Assyriërs?” Zij hebben zoveel haat en afwijzing in hun hart geplant dat ze een grote afkeer kregen van deze grote geleerden. O nee, ze hebben hun “Christelijke” identiteit nooit ontkend, integendeel, ze presenteren zich graag als “Assyrian Christians” en hoe ze door de fanatieke Islam worden vervolgde om hun “Christelijke” geloof.

 

Maar de boosdoeners voor de belabberde toestand van de “Assyriër” was altijd de kerk en de geestelijken. De kerk en de geestelijkheid hield het volk “dom”, “onwetend” en belette de ontwikkeling van de “Assyriër”. En deze mentaliteit wordt met paplepel ingegoten. Vandaar hun afschuwelijke afkeer voor de voorvaderen en de getuigenissen van de briljante geleerden van de kerk van Antiochië.

 

……… Intellectuals who had fled from Turkey and who were critical to the church leadership started the Assyrian Democratic Organization (ADO) in 1957 in the Syrian town of Qamishli. The Swedish national Assyriska Riksförbund was established in Sweden 1977 as a union of 13 local associations. This union publishes the journal Hujådå (Union), which is a continuation of the journal founded by Naum Faik during World War I. Associated to the Assyrian network is the Assyrian-Chaldean-Syriac Association (ACSA) which has a website and a weekly TV program Qolo Hiro (Free Voice). There are also branches linked with, the Assyrian Liberation Party (GFA, also known as Furkono whose Swedish branch was founded in 1995), Bethnahrin’s Patriotic Revolutionary Party (DMB founded 1986-88), and the Assyrian Universal Alliance (1968).

One network tries to position itself in the middle, namely the Syriansk-Assyriska Riksförbundet which was relatively recently founded by persons who had belonged to the small armed revolutionary groups in Mesopotamia. The association strives to unite what it terms the “Chaldean.Syriac-Assyrian” people. It publishes in Sweden the journal Renyo Hiro (Free Thought). It established an international TV satellite channel Suroyo Tv in 2004. In the same year the European Syriac Union was formed in order to represent the group on the level of international politics…….

 

Ook hier weer is de boodschap van Gaunt: De intellectuelen, de strijders voor vrijheid en recht zijn “Assyriër”. Gaunt onthoudt de lezer echter van cruciale informatie met betrekking tot “Assyrische” terrorisme.

 

Assyrian Democratic Organization (ADO): Deze organisatie van de “intellectuele” Assyriërs heeft in 1993 een monsterverbond met de PKK gesloten. Jongens werden vermoord, meisjes werden verkracht in het noorden van Irak om meer bekendheid te geven aan de leugen-naam. Professor Gaunt heeft echter geen enkel belang bij om de lezer te informeren over de terroristische activiteiten van deze organisatie. Zie meer over het monsterverbond: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Assyrian-Chaldean-Syriac Association (ACSA) which has a website and a weekly TV program Qolo Hiro (Free Voice): Deze organisatie probeert de ware oorsprong van het Aramese volk te vernietigen via de PKK kanaal RojTV. De organisatie is eigenlijk afgeleid van ADO. Ze krijgen gratis zendtijd via de PKK kanaal RojTV. Dit was namelijk de afspraak die gemaakt was tussen de PKK en de “Assyrische” terroristen. Professor Gaunt vindt het kennelijk niet belangrijk om zulke cruciale informatie aan de lezer door te geven.

 

Bethnahrin’s Patriotic Revolutionary Party (DMB founded 1986-88): Deze is de zusterpartij van de PKK opgericht in 1993, afsplitsing van ADO. Datum oprichting klopt niet, had moeten zijn: 1993. Wordt ook wel genoemd: Gabo D’ Hiruto D’ Beth nahrin (= Bethnahrin Vrijdheid Partij).

 

Voor professor Gaunt is het kennelijk niet relevant om dergelijke belangrijke informatie door te geven aan de lezer met betrekking tot de terroristische activiteiten van “intellectuele”, “politieke seculaire”, “de beschaafden” en “ de ontwikkelde” Assyriërs.

 

Assyrian Universal Alliance (1968): Deze organisatie is een stichting en richt zich op de Oost-Aramese nestorianen. De organisatie werd in verband gebracht met de moord op Patriarch Mar Eshai Shamun XXIII in 1976. Over deze moordaanslag zegt professor John Jospeh in zijn boek op blz (133),, De officier van justitie voerde aan dat één van de motieven voor het vermoorden (van de Patriarch) was Assyrische nationalisme; hij probeerde te bewijzen dat de Assyrische Universele Alliantie (AUA) was betrokken bij de moordaanslag

 

Syriansk-Assyriska Riksförbundet ….Dit is ook een afsplitsing van de ADO na hun verbond met de PKK.

 

European Syriac Union: Ook afgesplitst van ADO.

 

Toen het verbond met de PKK werd gesloten, richtten de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen diverse organisaties op die voor de buitenwereld zelfstandig waren, maar in werkelijkheid allemaal dezelfde doel nastreefden. Dit hebben ze gedaan om verwarring en chaos teweeg te brengen, zodat niemand een touw aan vast kon knoppen.

 

In 2003 ontstond ruzie tussen de organisaties die aangesloten waren bij de zusterpartij van de PKK, de GHB. Als gevolg van deze ruzie werd SuryoyoTV en European Syriac Union opgericht.

 

Kort gezegd: De heer Gaunt bespreekt een voetbalrel om de Arameeërs zwart te maken en hen in een verkeerde daglicht te zetten, maar zwijgt in alle talen over de betrokkenheid van zijn “Assyrische” geestelijke kinderen bij terrorisme, rekruteren van jongeren, verkrachten van meisjes en vermoorden van jongens in het noorden van Irak. Dat is inderdaad nog eens “moraliteit” en “wetenschap!”

 

Over de “Syrische” kant zegt professor Gaunt,

“ ……. The Syriac network is younger, and many activities appear to have been a reaction to Assyrian initiatives. As just mentioned it even took some time to establish a common name since Suryoyo proved too strange and the patriarch had also rejected Aramaic. Even the term Syrian Orthodox was complicated since it associated with the state of Syria. In 2000 the church officially changed its English language name to Syriac Orthodox. The Swedish national union is the Syrianska Riksförbundet (which started 1978 under the name Suryoyo Riksförbundet). It publishes the journal Bahro Suryoyo (The Syrian Light). After the initiative of American and Swedish groups a Syriac Universal Alliance was formed in 1983. In general the Syriac associations are very close to the Syriac Orthodox Church and has fewer activities or expressions of opinion with a political nature. Inside this network is now a satellite TV channel Suryoyo-Sat…….

 

….a reaction to Assyrian initiatives …..: Zo willen de creatie van Uw voorvaderen inderdaad de wereld doen geloven heer Gaunt. En U aapt hen gewoon na. In werkelijkheid gaat het om niets anders dan verzet tegen kolonialisme en strijd voor beschaving, menselijkheid, waardigheid en respect. Kolonialisme ligt heel gevoelig en dus moet de lezer op een wat “vriendelijker” wijze om de tuin worden geleid en dat is om kolonialisme voor te stellen als, “intellectueel”, “democratie” en “vooruitgang”.

 

…… One can only speculate about the degree to which the identity problems of the second generation contribute to the many serious youth problems played out in Södertälje…..

 

Dat is toch heel sympathiek van professor Gaunt om zijn bezorgdheid te uiten over “jeugdproblemen” veroorzaakt door “identiteitsproblemen”. Maar dan hebben wij toch een vraag aan de heer Gaunt en dat is dit: Hoe zit het met de vele jongeren die door de “Assyrische” terroristen door heel Europa werden gehersenspoeld en klaargestoomd voor terroristische activiteiten in opdracht van de PKK in het noorden van Iraq? Hoe zit het met de familieleden van deze jongeren die zoveel leed mee hebben gemaakt? Is dit allemaal okay? Niets aan de hand?

 

….. In 2000 the church officially changed its English language name to Syriac Orthodox ……..Voor zover wij kunnen achterhalen heeft dit nooit officieel plaatsgevonden. De term werd alleen gebruikt in Verenigde Staten.

 

…..and has fewer activities or expressions of opinion with a political nature ……: Hier moeten wij professor Gaunt gelijk geven.

 

Hallo meneer Gaunt! Waarom zijn de Arameeërs? U heeft vele partijen aan de kant van Uw “ Assyrische” koloniale geestelijke kinderen opgesomd. Waarom bent U zuinig met het noemen van de Arameeërs meneer Gaunt?

 

In 1988 werd de Aramese Democratische Organisatie (ArDO) in Zweden opgericht. U heeft deze organisatie compleet genegeerd. Hoe kan dit meneer Gaunt? U noemt met trots vele organisaties van Uw “Assyrische” vrienden en zegt totaal niets over hun terroristische activiteiten. U vergeet echter melding te maken van ArDO die ook in Zweden is gevestigd. Hoe wordt dergelijke gedrag ook weer genoemd? Uitsluiting en discriminatie?

 

Hoe kan dit professor Gaunt? Hebben Uw “Assyrische” vrienden U geadviseerd de Aramese organisaties weg te laten om te voorkomen dat de lezer onafhankelijke informatie zou krijgen? Waarom heeft U de Aram-Nahrin organisatie genegeerd? Is het misschien omdat de ArDO (http://www.aramaic-dem.org/) en Aram-Nahrin (http://www.aramnahrin.org/) zich zo heftig verzetten tegen de perverse koloniale activiteiten van Uw voorvaderen?

Zijn Uw “Assyrische” vrienden en het geestelijke koloniale product van uw voorvaderen zo bang voor Aram-nahrin en ArDO dat zij U “geadviseerd” hebben deze twee organisaties weg te laten?

 

U zegt, “….. and has fewer activities or expressions of opinion with a political nature “. Wij nodigen U hierbij uit om naar de website van ArDO en Aram-Nahrin te gaan, dan zult U zien dat ze meer dan genoeg activiteiten en ideeën ontplooien.

 

……… Linguists would trace the terms Assyrian and Syrian back to the ancient Greeks as a general word for peoples who lived in regions between the Persians in the east and the Greeks in the west21. They are thus synonyms…….

 

Is dat zo heer Gaunt? Als U het allemaal zo goed weet, waarom heeft U de getuigenissen van de geleerden van de kerk van Antiochië niet in beschouwing genomen? Of gaat het hier ook weer om stelletje “achterlijke”, “onnozele” idioten die niet weten wat ze hebben opgeschreven, omdat ze van hun Aramese oorsprong getuigen?

 

Deze geleerden die vanaf de 4e eeuw getuigen, zeggen allemaal dat de benaming Arameeërs/ Syriërs synoniem zijn. Als “onafhankelijke” wetenschapper had U dan recht gedaan aan Uw titel als professor om op z’n minst te refereren naar deze topgeleerden waar U verfoeilijke “Assyrische” vrienden zo’n afschuwelijke demonische haat jegens hen koesteren. Of mogen de mensen de ware geschiedenis niet leren kennen? Waar komt deze selectiviteit vandaan professor Gaunt?

U weet te melden dat “Assyrians” en “Syrians” synoniemen zijn, maar negeert volkomen de geleerden van het volk die veel dichter bij de geschiedenis stonden dan U en diegenen die beweren dat “Assyrians en Syrians” synoniemen zijn. Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Assyrie_Syrie_Leugen_Identiteit_9_6_2008.htm

 

En hoe zit het nu met de Verborgen Parel omtrent de Aramese oorsprong van ons volk heer Gaunt? Als “onafhankelijke wetenschapper” had U toch op z’n minst een verwijzing ernaar kunnen maken. Hoe kan het nu dat U deze belangrijke zaken bent “vergeten”? En hoe zit het trouwens met de “geleerden” die de link tussen “Syrian en Assyrian” hebben gelegd? Zijn dat net zo “onbevooroordeelde” geleerden die slechts de waarheid wilden achterhalen en hadden geen politieke motieven achter hun onderzoek? En hoe kan het dat deze twijfelachtige theorie zoveel aandacht krijgt heer Gaunt en de geleerden van de kerk van Antiochië volledig worden genegeerd? Wat zou daarachter zitten denkt U?

 

…… Thus banning persons became a weapon in the clash between Syriacs and Assyrians. The bishop resigned in 1987 after long conflicts with the church’s board of governors. This can also be seen as a conflict between modernists and traditionalists, but with a surprising twist…….

 

Daar gaat professor Gaunt weer om de zaak valselijk weer te geven. Conflict tussen “modernisten en traditionalisten” meneer Gaunt? Waar bent U toch mee bezig "professor'? “Modernisme” en “ traditionalisme” is hier totaal niet aan de orde. Dit is een trucje van het koloniale product van Uw voorvaderen om doormiddel van leugen en bedrog steun te verkrijgen bij politieke partijen en overheden om zo hun activiteiten van leugen, bedrog en manipulaties te kunnen voortzetten. En helaas lijken zij in U een geweldige instrument te hebben gevonden om deze onheilige doelen te bewerkstelligen.

 

Het conflict is tussen kolonialisme en vrijheid, tussen barbaarsheid en beschaving, tussen immoraliteit en moraliteit, tussen leugen, bedrog en eerlijkheid, tussen vervalsen, manipuleren, om de tuin leiden en waardigheid, tussen gevangen zijn van geestelijke genocide en bevrijd zijn van leugen en bedrog. En dit heeft totaal niets te maken met “modernisme en traditionalisme”. Dat is een volkomen valse weergave van werkelijkheid. Dat is een manier om de lezer om de tuin te leiden en het Aramese volk een kwade etiket op te plakken.

 

…. But the board itself was made up of Syriac traditionalists who were associated with powerful clans and who wanted to excommunicate all persons who belonged to “Assyrian” associations…..

 

Het vechten tegen kolonialisme is de plicht van iedereen die beschaafdheid, vrijheid, menselijkheid, eerlijkheid en waardigheid nastreeft. De heer Gaunt noemt dit “strijd tussen modernisten en traditionalisten”. Dit is niets anders dan goedpraten van kolonialisme, haat zaaiing, leugen en bedrog en geestelijke genocide.

 

……..Thus the town now has two separate bishops who are not on speaking terms and they use their sermons to preserve and deepen animosity. Most of the 40 odd parishes in Sweden continued to adhere to the first appointed bishop, but some do adhere to the “vicar bishop”22.

 

Dit is zeer vreemd! Waarom haalt de heer Gaunt als bron een boekje van Fuad Deniz uit 1999 aan om te vertellen dat de meeste kerken bij Ablahad Gallo Sabo zijn aangesloten, terwijl er toch veel recentelijk data voorhanden was om de huidig situatie weer te geven? De huidige situatie is ongeveer 50-50% en dat weten de “Assyrische” vrienden van de heer Gaunt ook heel goed. Selectiviteit en vooroordeel is de rode draad door de hele artikel van de heer Gaunt.

 

……This split was primarily over the social control over the local community. The secular board of governors and bishop Benjamin were associated with the largest Tur Abdin clans and wished to use the church to exclude the Assyrian modernists who also stood for democratization of the immigrant community…..

 

Wat een verdraaide weergave van werkelijkheid!! Onvoorstelbaar! Het is en was geen sociale controle van de gemeenschap, maar het heeft alles te maken met de koloniale activiteiten van Uw voorvaderen professor Gaunt. Dat is het hoofdprobleem hier die U zo geavanceerd ontwijkt en compleet vertekend weergeeft. En U moet niet proberen om de zaak op deze manier te verdraaien.

 

Over de invloed van de “largest Tur Abdin clans “ heeft professor Gaunt 100% gelijk. Daar zijn wij van harte mee eens.

 

Er zijn inderdaad in Zweden enkele criminele families uit Midyat die ons volk net zo veel hebben geschaad als de “Assyrische” terroristen. Hier kan geen misverstand over bestaan. Maar de heer Gaunt en de “Assyrische” terroristen misbruiken de kwestie en proberen om de lezer om de tuin te leiden door deze families als representanten van de “Syriacs” te nemen. Dit klopt beslist niet.

 

Er zijn in Zweden duizenden Arameeërs die totaal niets met de criminele families uit Midyat te maken willen hebben, maar tegelijkertijd willen ze zich beslist schoonhouden van de leugen-naam “Assyriers”. Vanzelfsprekend zullen de “Assyrische” adviseurs van de heer Gaunt de kwestie nooit op deze manier presenteren.

 

Er zijn duizenden mensen die aangesloten zijn bij Abdlahad Gallo Shabo maar die hebben niets te maken met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Er zijn ook duizenden mensen aangesloten bij Benjamin Atas en die hebben ook niets te maken met de criminele Midyat familie. De heer Gaunt dient zich op feiten te baseren en niet op de bla bla praatjes van het koloniale product van z’n voorvaderen.

 

…… Some teachers ignored this and taught in the Turoyo vernacular, even though there was no recognized standard grammar, and this was one of the major issues over which the Assyrian and the church-loyal Syriac fractions clashed……

 

U vertelt hier weer een grote onzin heer Gaunt. Het probleem begon toen U “Assyrische” vrienden in het geheim probeerden om de kinderen koloniale “Assyrische” geestelijke identiteit in te prenten en dat was zeer ernstig. Maar natuurlijk, de waarheid is voor Uw “Assyrische” vrienden heel pijnlijk en vernederend. Dus gebruiken zij U als instrument om te voorkomen dat de waarheid naar boven komt en de leugen wordt verheerlijkt. Hier worden zaken uit hun verband gehaald, feiten verdraait en de lezer misleidt.

 

…….. The lack of resolution of the name question spilled over into media communications broadcasting. A telling example is the attempt by the Syriac Association to stop the Swedish radio foreign language broadcasting aimed at the Oriental Christians. The program, at first named Shlomo (Hello) and then Qolo (Voice), began in 1985 using the Turoyo dialect. Gabriel Afram, journalist and poet, was the anchor and he had once been chairman of the Assyrian Association. He is also the compiler of the only Swedish-Turoyo dictionary23. In scheduling the Turoyo program was billed as being in the Assyrian language. The Syrian Association engaged lawyers and petitioned that the billing be changed arguing that there was no such thing as an Assyrian language. They proposed “Turabdinska” instead, which is in effect simply a Swedish translation of Turoyo24. This petition was rejected, but the process itself indicates how even trivial matters are blown up and incorporated into the on-going feud. Further, the factions do not hesitate to appeal to the Swedish authorities for intervention in this confusing fight……

 

Het is werkelijk boven bevattingsvermogen hoe deze man boelbewust het kolonialisme in bescherming neemt. Buitengewoon perverse en immorreel.

 

….…….. The lack of resolution of the name question spilled over into media communications broadcasting……

 

Maar hoe kan de naamskwestie, die door Uw voorvaderen ons volk is opgedrongen via chantage, omkoping en onderdrukking worden opgelost zolang mensen als U bestaan die deze verdeeldheid en haat stimuleren? Hoe kan het probleem worden opgelost wanneer deze criminele geestelijke genocide wordt ontkent en voorgesteld als “modern”, “intellectueel” en “beschaafd?”

 

…. A telling example is the attempt by the Syriac Association to stop the Swedish radio foreign language broadcasting aimed at the Oriental Christians. The program, at first named Shlomo (Hello) and then Qolo (Voice), began in 1985 using the Turoyo dialect. Gabriel Afram, journalist and poet, was the anchor and he had once been chairman of the Assyrian Association……..

 

De heer Gabriel Afram is een geestelijke product van de voorvaderen van de heer Gaunt die alles in het werk stelt om het Aramese culturele erfgoed te vernietigen. En zijn kruistochten om desinformatie te verspreiden wordt al jaren door de overheid van zweden gestimuleerd doormiddel van z’n radio programma’s. De heer Afram verheerlijkt kolonialisme en geestelijke genocide tegen het Aramese volk en daar heeft de heer Gaunt geen enkel probleem mee.

 

En zoals gewoonlijk zet de heer Gaunt de “Syriac Association” in Zweden als het kwade partij neer en de heer Gabriel Afram als de goede partij, als een "intellectueel", als iemand die iets voor het volk wil doen, als “beschaafd en ontwikkeld”, als een “held”. Het woord “journalist” moet u met een korreltje zout nemen, omdat velen onder hen noemen zich een ‘journalist”, terwijl ze geen enkel opleiding hebben genoten.

 

En op deze manier stimuleert de heer Gaunt de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen om door te gaan op de ingeslagen weg om daarmee de verdeeldheid, haat nog meer te verdiepen.

 

…… He is also the compiler of the only Swedish-Turoyo dictionary23…….

 

Description: Description: K:\Aram-Nahrin_23_1_2009\Photo\Dictionary_GabrielAfram.jpg

Het is toch onvoorstelbaar hoe deze “professor” de waarheid in leugen veranderd en de leugen in waarheid.

 

De heer Gaunt “vergeet” zoals gewoonlijk te zeggen dat de heer Afram zijn woordenboek genoemd heeft “Swedish– Assyrian”; een verwerpelijke valsheid. Het had moeten zijn, "Swedish- Aramaic".

Om dat beetje te camoufleren noemt de heer Gaunt het als “Swedish – Turoyo”, omdat het dialect van Tur Abdin is gebruikt. Deze “professor” probeert koste wat het kost om het product van zijn voorvaderen in bescherming te nemen.

 

Geen enkel zichzelf respecterende volk op deze wereld zou toelaten om zijn taal te laten vervalsen. Het noemen van de Aramese taal, “Assyrische taal” is crimineel en culturele genocide heer Gaunt. En dat moet U echt weten. De heer Gabriel Afrem is één van de meeste fanatieke koloniale creatie van Uw voorvaderen die probeert om de culturele/ geestelijke genocide op het Aramese volk uit te voeren, precies in de lijn van Uw koloniale voorvaderen die een deel van ons volk hebben gehersenspoeld in hun kampen.

 

 

Meer over het woordenboek van de heer Gabriel Afram: http://www.aramaic-dem.org/English/politik/34.htm

 

De heer Gabriel Afram is niet de enige die verwoede pogingen onderneemt om de Aramese taal "Assyrisch" te noemen. Anderen zijn hem voor geweest. http://www.suryoye.com/archive/lexikon/leshono/Prof-Jastrow.htm

 

….. In scheduling the Turoyo program was billed as being in the Assyrian language. The Syrian Association engaged lawyers and petitioned that the billing be changed arguing that there was no such thing as an Assyrian language. They proposed “Turabdinska” instead, which is in effect simply a Swedish translation of Turoyo24……..

 

Wij zijn absoluut geen vrienden van de Syrian Association in Zweden, omdat deze en andere organisaties direct onder invloed staan van de afschuwelijke machtige Midyat familie. Los daarvan kunnen wij zeggen dat het natuurlijk zeer terecht is dat de Syrian Association in Zweden in actie kwam tegen de activiteiten van de geestelijke kinderen van de voorvaderen van de heer Gaunt.

 

Elke zichzelf respecterende organisatie die waardigheid en eerlijkheid nastreeft komt in opstand tegen de criminele praktijken van kolonialisme. En daar is de heer Gaunt natuurlijk niet blij mee, omdat de politiek van zijn voorvaderen altijd geweest is: Verdelen en heersen. En men wil dat graag in stand houden.

 

Als “wetenschapper” moet hij gewoon weten dat het een criminele leugen is om het Aramees, “Assyrisch” te noemen. Vanuit de morele oogpunt lijkt meneer geen enkel probleem te hebben.

 

……. This petition was rejected, but the process itself indicates how even trivial matters are blown up and incorporated into the on-going feud. Further, the factions do not hesitate to appeal to the Swedish authorities for intervention in this confusing fight……

 

Het feit dat het verzoek werd afgewezen betekent dat Uw kruistochten tegen het Aramese volk in Zweden effectief zijn geweest. Waarschijnlijk werd U als “specialist” door Zweedse overheid om advies gevraagd, daar U actief bent geweest met sociale kwesties in Zweden.

 

Verder is het zo dat hiermee op een subtiele manier kolonialisme en culturele vernietiging wordt aangemoedigd en verheerlijkt. En let alstublieft op hoe de heer Gaunt probeert om de zaak te bagatelliseren met de woorden, “trivial matters”, “blown up”, “on-going feud”. Voor deze meneer lijkt culturele vernietiging van een volk geen enkel probleem te zijn. Het vervormen van identiteiten, vervalsen van taal en benaming van een volk is voor de heer Gaunt iets “onbeduidend” om zich druk over te maken.

 

Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken omdat de afschuwelijke koloniale Engeland de culturen van vele inheemse volkeren volledig hebben vernietigd die onder hun invloedssfeer kwamen. Dat verklaart waarschijnlijk de mentaliteit van de heer Gaunt met betrekking tot geestelijke genocide.

 

Het in opstand komen tegen de koloniale geestelijke kinderen van de voorvaderen van de heer Gaunt die proberen ons identiteit te vervalsen en deze weer te geven door de crimineel koloniale leugen-naam “Assyriers”, noemt de heer Gaunt “trivial matters are blown up

 

Opblazen van onbeduidende zaken? Het gaat hier om een misdadige en afschuwelijke culturele genocide gepleegd door de voorvaderen van de heer Gaunt. En hij verbaasd zich ervoor en noemt het “triviaal” dat mensen daartegen in opstand komen. Zie hier een voorbeeld hoe een kolonialist probeert om de afschuwelijke misdaden van z’n voorvaderen te camoufleren en de schuld neer te leggen bij het slachtoffer. Wat een criminaliteit, wat een afschuwelijke misdaad.

 

Gaunt vindt het niet “triviaal” om een voetbalrel aan te grijpen om het Aramese volk een vette spuug in het gezicht uit te delen, maar hij vindt het wel triviaal om de koloniale activiteiten van de geestelijke kinderen van zijn voorvaderen te bestrijden. Dat is nog eens “onafhankelijke” “wetenschapper!”

 

………In general those who reject the term Assyrian try to follow a customary life style. A very few are engaged in Swedish politics, as a rule inside the small right-wing Christian Democratic Party. It expresses intellectual interest in the early church, and the medieval Syriac theological literary renaissance (Michael the Syrian, Barhebreus and others) and keeps its profile low in political situations. The “Assyrian” group is somewhat more “modern” and regularly engages in secular issues such as the commemoration of the World War I Ottoman Turkish genocide and the Simele massacre in Iraq in August 1933, and have as hero the writer Naum Faik, humanitarian issues for non-Muslims in the Middle East, and so on. There are politicians among them. Two belonging to the Social-Democrat Party are members of parliament. One of them was formerly Minister of Education and now serves as party secretary……..

 

De heer Gaunt zet weer zijn “Asysrische” vrienden in de schijnwerpers met halve waarheden. Het is een klipklare onzin door te zeggen, “The “Assyrian” group is somewhat more “modern” and regularly engages in secular issues such as the commemoration of the World War I Ottoman Turkish genocide

 

Hij wekt hiermee de indruk alsof zijn “intellectuele”, “Assyrische” vrienden de voortouw nemen als het gaat om genocide. De heer Gaunt negeert volkomen de werkelijkheid. Hij vervormd de zaken op zodanige manier dat hij de geestelijke product van z’n voorvaders “Assyriers” weer neerzet als “modern” en stilzwijgend de Arameeërs die kolonialisme bestrijden als “achterlijke imbecielen die nergens voor deugen”. Want ze houden zich bezig met “het verleden, met oude tijden van de kerk, met hun voorvaderen” en kijken niet “naar de toekomst, naar nieuwe leven, nieuwe ontwikkelingen” Dat is in feite de indirecte boodschap die hij tussen de regels wil doorgeven.

 

Voor wat betreft politieke betrokkenheid, moeten wij helaas weer constateren dat de heer Gaunt groot geweld doet aan de werkelijkheid en zeer selectief is.

 

…… Among the Assyrian group are those who would modernize the language instruction by abandoning the centuries old Syriac alphabet any replace it with Latin letters, and also print books in Turoyo25…….

 

Dit is weer verwerpelijk, smakeloos en klipklare onzin. Het heeft totaal niets ermee te maken om zijn vrienden weer als “modernisten” neer te zetten. Dit idee wordt door verschillende individuen geventileerd en heeft totaal niets te maken met de “vernieuwingsgezindheid” van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen. Alles wordt aangegrepen om zijn "vrienden" neer te zetten als "modernisten".

 

…… Another Assyrian linked group is the Sayfo Center, which has the single issue of getting the World War I genocide politically recognized and it has organized hearings in the Swedish parliament and gives lectures on the subject……

 

De heer Gaunt “vergeet” te melden dat hij ook betrokken is bij de Sayfo Center. Het is de stichting van de heer Sabri Atman die de Aramese lichamelijke genocide misbruikt om geestelijke /culturele genocide van de voorvaderen van de heer Gaunt door te voeren. Zoals gewoonlijk heeft de heer Gaunt weer “vergeten” om de Aram-Nahrin organisatie te vermelden die sinds 2004 zich niet alleen inzet voor de erkenning van de Aramese lichamelijke genocide, maar ook voor de erkenning van de Aramese geestelijke genocide.

 

…. The Assyrian-Chaldean-Syriac Association is known for its radical secular orientation and it runs a weekly one-hour TV program and it supports research and publications dealing with modern history…...

 

Ook hier weer probeert de heer Gaunt de werkelijkheid te vervormen. Deze organisatie is actief bij de PKK zender Roj TV. Het doel hiervan is om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen om daarmee de culturele /geestelijke genocide op het Aramese volk uit te voeren zoals gewenst door de voorvaderen van Gaunt . Immers, de heer Ocalan zelf zei, “De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5, PKK krant Berxwedan). Meer over deze kwestie: http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Wat zegt de heer Gaunt nu? Hij omschrijft deze culturele vernietiging als “radical secular orientation”.

 

…..What can be termed a war of citations marks the various books, pamphlets and journals published by the Oriental Christians. Through the selective use of citations from the Bible, classical Greek authors, cuneiform tablets, inscriptions on mosaics and so on, authors try to prove a connection to Aram (meaning Syria) or to the Assyrian empire. Usually the articles are not much more than a string of citations, which fail to convince anyone who is not already a true believer26……

 

Dat geldt misschien voor Uw verfoeilijke “Asysrische” vrienden. Wij hebben geschiedkundigen die de geschiedenis van ons volk in hun geschriften hebben gesteld. En uit citaten blijkt maar overduidelijk dat wij niets te maken hebben met de vroegere “Assyriers”.

 

Meer over de getuigenissen van deze geleerden: http://www.iraqichristians.org/Dutch/Aramese-Geleerden-Getuigenis.htm

Verder kunnen wij de heer Gaunt ook verwijzen naar Verborgen Parel, waar hij niets van heeft gezegd. Begrijpelijk, want anders had hij zijn publicatie meteen de prullenmand in kunnen doen.

 

Het zijn mensen als U die daar een probleem van maken en die de Aramese geestelijke genocide aan het promoten zijn. Uw “Assyrische” vrienden zijn zeer goed in het vervormen, verdraaien, liegen, bedriegen en manipulaties om het koloniale leugen-naam overal genoemd te krijgen. En in U lijken zij een goed instrument gevonden te hebben om het voor elkaar te krijgen.

 

……….Recently there was great political confusion over a proposed public-financed monument over the victims of the 1915 genocide. The problem was – what was to be the inscription? If it said Assyrian genocide, then the Syrians would not agree. If it stated Assyrian/Syrian, then the Chaldeans and others would feel left out. No group, however, could risk being seen as against the memorial. In the end the proposed monument had the text in a circular form (so that no group could be perceived as coming first) with the term “Syrian Chaldean Assyrian” with no comma or hyphen between the names……

 

Precies meneer Gaunt. Maar waarom vertelt U nou niet wie de veroorzakers zijn van deze verdeeldheid en demonische haat in hun harten? Waarom verzwijgt U toch zulke belangrijke zaken voor de lezer? U heeft inderdaad heel goed opgemerkt dat de haat en verdeeldheid heel diep zit. Waarom staat U daar niet langer bij stil om de ware boosdoeners van het huidige probleem te ontmaskeren en te veroordelen? Waarom zijn mensen als U zo zuinig met het ontmaskeren van de “Assyrische” terrorisme maar o zo goed om de kwestie te bagatelliseren en te reduceren tot “groepen” of “ideologieën” ? Hoe kan dit meneer Gaunt? U bent toch een “geleerde” die “onafhankelijke” behoort te zijn? Waar komt selectiviteit en vooroordeel vandaan heer Gaunt? En waarom refereert U naar de bronnen die door Uw “Assyrische” vrienden zijn geschreven?

 

Wat een rare volk is dit volk meneer Gaunt. Moet je kijken hoe ze ruzie met elkaar maken, ze kunnen niet eens met elkaar aan de tafel gaan zitten om een gemeenschappelijke naam te kiezen. Wat voor rare lui zijn het meneer Gaunt. Hoe kan dit toch meneer Gaunt? Wie heeft deze afschuwelijke ondefinieerbare demonische haat in hun harten ingeplant meneer Gaunt? Wie heeft hen op zo’n manier tegen elkaar opgezet dat ze met elkaar niet eens kunnen worden over een gemeenschappelijke benaming? Het is toch allemaal zo raar en agressief!

 

Tja professor Gaunt, hoe moet je nou verder met zo’n volk? Misschien het vuurtje nog meer aansteken?........

 

…. In several ways the feud in Sweden appears to be the continuation of conflicts that existed in Turkey……

 

Dit is heel erg en smakeloos! Waarom probeert de heer Gaunt om de onheilige praktijken van zijn voorvaderen met betrekking tot culturele/geestelijke vernietiging van het Aramese volk onder de tafel te vegen en valselijk te presenteren als iets dat is ontstaan als het gevolg van de conflicten in Turkije? Waarom probeert deze man toch op zo’n immorele en afschuwelijke manier om koloniale praktijken te verbergen?

 

…… The Christian clan structure in Turkey is similar to that of the Kurds28. In themselves all Middle Eastern clan structures tend to be fertile growing ground for division and conflict. Usually the basic conflict revolves around who should lead the group and it is fought out between rivals, who are also close kin. The winner expects what van Bruinessen calls “primitive loyalty”, that is unquestioned…….

 

Dit is gewoon zaken uit hun verband rukken en doelbewust de lezer om de tuin leiden. De Aramese geestelijke en culturele genocide gepleegd door de voorvaderen van de heer Gaunt heeft totaal niets te maken met de clan structuur in Turkije of in het Midden-Oosten. Dat zijn totaal verschillende zaken die de heer Gaunt probeert aan elkaar te relateren zodat de afhankelijke lezer compleet in de war raakt en gedwongen wordt om de misleiding van de heer Gaunt te geloven, omdat hij de titel van een “professor” voor z’n naam heeft staan.

 

Ze hebben de weerloze Aramese volk uit elkaar verscheurt, tegen elkaar opgezet en in feit geestelijk vermoord. En nu moet je kijken hoe ze proberen om dit te ontwijken en goed te praten. Dit is gewoon immoraliteit van het ergste soort.

 

…… Thus the conflict over the Assyrian identity is on one level a result of power play within the immigrant community, and if the name issue did not exist, a similar conflict might have emerged in its place……

 

Dit is een klipklare valsheid en een diepe belediging! Eigenlijk zegt de heer Gaunt: Het gaat hier om een achterlijke, onderontwikkelde en imbeciele volk. Zij zijn zelf de oorzaak van hun eigen problemen. Was het niet “Assyrische” probleem, dan hadden ze wel een probleem uitgevonden. Dat is de boodschap die de heer Gaunt wil doorgeven aan de lezer.

 

We beschouwen dit als verwerpelijk, smakeloos en crimineel. Waarom denken wij zo?

 

Wanneer de geestelijke genocide van de voorvaderen van de heer Gaunt, om de geschiedenis van ons volk te vervalsen, niet was doorgevoerd, dan had ons volk een gemeenschappelijke identiteit, ongeacht de lokale verschillen tussen de Arameeërs van Turkije, Syrië, Irak of Iran. Als je één nationale vlag en nationale benaming hebt, dan leef je als volk ergens voor en je zet doelen op om te bereiken.

De voorvaderen van de heer Gaunt hebben ons volk in feite vernietigd. En nu probeert hij om deze kwestie zo te vervormen alsof het probleem hoofdzakelijk bij de Arameeërs zelf ligt. En dit klopt van geen kant en is verwerpelijk en immoreel.

 

……In some ways the fight between Assyrianism and Syriacism is an opposition between modernity and tradition (more or less) and this can be found in any immigrant group, but it has reached a most vicious level stage among the Oriental Christians in Sweden……

 

Dit is heel erg! Het gaat hier om een gevecht tussen het zure vruchten van kolonialisme en haat zaaiing aan de ene kant en beschaving, menselijkheid en correctheid aan de andere kant. Dit heeft totaal niets te maken met “moderniteit” en “ traditie”. De “Assyrische” terroristen gebruiken graag dergelijke terminologieën om de buitenwereld om de tuin de leiden. Dat hebben ze ook gedaan toen ze een monsterverbond met de PKK sloten en jongens en meisjes opofferden voor terroristische activiteiten. En het is gewoon heel smerig dat de heer Gaunt probeert om de afschuwelijke gevolgen van kolonialisme weg te moffelen als zijnde een gevecht tussen “links” en “rechts”. Klipklare onzin en rotsreek!

 

De lezer wordt op de verkeerde been gezet doordat de aandacht van het werkelijke probleem wordt weggemoffeld. En dit is waarschijnlijk ook de opdracht die professor Gaunt van de Zweedse overheid of andere overheden of organisaties heeft gekregen. Het is bijvoorbeeld bekend dat Turkije erg veel geld stopt om geleerden te rekruteren die genocide ontkrachten. En dat geldt zeker ook voor sommige Westerse landen die veel op hun kerfstok hebben met betrekking tot kolonialisme.

 

7. Conclusie

 

Het Aramese volk is sinds eeuwen speelbal geworden in de handen van de lugubere machten van de duisternis die, eeuw na eeuw, het volk tegen elkaar hebben opgehitst, verdeeld en gehersenspoeld waardoor z’n rijke en glorieuze cultuur heeft vergeten of in een zodanige toestand van geestelijke hopeloosheid en verwarring is gebracht, dat het zich vastklemt aan alles wat zich maar aandient, zonder zaken te toetsen op hun waarde.

 

Professor David Gaunt is een Engelse professor op de Zweedse universiteit van Södertörn. Sinds paar jaar heeft hij een verbond gesloten met de afvallige Arameeërs die zich “Assyriers” noemen.

Vanuit die positie probeert hij om de haat en verdeeldheid binnen het Aramese volk nog meer aan te wakker en te verdiepen. Kolonialisme en geestelijke genocide wordt gereduceerd tot “vernieuwingsgezind”, “beschaafd”, “ontwikkeld” en “modern”, terwijl anti-kolonialisme wordt zwart en bespottelijk gemaakt en gepresenteerd als “imbeciel”, “onnozel” en “achterlijk”. Zijn pogingen zijn in feite niets anders dan continuering van de westerse kampen van “beschaving” om de Arameeërs op te voeden.

 

Als mensenrechten organisatie bestempelen we dergelijke gedrag als smakeloos, hatelijk, perverse, vijandig, verwerpelijk, misdadig en crimineel. Het heeft totaal niets met wetenschap te maken.

 

Oproep aan professor David Gaunt.

 

* U wilt dat de Turken de Aramese lichamelijke genocide erkennen (die u valselijk "Assyrische" genocide noemt).

 

* Wij roepen U op om voorbeeld te geven aan de Turken door de Aramese geestelijke genocide te erkennen. Misschien dat de Turken niet weten hoe ze dat moeten doen. Wanneer U de geestelijke genocide erkent, verwerpt en veroordeeld, zullen de Turken misschien worden aangemoedigd om de lichamelijke genocide te erkennen.

* Wij roepen U op om deze culturele/ geestelijke genocide te bestempellen als misdaad tegen de menselijkheid.

* Wij roepen U op om zich in te zetten de daders van deze genocide voor een internationale criminele tribunaal te slepen.

* Wij roepen U op om te stoppen met het promoten van de geestelijke koloniale product "Assyriers" van Uw voorvaderen

 

Een vraag aan de heer Gaunt:

 

Als U zo geïnteresseerd bent in de lichamelijke genocide, waarom vertelt U de lezers niet wie deze genocide hebben uitgedacht? De Turken en de Koerden hebben de genocide inderdaad uitgevoerd en ons volk in de pan gehakt. Maar wie heeft het uitgedacht heer Gaunt? Waarom vertelt U dat niet? Of moet de lezer zoveel mogelijk dom en onwetend worden gehouden? Is professor Gaunt misschien op de hoogte van bepaalde zaken die verborgen moeten blijven?

 

Voor de oplettende Aramese en niet-Aramese lezer verwijzen wij naar de volgende linken:

http://www.rense.com/general64/genoc.htm

http://www.rense.com/general70/found.htm

http://www.texemarrs.com/052005/sea_of_blood.htm

http://www.realzionistnews.com/?p=77

http://www.jewishracism.com/Jewish_Genocide_Enlarged.pdf

 

***********************Artikel Professor Gaunt**************************

 

Identity conflicts among Oriental Christian in Sweden

http://www.sens-public.org/spip.php?article767#sdfootnote8sym

David Gaunt |  4 October 2010 |  SENS CRITIQUE 

 

Abstract: This article deals with the Assyrian, Chaldean and Syrian Orthodox immigrants to Sweden. They form a large group coming mostly from Turkey, Syria, Lebanon and Iraq. From the start they have had complicated relations with the Swedish government and needed to navigate the country’s ever changing immigration and integration policies. The demands of living in diaspora has also aided in splitting the group into two rival sections. One calls itself “Assyrians” and is basically modernist and secular in orientation. The other calls itself “Syrian” and is basically traditionalist and religious in orientation. This bifurcation has had many consequences for the ability of the group to make an impact on the surrounding Swedish society

 One of the most remarkable features of modern Turkish history is the nearly complete exodus of its non-Muslim inhabitants. Large tracts of eastern Anatolia that previously had a significant presence of unique Christian sects, is now literally empty of them. Instead the Christians have fled to Western Europe: to Belgium, Germany and Holland, but especially to Sweden. Entire villages and extended families have settled close to each other in new suburbs of the towns and cities of central Sweden. But one of the most puzzling aspects of this mass immigration is the extremely aggressive disagreement between the people over their identity, which hinders their collective integration into Swedish society. The disagreement is not only verbal, but also expresses itself in arson, physical abuse, and even deaths. As a tip-of-the-iceberg symbolism the immigrants have divided over what name they should call themselves – should it be “Assyrians” or “Syriacs”. And this split permeates choices of what church to attend, what name to call the language, what alphabet to use in writing, what TV channel to watch, what football team to root for, and so on. The feud has been going on since the 1970s and shows no sign of abating.

 

As the Swedish 2009 football season draws to a close, two second division football clubs from Södertälje have a chance to advance into the highest division. They are the Assyriska FF founded in 1974 and the Syrianska FC founded in 1977, which have been running neck and neck in results. Both started as amateur immigrant clubs recruiting mostly Oriental Christians. This year as the rivalry grew intense Syrianska supporters turned to violence against the slightly more successful Assyriska team, which now has the best chance to move up. First, their enormous flag (which is also the Assyrian national flag) was destroyed before a match between Assyriska and Syrianska, then after an Assyriska victory an arsonist torched the building of the Assyrian Cultural Association, and lately one of the Assyrian players was brutally assaulted by several persons when he stumbled into the wrong sports bar wearing his team-jacket1.

 

Since the late 1960s Christians from the Middle East have formed a large immigrant group in Sweden. From the start the Swedes called them Assyrians, but after a few years it became increasingly clear that that term was controversial, and newcomers vehemently insisted on being called Syriacs. The ethnic group concerned includes members of the Syrian Orthodox Church, the Church of the East (also known as Nestorian), the Uniate Chaldean Church, and Protestant and Catholic derivates of these organizations. They share a common liturgy based on a variant of the classical Syriac language, a literary version of the once very widespread Aramaic language. Originally the members spoke in varying degree dialects developed out of this common linguistic root, but over time they have divided and distanced themselves from each other in kaleidoscopic fashion. While classic Syriac is now as dead a language as Latin, some subgroups have preserved local dialects such as Turkey’s district of Tur Abdin (where the vernacular is known as Turoyo but termed by linguists neo-west Syriac) and Urmia (neo-east Syriac). Because of population displacement and the cultural influence of more powerful neighbors many have adopted Arabic, Kurdish or Turkish as their language of choice, and usually tradesmen and craftsmen are multilingual.

 

It is estimated that the Oriental Christian immigrants and their offspring born in Sweden number more than 50,000 persons. Swedish statistics only register country of origin, not religious belief, thus the total figure must be a guess. Most of them arrived from Turkey, Syria, Lebanon, Iraq and Iran, but some arrived after living for generations in Palestine and even Russia. The experience of living in different countries results in socio-economic differentiation. In-migrants from the Arab countries have as a rule better education and social conditions than the rural villagers from Turkey. But through sheer numbers the rural villagers with their unique Turoyo dialect form the core and the Arab-speakers have been slightly marginalized. Most came directly to Sweden, but very many had first settled in Germany as Gastarbeiter before finally moving to Sweden. Almost all of them reside in the larger towns and cities of central Sweden, where housing was readily available in the newly built suburbs. The largest single concentration in Sweden (and perhaps in Europe) is in the small industrial city of Södertälje (size about 80,000 and located 50 kilometers south of Stockholm), where they make up more than one fifth of the population and this proportion is swelling with a new wave of refugees from Iraq. They are concentrated in the districts of Ronna, Geneta and Hovsjö. Other large concentrations are in Botkyrka, Göteborg, Jönköping, Norrköping, Örebro, Västerås – and typically people from the same village or clan congregate in the same sector, street or apartment building. The churches are often large and usually have large assembly halls for wedding receptions and other community events. In several places there are separate churches for persons who speak Arabic or Kurdish. This sometimes gives the possibility of establishing a parallel community with little contact with Swedish society except in the marketplace.

With astonishing rapidity the Middle Eastern Christians established themselves in small business. They are overrepresented as the owners of dry cleaners and tailors, shoe repairers, corner grocery stores, hairdressers and barber shops, fruit and vegetable stands, candy stores, pizza, kebab and grill restaurants, and so on. Some who began in a very small scale have become successful and own many enterprises. Typically, the stores and shops they own may be located far away, but they continue to reside in Södertälje2.

 

The phases of immigration

There has been at least two phases in their immigration to Sweden. The first arrival was in 1967 after an appeal by the United Nations refugee commissioner and the World Council of Churches. From that dare stateless refugees were taken by the hundreds from Lebanon as part of Sweden’s comparatively small official refugee quota. They were taken over in four or five groups of several hundred. They included many persons belonging to the Syriac Orthodox Church and a very few who adhered to the Nestorian Church. The authorities spread the refugees throughout the country, but very early on secondary migration led to a concentration to Södertälje, where a Syriac Orthodox parish was set up in 1971. A Nestorian parish was established 1976 in Jönköping. In this first phase the term Assyrian was universally in use. In phase two, from the mid-1970s, the collective acceptance of refugees stopped and was replaced by spontaneous in-migration of individuals and families coming directly from Turkey or from Germany (which initiated a visa regime). Sweden attempted to limit the in-migration of Turkish Christians in February 1976 by also introducing a visa regime. At the same time all Turkish Christians who were waiting decision on asylum, and even who had been rejected, but were still in the country, were allowed to stay. Swedish law allowed the reunification of relatives to persons who already had a residency permit, and through this loophole many persons arrived in Sweden despite the official negative attitude. From this time on the identity conflict grew and divided the community.

 

Phase one coincided just after a major turn-about in Swedish immigration policy. While Sweden accepted and even encouraged the immigration of hundreds of thousands of people during the period from World War II up to the late 1960s, the new policy greatly limited the possibility to immigrate in principle only to really deserving political refugees and the size of this quota was strictly regulated. The Swedish climate of opinion was relatively negative to all other sorts of immigration and the media and politicians debated whether or not arriving peoples were “true” refugees or whether they were coming for “economic” reasons, or merely to live a better life. An often-heard argument both then and later was that the government and police must clamp down on “uncontrolled immigration” because otherwise there would be great risk that xenophobia and racism would increase3.

The phase two mass arriving of the Oriental Christians from rural Turkey took place precisely during the time when the harshest attitude predominated, and they were met with skepticism as being not qualified as refugees. Even though they spoke of persecution and ethnically inspired violence, they were often not believed, particularly it was doubted that the entire group was at risk. This skepticism was reinforced by the negative reports of some Swedish diplomats stating that they were not a persecuted minority inside the Republic of Turkey, but were either simulating persecution or merely caught up in the general chaos of eastern Anatolia. Often the Swedish government rejected the applications for asylum of those who were Turkish citizens and made plans to expel them collectively. In the end, however, no mass expulsions took place and in order to find a “bureaucratic-technical” way of accepting them, they were classified as “type B” humanitarian refugees. Although they could stay in the country, this classification meant that their claim to being politically discriminated was never acknowledged, and they were not granted asylum. Whereas many politically oriented Swedes actively engaged themselves for left wing refugees fleeing from military coups in Chile and Argentina. This engagement was not the case for the Turkish Christians who were coming from a formal democracy and the governing party was in the international socialist movement. In Sweden their main sympathizers came from a few free churches and minor right of center political parties. While working for the cause of the Oriental Christians was humanitarianly correct, it was quite simply not politically correct.

 

Segregation

From a geographic or sociological perspective they came to form Sweden’s probably most segregated immigrant community. Mass migration to Europe has challenged the community’s coherence – which even in their homeland was fragile at best. In the Middle East they formed a long-established native minority living in the area since before the rise of Islam. Although in modern times discriminated and persecuted, they knew the limits of the surrounding society and they developed a collective culture that served as a defense against this hostile environment. This gave them a self-evident unquestioned traditional sectarian identity even though their everyday lifestyle and popular culture differed very little from that of their Muslim neighbors. In contrast, in Europe they confront a society that is complex, changing and confusing, particularly as the level of education is low and includes many adults who can neither read nor write, nor even know their date of birth. Particularly village families were reluctant to send their children to the Turkish schools where the teachers were all Muslims. In Sweden their contentious ethnic and religious identity is little recognized. In response they have worked at establishing a new identity, but this effort has rather split the group instead of uniting it. A primary reaction has been to recreate the collective based on family and clan and the pattern of settlement reflects the success of these efforts. An investigation of 730 Oriental Christian households living in Södertälje in 1976 showed that they were joined to ten large clans and 15 extended families. The biggest clans numbered between two and three thousand individuals4.

 

Endogamous marriages within the patrilineal kinship and “honor” culture aided the process of collecting relatives from abroad by arranging marriages between young people who had grown up in Sweden with relatives living abroad in Germany or who remained in the Middle East. Occasionally girls as young as 14 years-old were married (the legal age in Sweden is 18) and this resulted in the church’s loss of its right to marry. The girl was still in grade school and tried to hide the fact that she was married from her Swedish mates5. However, Sweden did recognize marriages that took place in foreign countries, thus it was possible to travel to the Middle East, bribe local authorities and wed two under-aged children who could return to Sweden as husband and wife.

 

The traditional culture built on extended families living in the same household and clans living in the same residential area. There was a strict separation of sexes and girls were under constant surveillance as their behavior was seen to reflect the family’s “honor”. A cult of female virginity contrasts to great freedom given to boys. “A woman is very dependent on her husband, her family and as a rule her kin. The extended family network has given security and protection against loneliness and isolation. But our family structure has great disadvantages, such as the clear dominance of men. The Assyrian woman had – compared to other ethnic groups – greater freedom in Iraq, Syria, Turkey and Lebanon. Despite this, one cannot say the situation of Assyrian women was not influenced by the prevailing attitudes towards women in these countries. These societies had a discriminating approach to women and excluded women from public community. This approach meant that women lost their political, social, cultural and human rights6.” In most immigrant groups, integration into Swedish society has been positive for women. They have greater freedom of movement, possibilities to earn money, and for those who are young access to schools and employment outside the home. This, however, is debatable in the case for the Oriental Christian women, particularly those who grew up in Turkey because of their lack of schooling. While 78 percent of adult Swedish women in Södertälje in 1981 worked outside the home, only 26 percent of the Oriental Christian women worked.

 

Modernization versus traditionalism

The major conflict within the community is how to approach to Swedish society. As with any uprooted immigrant group there are varying attitudes towards the host country. In the case of Sweden, this was compounded by the cold and skeptical reception. Thus the immigrants perceived the need for finding some new forms of rooting in the new environment as well as proving themselves worthy of full refugee status. These forms went in different directions. One went toward educating the Swedes about the victimization in their homelands and their historical experience of genocide. In another direction went a desire to revive and maintain traditional culture. In many aspects this latter became a nostalgic response expressing itself as a symbolic return to certain remembered features of the distant past. This nostalgic symbolism distorts history, but gratifies the individual and group. Unfortunately, there was no agreement over this memory work and this played on existing divisions within the group.

 

The main disagreement was over naming. Some argued for “Assyrian” and connected with the mighty and ferocious Assyrian Empire and thus interpreted their misfortunes as stemming from being perceived as a threat by their neighbors. From history, they emphasized the Ottoman massacres of 1895, the genocide of World War I, the 1933 massacres in Iraq, and the “betrayal” at the Paris Peace Conference that did not give them the state they believed they had been promised. The use of Assyrian is normally explained as an umbrella term for ethnic national identity regardless of sect or dialect.

 

Others argued for “Aramaic” identity and connected with their early adherence to Christianity and the probability that Jesus spoke an Aramaic dialect. Thus they interpreted their modern misfortunes to belonging to a religious minority in a Muslim world. The use of this symbolic term, however, does open for union between the various sects, because it argues that all originally spoke the same language.

 

Those who insist on “Syrian” or “Syriac” identity connect to the territory of the modern state of Syria, where the Syriac Orthodox patriarch resides, and at the same time it rejects solidarity with similar ethnic groups that belong to other sects. They maintain that the Greek geographic term “Syria” was a translation of the Old Testament “Aram”. They also maintain that once the Christian church was established, the word “Syrian” changed to mean Christian pure and simple7. At the same time they argue that there can be no continuity with the ancient Assyrians since they had all died out. Instead they claim that Assyrian was a term invented by the British in order to form the Christian youth into colonial troops in order to support British imperialism in mandate Iraq8. The Syriac group plays down its misfortunes and accentuates a continuity of orientation with the Middle East.

 

Historians do not find it surprising that nations have myths about the past. All nations have some sort of imagined historical community that cannot be proved, and has to be believed. But in the Oriental Christian identity conflict much time and effort is also dedicated to destroying the rival group’s myth of national origin, which naturally can be easily questioned, since some of the aspects are more than three thousand years old. All nostalgic myths are paradoxical. They have a positive side because the symbolic remembrance gives a pleasing identification, but at the same time the rival forms of remembrance conflict with each other and all of them contain distortions of reality exposing them to attack from the rival interpretation. Broadly generalizing, using the term Assyrian symbolizes a decidedly politicized secular and national outlook. But using the term Syriac symbolizes a non-political outlook building on a specific religious base with an interest in the past, and preservation of language and culture. The main thrust of the Syriac critique is that Assyrians have territorial ambitions and aim at establishing their own state. In response, the Assyrians accuse the Syriacs of being under the thumb of traditional clan chiefs who keep their underlings in a state of ignorance9.

 

Movement to Sweden opens up a new world. On one side, are those who can take advantage of new opportunities – the more successful businessmen, professionals, and intellectuals. These make up a new “modernizing” Assyrian self-made-men social stratum. Their claim to speak for the people is based on voluntary organizations in which the leadership is democratic. Thus they were the first to see the benefit of the modernizing opportunities in multicultural Sweden for economic support for activities of foreign immigrants. On the other side, are those Syriacs who attempt to preserve their traditional inherited leadership roles from the Middle East as clan or village headmen and higher clerics. Historically, one or two leaders of a large clan would function as the sole intermediaries between their group and the Ottoman or Turkish authorities. For this purpose a few boys from good families would learn Turkish and have some schooling, and would “represent” their people in relation to the rulers. These make up a “traditional” social structure that filters contacts with the outside society and rejects assimilation and supports segregation. To a certain extent the traditionalists have an ingrown advantage since the entire group is accustomed to surviving in isolation within a society in which discrimination is widespread and where the state often turns a blind eye to persecution.

 

France also has a significant Oriental Christian community. But in the French case the split over integration is not so predominant. There are several reasons. First, the plurality is Catholic and thus there is no difference from the dominant religion. Second, the earliest communities were established many generations back, at the time of the First World War. Third, France had many cultural contacts with them through missionaries. Many professionals, military and priests knew the French language. Fourth, a large number had served France as soldiers in mandate Syria and had helped to open up sparsely populated areas in the northeast provinces. The French mandate authorities had even made political promises of autonomy in return for this military service. Fifth, most of the immigrants to France came from Nestorian or Chaldean communities that had no problem with identifying themselves as Assyrians – these were groups originating in the Hakkari Mountains of Turkey or Urmia district of northwestern Iran. Sixth, the immigrants are spread over France and there is only one place with a concentration: that of several thousand Chaldean Catholics who moved after 1970 to the Paris suburb of Sarcelles. All of this differs from Sweden, where the Lutheran religion differs greatly from the Orthodoxy of the Syrians, there was little previous cultural contact, and no previous connection to the Swedish state.

 

Previously, Sweden had had very little contact with the Syriac Orthodox population of Turkey. However, they had had contact with the Nestorian Church of the East for some time through missionaries who were based in the Caucasus provinces of Russia and in northwestern Iran. The Lutheran mission made some converts among the Iranian Nestorians in the district of Urmia and some of them visited Sweden in the period just before World War I10. The Nestorians had for centuries been identified by Europeans as “Assyrians” and used that term for them when addressing an international audience11. The core of the Nestorian Church was in Turkey’s isolated Hakkari Mountains where they lived in tribes led by a combined religious and secular head, the Mar Shimun. There were also many Nestorians living just across the border in northwestern Iran. In the early modern era the Nestorian Church split and one group united with the Roman Catholic Church to form the Uniate Chaldean Church. Both adopted the label Assyrian, usually in the hyphenated form “Assyro-Chaldean”12. During World War I many Nestorian tribesmen fought as allies of Russia and Britain and vague promises were given of independence. During the fighting the Assyrian tribes were forced out of their mountain homelands with great loss of life and were scattered in refugee camps after the war. The League of Nations and Britain tried various schemes to find a new home for the Assyrians, but these failed and when Iraq became independent in 1933 its army massacred several Assyrian villages and the town of Simele. The memory of this massacre is commemorated in the beginning of August each year. All of the trials and tribulations of the Assyrians were covered in the international press and there were parliamentary debates in Britain as well as deep internal discussions at the League of Nations. Eventually, they were relocated to the Khabur River valley in mandate Syria.

 

Tur abdin

By far the largest proportion of the Oriental Christians in Sweden is that of those originating in the Tur Abdin district of Turkey’s southeast province of Mardin along the border to Syria. Until recently this district made up a nearly compact Christian enclave inside a province otherwise dominated by Kurdish Muslims. The main town of Tur Abdin is Midyat, which is a commercial and administrative center serving an agricultural upland of farm villages. Traditionally there were dozens of largish Christian villages each with one or more churches13. Now there are very few Christians left and only one really large village, Midun, remains Christian.

 

The modern history of the Tur Abdin is grim. Widespread persecution in the late Ottoman Empire culminated in general massacres during 1915, know as the year of Sayfo (the sword)14. The Assyro-Chaldean delegation to the Paris Peace Conference calculated that 250,000 had been killed during the war and a large part came from the Tur Abdin where villages were systematically destroyed. The survivors continued a hard life in the new Republic of Turkey, which pursued a radical Turkish nationalist policy and has never recognized these Christians as a specific national minority. Instead they have had to withstand efforts to classify them as “Semitic Turks”. Out-migration began in the 1960s as part of the general movement of guest-workers to Western Europe. Many Christians had craft trades in the production of textiles and tailoring, and many got jobs in the south German confection industries.

 

The first out movement coincided with a large Muslim demonstration and a commercial blockade against Christian shops in Midyat in 1964. This was sparked when NATO warned Turkey not to intervene in the Cyprus crisis, which caused great anti-Christian opinion in Turkey. The demonstration was organized by local public servants and included military in civilian clothing. Posters were printed saying: “This shop belongs to a non-Muslim” and “Turks, don’t shop here”15. The anti-Christian sentiments grew into a mass movement in the wake of the escalating Turkish-Greek conflict over Cyprus, the outbreak of the Lebanese civil war 1975, and the declaration of martial law in the military campaign against the PKK guerilla, the military coup of 1980 - all of which intensified the latent Muslim-Christian friction. An attempt to inventory the murders of Assyrians came to 62 during the period from 1976-2004, of which 12 murders took place in 1990 and 10 in 1993. The victims included six village headmen16. On January 13 1993 members of Hizbollah, a group that cooperated with the Turkish military in the war against the Kurdish PKK, stopped two minibuses owned by Christians and machine-gunned 13 people among them 5 Assyrians. This led to demonstrations and a hunger strike in central Södertälje against the “mass murder of Assyrians in Turkey.” Strangely, there was very little Swedish media attention and the Assyrian community expressed great disappointment17. The editor of Hujådå commented that the lack of attention was a form of collective punishment: “Assyrian youth has begun to lose faith in Swedish democracy, and feels insulted, abandoned and deeply disappointed.”

 

Name question

As mentioned the few Swedish early contacts with Oriental Christians had been with the Nestorians, who were also the first sect to adopt Assyrian identity. When large numbers of Oriental Christians arrived in Sweden, it was thus understandable that they were identified as Assyrians and there actually were some in the first stateless refugee group from Lebanon. This was a mixed group of 205 with some Nestorians coming from the Arab countries, but with a majority of Syriac Orthodox originating in Turkey and living “illegally” in Lebanon.

 

The original choice of the name Assyrian was natural. Since World War I news of widespread atrocities against them was well known. They were also notorious as an insoluble refugee problem for the League of Nations in the 1930s. Thus the adoption of Assyrian by all of the Oriental Christians increased their credibility in the eyes of the Swedes as true political refugees as there was history of persecution in several countries. In addition, there was a political movement for union of all Oriental Christians. One of its major figures was Naum Faik who was born in Diyarbakir (as a Syriac Orthodox) but emigrated to New Jersey and joined the many Iranian Nestorians already there. He published a journal called “Union” which aimed at creating a political movement free from the constraints of religion. Once he arrived in America, Faik changed his self-identification and urged all brothers to unite under the Assyrian umbrella. “These brothers are Nestorians, Chaldeans, Maronites, Catholics, Protestants… I remind these groups that their pasts, their race, their blood and flesh, their tongue… We must work to exalt the name of the Assyrians… Our primary goal is to secure the rights of the Assyrians18”.

 

But very soon a conflict arose in Sweden over identity when the mass migration of rural villagers made its impact. At first everyone had accepted the designation Assyrian, as it was practical and had an international recognition. Adherence was particularly strong among persons with a secular political orientation. However, growing numbers of immigrant families coming from a traditional rural village environment in Turkey continued to be bound to their church, their priest, the religious calendar, and cleric led rites. According to oral history, the name conflict began in Germany in the 1960s when high religious leaders protested against the use of the word Assyrian, but instead insisted on the term “Aramaic”, on the basis of continuity of language from Biblical times. This conflict then spread to the other diaspora. But it turned out that even the term Aramaic was problematic.

 

The patriarch of the Syriac Orthodox church traveled from Damascus to Sweden in 1977 and proclaimed that no true believer should ever use the term Assyrian or Aramean, but only the name they used back home, namely Suryoyo. Plans were made to excommunicate 60 persons who publicly termed themselves Assyrians, but this was stopped in the final moment. Street demonstrations and fist-battles took place several times over the name question, and one leading Assyrian was murdered19. The patriarch pushed for the use of the word Suryoyo as an identity, and while it was used for a few years it never gained much currency in Swedish. Instead the neologism “Syrianska”, took hold as an adjective.

 

There is now a network of rival national organizations, and each has many local associations. Organizations in the Assyrian network are older as the mother organization was formed in the 1950s as a parallel to and reaction to Pan-Arabism in the Middle East. From the beginning it had a political goals and was secular, or at least worked to overcome the division caused by the rival churches. Intellectuals who had fled from Turkey and who were critical to the church leadership started the Assyrian Democratic Organization (ADO) in 1957 in the Syrian town of Qamishli. The Swedish national Assyriska Riksförbund was established in Sweden 1977 as a union of 13 local associations. This union publishes the journal Hujådå (Union), which is a continuation of the journal founded by Naum Faik during World War I. Associated to the Assyrian network is the Assyrian-Chaldean-Syriac Association (ACSA) which has a website and a weekly TV program Qolo Hiro (Free Voice). There are also branches linked with, the Assyrian Liberation Party (GFA, also known as Furkono whose Swedish branch was founded in 1995), Bethnahrin’s Patriotic Revolutionary Party (DMB founded 1986-88), and the Assyrian Universal Alliance (1968).

One network tries to position itself in the middle, namely the Syriansk-Assyriska Riksförbundet which was relatively recently founded by persons who had belonged to the small armed revolutionary groups in Mesopotamia. The association strives to unite what it terms the “Chaldean.Syriac-Assyrian” people. It publishes in Sweden the journal Renyo Hiro (Free Thought). It established an international TV satellite channel Suroyo Tv in 2004. In the same year the European Syriac Union was formed in order to represent the group on the level of international politics.

 

The Syriac network is younger, and many activities appear to have been a reaction to Assyrian initiatives. As just mentioned it even took some time to establish a common name since Suryoyo proved too strange and the patriarch had also rejected Aramaic. Even the term Syrian Orthodox was complicated since it associated with the state of Syria. In 2000 the church officially changed its English language name to Syriac Orthodox. The Swedish national union is the Syrianska Riksförbundet (which started 1978 under the name Suryoyo Riksförbundet). It publishes the journal Bahro Suryoyo (The Syrian Light). After the initiative of American and Swedish groups a Syriac Universal Alliance was formed in 1983. In general the Syriac associations are very close to the Syriac Orthodox Church and has fewer activities or expressions of opinion with a political nature. Inside this network is now a satellite TV channel Suryoyo-Sat.

 

Even though the patriarch pronounced against the term Assyrian, there are even some clergymen who use it, but as a term for ethnic belonging. The religious involvement raided a theoretical curiosity into an everyday problem. Those who seem to have suffered the most are the young generation born in Sweden20. One can only speculate about the degree to which the identity problems of the second generation contribute to the many serious youth problems played out in Södertälje.

 

The Swedish authorities were taken by surprise by the intensity of the name conflict. Several scientific investigations were commissioned in order to explain the differences. Linguists would trace the terms Assyrian and Syrian back to the ancient Greeks as a general word for peoples who lived in regions between the Persians in the east and the Greeks in the west21. They are thus synonyms. Further investigation dealt with the differences between the version of modern Aramean spoken in Tur Abdin and the version spoken by the Nestorians and Chaldeans in Iran’s Urmia district, which are far from mutually understandable. Other reports treated the differing theology of the Syrian Orthodox and Nestorian churches and the historical reasons for their mutual antagonism and isolation. By the early 1980s the Swedish authorities had stopped their exclusive use of the term Assyrian, and in most cases adopted the term Syrian or used the hyphenated “Assyr/Syrian”.

 

The Church conflict

The main cause of concentration to Södertälje was that this was the first place where the Syriac Orthodox church opened a parish in 1971. A few years later the town became the seat of a bishop for “Sweden and the rest of Scandinavia”. The churches became the center of the community and their assembly halls were used for family celebrations, community meals and even profane music events. Belonging to a church became very important. However, divisions between immigrants were used to exclude persons deemed unworthy through excommunication. Thus banning persons became a weapon in the clash between Syriacs and Assyrians. The bishop resigned in 1987 after long conflicts with the church’s board of governors. This can also be seen as a conflict between modernists and traditionalists, but with a surprising twist. The modernizing bishop argued for democratic elections of members of the board of governors and equal treatment of all parish members irrespective if they called themselves Syriacs or Assyrians. But the board itself was made up of Syriac traditionalists who were associated with powerful clans and who wanted to excommunicate all persons who belonged to “Assyrian” associations.

 

The Patriarch appointed a new bishop Mar Julius Abdullahad Gallo Shabo to become “Archbishop of Sweden and the rest of Scandinavia”. Even this new bishop came into conflict with the clan-run board of governors on the issue of democratizing the church’s internal structure and lifting the exclusion of “Assyrian” members. The bishop dissolved the board of governors and suspended parish priests who refused to serve “Assyrians”. In turn the suspended priests and the former governors accused the bishop of abusing his authority and they initiated a legal trial to regain their positions and eject the bishop from his residence. The board succeeded in this trial. In May 1990 an arsonist set fire to the bishop’s residence while he was inside.

 

The various conflicts and the trial split the Syriac Orthodox Church in Sweden into two factions – one supported the bishop, the other the governors. A synod was summoned in 1991 to resolve the problem and this decided in favor of the bishop. However, the displaced board of governors continued to pressure the patriarch and in an unprecedented move he appointed Mar Benjamin Atas as “bishop vicar” in 1996. Significantly, bishop Abdullahad did not attend the initiation ceremony. Benjamin received immediate support from the Syriac faction, while by default Abdulahad sought and got the Assyrian faction’s support. Thus the town now has two separate bishops who are not on speaking terms and they use their sermons to preserve and deepen animosity. Most of the 40 odd parishes in Sweden continued to adhere to the first appointed bishop, but some do adhere to the “vicar bishop”22.

 

This split was primarily over the social control over the local community. The secular board of governors and bishop Benjamin were associated with the largest Tur Abdin clans and wished to use the church to exclude the Assyrian modernists who also stood for democratization of the immigrant community. Bishop Abdullahad grew up in Syria and though his ancestors came from a Tur Abdin village, they were in opposition to the leading clans. The church itself did not, in the final analysis, know which faction to support, so the compromise became two rival bishops belonging to the same religion both residing in Södertälje. This move, as well as the preceding struggle between the board and the bishop, of course, weakened the authority of the church in relation to the outside community. However, the parish church because of its many services for marriages, baptisms, funerals, memorial gatherings and religious holidays remains the center of local social life.

 

The cultural conflict

One can add other difficult problems. Swedish school law gives families the right to have their children taught at least some hours in their “home language”. In this case, it should have been Turoyo, the vernacular spoken in Tur Abdin, but through the influence of the clergy, this was instead the classical Syriac of medieval religious texts. Classical Syriac also has a unique and difficult alphabet. Thus the children were being taught a different language, unintelligible to their parents under the guise of being the home-language. Some teachers ignored this and taught in the Turoyo vernacular, even though there was no recognized standard grammar, and this was one of the major issues over which the Assyrian and the church-loyal Syriac fractions clashed.

 

The lack of resolution of the name question spilled over into media communications broadcasting. A telling example is the attempt by the Syriac Association to stop the Swedish radio foreign language broadcasting aimed at the Oriental Christians. The program, at first named Shlomo (Hello) and then Qolo (Voice), began in 1985 using the Turoyo dialect. Gabriel Afram, journalist and poet, was the anchor and he had once been chairman of the Assyrian Association. He is also the compiler of the only Swedish-Turoyo dictionary23. In scheduling the Turoyo program was billed as being in the Assyrian language. The Syrian Association engaged lawyers and petitioned that the billing be changed arguing that there was no such thing as an Assyrian language. They proposed “Turabdinska” instead, which is in effect simply a Swedish translation of Turoyo24. This petition was rejected, but the process itself indicates how even trivial matters are blown up and incorporated into the on-going feud. Further, the factions do not hesitate to appeal to the Swedish authorities for intervention in this confusing fight.

 

In general those who reject the term Assyrian try to follow a customary life style. A very few are engaged in Swedish politics, as a rule inside the small right-wing Christian Democratic Party. It expresses intellectual interest in the early church, and the medieval Syriac theological literary renaissance (Michael the Syrian, Barhebreus and others) and keeps its profile low in political situations. The “Assyrian” group is somewhat more “modern” and regularly engages in secular issues such as the commemoration of the World War I Ottoman Turkish genocide and the Simele massacre in Iraq in August 1933, and have as hero the writer Naum Faik, humanitarian issues for non-Muslims in the Middle East, and so on. There are politicians among them. Two belonging to the Social-Democrat Party are members of parliament. One of them was formerly Minister of Education and now serves as party secretary.

 

Among the Assyrian group are those who would modernize the language instruction by abandoning the centuries old Syriac alphabet any replace it with Latin letters, and also print books in Turoyo25. Another Assyrian linked group is the Sayfo Center, which has the single issue of getting the World War I genocide politically recognized and it has organized hearings in the Swedish parliament and gives lectures on the subject. The Assyrian-Chaldean-Syriac Association is known for its radical secular orientation and it runs a weekly one-hour TV program and it supports research and publications dealing with modern history.

 

What can be termed a war of citations marks the various books, pamphlets and journals published by the Oriental Christians. Through the selective use of citations from the Bible, classical Greek authors, cuneiform tablets, inscriptions on mosaics and so on, authors try to prove a connection to Aram (meaning Syria) or to the Assyrian empire. Usually the articles are not much more than a string of citations, which fail to convince anyone who is not already a true believer26.

 

Recently there was great political confusion over a proposed public-financed monument over the victims of the 1915 genocide. The problem was – what was to be the inscription? If it said Assyrian genocide, then the Syrians would not agree. If it stated Assyrian/Syrian, then the Chaldeans and others would feel left out. No group, however, could risk being seen as against the memorial. In the end the proposed monument had the text in a circular form (so that no group could be perceived as coming first) with the term “Syrian Chaldean Assyrian” with no comma or hyphen between the names.

 

In several ways the feud in Sweden appears to be the continuation of conflicts that existed in Turkey. This preservation was made possible because of the mass nature of the migration, since entire clans, families and villages were involved and they opted for living in close propinquity. Many of the rural immigrants had very little education and quite often women had no schooling at all27. The family structure was patriarchal with many generations living under the same roof and with a strict separation of male and female spheres. Couples were usually very young at marriage and had many children. Marriages were arranged and the couples were often cousins. In towns and villages families were associated into clan-like structures and these clans have survived the transfer to Sweden.

 

The Christian clan structure in Turkey is similar to that of the Kurds28. In themselves all Middle Eastern clan structures tend to be fertile growing ground for division and conflict. Usually the basic conflict revolves around who should lead the group and it is fought out between rivals, who are also close kin. The winner expects what van Bruinessen calls “primitive loyalty”, that is unquestioned. Clan loyalty can be inherited over the generations and can even be used so that a member acts in a way that is contrary to his or her best interest – that is to say it can have a political aspect. But rivalry between the various clans (in any one place there are usually two dominant groupings) makes it impossible for the community to unite for a single cause. Total loyalty to a leader is usually not important in times of peace and harmony. Instead, clan leaders actually need to create a conflict with other groups in order to show the necessity of his leadership and the wisdom of total loyalty. Thus the conflict over the Assyrian identity is on one level a result of power play within the immigrant community, and if the name issue did not exist, a similar conflict might have emerged in its place. In some ways the fight between Assyrianism and Syriacism is an opposition between modernity and tradition (more or less) and this can be found in any immigrant group, but it has reached a most vicious level stage among the Oriental Christians in Sweden.

 

Notes

1 Press release October 28, 2009 from the Assyriska FF.

2 Pripp, Oscar, Företagande i minoritet: om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje, Stockholm, 2001.

3 Ylva Brune, Flyktingfrågorna i pressen 1985-1988, Stockholm: Delegationen för invandrarforskning, 1990.

4 I utlandet Sverige. En presentation av kristna flyktingar från Mellersta Östern och Turkiet. Socialstyrelsen redovisar, 1979:6, p. 46.

5 Invandrarkvinnor – kvinnans situation i några invandrar – och minoritetsgrupper, Norrköping, SIV, 1982, p. 67.

6 According to the Activity report of The Assyrian National Association for 1979-1981. Cited in Invandrarkvinnor – kvinnans situation i några invandrar – och minoritetsgrupper, Norrköping, SIV, 1982, p. 53.

7 Ishak Akan, En kort introduktion av syrianerna/araméerna och syrisk-ortodoxa kyrkan, Stockholm, 1995.

André Dupont-Sommer, Araméerna, Göteborg, 1997, originally Les araméens, Paris, 1949.

8 See for instance an article from 1952 by the Syriac Orthodox Patriarch Ignatius Ephrem I Barsoum, Den syrianska nationens namn, in Bahro Suryoyo, vol 24:10, 2003, p. 14.

9 Atman, Sabri, Assyrier-Syrianer, Norsborg, Assyriska kulturcentrum, 1996.

10 Hultvall, John, “Mission och vision i Orienten. Svenska missionsförbundets mission i Transkaukasien-Persien 1882-1921.” in Studia missionalia Uppsaliensia, no. LIII., Stockholm, Verbum, 1991. Zeki Yalcin, ”Svenskar och assyrier/syrianer kring sekelskiftet 1900”, in Multiethnica, 29, 2003, 24-28.

11 Surma D’Bait Mar Shimun. Assyrian Church Customs and the Murder of Mar Shimun (reprint New York, Vehicle Editions, 1983). Werda, Joel E., The Flickering Light of Asia or the Assyrian Nation and Church. The author, 1924.

12 Yacoub, Joseph, La Question Assyro-Chaldéenne, les Puissances Européennes et la Société des Nations (1908-1938). 3 volumes (unpublished) Ph. D. thesis, Université Lyon II: UER des Sciences Historiques et Géographiques, 1984.

13 Anschütz, Helga, Die syrischen Christen vom Tur ‘Abdin. Eine altchristliche Bevölkerungsgruppe zwischen Beharrung, Stagnation und Auflösung. Würzburg, Augustinus Verlag, 1985.

14 Gaunt, David, Massacres, Resistance, Protectors. Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I, Piscataway, Gorgias Press, 2006.

15 “Förföljelserna i Turabdin 1964”, in Hujådå, 26:2, February 2003, pp 8-9.

16 Mirza, Abrohom, Dokumentation über Ermordungen und Verfolgungen der assyrischen Christen in der Türkei 1976-2007. Wiesbaden, Assyrian Democratic Organization, 2007.

17 Barbasso, Ilhan, ”Politiskt fiasko men moralisk seger”, Hujådå, 16:3, March 1993, p. 4.

18 Murat Fuat Çıkkı, Naum Faik ve Süryani Rönesansı, Istanbul, Belge, 2004, p. 67.

19 Andersson, Stefan, Assyrierna. En bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska invandringen till Sverige, Stockholm, Tiden, 1983.

20 Freyne-Lindhagen, Marianne, Identitet och kulturmöte – syrianska kvinnors exempel, Sociologisa institutionen, Lunds universitet, 199. Deniz, Fuat, and Perdikaris, Antonios, Ett liv mellan två världar. En studie om hur assyriska ungdomar som andra generationens invandrare i Sverige upplever och hanterar sin situation, Örebro universitet, Forum för migration och kultur, 2000.

21 Knutsson, Bengt, Assur eller Aram – språklig, religiös och nationell identifikation hos Sveriges assyrier och syrianer, Norrköping, Statens invandrarverk, 1982.

22 Deniz, Fuat, En minoritets odyssé. Upprätthållande och transformation av etnisk identitet i förhållande till moderniseringsprocesser. Det assyriska exemplet, Uppsala, Department of Sociology, 1999, pp. 402-404.

23 Afram, Gabriel, Svensk-assyrisk ordbok, Sfar mele swidoyo-syryoyo,Skärholmen, 2005.

24 Afram, Gabriel, “Matebonwotho” (Reports). Väsby, Dolabani kulturförening, 2006, pp. 21-32.

25 Betsawoce, Jan, Svensk-nyvästsyrisk lärobok . Swedi-Şurayt,Nsibin, 2008.

26 For a critique see Afram Barryakoub, Brokig historia. En bok om assyrierna från forntid till nutid, Arjovi, 2008, p. 73-74.

27 Assyrier – vilka är de? Forskningsrapport 45, Göteborgs universitet, sociologiska institutionen, 1977.

28 Bruinessen, Martin van, Agha, Shaikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan. London, Zed, 1992.

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid