Ishak Bar Armalto

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriantalist

 

Datum: 26-9-2008

Bron:

In de zes voorgaande artikelen, openbaarden wij diverse recentelijke aspecten van de Anglo- Franse koloniale betrokkenheid (doormiddel van makkelijk beet te nemen lokalen afgevaardigden) in delen van de Aziatische Midden Oosten bewoond door de Aramese natie, die na drie (3) millennia van bestaan doelwit werd van de Westerse koloniale politiek.

 

De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en Koerdische Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/74834;

“Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs” http://www.americanchronicle.com/articles/74953;

“Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/75010)

"Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide"

http://www.americanchronicle.com/articles/75200).

"Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen"

http://www.americanchronicle.com/articles/75436)

"Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen"

http://www.americanchronicle.com/articles/75470

 

Onder de begeleiding van de afvallige Vrijmetserlaarij Lodge, die de koloniale establishment van Frankrijk en England controleert, werd een ‘heilige alliantie’ gesmeed tussen de terroristische “Koerdische” organisatie PKK (praktisch een constructie van de Franse geheime dienst) en de ‘Assyrianitische’ organisaties van de Arameeërs, op wiens reikwijdte van verraderlijk werk zullen wij intensief in de toekomst focusseren. Dit brengt verder de overleving van de Aramese Natie in het gevaar , zowel het nationale geheel en de zich bewuste Arameeërs alsmede de gedesoriënteerde en bedrieglijke ‘Assyrianisten’.

 

In dit artikel zullen wij doorgaan met de publicatie van het inzichtvolle onderzoek dat eerst werd gepubliceerd op de Aramese website www.aramnahrin.org. Meer in het bijzonder, publiceren wij de vertaalde fragmenten ( door de Aram-Nahrin team- vanuit Turks) van de Koerdische krant Berxwedan dat in verband staat met de discussies (letterlijke notulen van de bijeenkomst gehouden op 22.4.1993) tussen “voorzitter” APO van de terroristische organisatie PKK en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie.

 

De barse falsificatie van de Oude en Christelijke Geschiedenis van Mesopotamië werd klaarblijkelijk het fundament waarop de twee terroristen organisaties van plan waren hun inspanningen erop te baseren voor een andere hel in de veel verdeelde regio. We zullen de huidige serie afronden met dit artikel. En in de verdere artikels, zullen wij de vervalsingen weerleggen en laten zien op welke kwade bedoeling ze het hebben opgesteld.

 

Vertaling Berxwedan

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 19:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 19 te zien of om te downloaden.

 

Blz. 19, Kolom 1

Bazı yurtsever Süryaniler Midyat’ ta bize düşman olan korucular tarafından zarar gördü.

Sommige van de in Midyat levende Patriottische Syriërs hebben geleden onder onze vijanden, de dorpswachters.

Düşman bazı Süryani köylerine bilinçli olarak yöneldi.

De vijand is opzettelijk in sommige dorpen van de Syriërs binnengedrongen.

Fakat şimdi de Süryaniler içimizdedir ve biz bir ayrıcalık görümyoruz.

Maar, op dit moment leven de Syriërs onder ons en wij zien geen onderscheid.

Talep etkileri, arzuladıkları hemen her şeyi PKK veriyor veya teşkil ediyor.

Al hun van belang zijnde verzoeken, wensen worden meteen door de PKK ingewilligd of wordt er zorg voor gedragen.

Biz bir cephe geliştiriyoruz.

We zijn een front aan het opbouwen.

Bence Asuri hareketi de bu cepheleşmenin içinde yer almalıdır.

Volgens mij dient de Assyrische beweging ook een plaats te krijgen binnen in dit front.

Yakında cephe toplantılarımız gelişir sanıyorum.

Ik geloof dat binnenkort onze vergaderingen over het front worden opgezet.

Çağırdığımızda kendileri de gelebilirler, fakat diğer Kürt örgütelrine daha söylemedim, ama söyleyebilirim.

Als we een oproep doen uitgaan, kunnen zij zelf ook komen, maar andere Koerdische organisaties heb ik nog niets gezegd, maar zal het zeggen.

Irak’ta da Asuri harekte Kürt cephesi içindedir sanıyorum.

Ik geloof dat in Irak de Assyrische beweging deel uitmaakt van de Koerdische front.

Surye’ deki Süryaniler daha çok Türkiye’ den gelenlerdir.

De in Syrië levende Syriërs zijn voor de grootste deel afkomstig uit Turkije.

Dolayısıyla Türkiye Kürdistan’ın daki cepheye katılabilirler.

Als gevolg hiervan kunnen de in Turkse Koerdistan (levende Syriërs) deelnemen aan het front.

Cezire Kürtleri ve Süryanileri büyük oranda ordan gelmedir; Mardin’den, Midyat’tan ve diğer yerlerden.

Groot percentage van de in Cezire levende Koerden en Syriërs zijn afkomstig uit Mardin, Midyat en andere gebieden.

(Opmerking vertalers: Cezire is een provincie in het noorden van Syrie).

Aynı köyleri, aynı kentleri paylaşıyorlar.

Ze delen dezelfde dorpen en steden.

Dolayısıyla direkt katılabillirler.

Daarom kunnen ze direct deelnemen (aan het front).

Bundan sonra Avrupa’ da yakınlaşmayı geliştirmek gerekiyor, Cezire’de yakınlaşmayı geliştirmek gerekiyor.

Hierna is het nodig om ook Europa te benaderen/erbij te betrekken, ook is het nodig om Cezire te benaderen.

Birlikte kültür, folklor ve etkinlikler yapılabilir.

Ze kunnen gezamenlijk de cultuur, folklore en activiteiten ontplooien.

Ortaklaşa yürüyüşler, gösteriler yapılabilir.

Ze kunnen gemeenschappelijke demonstraties, massabijeenkomsten organiseren.

Biraz da kadro çalışması yapılabilir.

Ze kunnen beetje ook in een teamverband samenwerken.

Varsa bazı gençler, onları dağa da gönderebiliriz.

Als ze beschikbaar zijn, kunnen wij ook sommige jongeren naar de bergen sturen (voor de strijd).

Zaten Cudi daği etrafındaki köylerden bazı gençler katılıyorlar.

Zowiezo nemen sommige jongeren uit de dorpen in de omgeving van de berg Cudi hieraan deel.

Bütün bunlar yeni bir dönem anlamına gelir.

Al deze zaken brengen in dit opzicht een nieuw tijdperk voort.

Bizim toplantı, böylesine bir dönemin önemli bir başlangıcını teskil edebilir.

Onze vergadering is op deze manier bezig met het begin van een nieuwe belangrijke tijdperk.

Ben Asuri tarihine derin bir ilgi duyuyorum, yine kültürüne, uygarlığına derin bir ilgi duyuyorum.

Ik houd mij zeer diepe bezig met de Assyrische geschiedenis, ik houd mij opnieuw zeer diep bezig met hun cultuur, civilisatie.

Bunu anladığımız oranda Kürt gerçekliğini de anlayacağımıza eminim.  

Ik ben er zeker van dat door de te van ons begrp hierover, we ook de Koerdische werkelijkheid zullen begrijpen.

Yani, Asuri gerçeğini ne kadar açığa çıkarırsak, Kürt gerçeğini de o kadar açıga çıkarırız.

Dat wil zeggen, de mate waarmee de Assyrische werkelijkheid wordt openbaart, in dezelfde mate zal ook de Koerdische werkelijkheid geopenbaard worden.

Zor da olsa bu doğru bir yaklaşımdır.

Al is dit moeilijk, toch is het de juiste benadering.

Tarihte böyle önemli adımlar atmak gerek.

Het is nodig om in de geschiedenis zulke belangrijke stappen te zetten.

Kesin dönüş yapmak gerek.

Zeker, het is nodig om te remigreren.

Biz sonuna kadar gereken dayanışmayı gösteririz, kolaylığı sağlarız ve bu işe bizzat mücadelemizi veririz.

Wij zullen tot het einde toe het nodige solidariteit tonnen, de eenvoud nastreven en in deze kwestie persoonlijke strijd leveren.

Şu anda buradayız.

Op het ogenblik staan wij er klaar voor.

Burada mevcut önderlik, yönetim tarihidir sanıyorum.  

De hier aanwezig leiders, zie ik als wegwijzers van de geschiedenis.

Bu konuda atılan adımlar da değerlidir.

De in deze kwestie genomen stappen zijn kostbaar.

Bizim hareket bu sahada epey, güç, aldı.

Onze beweging heeft in deze arena behoorlijke macht verworven.

Biz burada devrimci hareketin, mücadelenin geliştirilebileceğine inanıyoruz.

Wij geloven hier dat het revolutionaire strijd van de beweging tot resultaat zal leiden.

Suriye bu anlamda, dediğim gibi, Türk faşizminden kaçan halkların bir sığınağı olmuştur.

Syrië is in dit opzicht, zoals ik al zei, een toevluchtsoord geworden voor de volkeren die gevlucht zijn voor het Turkse fascisme.

Fakat halklar şimdi gözlerini açmalılar ve geldikleri topraklara tekrar yönelmeliler.

Echter, deze volkeren dienen nu hun ogen open te maken en samen terug te gaan naar het land waar ze vandaan kwamen.

Ruhta, bilinçte bunu yaratmalılar, başlangıç yapmalılar.

Geestelijke bewustwording dient als begin te fungeren voor de realisaties hiervan.

Buradaki iktidarla da ilişkiler dostane yürütülür, zaten şimdi bu biraz da gelişmiştir.  

In deze capaciteit dient de samenwerking in vriendschap plaats te vinden, dit is nu sowieso zich beetje aan het verbeteren.

Bu anlamda Arap halkıyla da en iyi ilişkiler geliştiriliyor.

In deze geest, versterken wij ook deze samenwerking zeer intensief met het Arabische volk.

Bunu yeniden değerlendirmeliyiz.

We dienen dit opnieuw te evalueren.

Bu sahada benim fazla tecrübem yok tabii.

Op dit gebied heb ik natuurlijk niet veel ervaring.

Sizler daha çok burdasınız.

Jullie zijn meer thuis op dit gebied.

Aileleriniz eskiden burada ve burada büyümüşsünüz.

Jullie families zijn sinds oudsher hier, en zijn hier opgegroeid (in Syrië).

Blz. 19 Kolom 2

Buradaki, durumunuz daha iyidir.

Jullie situatie hier is veel beter.

Buranın da gerçeklerine dikkate alarak, bizler, biraz daha ileri bir adım atmalıyız diyorum.

Als wij de werkelijkheid van hier in acht nemen, dienen we denk ik beetje betere stappen te zetten

Memnunuz kısaca böyle toplanmaktan.

Kort gezegd, we zijn dankbaar voor zo’n bijeenkomst.

Ben mutlu bir insanım.

Ik ben een blije mens.

Genellikle yoktan yaratmayı bildiğim için, bu gelişmeyi de mümkün görüyorum.  

Omdat ik in het algemeen slaagde om uit het niets iets te creëren, beschouw ik de groei hiervan als mogelijk.

Çok kötü durumlardan çok güçlü durumlar ortaya çıkarılabilir.

Uit zeer slechte omstandigheden, kunnen zich zeer sterke situaties ontpoppen.

Sizler için de böyle düşünebilirim.

Zo denk ik ook over jullie.

Üzerimize düşeni epey yaptık diyorum.

Ik denk dat we het noodzakelijke van onze kant voor het grootste gedeelde hebben uitgevoerd.

Sizler de denemek ister misiniz?

Willen jullie dit ook uitproberen?

Devrim kervanı yürüyor, bu kervana katılır mısınz?

De karavaan van revolutie beweegt zich voort, zijn jullie bereid om aan deze karavaan deel te nemen?

Bence kesin içinde yer almalısınız diyorum.

Volgens mij moeten jullie zeker hier (in de revolutie) plaats innemen.

Asuri- Suryani halkı bu ülkenin aslında bir çiciği olarak görülmeli, her ne kadar ezilmiş ve açılmasına fırsat verilmiyorsa da.

Het Assyrisch– Syrische volk dienen we eigenlijk als een bloem van dit land te beschouwen, het heeft erg veel geleden, en heeft geen gelegenheid gekregen uit te bloeien.

Bizim hareket bunun zeminini, ortamını hazırlıyor; yeniden açılmalı.

Onze beweging bereidt het fundament, het milieu hiervan voor, opnieuw zal het openbaar worden.

Yine, bir sözüm var onu tekrarlıyayım: Eğer siz almadan da biz zaferi sağlarsak ve Asuriler ülkeye dönmek isterlerse, her zaman hoş gelsinler diyorum.

Opnieuw heb ik iets te zeggen en wil bij deze herhalen: als wij de overwinning behalen zonder jullie en de Assyriërs willen terugkeren naar het land, zeg ik, dat ze altijd welkom zijn.

ADO: Şöylenenler için tekrar teşekkür ediyoruz.

A.D.O: We danken U zeer voor wat U hebt gezegd

Daha önce bellirttiğimiz gibi, komşu halkların egemen sınıflarından çok çektik.

Zoals wij reeds hebben uitgelegd, hebben wij erg veel geleden onder de sommige groepen van de buurvolkeren.

Şimdiye kadar herhangi bir taraftan veya devletlerden güzel bir şey görmedik.

Tot nog toe hebben we van geen één kant of land iets goeds gezien.

Şimdiye kadar PKK’nin de bizlere bakış açısı bizler tarafından net bir biçimde billinmiyordu.

Tot nog toe waren wij niet op de hoogte van de ondubbelzinnige visie van de PKK naar ons toe.

Halkımız hakkında yazılı bir görüş ortada görünmüyordu.

Er was geen geschreven visie over de kwestie van ons volk (op tafel).

PKK, halkımızın gerçekleğini kabul ettiğini; Türkler, Araplar, Farslar, Kürtler gibi bir halk olduğumuzu yazılı bir biçimde de açıklasa, halkımız buna çok sevinir, cesaret alır ve hatta büyük bir açılım da sağlamış olacak diye düşünüyoruz.

Het aanvaarden van de werkelijkheid van ons volk door de PKK; als een volk zoals Turken, Arabieren, Perzen, Koerden door een schriftelijke verklaring, zou het door ons volk zeer op prijs worden gesteld, (het volk zou) de moed vatten en zelfs denken wij dat een grote betrouwbare handreiking (naar ons volk toe) zou worden daarmee bewerkstelligd.

Şimdiye kadar Asuri- Süryanilerin Kürtlere de bakış açısı fazla hoş değil, bunu da belirtelim yani.

Tot nog toe is de visie van de Assyriërs- Syriërs naar de Koerden toe niet erg positief, dit dient ook te worden vermeld.

Asurilere bir halktır gözüyle bakmamışlardı.

Ze beschouwden de Assyriërs niet als een volk.

Blz. 19, Kolom 3

Başkan APO: O Kürtler, Kürt gerçeğini de inkar eden Kürtlerdir.

Voorzitter APO: Die Koerden zijn Koerden die ook de Koerdische werkelijkheid ontkennen.

ADO: PKK’n de bu konuda yetersiz kaldığını düşünüyorduk.

A.D.O: We dachten dat ook de PKK onvoldoende op de hoogte was van deze kwestie.

Halkımız gerçekliğini açıklayan, kabul eden…

Diegenen die de werkelijkheid van ons volk openbaarden, diegene die accepteerden….

Başkan APO: PKK’nin sözü budur, size aykırı değildir.

Voorzitter APO: De belofte van de PKK is dit, het is niet tegen jullie.

N.U. kendi deneyimlerini aç.

 

N.U. vertel over je eigen ervaringen.

 

(Opmerking vertalers: N.U. is een afkorting van Numan Ugur. Ugur was een “Christen” uit Tur Abdin uit het Dorp Mezizah gerecruteerd door de PKK in 1984 en was de tweede van de PKK na Ocalan.

N.U.: Şimdi Başkanım, daha önce de arkadaşlarla tarışmıştık bu konuda.

N.U. (Numan Uğur): Nu, mijn voorzitter, voorheen heb ik met de vrienden over deze kwestie gediscussieerd.

Bizim de yetmezliğimiz olmuştır, yani Asuri halk gerçekliğini belki yazılı olarak açmadık yeterince.

Ook wij zijn tekort geschoten, dat wil zeggen, misschien hebben wij de werkelijkheid van het Assyrische volk niet genoeg schriftelijk uitgedragen.

Ama özünde buna da hizmet ettiğimizi vurguladım.

Maar in hoofdzaak heb ik ook naar voren gehaald dat we hieraan aandacht hebben gegeven.

PKK, sadece Kürt ve Süryani halklarının değil, bütün halkların çıkarlarını ve özellikle de bölge halklarının çıkarlarını esas bir harekettir.

PKK is niet alleen van het Koerdische of Syrische volk, maar een beweging voor de belangen van alle volkeren, en speciaal een beweging voor de fundamentele belangen van de volkeren in deze regio.

Başkan APO: İsa hareketi gibi bir tarz mi desem, yani bir insanlık hareketidir.  

Voorzitter APO: Als we zeggen dat het een type beweging is zoals die van Jezus, dat wil zeggen een menselijke beweging.

N.U.: Başkanım, bunu arkadaşlara anlattım.

N.U. (Numan Uğur): Mijn voorzitter, dit heb ik aan de vrienden uitgelegd.

Başkan APO: Anlamadılar mı?

Hebben ze dan niet begrepen?

N.U.: Anlanmadılar değil de, PKK olayını şimdiye kadar tanımıyorlardı.

Het gaat niet om het niet begrijpen, ze waren tot nu toe niet bekend met de zaak van de PKK.

Başkan APO: Tamamıyla bir insanlık hareketiyiz biz.

Voorzitter APO: In zijn totaliteit zijn wij een humane beweging.

Blz. 19, Kolom 4

N.U.: Öz kavranılmamış.  

N.U. (Numan Uğur): Ze begrijpen de kern ervan niet.

Başkan APO: Eksikliktir bu.

Voorzitter APO: Dit is een tekortkoming.

N.U.: Doğru, bu eksikliktir.

N.U. (Numan Uğur): Dat is waar, het is een tekortkoming.

Onların kasdı bir de, madem Asuriler var diyoruz, niye gazetelere yazılmadı.

Ze bedoelen ten eerste mee te zeggen, als wij (=PKK) zeggen dat de Assyriërs bestaan, waarom hebben ze in de kranten niet geschreven?

Başkan APO: Ben kırk defa Asuriler vardir diyorum.

Voorzitter APO: Ik zeg veertig keer dat de Assyriërs bestaan.

PKK bunu söylemiştir.

De PKK heeft dit gezegd.

N.U.: Gayet tabii başkanım.

N.U. (Numan Uğur): Maar natuurlijk mijn voorzitter.

Mesele budur.

Hier gaat het om.

Vurgulasın diyorlar, yazılacak zaten ve vardır da……

Ze (= PKK) dienen het te benadrukken zeggen ze (= ADO), het zal sowieso worden geschreven en het bestaat ook….

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk.

Yani şimdi gitsinler Cezire’de söylesinler, ben böyle demişim.

Dat wil zeggen, ze moeten nu gaan naar Cezire en zeggen dat ik het zo heb gezegd.

Eğer halk kabul etmediyse, tek bir kişi bile kabul etmezse, gelsinler söylemiştir.

Als het volk het niet accepteert, al is het één persoon die niet accepteert, laten ze komen en zeggen.

ADO: Yazılsın, yazıya dökülsün.

A.D.O: Laat ze schrijven, laat (de inkt) uitgieten op het schrift.

Bu söylenenleri, Kürt halkı da, Suryani halkı da bilsin, bu gerçekleri görsün.

Laat het Koerdische volk, laat het Syrische volk datgene wat is gezegd horen, deze werkelijkheid inzien.

Başkan APO: Kendiniz yazmalısnız; dergilerrimiz, gazetlerimiz açik.

Voorzitter APO: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open.

İstenildiği gibi zaten yazılıyor.

Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens.

ADO: Biz yazıyoruz.

A.D.O: Wij schrijven

Birey olarak biz de yazacağız.

Wij zullen ook apart schrijven.

Bizim istediğimiz PKK’nin veya Parti Önderliğinin bizlere bakış açısı nedir; bu yazılı bir biçimde açıklansın.

Wat wij willen weten is de visie van de PKK of de visie van de leiders van de Partij naar ons toe, laten ze dit in geschreven vorm ontvouwen.

Halkımız bundan çok etkilenir, cesaret alir.

Ons volk zal hierdoor erg veel worden beïnvloedt, het zal moed vatten.

Blz. 19, Kolom 5

Başkan APO: PKK adına sen yaz N.U.

Voorzitter APO: Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur)

Bunu parti kararı haline getir.

Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren.

Birlikte yazın, biz karar haline getirelim.

Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren.

Bu konunda sorum yok, o halledilir.

Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd.

A.D.Ö: Biz de kendimizi daha da açacağız ve bu anlamda biz, Kürt halkıyla iç içe yaşamaktan sadece mutluluk duyarız.

A.D.O: Ook wij zullen nog meer transparant worden en in dit verband, het enige wat wij willen is samen te leven in blijheid met het Koerdische volk.

Şu ana kadar Kürt çevrelerden açıklık görmediğimiz için hep kapalı kaldık.

Omdat wij tot nog toe geen openheid hebben gezien in het Koerdische milieu is alles gesloten gebleven.

Başkan APO: Herşey karşılıklı gelişir.

Voorzitter APO: Alles is tegenstrijdig.

A.D.Ö: Bazı Kürt çevreleri bize yazılarında hep Kürt, Arap, Müsülman veya Hıristian diye hitap ediyorlar: Asuri gerçekliğini gözardı ediyorlar.   

A.D.O: In sommige Koerdische milieus worden wij in hun geschriften bestempeld als Koerden, Arabieren, Moslims of Christenen: De authenticiteit van de Assyriërs negeren ze.

Başkan APO: O eskidir, bizi etkilemez.

Voorzitter APO: Dat is oud, daar zijn wij niet vatbaar voor.

Tarih yeniden yazılıyor.

De geschiedenis wordt opnieuw geschreven.

ADÖ: Eski ilişkiler pek sevindirici, güçlendirici değildi.

A.D.O: Oude relaties waren niet alleen maar vreugdevol, versterkend.

Başkan APO: O tarih en az sizin kadar, bizim için de öyle kötüydü.

Voorzitter APO: Die slechte geschiedenis voor jullie was op z’n minst net zo erg als voor ons.

A.D.Ö: Bizim dileğimiz şimdiden sonraki dönemde artık olaylar netleşsin, anlaşılsın ve bu halklar birbirini anlasın.

A.D.O: Ons wens vanaf nu en de komende tijd is dat de gebeurtenissen nu worden verduidelijkt, laat ze het begrijpen en laat deze volkeren elkaar begrijpen.

Bu halklar birbirlerine saygı duymazlarsa birlikte de yaşayamazlar.

Als deze volkeren elkaar niet respecteren, zullen ze ook met elkaar niet samenleven.

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk.

A.D.Ö: Bu halklar birbirine saygı duymazsa, zayıf olan yine ezilir.

A.D.O: Als deze volkeren elkaar niet respecteren, de zwakke zal worden vermorzeld.

İsteğimiz şudur: PKK, bizim halk gerçekliğini kabul ettiğini yazılı bir biçimde de ifade etsen.

Wat wij willen is dit: Dat de PKK de authenticiteit van ons volk aanvaard in de vorm van een schriftelijk getuigenis.

Başkan APO: Kabul etmek ne demek?

Voorzitter APO: Wat betekent het aanvaarden?

Bizde öyle birşey yok.

Bij ons bestaat zoiets niet.

Sonuna kadar kabul ediyoruz.

Tot het einde aanvaarden wij.

Yazılarımızda da yayınlanmış.

Het is ook gepubliceerd in onze publicaties.

Halk olark Asurileri hiçbir zaman inkar etmemişiz.

Wij hebben de Assyriërs als volk nooit ontkend.

Bu yazılarımızda çok yer almıştır.

Dit heeft veel aandacht gekregen in onze publicaties.

N.U: Başbanım, ben şunu diyebilirim: PKK olarak biz de ADÖ.’Yü şimdiye kadar pek tanımıyorduk

Numan Uğur (N.U.): Mijn voorzitter, ik kan dit zeggen: als PKK hebben wij ADO tot nog toe niet goed gekend.

Karşılıklı ilişkiler gelişmeli ki, biz de birbirimizi doğru tanıyalım.

Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dienen wij ook elkaar better te kennen.

Başkan APO: Tabii…

Voorzitter APO: Natuurlijk….

Blz 19, Kolom 6

A.D.Ö: Bu açıklamalardan sonra halkımız kesin güven duyacaktır.

A.D.O: Na deze openheid zal ons volk zeker vertrouwen aanvoelen.

Bizim açımızdan da fazla sorun kalmaz.

Na onze uitleg zullen er ook geen problemen meer zijn.

Bu temelde de halkların kardeşliği sağlanır.  

Op dit fundament wordt het broederschap tussen (de twee) volkeren verankerd.

Başkan APO: Gayet tabii.

Voorzitter APO: Maar natuurlijk

Bu örgüt ve mücadele işidir.

Dit is de taak van de organisatie en het strijd.

Kendiliğinden olmaz.

Het gebeurt niet uit zichzelf.

Ben, düşmanla mücadele ettiğim kadar Kürt gericiliğiyle mücadele ettim.

Ik heb net zolang met de vijand strijd gevoerd als met de Koerdische reactionaire krachten.

Benim bu konudaki mücadelem meşhurdur.

Mijn strijd in deze kwestie is beroemd.

Halen de Kürtleri hazırlamak için çok büyük bir savaş geliştiriyorum.

Om de Koerden klaar te maken, ben ik nu een grote oorlog aan het voeren.

Biz tarihte halkların gerceğini inkar eden, onlara birbirine karşı kışkırtan içte ve dişte ne varsa, hepsini silip süpürmeyi hedefleyen bir hareketiz.

Wij zijn een beweging met het doel om schoon te dweilen iedereen die de authenticiteit van de geschiedenis van het volk ontkennen, die haatzaaien binnen het volk zowel binnen als buiten en het volk tegen elkaar opzetten.

PKK olayını kısaca anlamanız gerekiyor.

Het is nodig dat jullie de kwestie van de PKK in het kort wordt uitgelegd.

Çok yepyeni bir hareketiz.

Wij zijn een kersverse beweging

Çoğu bizi peygemberlere benzetiyor, yani “ Bu peygambersel bir çıkıştır “biçiminde değerlendiriyor.

De meerderheid vergelijkt ons met de profeten, dat wil zeggen “deze profetie wordt uitgelegd” in de vorm van uittocht.

Ben Halep’ teki o Süryani Metropolik sayın Yohanna’ nın sözlerine de değer biçiyorum.  

Ik waardeer zeer hoog de woorden van de in Aleppo wonende Syrische Metropoliet de heer Yohanna.

Bilimyorum onu seviyorlar mı, sevmiyorlarmı; o ayrı.

Ik weet het niet of hij geliefd is of niet; dat is een andere kwestie.

Fakat benim için değerli biri.

Maar in mijn ogen is hij één van de eerwaardige.

“Sizin eylem” diyordu, “Hz. İsa’nın eylemine benziyor.”

Hij zei “Uw beweging”, lijkt het “op de beweging van Jezus”.

“Hizmet etmede, barışi sevmede bu böyle“ diyordu.

Hij zei, “ Diegene die niet dient, houdt niet van vrede”

Daha sonra benim için gazetlere manşet attılar ve “ APO kendini İsa’nın yerine koyuyor” diyorlardı.

Daarna hebben ze mij in de krantenkoppen neergezet als “APO zet zichzelf in de plaats van Jezus”

Tabii halk bana çok güvendiği için

Natuurlijk vanwege het feit omdat het volk mij erg veel vertrouwde.

Yani bu bile dostluk için ne kadar değerli birşey ifade ettiği açıktır. .

Dat wil zeggen, zelfs voor vriendschap is dit overduidelijk zeer belangrijke iets.

İşte bu konuda herhangi bir tereddüt duyulmamalıdır.  

In deze kwestie is elk soort twijfel uit den boze.

Bizim devrim geliştikçe en ufak bir sorun olmaz.

Als wij onze revolutie bewerkstelligen zal het kleinste probleem niet meer bestaan.

Gittikce daha fazla diğer halklar gerçegi de bu işe girecek ve rolünü oynayacaktır.

Er zal meer en meer ook de werkelijkheid van andere volkeren betrokken worden bij deze kwestie en zullen ze hun rol spellen.

Yalnız dar- milliyetçilik de tehlikelidir.

Alleen beperkte nationalisme is gevaarlijk.

Milli gerçeğe saygılıyız.

We respecteren de etnische werkelijkheid.

Milli kültürü oldukça korumalıyız, geliştirmeliyiz.  

Als er een etnische cultuur bestaat, dan dienen we deze te beschermen, te bevorderen.

Fakat bundan halkların birbirini küçümsemesi ve inkar etmesi gibi bir sonuç çikartılmamalı.

Maar, dit mag niet tot het resultaat leiden dat de volkeren elkaar minachten en ontkennen.

Yugoslavya’da, Bosna- Hersek’ – te görüldüğü gibi olmamalı.

Het moet niet worden zoals in Joegoslavië, Bosnië- Herzegovina 

Birbirini etnik olarak temizleme gibi çok kirli bir duruma asla girilmemeli.  

Het mag nooit zo’n smerige situatie ontstaan dat de volkeren elkaar etnisch zuiveren.

Tam tersine halkları, birbirini zenginleştiren gerçekler olarak değerlendirmeliyiz: halklara öyle değer biçmeliyiz.

Het moet precies andersom, ze dienen als verrijking te zijn voor elkaar, elkaars werkelijkheid te waarderen: Wij dienen de volkeren op deze manier te onderwijzen.

Iç içe yaşama, karşı karşıya gelmenin değil birleşmenin nedeni olmalıdır.

Tussen elkaar leven betekent niet tegenover elkaar komen te staan, het samengaan in een alliantie dient te gebeuren.

PKK bu konunda hazırlıklı bir harekettir.

In deze kwestie staat de PKK als beweging gereed.

En ufak bir milli fark, eşitsizlik gözetmez.

Geringste etnisch onderscheid, ongelijkheid mag niet voorkomen.

Arkadaşların etkilendiği o geçmiş Kürt milliyetçiliği oluyor, o Kürt beylerinin zorbalıkları oluyor.

De ondrukker van de vrienden was de vroegere Koerdische nationalist, hij die de dictator is van de Koerdische leiders.

Biz sizlerden daha fazla onlara karşıyız.

Wij zijn meer dan jullie tegen hun.

Ve biz yalnız sözde değil, her yönden onlara karşı büyük eylem gerçekleştirdik

En wij doen dat niet alleen met woorden, wij hebben een grote beweging tegen hen gerealiseerd.

Bu konuda çok kararlıyız.  

In deze kwestie zijn wij zeer vastberaden.

Halkların tarihinde çok kötü rol oynayanların, hain ve işbirlikçilerin tasfiye edilmesi mücadelesinde çok kararlıyız.

Wij zijn zeer vastberaden in de strijd tegenover hen die in de geschiedenis van het volk zeer slechte rol hebben gespeeld, en het zuiveren van verraders en collaborateurs.

Mücadele biraz yaşanırsa, bu görülür.

Als de strijd beetje tot leven komt, wordt deze zichtbaar.

Şunu unutmamak gerekir; mücadelede biz başarmadıkça, ne sizin halk gerçeğiniz olur ve ne bizim halk gerceğimiz olur.

We dienen dit niet te vergeten, als we in de strijd niet slagen, dan zal nog de werkelijkheid van jullie volk nog die van ons volk gerealiseerd worden.

Biz gerçekten halklar gerçeğini mücadeleyle kazanıyoruz.

Inderdaad bewerkstelligen wij door de strijd de werkelijkheid van de volkeren.

Bu kanıtlanmıştır.

Dat is bewezen.

Tekrar, oldukça olumlu buldum gelişinizi ve bu bir başlangıc olabilir.,

Nogmaals, ik begroet jullie komst met vriendelijkheid, positief en het kan leiden tot een nieuw begin.

Bundan sonra ilişkileri çeşitli düzeylerde geliştirmeliyiz.

Hierna dienen wij de relaties op diverse niveaus te ontwikkelen .

 

 


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid