Jacob van Urhoy (Urfa)

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriëntalist

Datum: 23-9-2008:

Bron:

 

In de drie voorgaande artikelen, openbaarden wij diverse recentelijke aspecten van de Anglo- Franse koloniale betrokkenheid (doormiddel van makkelijk beet te nemen lokalen afgevaardigden) in delen van de Aziatische Midden Oosten bewoond door de Aramese natie, die na drie (3) millennia van bestaan doelwit werd van de Westerse koloniale politiek. (“De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en Koerdische Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/74834;

“Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs” http://www.americanchronicle.com/articles/74953;

“Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/75010)

 

Onder de begeleiding van de afvallige Vrijmetserlaarij Lodge, die de koloniale establishment van Frankrijk en England controleert, werd een ‘onheilige alliantie’ gesmeed tussen de terroristische “Koerdische” organisatie PKK (praktisch een constructie van de Franse geheime dienst) en de ‘Assyrianitische’ organisaties van de Arameeërs, op wiens reikwijdte van verraderlijk werk zullen wij intensief in de toekomst focusseren. Dit brengt verder de overleving van de Aramese Natie in het gevaar , zowel het nationale geheel en de zich bewuste Arameeërs alsmede de gedesoriënteerde en bedrieglijke ‘Assyrianisten’.

 

In dit artikel zullen wij doorgaan met de publicatie van het inzichtvolle onderzoek dat eerst werd gepubliceerd op de Aramese website www.aramnahrin.org. Meer in het bijzonder, publiceren wij de vertaalde fragmenten ( door de Aram-Nahrin team- vanuit Turks) van de Koerdische krant Berxwedan dat in verband staat met de discussies (letterlijke notulen van de bijeenkomst gehouden op 22.4.1993) tussen “voorzitter” APO van de terroristische organisatie PKK en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie. De barse falsificatie van de Oude en Christelijke Geschiedenis van Mesopotamië werd klaarblijkelijk het fundament waarop de twee terroristen organisaties van plan waren hun inspanningen erop te baseren voor een andere hel in de veel verdeelde regio. We zullen de huidige serie afronden in de voortkomende artikels.

 

 (http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm)

 

De vertaling van Berxwedan

 

Nadat wij U een algemene achtergrondinformatie hebben verschaft die wij van belang achtten, presenteren wij hieronder de complete vertaling van de PKK krant Berxwedan van 15 Juni 1993.

 

De krant Berxwedan verscheen in Turkije en werd gedrukt in Turks. De taal die wordt gebruikt is niet de gebruikelijk Turks zoals gesproken in Ankara of Istanbul. De Grammatica is matig tot slecht. Ondanks dat de leden van de vertaalteam goede kennis hebben van de Turkse taal, waren sommige gedeeltes toch wel een uitdaging om te vertalen.

 

Wij zijn dan ook de vertaalteam oneindig dankbaar voor hun tijd en energie om de krant zo goed mogelijk te vertalen. De linkerkolom bevat de originele Turkse tekst en de rechterkolom de vertaling in het Nederlands. Tevens hebben we een A3- scan gemaakt van de originele krant, zodat de lezer kan downloaden om te lezen of om te vergelijken met de getypte tekst.

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 16:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 16 te zien of om te downloaden.

De Nederlandse vertaling van Blz. 16 met rechter kolom de originele Turks en rechter kolom Nederlandse vertaling.

 

 

Blz 16, Kolom 1

Başkan APO ile Asuri Demokratic Örgütü Merkez Heyeti arasında 22.4.1993 tarihinde yapılan görüşmeyi olduğu gibi yayınlıyoruz:

Wij rapporteren over de ontmoeting tussen de voorzitter APO en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie zoals deze plaats heeft gevonden op 22.4.1993.

(Opmerking Vertalers: APO is een bijnaam voor Abdullah Ocalan).

Başkan APO: Kurdistan’ın en eski halklarından birisiniz.

Voorzitter APO: Jullie zijn één van de oudste volkeren van Koerdistan.

Yine, Kürtlere Asurilerin ilişkisi tarihte en eski bir ilişkidir.

De samenwerking tussen de Koerden en Assyriërs is opnieuw één van de oudste samenwerking in de geschiedenis.

Ermeniler de biraz öyledir.

Ook was er een beetje (van deze samenwerking) met de Armeniërs.

Fakat Kürtler daha çok Asurilerle iç içedir.

Maar de samenwerking tussen de Koerden en de Assyriërs was hechter.

Günümüze doğru geldiğimizde insan şuna şaşırıyor: Bu halklar niye bu kadar birbirine yabancılaştılar, uzaklaştılar.

Tot de dag van vandaag raakt men hierom in de war: waarom raakten deze volkeren van elkaar vervreemd, van elkaar verwijderd.

Şübhesiz din bunda bir etkendir.

Ongetwijfeld is het geloof één van de redenen.

Fakat en önemli etken biraz da Osmanlı- Türk- gerek sultanlık ve gerekse de cumhuriyet dönemi- egemenliğidir.

Maar één van de belangrijkste redenen was beetje ook het dominerende tijdperk van de Turks- Ottomaanse rijk of Sultanaat en of het tijdperk van de republiek.

Bunlar halkları hem çok ezdiler ve hem de birbirine karşı çıkardılar.

Deze hebben de volkeren zowel verbrijzeld alsmede tegen elkaar opgezet.

Birçok halkı da oradan kaldırdılar.

Sommige van deze volkeren hebben zij ook van hun woon plaats verwijderd.

Kürtler, belki ölmedi ama, ölümden daha kötü duruma girdiler.

De Koerden zijn misschien niet doodgegaan, maar zijn in situatie terechtgekomen die erger is dan de dood.

Asuriler biraz daha sessiz halledilmişe benziyor sanki.

Met de Assyriërs lijkt het schijnbaar beetje meer in stilletjes te zijn afgerekend.

Tabii Kürt beylerini, şeyhlerini onların üstüne çok kışkırttılar.

Natuurlijk hebben ze de Koerdische leiders, Sjeiks behoorlijk tegen hen opgezet.

Kürtler, Kürdistan’ı tasfiye eden aynı hain gücler, hem Ermenileri ve hem de sizleri bu duruma getirenlerdir.

De verraderlijke heersers van die tijd die heersten over de Koerden en Koerdistan hebben jullie en de Armeniërs in deze netelige toestand gebracht.

Böyle hain bir kesim vardır ve halen de bize en çok zararı onlar verıyor.

Dit soort verraders waren er toen en vandaag zijn het nog steeds zij die ons erg veel schade berokkenen.

Biz bunlarla epey çatışıyoruz.

Met deze (mensen) zijn wij in volle strijd

Son Güney savaşı da bunun bir devamıdır.

De laatste oorlog in het zuidoosten (van Turkije) is een voortzetting hiervan.

Yani biraz tarihin dışına itilme bununla ilgilidir.

Dat wil zeggen, dit heeft beetje ermee te maken dat er in de geschiedenis deze zaken zijn genegeerd.

Bir halk özgürleşmezse kendi komşusu da özgürleşemez.

Als een volk geen vrijheid verwerft; zal ook zijn buren geen vrijheid kennen.

Öyle görülüyor ki, o halk ne kadar köleyse, tarih dışına çıkıyorsa, komşusu da öyle olur.

Het blijkt zo te zijn, dat de mate van onderwerping van die ene volk, het negeren door de wereld, dit ook ten dele valt van z’n buren.

Yani Kürtlerin bu kötü durumu, bence bu komşu halkların da kötü durumunu çok iyi izah eder.

Dat wil zeggen, de slechte toestand van het Koerdische volk, verklaart volgens mij ook zeer duidelijk de slechte toestand van de buurvolkeren.

Yine sizin bu içinde bulunduğunuz durum, bizim kötü durumumuzu izah eder.

Nogmaals, de toestand waarin jullie nu je bevinden, verklaart de slechte toestand waarin wij ons bevinden.

Çıkan sonuç şudur: Halklar özgürleşmeden, özelikle iç içe geçmiş halklar kendi sorunlarına doğru sahip çıkmadan, kendini kabul ettiremezler.

De uitkomst is dit: de volkeren krijgen pas vrijheid, met name de volkeren die onder elkaar leven, als ze zelf opkomen voor hun rechten; anders zal de wereld hen ook niet erkennen.

PKK hareketi, gerçekten bu inkar edilmiş, kendi özüne yabancılaştırılmış tarihe bir başkaldırıdır.

De PKK beweging is werkelijk waar ontkend, ze hebben zichzelf verloochend, zijn tegenover de geschiedenis komen te staan.

PKK’nin sadece bir Kürt hareketi olmadığına inanıyorum.

Ik geloof dat de strijd van de PKK niet een strijd van de Koerden alleen is.

Bütün Kürtlerin biraz kurtuluşu anlamında anlaşılmalıdır.

De bedoeling was dat het beetje had moeten leiden tot de bevrijding van alle Koerden.

Demin de söylediğim gibi, bizim yükselttiğimiz hareket bütün mevcut kültürlerin ve onların sahiplerinin de kurtuluşu anlamına geliyor.

Zoals ik zojuist heb gezegd; onze in de sterkte toegenomen strijd, betekende het dat alle bestaande culturen en hun eigenaren vrijheid hadden moeten krijgen.

Blz 16, Kolom 2

Tarihte çok etkin bir yeriniz vardır.

Jullie hebben een zeer belangrijke plaats in de geschiedenis.

Kürt gerçeğiyle en çok iç içe geçmiş bir durumunuz vardır.

Jullie kwestie is zeer nauw verweven met het verleden werkelijkheid van de Koerden.

Bana göre Ermeniler tarihte bir hata yaptılar, dar milliyetçiliğe düstüler.

Zoals ik het zie, hebben de Armeniërs in de geschiedenis een fout gemaakt door terug te vallen op beperkte nationalisme.

Osmanlı yönetimi bunu çok kötü kullandı; Hamidiye Alayları’yla karşı karşıya getirildiler ve kaybettiler.

Het Osmaanse rijk heeft dit zeer misbruikt; door het opzetten van de Hamadiye legers tegen hen en ze hebben het verloren.

Yalnış bir strateji.

Een verkeerde strategie.

Bunu, biraz da Batıya dayanarak yapmak istediler.

Dit, door zich ook beetje richting Europa te bewegen.

Fakat Avrupa için de çıkar her şeydir.

Maar voor Europa gaat eigen belang boven alles.

Gerekirse halkları feda ederler.

Als het nodig mocht zijn zal men de volkeren daarvoor opofferen.

Halbuki Ermeniler Kürtlerle birlikteliği düşünselerdi, ortak kurtuluş amaçlarını düşünselerdi kesin durumu böyle olmazdı.

Echter, als de Armeniërs aandacht hadden geschonken aan de eenheid met de Koerden, aan een gemeenschappelijke bevrijding hadden gewerkt, dan was hun toestand zeker niet zo geweest.

Asuri (Suryani) hareketi de biraz böyle geliştir.

De strijd van de Assyriërs (Syriërs) lijkt het ook beetje daarop.

Batı kanalına girdi, biraz da Kürt halkıyla da fazla ilişki geliştirmedi, kurmadı

Ze bewogen zich in het Westers (invloeds) sfeer, gaven ook geen aandacht aan extra samenwerking met het Koerdische volk, legden geen basis.

Bir yere kadar, böyle çok yetersiz hareket, biraz da tasfiye edilmiş oldu.

Tot op zekere hoogte, heeft zo’n zeer kortzichtige handelswijze, beetje geleid tot hun ondergang.

Şimdi, yapmamız gerekenler tarihten çıkarılabilir.

Nu, datgene wat wij zo nodig moeten doen; kan zo uit de geschiedenis worden gewist.

Ben şimdiki durumlarınızı tabii çok mültecileşmiş olarak buluyorum.

Ik vind jullie huidige toestand dat jullie vluchtelingen zijn geworden erg.

Hatta kendi ülkelerini Ermeniler gibi adeta terketmiş olarak görüyorum.

Zelfs zie ik dat jullie, zoals Armeniërs, jullie vaderland hebben verlaten.

Ülkedeki varlıkları, sadece tarihi ve kültürel düzeyde kalmıştır.

Wat van hen is overgebleven is dat hun cultuur en hun geschiedenis op z’n plaats is gebleven.

Sanıyorum Kuzey Kürdistan’da 5-10 bin kişi ya kladı ya da kalmadı.

Zoals ik weet zijn er rond 5 á 10000 personen of meer of minder in het Oostelijke Koerdistan overgebleven.

Daha önce kalanlar, 12 Eylül’den sonra epey göçertildiler. 

De overgeblevenen zijn voor een groot deel weggevlucht na 12 oktober.

Biz, son zamanlarda çağrı yaptık, köylerine dönsünler diye.

Wij hebben de laatste tijd opgeroepen om terug te keren naar hun dorpen.

Hakkari’de köy boşaltılmıştı, onları tekrar geri dönderdik.

Wij hebben in Hakkari, waar de dorpen waren geëvacueerd, ze meteen teruggestuurd.

Midyat’daki köylere korucular yöneldi, bazı cinayetler işlendi, karşı çıktık.

We zijn in opstand gekomen tegen de dorpswachters, die de dorpen rondom Midyat waren binnengegaan, (en) hebben verschillende moorden gepleegd.

(Opmerking vertaler: dorpswachters waren door de overheid ingehuurde Koerden om de dorpen tegen de PKK te beschermen).

Aslında sizden çok az bir sayı kaldı.

In werkelijkheid zijn er maar heel weinig van jullie overgebleven.

Sız burdasınız, tabii durumlarınızı benden iyi bilirsiniz.

Jullie leven hier, jullie begrijpen natuurlijk jullie situatie beter dan ik.

Suriye’ dekiler, Lübnan’ dakiler yakın zamandan biraz hareketlerini oluşturmuşlar, fakat hareketleri bana göre fazla atılım yapmamış.

De in Syriër, in Libanon levenden (Syriërs) hebben de laatste tijde beetje meer activiteit getoond, maar volgens mij hebben ze met hun activiteiten geen extra stappen gezet.

Blz 16, Kolom 3

Yakınlaşma eğilimleri de görülüyor.

De bewegingen tot toenadering wordt ook zichtbaar.

Acaba birlikte ne yapabiliriz?

Ik vraag mij af wat kunnen wij samen met elkaar doen?

Bunun uzerinde durmak önemlidir.

Het is belangrijk om hierover na te denken.

Başlangıçtan beri tecrübelerim var.

Van meet af aan had ik ervaring.

Koşullar ne kadar zayıf da olsa, hatta yine umut çok zayıf da olsa, bu yönlü bazı şeylere cesaret etmek gerekiyor.

Hoe klein de eisen het ook moge zijn, en zelfs wanneer de hoop zeer klein is, dienen we de moed niet te laten zakken.

Hareketimiz buna örnektir.

Onze bewering is een voorbeeld hiervan.

Yılarca tek başıma hareket ettim ama, şimdi PKK yenilmez bir hareket durumuna geldi.

Jaren heb ik alleen de strijd gevoerd, maar op het ogenblik heeft de PKK een toestand van onverslaanbaarheid bereikt.

İsteriz, sizlerden de bir kol buna katılsın.

We willen dat jullie hieraan ook een bijdrage/groep leveren.

Bunu kendi gerçeğiniz belirler.

Dit zal van jullie betrouwbaarheid getuigen.

Biz buna açığız ve görmek isteriz.

We staan er klaar voor en willen het graag zien.

Kendi köylerinize dönmenize de yardımcı oluruz.

Wij willen ook mee helpen als jullie terugkeren naar jullie dorpen.

Gücümüz ölçüsünde elimizden geleni yapmaya hazırız.

We staan er klaar voor om alles te doen wat in ons vermogen ligt.

Evet, tam olarak bilemyorum, gerçekten istek nedir, örgütlenme durumu nedir, bunları sizlerden dinlemeye çalışacağım.

Ja, ik weet het niet precies, wat is jullie werkelijke eis, wat is de toestand/structuur van de (op te richten) organisatie, deze zaken wil ik graag van jullie horen.

A.D.Ö: Bu duyduğumuz güzel sözler için teşekkürler.

A.D.O: Wij willen U bedanken voor deze mooie woorden die we hebben gehoord.

Bizim beklentimiz daha derin olayların açıklanmasıdır.

Onze verwachting is dat U ons informeert over nog meer acute zaken

PKK olayıyla ilgil açıklamaları da daha geniş dinlemek isteriz.

Wij willen ook graag uitgebreide uitleg over zaken aangaande de PKK.

Şimdi biraz kendimizden sözetmek istiyoruz.

Nu willen wij iets vertellen over ons.

Örgütümüz, Asuri Demokratik Örgütü’ nün kuruluş yılı, 1957’ dir.

Onze organisatie, de Assyrische Democratische Organisatie, is opgericht in het jaar 1957.

Ülke topraklarımız olan Mezopotamya’ da kuruldu.

Het is opgericht op ons eigen grondgebeid, Mesopotamië.

Örgütümüzün kuruluş amaçları ve hedefleri, başta halkımızın tarihini bilince çıkarmaktır, halkımızı örtgütlemektir.

Het eerste doel en reden van de oprichting van onze organisaties is om bekendheid te geven aan de geschiedenis van ons volk en ons volk te verenigen.

Halkımızın Mezopotamya’ daki tarihi, M.Ö. 4000’li yılardan başlar.

De geschiedenis van ons volk begint 4000 voor Christus in Mesopotamië.

Halkımız, Mezopotamya’ nın dört ayrı yerleşim merkezinde yaşardı.

Onze volk leefde in vier verschillende centra’s in Mesopotamië.

Bunlar; Akad, Şümer, Babil ve Asur’dur.

Deze waren Akkad, Sumer, Babel en Assur.

Başkan APO: Hepsi aynı halk mı oluyor?

Voorzitter APO: Zijn ze allemaal één volk?

A.D.Ö: Evet, hepsi aynı halktır.

Ja, ze zijn allemaal één volk.

Asuridir, bizim bakış açımıza göre durum bu.

Ze waren Assyriërs, volgens onze visie is het als volgt.

Blz 16, Kolom 4

Bazı tarihçiler şunu diyor : “ Sümerler, Mezopotamya’ nın yerlisi değil, başka yerlerden gelmediler”.

Sommige historisch zeggen dit: “De oorsprong van Sumeriërs was niet de Mesopotamië, ze kwamen ergens anders vandaan”.

Biz olaya böyle bakmıyoruz.

Wij kijken niet op deze manier naar de kwestie.

En eski halklardan biri Sümerlerdir, İlk saltanat Sümer topraklarında başlamış.

Een van de oudste volkeren zijn Sumeriërs, het eerste koninkrijk is ontstaan in het land Sumerië.

Saltanat Sümer şehir merkezindeyken, bütün Beynilnehreyn (Mezopotamya) topraklarına hükmediyordu.

Vanuit het hoofdstad Sumerië, werd het hele grondgebied van Beynilhehreyn (Mesopotamië) bestuurd.

Akad, Babil, ve Asur şehirleri buna dahildir.

De steden Akad, Babel en Assur waren hiervan uitgezonderd.

Bizim tarihi bakış açımız şöyledir: Sümer şehrinden sonra Babil ve Babil’den sonra da en son Asuri şehrinde hükmünü sürdürmüştür.

Onze visie op de geschiedenis is als volgt: Na de hoofdstad Sumer, kwam Babel en na Babel kwam als laatste de macht in de hoofdstad Assur waar het werd voortgezet.

Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar.

Deze volgden allemaal elkaar op.

Ayrı halklar anlamına da gelmezler.

Het betekent niet dat ze van elkaar gescheiden waren.

Aynı kültür ve medeniyeti paylaşmışlardır.

Ze deelden dezelfde cultuur en beschaving.

Bu dört ayrı şehrin halkı da Mezopotamya’ nın çocukları olan Asurilerdir.

De bevolking van deze vier verschillende steden van Mesopotamië waren de kinderen van Assyriërs.

Asur saltanatı öncekilerden daha uzun ömürlü olmuştur.

Het koninkrijk van Assur geduurd langer dan z’n voorgangers.

Asur uygarlığı, bir bütün olarak bu kültürleri içine alır ve onları temsil eder.

De beschaving van Assur bevatte al deze culturen in zichzelf en vertegenwoordigd ze allemaal.

Saltanatın ayrı şehirlerde hüküm sürdürmesi bizim için önemli değil.

Het uitoefenen van macht door de koninkrijk vanuit verschillende hoofdsteden is voor ons niet belangrijk.

Bize göre aynı halktır.

Volgens ons is het dezelfde volk.

Babil’in düşmesi, M.Ö. 539 yılında Perslerin saldırısıyla olmuştur.

De val van Babel vond plaats in het jaar 539 V. Christus door de aanval van Perzen.

Ardından, dönem dönem halkın başkaldırıları olmuşsa da, bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Hoewel hierna, het volk van tijd tot tijd in opstand kwam, het mislukte, zonder overwinning.

Sürekli yenilgiye uğramıştır.

Ze werden steeds overwonnen.

İşte o günden günümüze kadar bu halk, Asuriler olarak bilinir.

Vanaf toen tot de dag van vaandag wordt dat volk als het Assyrische volk beschouwd.

Dünya da böyle tanıyor ve bizce de böyeldir.

Het is in de wereld zo bekend geworden en wij zien dat ook zo.

M.Ö. 333 yılında Mekadonyalı Büyük İskender bölgeye geldiğinde, bu halk Asuriler olarak biliniyordu. (Yunancada “ş” harfi olmadığından A-surilere “Asuriler” demişler ve zamanla bu kelime önce “Asiryan”a daha sonra da “Süryani” kelimesine dönüşmüştür).

Toen de Macedoniër Alexander de Grote in het jaar 333 v. Christus naar de regio kwam, kende hij dit volk als Assyrische volk. (Omdat in het Grieks de letter “ş” (= Sh) niet bestaat werden A-syriers “Asyriers” genoemd en na verloop van tijd werd dit woord eerst “Asiryan” genoemd en daarna “Syrian” genoemd).

(Opmerking vertalers: Het gaat hier om de zogenoemde verloren “A” trucje. Door te zeggen dat de “A” in Assyrisch is verloren gegaan, werd deze afgekort tot “Syrisch” en dus beweren ze via dit trucje dat alle “Syriers” Assyriers zijn).

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Yunanılar böyle demiş ve asıl “Asuri” dir, anlaşıldı.

Hebben de Grieken het op deze manier gezegd en is de betekenis hiervan ,,Assyriërs”?

Blz 16, Kolom 5

A.D.Ö: Süryani kelimesi de burdan geilyor.

A.D.O: Het woord Syriërs komt ook hier vandaan

Başkan APO: Süryani kelimesi burdan geldiğine göre, “Suriye” kelimesi de burdan geliyor.

Voorzitter APO: Gelijk de oorsprong van het woord Syriërs, komt ook de oorsprong van het woord “Syrië” hier vandaan.

A.D.Ö: Biz Süryani dilinde Süryanilere halen de “Esoryoye” diyoruz.

A.D.O: In het Syrische taal zeggen wij nog steeds tegen het Syrische volk ,, Esoryoye”.

(Opmerking vertalers: In het Turks is de uitspraak van “E” vergelijkbaar met zachte “A” in het Nederlands)

M.S. 1500 yıllarına kadar Esoryoye diye yazıyorduk, daha sonra gettikçe bu “Soryoye” oldu, yani Süryani.

Tot 1500 n.Chr. schreven wij als Esoryoye, hierna werd het “Soryoye”, dat wil zeggen “Syriërs”.

Araplar da bize “Asiryan” demişler.

De Arabieren noemden ons ook “Asiryran”.

Bu halk, kültürüyle-diliyle Süryani olarak tanındı.

Dit volk raakte cultureel en taalkundig bekend als Syriërs.

Bu değişiklik başka bir halkı ifade etmez.

Deze verandering betekent nog niet dat het om een ander volk gaat.

Eski isim Aşurider, daha sonra Süryani olmuş.

De oude benaming is Assyriërs en later werd het Syriërs

Başkan APO: Yani kelime değişikliği..

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, woordverandering ..

A.D.Ö: İsa’nın çıkışıyla birlikte, diyebilirizki, hemen hem halkımızın tümü Hıristianlığı kabul etmiştir.

A.D.O: Wij weten dat na de komst van Jezus ons volk bijna allemaal gezamenlijk het christendom heeft aanvaard.

Kilisemiz de Süryani Kilisesi adını almıştır.

Onze kerk heeft ook de naam Syrische kerk gehanteerd.

Mezopotamya’daki tüm Süryaniler, Aşağı ve Yukarı Mezopotamya Süryanileri bir bütün olarak aynı kiliseye bağlıydılar.

In Mesopotamië levende Syriërs, in het Noordelijke en Zuidelijke Mesopotamië, behoorden ze allemaal min of meer tot dezelfde kerk.

Halkımızın bu birliği Roma’nın dikkatini çekmiş, onları endişeye sokmuş.

 

De eenheid binnen ons volk trok de aandacht van Rome, ze begonnen aan hen (betrouwbaarheid) te twijfelen.

Onlara göre bu durumda, gelecekte, kilise çatısı altında da olsa, Süryaniler için bir kuvvet olma durumu doğuyordu.

Volgens hen, zou onder deze omstandigheid in de toekomst, zelfs als ze onder de invloedssfeer van de kerk bleven, voor de Syriërs een situatie ontstaan dat hun macht zou toenemen.

Bu da Roma İmparatorluğundan ayrılmaya götürebilirdi Süryanileri.

Dit zou ook de afscheiding van de Syriërs van het Romeinse Rijk tot gevolg hebben.

Başkan APO: Bu kiliseyle olacaktı yani, değil me ?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, dit zou via de kerk plaatsvinden, niet waar?

A.D.Ö: Evet kiliseyle

A.D.O: Ja, via de kerk.

Başkan APO: Yani bu kilise Roma’ ya karşı mı gelişiyor biraz ?

Voorzitter APO: Dit betekent dat deze kerk beetje een tegenstander van Rome is?

A.D.Ö: Böyle anlaşılıyor.

A.D.O: Op deze manier wordt het begrepen.

Kiliseyle Binzanslılardan ayrı bir örgütlenmeye gidiliyor.

Via de Kerk zou men zich van Byzantijnen hebben afscheiden en zich begonnen te verenigen.

Başkan APO: O illegal dönemde sanıyorum Süryani Kilisesi çok gelişiyor.

Voorzitter APO: Zoals ik begrijp, is in die zware tijd de Syrische kerk groot geworden.

Daha Roma’lıların resmi dini olmadan, asıl kilise olayını Şüryaniler geliştiriyor.

Voordat de kerk van Rome officieel werd; was de Syrische kerk al gevestigd en bereidde uit.

Öyle mi oluyor ?

Lijkt het zo?

A.D.Ö: Öyle.

A.D.O: Dat is zo.

Bir de, zaten bizi en çok mahfeden olay, Romalıların ya da Bizanslıların Hıristiyanlığı resmi din kabul etmeleri olmuştur.

Ten eerst, zowiezo datgene wat ons het meest heeft geschaad, was in de tijd dat de Byzantijnen en Romeinen het christendom officieel hadden aanvaard.

Sömürüyü, Hıristiyanlık adı altında daha da derinleştirdiler.

Deze vervolging werd verergerd onder de dekmantel van het christendom.

Başkan APO: Burada bir şey söyliyeyim; aslında Süryani Kilisesi bir yerde, Romalılara karşı özğürlük hareketi olmalıdır o zaman.

Voorzitter APO: Ik wil hier iets zeggen; in dat geval zou eigenlijk de Syrische kerk op een manier vrijheidstrijd moeten voeren tegen Rome.

Resmi dini kabul ettikten sonra, dini de bozdular.

Toen ze officieel het geloof hadden ingevoerd; hebben ze vervolgens het geloof geschaad.

A.D.Ö: Zaten en büyük neden buydu.

A.D.O: Zowiezo was dit de grootste oorzaak

Asurileri böyle bir özgürlük hareketi olarak görüyorlardı.

De Assyriërs zagen de noodzaak niet in van zo’n bevrijdingsbeweging.

Ondan sonra da Hıristiyanlığı mezhebe bölmeye çalıştılar.

Daarna begonnen ze te werken aan het verdelen van christendom in denominaties.

Başkan APO: Kendileri böldü.

Voorzitter APO: Zij hebben het verdeeld

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja

Doğu Süryaniler (Nasturiler) ve Batı Süryaniler (Yakubi) biçiminde böldüler.

De Oost- Syriërs (Nestorianen) en West – Syriërs (Jacobieten) werden onderling verdeelt.

Blz 16, Kolom 6

Başkan APO: Nasturilerin merkezi şimdi nerededir?

Voorzitter APO.: Waar is het centrum van de Nestorianen op het ogenblik?

A.D.Ö: Nasturiler genelde Yukarı Mezopotamya’da yaşadılar.

ADO: In het algemeen leefden de Nestorianen in boven- Mesopotamië

Güney Kürdistan’da, Hakkari ve çevresinde.

In het noorden van Koerdistan, (leefden ze) in Hakkaria en omgeving.

Şimdiye kadar bizim hainlerimiz sadece kendi halkına büyük zarar vermemişler, iç içe yaşadığımız halklara da zara vermişlerdir. Bunları kesinlikle Kürt halkıyla aynılaştırmamak gerekiyor.

Tot nog toe hebben onze verraders niet alleen maar hun eigen volk een grote schade berokkend, maar ook de tussen ons levende volkeren hebben ze schade berokkend. Deze mensen dienen zeker op geen enkel manier te worden vereenzelvigd met het Koerdische volk.

Yakubiler de daha çok Nusaybin, Mardin, Urfa ve Diyarbekır bölgelerinde yaşadılar.

De meeste Jacobieten leefden in Nusaybin, Mardin, Urfa en de provincie Diyarbekir.

Başkan APO: Yakubiler daha mı ileriydiler?

Voorzitter APO: Waren de Jacobieten meer ontwikkeld?

A.D.Ö: Burada önemli olan Bizansların bunları ikiye bölmesi ve birlikteliği bozmasıdır.

ADO: Het belangrijkste hier is dat de Byzantijnen ze hebben verdeeld in twee partijen en hun eenheid hebben geschaad.

Nusaybin’nin doğusuna düşen Yukarı Mezopotamya Persler denetimi altına, Mezopotamya’nın batısına düşen bölgeler de Bizanslıların denetimi altına girdi.

Het Noorden van Nusaybin, de boven- Mesopotamië, kwam onder de heerschappij van de Perzen; de in het Westen van Mesopotamië gelegen provincies kwamen onder de heerschappij van Byzantijnen.

Başkan APO: Kürtlerin de benzer durumu var, aynı hikaye..

Voorzitter APO: Ook de Koerden hebben een soortgelijke situatie; precies dezelfde verhaal..

A.D.Ö: Süryanilerde en büyük bölünme M.S. 5.yy’da oluyor.

ADO: De grootste verdeeldheid onder de Syriërs vond plaats in 500 na Chr.

Yine, İslamiyetin çıkışı ve gelişmesi ardından 7.yy’da olmuştur.

Na de komst van de Islam en de uitbereiding ervan rond het jaar 700 vond dit opnieuw plaats.

Bizans ve Perslerin baskısından kurtulmak için Süryaniler, Müslüman Araplara dostluk elini uzatıyorlar.

Om onder de onderdrukking van de Byzantijnen en Perzen los te komen; hebben de Syriërs de vriendschap hand uitgestoken naar de Islamitische Arabieren.

Tercihlerini Müslüman Araplardan yana yapıyorlar.

Hun keuze voor de Arabische- Islamieten dachten ze dat het voor hen beter zouden zijn.

Bağdad, Babil, Ceylanpınar (Serê Kehniyê, Resuleyın), Tür Abdin (Midyat çevreleri) gibi halkımıza ait topraklar savaşsız, barış temelinde Araplara açıldı.

Het tot ons volk behorende land zoals Bagdad, Babel, Ceylanpınar (Serê Kehniyê, Resuleyın), Tur Abdin (omgeving Midyat) werd zonder oorlog en op basis van vrede opengesteld voor de Arabieren.

Arapların desteğiyle halkımız bir anlamda nefes aldı.

Met behulp van de Arabieren is ons volk beetje op adem gekomen.

Bu nefesi yani, Araplar halkımıza aldırdı.

Dat wil zeggen, deze rust hebben de Arabieren ons volk bezorgd.

Bizans ve Perslerden kat ve kat daha fazla, Müslüman Araplar, Hıristiyan Süryanilere yaşama şansı tanıyorlar.

Veel meer onder de Moslim Arabieren dan onder de Perzen en Byzantijnen hebben de Christelijke Syriërs rust gekend.

Başkan APO: İslamiyet şans tanıyor, ilginç.

Voorzitter APO: Kent de Islam vrijheid?, interessant.

A.D.Ö: İlk dönemlerde öyleydi, daha sonraları durum değişti.

ADO: In het begin was dit zo, later is dit gaan veranderen.

O dönemde bölgeye gelen Araplar, Süryanilere herhangi olumsuz bir davranışta bulunmayacaklarına dair söz vermişlerdi.

De in die tijd naar het gebied gekomen Arabieren beloofden de Syriërs dat ze hen op geen enkel manier last zouden bezorgen.

Süryaniler daha çok kültür ve medeniyeti geliştirmekle görevliydiler.

De Syriërs gaven meer aandacht aan het uitbereiden van hun cultuur en beschaving.

Astronomiye kadar, bütün bilim dallarında çalışıyorlardı.

Ze werkten op alle gebieden van de wetenschap, tot aan de astronomie.

Bu dönemde Nusaybin (Kennışrin)’ de, Ruha (Urfa)’da ve Mardin’de (Deyr-ül Zaferen Manstır) üniversite ve akademileri bile vardı.

In deze tijd waren er zelfs universiteit en akademie in Nusaybin (kennesirin), Ruha (Urfa) en Mardin (Deyr Ul Zahfaran Klooster).

Başkan APO: Nusaybin’de akademi vardı.

Voorzitter APO: Er was in Nusaybin Academie.

Ruha’da üniversite.

En in Ruha Universiteit.

A.D.Ö: Biz Kennışrın ve Urhuhy diyoruz.

ADO: We zeggen Kennisrin en Urhoy.

“Kennışrin” Süryanice “kartallar yuvası” demektir.

Kennisrin betekent in het Syrisch “Het adelaarsnest”.

 

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid