Hanna Dolabani

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriėntalist

 

Datum: 13-3-2009

 

Bron:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94343

http://www.buzzle.com/articles/turkey-ongoing-colonization-the-aramaeans-the-kurds-the-armenians-pan-arabism-and-islamism.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Turkey-s-Ongoing-Colonization--the-Aramaeans--the-Kurds--the-Armenians--Pan-Arabism-and-Islamism/158411


 

Weinigen kunnen me beschuldigen van Anti-Turkse of Anti-Turks gevoelens en houding. Maar tot welke hoogte representeert de Turkse staat de belangen van alle bevolkingen die het gebied tussen Edirne en Yuksekova bewonnen?

 

Tot welke hoogte begrijpt de Turkse staat de rijkdom van al z’n componenten, de bijdragen van alle gevarieerde culturen die de Moderne Turkije hebben gevormd?

 

Tot welke hoogte heeft arrogantie en zelfgenoegzaamheid geleid tot misvatting en rampen bij de gevestigde orde?

 

Echter, het is één van de beste lessen uit de geschiedenis dat wanneer machtige gevestigde ordes onderdompelt raken in arrogantie en geringschattend doen over politieke en economische zwakke, maar cultureel en moreel sterke, etnische- religieuze groepen, bespoedigen ze (daarmee) hun neergang.

 

Als de Armeniėrs zijn gemanipuleerd door de Fransen en Russen gedurende de laatste eeuw van de Ottomaanse Rijk en als de Arabisch sprekende volkeren van de Ottomaanse Rijk door de Sultan en zijn regering werden achtergelaten als prooi voor de Anglo- Franse kolonialisten, wilden de Arameeėrs daartegen zich niet afscheiden, hebben geen aliėnatie aangegaan met Anti- Ottomaanse (en later Anti-Turkse) krachten, en hebben in geen enkel opzicht het Rijk of Republiek schade toegebracht.

 

In het vizier genomen door Anglo- Franse kolonialisten en het Vaticaan voor niet minder dan 450 jaar, zijn de Arameeėrs roekeloos genegeerd door het Republiek Turkije. Echter, de Aramese Culturele en Historische Erfgoed is het voornaamste historische fundament dat de moderne Turkije autoriteit geeft in het Midden-Oosten.

 

Als Turkije de wereld wil overtuigen dat de afslachtingen van 1915-1916 voornamelijk werden veroorzaakt door de koloniale samenzwering, dient Turkije de in gevaar verkerende Arameeėrs te omhelzen die worden geconfronteerd met de historische uitroeiing door de intriges van de koloniale regimes van Engeland en Frankrijk onder de dekmantel van Assyrianisme.

 

De vijanden van de Arameeėrs zijn de kwade krachten die, door het doen toenemen van de Islamitische paranoia van Erdogan, trachten Turkije te kolonialiseren, en het omvormen van het land van Kemal Ataturk in een bruikbare marionet voor de implementatie van de Anglo- Franse politieke in het Midden-Oosten (Hoe Turkije geleidelijk wordt gekoloniseerd: http://www.americanchronicle.com/articles/view/92835)

Het seculaire establishment van Turkije dient onmiddellijk een grote politieke opening te maken naar de Arameeėrs van Midyat en Tur Abdin toe, daarbij ook de Arameeėrs in Diaspora uitnodigen voor een grote nationale debat.

 

De gecombineerde dreiging van de Pseudo – Koerdische Nationalisme, Armeense irredentisme, Assyrianisme, Pan- Arabisme en Islamisme worden aangewend die fataal zijn voor zowel Turkije alsmede voor de Arameeėrs.

Politiek machtloze Arameeėrs beschikken over formidabele historische – theoretisch arsenaal dat fungeert in het nationale belangen van Turkije in het Midden-Oosten, terwijl tegelijkertijd de enige garantie is voor vrede in het wijdere gebied tussen Turkije, Yemen en Pakistan.

 

Ik publiceer hier een dramatische Aramese klacht van de website van de leidende Aramese NGO Aram Nahrin. In het komende artikel, zal ik de publicatie afronden van de veelomvattende pleitbezorging dat is meer van belang voor de Turken om te lezen dan voor de Arameeėrs om te publiceren.


 

Turkey, Kurds, the Aramean Monastery St. Gabriel in Tur Abdin and Worldwide Aramean Protest

 

http://www.aramnahrin.org/English/Turks_Kurds_Aramean_monastery_St_Gabriel_28_2_2009.htm

 

Deel 2:

 Turkey“s Colonization, the Aramaeans, the Kurds, the Armenians, Pan-Arabism and Islamism – Part II

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94361

http://www.buzzle.com/articles/turkey-colonization-the-aramaeans-the-kurds-the-armenians-pan-arabism-and-islamism-part-ii.html

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid