Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist.

English Version

 

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriëntalist

Datum: 17-9-2008

Bron:


De Amerikaanse aanwezigheid in Mesopotamië (Irak een desastreuze koloniale benaming met geen Historie) heeft alleen maar bijgedragen tot bloedbaden, Islamitische radikalisatie en een totale catastrofe voor de Aramese Christelijke minderheid. Zeer karakteristiek is dat de Amerikaanse president zelfs hen niet noemt bij hun juiste en historische benaming, in zijn weinige verwijzingen, noemt hen bij de benaming ‘Assyriërs’.

 

De termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de Oost Aramese Christenen van Mesopotamië zijn absoluut vals en dienden alleen de Anglo- Franse koloniale infiltratie. Lang voor de neergang van het Ottomaanse Rijk en Safavidisch en Qadar Rijken van Iran, verspreiden de Westerse missionarissen verwarring onder de Oosterse Christenen, om te proberen een deel ervan te bekeren door de Katholieken naar de Chaldese theorie en de Ge-Anglicaniseerde Arameeërs ervan te overtuigen dat ze van een vermeende Assyrische oorsprong zijn.

 

Beide pogingen zijn historisch vals, cultureel absurd en politiek verraderlijk. Ze resulteerden in een onnodige verdeeldheid en verzwakking van de Aramese natie dat 3- millennia lange aanwezigheid claimt door het hele gebied van de koloniale uitvindingen ‘Irak’, ‘Syrië’, ‘Jordanië’, ‘Libanon’, ‘Palestina’, ‘Qatar’, ‘Koeweit’ en ‘Emiraten’.

 

Van meer belang is dat het Arabisch sprekende volkeren in al de voornoemde pseudo- staten geen Arabieren zijn, maar Arameeërs die gearabiseerd zijn vanwege hun aanvaarding van Islam en geleidelijk vergaten het Aramees. Maar etnisch en cultureel gezien, waren zij altijd Arameeërs:

 

De koloniale pogingen om verwarring te diffunderen, en om onder al deze volkeren pseudo- identiteiten te vormen en te projecteren, heeft tot zeker resultaat geleid met de volhouding tot zelfmoord van de zogenoemde Assyrianistische organisaties van de des-georiënteerde Arameeërs, die een hysterische en een fanatieke oorlog van belediging en schandalisering voeren tegen de verdedigers van de Aramese nationale identiteit van de Oosterse Christelijke geloof.

 

Één van de ergste stappen van de politieke laagheid, historische blindheid en morele corrupt Assyrianiste politieke partij, door de Anglo-Franse begeleiding, was het aangaan van een heilige alliantie met de pseudo- Koerdische terroristische organisatie PKK.

 

Zich onbewust van tiental-duizenden Aramese slachtoffers van Koerdische religieuze en politieke fanatisme in de tijden van de eerste wereldoorlog, probeert de ‘Assyrianistische’ partij – samen met terroristen – een compacte systeem van historische falsificaties te diffunderen, wat simpelweg zal eindigen met hun fysieke uitroeiing door de handen van hun huidige – maar oneerlijke vrienden, van de pseudo – Koerden van Ocalan.

 

Om de pseudo- Koerdische gangsters zoet te houden, zeggen deze des-georiënteerde Arameeërs niets over het Patriarchaat van Kutshanous (in het gebied Hakkari in het hedendaagse omgeving van zuid-oosteren Turkije), dat werd verpletterd in 1916 met karakteristieken van haat en hysterie door de grootouders van Ocalan en zijn gangsters.

 

Vernietiging van de Historische christendom ter wille van een ….. ‘Assyrische Jezus’.

 

Echter, de Patriarch was Christen, niet …. Moslim. Een Nestoriaanse Christelijke Patriarchaat werd in het vizier genomen door de Anglo- Franse Vrije Metselaarij, verbrand door de pseudo- Koerdische wreedheid, en vergeten door de afvallige Assyrianisten van het verraad binnen de Aramese Natie.

 

Zeer bezorgd over de grote dreiging bedoeld om één van de werelds meest verschrikkelijke geestelijke, culturele en fysieke genociden te bewerkstelligen, heeft de leidende hedendaagse groep Aramese intellectuelen van de Aram Nahrin in een recentelijk publicatie de donkerste aspect van de “Assyrische” – Pseudo – Koerdische complot belicht dat – boven de voornoemde – ook eschatologische en Messianische dimensies lijkt te hebben.

 

Zoals gerapporteerd, beginnen we referenties te verkrijgen over de omvang van de pseudo- historische ‘Assyrische Jezus’. Het historische feit dat Jezus, etnisch een Jood, - onbetwistbaar – Aramees spraak als moedertaal betekent niets voor deze Pseudo- Koerdische en Pseudo- Assyrische vervalsers. Hun meesters weten beter wat voor soort Anti-Christ een “Assyrische Jezus” zal zijn.

 

Voordat wij overgaan tot de angstaanjagende analyse van de Arameeërs van Aram Nahrin (De primitieve, achterhaalde, doch zeer gevaarlijke ADO ideologie ontmaskert: Jezus Christus de Assyriër?”); dat klinkt als een waarschuwende alarmering voor alle volkeren en overheden van het Midden-Oosten, wil ik graag eerst een minuut stilte en pijn voor de meest onverdiende moordaanslag op Tariq Qattan en Nafi Haddad, de twee Arameeërs van Mesopotamië (Irak), door de goedvoorbereide (door de Westerse Koloniale ateliers) Pseudo- Muslim Islamists. Daarom wil ik eerst het rapport opnieuw publiceren over de onheilspellende gebeurtenis dat zelfs niet werd gerapporteerd in de (gecontroleerde?) media van Europa en Amerika.

 

Nieuw geweld in Mosul, twee Christenen gekidnapte en vermoord

 

De schrijver verwijst naar: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Vermoord_Mosul_2_9_2008.htm; en geeft de hele inhoud weer.

 

De primitieve, achterhaalde, doch zeer gevaarlijke ADO ideologie ontmaskert: Jezus Christus de Assyriër?

 

 

de Schrijver verwijst naar: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm en geeft de hele inhoud weer.

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid