Wat willen wij?

 

De ArameeŽrs van Aram-Naharaim hebben de andere volkeren in het Midden-Oosten het voorbeeld gegeven hoe je met je medemens dient om te gaan op een fundament van liefde, respect, broederschap en menselijkheid. Helaas wordt deze levenswijze niet door iedereen met lof begroet. In tegendeel, sommigen zoeken hun toevlucht tot de weg van het zwaard wat leidt tot bloedvergieten, haat, instabiliteit en het aantasten van de menselijke waardigheid. Ondanks de terreur, de vervolgingen en afslachtingen gedurende honderden jaren die ons volk te verduren heeft gehad in het Midden-Oosten; mede doordat wij ons zich zo vreedzaam en passief opstelden; willen wij toch de weg van vrede en respect blijven volgen om te vechten voor de meest fundamentele rechten van ons volk.

 

In het kader van de resoluties van de VN betreffende minderheden, streven wij onder meer naar:

 

  1. Erkenning van het Aramese volk als het inheemse volk van Aram-Naharaim in het Midden-Oosten, te beginnen bij Turkije.
  2. Erkenning van het culturele en sociale rechten van het Aramese volk in het land van de voorvaderen.
  3. Erkenning van de Aramese genocide begaan in het jaar 1914-1918 waarbij om de nabij 600.000 ArameeŽrs van diverse denominaties om het leven zijn gebracht.

 

Bent U eens met deze benadering om de rechten van ons volk te verwerven?

Bent U eens met de doelen die wij voor ogen hebben?

Help ons dan en breng Uw hulp in praktijk door het maken van een donatie.

U kunt ook donateur worden om maandelijks bepaalde bedrag over te maken op de rekening van de stichting om ons werk mogelijk te maken in het bereiken van deze nobele doelen.

 

Uw hulp is onmisbaar in het bereiken van deze nobele doelen!