Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Attiya Tunc

(Alias: Attiya Gamri, Attiya Gamri-Beth Arsan)


Paar Opmerkingen vooraf:

 

1. Na het verschijnen van dit artikel onder de redactie van mevrouw Neurink hebben wij toen ons best gedaan om de verheerlijking van de dwalingen van "jezus" van het Westen, het koloniale product,, Assyrisme” te weerleggen. Maar oh, mysterie, oh mysterie, we kwamen voor dichte deuren en dikke muren van onwil te staan.

Het merkwaardige feit is dat deze mensen gewoon niets interesseert.

 

2. Tja, en mevrouw Tunc, haalt natuurlijk alles uit de kast om de weerloze lezer van trouw op de verkeerde been te zetten door de verheerlijking van de ideologie van "jezus" van het Westen.

 

3. Het is wel merkwaardige dat mevrouw Tunc, zij het zeer onschuldig, een verwijzing naar de PKK maakt!

 

4. Ook erg boeiend is het feit dat mevrouw Tunc niet alleen in dit artikel maar ook in de andere artikelen, als het om genocide gaat, altijd de vinger in de richting van de Turken wijst en nooit over Koerden spreekt! Wat zit daarachter?


Dagblad Trouw: 21-12-2000

 

‘Ik ben trots op de hoop van mijn volk’

 

Door Judit Nuerink

 

De Assyrische (Aramese) gemeenschap in Nederland is in rep en roer over een proces dat vandaag in Turkije wordt gevoerd tegen een Assyrische (Aramese) priester. De Assyrische (Aramese), Twentse Attiya Tunc zoekt onder Nederlanders steun voor zijn zaak, én die van haar bijna vergeten volk.

 

"Een veroordeling van priester Akbulut voelt als een veroordeling van ons volk." Daarmee verklaart Attiya Tunc (28) de moeite die ze doet om het lot van de Assyrische (Aramese) priester onder de aandacht van media en politiek te brengen. Ze schreef mensenrechtenorganisaties aan, sprak met europarlementariërs, schreef met kamerleden en wist CDA'er Verhagen te bewegen tot het stellen van kamervragen.

 

Akbulut is één van de laatste christelijke, Syrisch-orthodoxe, priesters die met nog maar enkele tienduizenden Assyriers (Arameeërs) over is in Turkije. Hij staat vandaag terecht vanwege uitlatingen over de genocide in Turkije in 1915. Niet alleen zijn toen zeker een half miljoen Armeniërs door de Turken vermoord, even erg was de gelijktijdige Turkse moord op Assyriers (Arameeërs), zei hij tegen de Turkse pers. Hij wordt beschuldigd van het 'aanzetten tot rassenhaat'.

 

Waar het Amerikaanse Congres, de Fransen en het Europees parlement de Armeense genocide erkenden en het daardoor met Turkije aan de stok kregen, kende de VN zeer onlangs één van de twee overkoepelende organisaties van de Assyriers (Arameeërs), de Syriac Universal Alliance een waarnemersstatus toe. Toch weten maar weinigen dat vanaf 1915 in Turkije ook vele duizenden Assyriers (Arameeërs) zijn vermoord en dat dit geleid heeft tot de uittocht van de meeste overlevenden uit Turkije.

 

Die onwetendheid en het feit dat ze in de Nederlandse pers vrijwel niets aantreft over de vervolging waaraan haar volk in het hedendaagse Turkije nog steeds blootstaat, maakt Attiya Tunc boos. "Ik ben het zo zat, dat ik nu standaard per brief of e-mail reageer op elk artikel over Turkije", zegt ze in haar fraaie Twents dat haar herkomst niet verraadt.

 

Tunc is bestuurslid van Bethnahrin, een informatiebureau over Assyriers (Arameeërs) in Enschede. In Twente wonen zo'n 15000 Assyriers (Arameeërs) en elders in het land nog eens zo'n 5000. De meesten zijn Turkije ontvlucht en staan in Nederland bekend als christen-Turken. Het kostte Tunc jaren om te beseffen dat die benaming niet klopt.

 

"Op school spraken Turkse jongeren Turks tegen me en dat begreep ik niet. Want we spreken thuis Aramees. Ik ben toen op zoek gegaan naar mijn achtergrond." Dat ze er zo weinig over wist, kwam ook doordat haar ouders niet kunnen lezen en schrijven. "Ze weten niet precies wat met ons is gebeurd. Ze weten niet meer dan de verhalen van hun grootouders."

Ze zocht ouderen op, hoorde hen uit en vormde zich op basis daarvan een beeld van de geschiedenis van haar volk. Ze ontdekte dat haar taal, het Aramees, in de dagen van Christus het Engels van het Midden-Oosten was en dat haar volk afstamt van de eerste christenen in de regio. Jarenlang leefden ze in Mesopotamië, in een gebied dat nu ligt in Turkije, Irak, Iran en Syrië. Temidden van de Islamitisering en Arabisering van de regio, bleven de Assyriers (Arameeërs) christenen met een eigen taal en cultuur. Nu wonen er nog negen miljoen Assyriërs verspreid over de hele wereld, met grote gemeenschappen in Libanon, de VS, Syrië en Irak.

 

Hoe meer ze te weten kwam, hoe meer de onderdrukking van haar volk ook haar eigen verhaal werd. Zo is de naam Tunc niet haar oorspronkelijke familienaam, dat is Gamri -haar voorouders waren gedwongen een Turkse naam aan te nemen. Ook de dorpen kregen Turkse namen: "Mijn dorp is volgens onze kerkelijke leiders meer dan 2000 jaar oud. Dat het Arbo heet, weet over honderd jaar niemand meer, want sinds de Turkse staat heet het Taskoy".

Haar ouders ontvluchtten het dorp toen Tunc acht was. In ballingschap bleven de verhalen uit het dorp komen. "We hoorden van familieleden dat dorpen werden gebombardeerd, dat een neef is doodgeschoten, dat de buurman is aangevallen."

 

"Dat prikkelde me om steeds actiever te worden. We richtten een Mesopotamische vereniging op in Enschede en langzaam ga je een politieke mening vormen over wat in Oost-Turkije gebeurt. De opkomst van de Koerdische arbeiderspartij PKK bijvoorbeeld. Er zijn Assyriers (Arameeërs) die met de Koerden hebben meegevochten, tegen de gezamenlijke vijand Turkije. Door dat alles zeg ik nu de mensenrechten van Assyriers (Arameeërs) in Turkije dat is mijn passie."

 

Het was vooral de dood van de neef, toen ze zestien was, die het proces in gang zette. Ze had nog een vage herinnering aan hem. Hij bleef achter, toen haar ouders vertrokken, maar werd door een Turkse dorpswacht doodgeschoten toen hij weigerde het dorp te verlaten. "Dan kan je tot drie tellen en het hele dorp is leeg. Dat is systematisch in heel veel dorpen gebeurd." De aanleiding kon verschillen: "Er wordt een meisje ontvoerd, een vrouw wordt beledigd of aangerand. Wijngaarden worden verbrand, er is geen oogst meer". Als gevolg daarvan is het aantal Assyriers (Arameeërs) in Turkse dorpen teruggelopen van anderhalf miljoen tot enkele duizenden, voornamelijk ouderen. Zeker tachtig dorpen zijn met geweld leeggehaald.

 

Het Aramees mag in Turkije niet worden geschreven, noch onderwezen. De taal dreigt daarmee te verdwijnen en dat is precies wat de Turkse overheid wil, meent Tune. "Wat je voelt, op alle niveaus, is dat je identiteit niet wordt erkend. Die wordt zo weggemoffeld, dat bijvoorbeeld mijn Turkse collega's nog nooit van de Assyriers (Arameeërs) hadden gehoord ... Ik wil erkenning, maar ik wil er niet net als de Koerden twintig jaar voor vechten." Anders dan de Koerden strijden de Assyriers (Arameeërs) niet voor een eigen staat.

 

"Een vrij Mesopotamië is niet haalbaar", zegt Tunc. Ze willen simpelweg erkenning van hun eigen cultuur, en de mogelijkheid hun taal te lezen en schrijven, zoals dat in Iran als enige in de regio met eigen verenigingen en media al wel kan. Om die eisen kracht bij te zetten, organiseren Assyrische jongeren in Europa bijvoorbeeld hongerstakingen op de 24ste april, de dag dat de genocide van 1915 worden herdacht "De Turken zullen een keer met ons moeten praten. Ik leg me er niet bij neer dat ze ons blijven wegdrukken, en met mij veel jongeren in ballingschap niet."

Tunc is onder de Assyriers (Arameeërs) allang geen onbekende meer. Ze maakt -op vrijwillige basis- programma's die worden uitgezonden in de twaalf uur zendtijd die de Assyriers (Arameeërs) wekelijks hebben op de Koerdische satellietzender Med-TV. "Je bereikt 80 landen, ook het Midden-Oosten, heel Europa kijkt naar je. Dat is een belangrijke ontwikkeling geweest."

Ze denkt dat het trauma van de vervolging en onderdrukking van haar volk generaties lang van ouder op kind is overgedragen.

"Ik heb vriendinnen die hier geboren zijn, die het land van herkomst nooit gezien hebben, maar zich wél verbonden voelen met de strijd voor de mensenrechten van ons volk." Waar ze trots op is? "Op de hoop, die mijn volk is blijven houden. Ik ken jongeren die hun luxe bestaan in Europa opgaven om terug te gaan naar hun dorpen en die als dorpswachter beschermen. Daar ben ik trots op en dat geeft mij hoop."

 


 

Commentaar

 

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en gepolitiseerde "wetenschappers" te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische/ Vrij Metselaars illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

>De Assyrische (Aramese) gemeenschap in Nederland is in rep en roer over een proces dat vandaag in Turkije wordt gevoerd tegen een Assyrische (Aramese) priester. De Assyrische (Aramese), Twentse Attiya Tunc zoekt onder Nederlanders steun voor zijn zaak, én die van haar bijna vergeten volk.

 

Yusuf Akbulut is een Aramese priester en heeft niets te maken met de onheilige Westerse koloniale slavernij product “Assyriërs”, een onheilige geestelijke koloniale uitvinding ter verheerlijking van Nimrod/ Asshur antichrist en Samiramis, de hoer van Babylon.

 

Mevrouw Tunc (alias: Beth Arsan, Xamri, Gamri) is een fanatieke en verdwaalde Arameeër die zich een “Assyriër” noemt.

Mevrouw Attiya Tunc is samen met haar vrienden betrokken bij een ongekende en intensieve oorlogvoering tegen het Aramese volk, met behulp van haar Westerse scheppers en meesters, om een culturele/ geestelijke genocide te plegen op het Aramese volk en daarmee de gemaakte afspraken tussen de PKK en de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen te realiseren.

 

De rechtszaken tegen de Aramese priester Yusuf Akbulut in Turkije in 2000 werden door de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, zoals mevrouw Tunc, volkomen uitgebuit en misbruikt om het onheilige en occulte (hier en hier) Westerse koloniale product “Assyriërs” te promoten en te verheerlijken.

 

>"Een veroordeling van priester Akbulut voelt als een veroordeling van ons volk." Daarmee verklaart Attiya Tunc (28) de moeite die ze doet om het lot van de Assyrische (Aramese) priester onder de aandacht van media en politiek te brengen. Ze schreef mensenrechtenorganisaties aan, sprak met europarlementariërs, schreef met kamerleden en wist CDA'er Verhagen te bewegen tot het stellen van kamervragen.

 

Al die moeite en inspanningen van mevrouw Tunc waren bedoeld om het haat genererende en verdeeldheid zaaiende “Assyrianisme” te promoten en zeker niet voor de rechtszaken tegen de Aramese priester Akbulut. Die rechtszaken tegen Akbulut waren een welkome geschenk voor propaganda doeleinden.

 

>Akbulut is één van de laatste christelijke, Syrisch-orthodoxe, priesters die met nog maar enkele tienduizenden Assyriers (Arameeërs) over is in Turkije. Hij staat vandaag terecht vanwege uitlatingen over de genocide in Turkije in 1915. Niet alleen zijn toen zeker een half miljoen Armeniërs door de Turken vermoord, even erg was de gelijktijdige Turkse moord op Assyriers (Arameeërs), zei hij tegen de Turkse pers. Hij wordt beschuldigd van het 'aanzetten tot rassenhaat'.

 

Priester Yusuf Akbulut heeft nooit van “Assyriërs” gesproken, maar van “Surynailer”, dat is een Turkse woord voor Syriërs. De fanatieke en afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen hebben echter “Assyriërs” van gemaakt.

 

Waarom wordt er niets gezegd over de deelname van Koerden aan de Aramese genocide die hier valselijk “Assyrische” genocide wordt genoemd?

 

>Waar het Amerikaanse Congres, de Fransen en het Europees parlement de Armeense genocide erkenden en het daardoor met Turkije aan de stok kregen, kende de VN zeer onlangs één van de twee overkoepelende organisaties van de Assyriers (Arameeërs), de Syriac Universal Alliance een waarnemersstatus toe. Toch weten maar weinigen dat vanaf 1915 in Turkije ook vele duizenden Assyriers (Arameeërs) zijn vermoord en dat dit geleid heeft tot de uittocht van de meeste overlevenden uit Turkije.

 

Syriac Universal Alliance”, een overkoepelende organisatie van “Assyriërs?” Dat is nog eens lachwekkend! Dit soort vervalsingen zijn standaard bij de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Liegen, bedriegen, misleiden en het creëren van chaos en verwarring is zeer gebruikelijk.

 

> Die onwetendheid en het feit dat ze in de Nederlandse pers vrijwel niets aantreft over de vervolging waaraan haar volk in het hedendaagse Turkije nog steeds blootstaat, maakt Attiya Tunc boos. "Ik ben het zo zat, dat ik nu standaard per brief of e-mail reageer op elk artikel over Turkije", zegt ze in haar fraaie Twents dat haar herkomst niet verraadt.

 

Die “standaard brief van mevrouw Tunc” is waarschijnlijk niets anders dan alles presenteren als “Assyriërs.” Zij en haar medestanders zitten te wachten op gebeurtenissen zoals de rechtszaken tegen de Aramese priester Yusuf Akbulut om het volledig te misbruiken ter verheerlijking van het onheilige koloniale benaming “Assyriërs.”

 

> Tunc is bestuurslid van Bethnahrin, een informatiebureau over Assyriers (Arameeërs) in Enschede. In Twente wonen zo'n 15000 Assyriers (Arameeërs) en elders in het land nog eens zo'n 5000. De meesten zijn Turkije ontvlucht en staan in Nederland bekend als christen-Turken. Het kostte Tunc jaren om te beseffen dat die benaming niet klopt.

 

Of mevrouw Tunc leuk vindt of niet, er bestaan geen zogenoemde “Assyriërs”, de oorspronkelijke aanhangers van Nimrod/ Asshur antichrist en zijn moeder/ vrouw Samiramis, de hoer van Babylon. De hedendaagse zogenaamde “Assyriërs” zijn allemaal zonder uitzondering Arameeërs die zijn gehypnotiseerd/ verdwaald/ misleid.

 

>Temidden van de Islamitisering en Arabisering van de regio, bleven de Assyriers (Arameeërs) christenen met een eigen taal en cultuur. Nu wonen er nog negen miljoen Assyriers (Arameeërs) verspreid over de hele wereld, met grote gemeenschappen in Libanon, de VS, Syrië en Irak.

 

Mevrouw Neurink moet mevrouw Tunc erg blij hebben gemaakt om zulke verhalen neer te zetten waarbij de onwetende lezer compleet wordt misleid.

Mevrouw Tunc heeft over “Islamisering” en “Arabisering” maar vergeet erbij te vermelden dat zij bezig is met “Assyrianisering” van het Aramese volk. “Islamisering” en “Arabisering” is fout, maar “Assyrianisering” is natuurlijk in haar beleving goed. Mevrouw is samen met anderen een uitstekende wapen in de handen van verdeeldheid zaaiende en haat genererende krachten om het Aramese volk op culturele gebied te vernietigen, het gaat hier om een geestelijke genocide.

 

>"Dat prikkelde me om steeds actiever te worden. We richtten een Mesopotamische vereniging op in Enschede en langzaam ga je een politieke mening vormen over wat in Oost-Turkije gebeurt. De opkomst van de Koerdische arbeiderspartij PKK bijvoorbeeld. Er zijn Assyriers (Arameeërs) die met de Koerden hebben meegevochten, tegen de gezamenlijke vijand Turkije. Door dat alles zeg ik nu de mensenrechten van Assyriers (Arameeërs) in Turkije dat is mijn passie."

 

Die “Mesopotamische Vereniging in Enschede” is een ADO (Assyrische Democratische Organisatie) verenging. ADO is de grondleger geweest van “Assyrische” terrorisme.

 

Wie zijn die zogenaamde “Assyriërs” die met de Koerden meevochten tegen Turkije? Dat zijn de “Assyrische” terroristen die waren gerekruteerd in het Westen tijdens de vele activiteiten waar mevrouw Tunc ook een belangrijke rol in speelde.

 

>Als gevolg daarvan is het aantal Assyriers (Arameeërs) in Turkse dorpen teruggelopen van anderhalf miljoen tot enkele duizenden, voornamelijk ouderen. Zeker tachtig dorpen zijn met geweld leeggehaald.

 

“Anderhalf miljoen?” Waar halt mevrouw zulke wilde getallen vandaan? Dit is wel extreem overdreven en goedkope propaganda!

 

>Het Aramees mag in Turkije niet worden geschreven, noch onderwezen. De taal dreigt daarmee te verdwijnen en dat is precies wat de Turkse overheid wil, meent Tune. "Wat je voelt, op alle niveaus, is dat je identiteit niet wordt erkend. Die wordt zo weggemoffeld, dat bijvoorbeeld mijn Turkse collega's nog nooit van de Assyriers (Arameeërs) hadden gehoord ... Ik wil erkenning, maar ik wil er niet net als de Koerden twintig jaar voor vechten." Anders dan de Koerden strijden de Assyriers (Arameeërs) niet voor een eigen staat

 

“Dat haar Turkse collega’s nog nooit van zogenaamde “Assyriers” hebben gehoord ” heeft ermee te maken dat het om onheilige koloniale Westerse leugenproduct van haat en verdeeldheid gaat.

Een volk waar mevrouw Tunc als voorvechter van hun rechten optreedt, dient zich zeer ernstig zorgen te maken, omdat zo’n volk zeer waarschijnlijk onder een ongekende zware vloek is geplaatst.

 

>"Een vrij Mesopotamië is niet haalbaar", zegt Tunc. Ze willen simpelweg erkenning van hun eigen cultuur, en de mogelijkheid hun taal te lezen en schrijven, zoals dat in Iran als enige in de regio met eigen verenigingen en media al wel kan. Om die eisen kracht bij te zetten, organiseren Assyrische jongeren in Europa bijvoorbeeld hongerstakingen op de 24ste april, de dag dat de genocide van 1915 worden herdacht "De Turken zullen een keer met ons moeten praten. Ik leg me er niet bij neer dat ze ons blijven wegdrukken, en met mij veel jongeren in ballingschap niet."

 

Wat was de reden achter die “hongerstakingen” en andere “activiteiten” waar mevrouw Tunc een belangrijke rol in speelde? Was dat niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen PKK en ADO waar ook de tweede van de PKK, de heer Numan Shabo/Ugur/Nesro naar refereert om jongeren te rekruteren?

 

>Tunc is onder de Assyriers (Arameeërs) allang geen onbekende meer. Ze maakt -op vrijwillige basis- programma's die worden uitgezonden in de twaalf uur zendtijd die de Assyriers (Arameeërs) wekelijks hebben op de Koerdische satellietzender Med-TV. "Je bereikt 80 landen, ook het Midden-Oosten, heel Europa kijkt naar je. Dat is een belangrijke ontwikkeling geweest."

 

Exact mevrouw Tunc. Die 12 uur zendtijd op de PKK televisie Med-Tv was afgesproken tussen PKK en “Assyriërs” (hier en hier) om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen in overeenstemming met de woorden van Abdullah Ocalan die zei: "De geschiedenis wordt opnieuw geschreven

En mevrouw Tunc is een van die fanatiekelingen om invulling te geven aan de gemaakte afspraken tussen de PKK en ADO. De verwerpelijke vervalsingen die worden verspreid in dit artikel van de hand van mevrouw Neurink maken ook deel uit van die afspraken.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke Genocide

 

Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid