Jacob van Sarug

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Arameeėrs in de Media en de kampen van de Westerse missionarissen

Desinformatie, culturele genocide en kolonialisme

 

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_In_De_Media_Desinformatie.htm)

 

======Artikelen verschenen in de Reformatorische Dagblad (www.refdag.nl)====

(RD is een (Protestant) christelijke krant)


************2009************

 

Duizenden kerken verdwenen uit Irak

 

18-03-2009 09:43 | Maarten Stolk

 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

Islam

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Doelwit waren onder andere de Assyriėrs (Arameeėrs) – „het laatste overblijfsel van de nestoriaanse kerk, die eens het geloof van Yeshua tot aan de Stille Oceaan bracht.”

 

Theologie

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 


************2008*****************

Mosul

24-10-2008 17:02 | G. Roos

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

................................ De meeste mensen zijn er Arabische soennieten en christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) en Armeniėrs.

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


 

In Irak is religieuze zuivering gaande

 

07-07-2008 08:44

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..................................Onder hen zijn Assyriėrs (Arameeėrs), Aramezen, Turkmenen, Shabaks en Yezidi’s..............................

 

De christenen onder hen, Assyriėrs (Arameeėrs) en Aramezen, worden extra belaagd. ......................... Rapporten van AINA, de mensenrechtenorganisatie die zich het lot van de Assyriėrs (Arameeėrs) aantrekt, .........................................

 

 

Verstikking

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Getto’s

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

................................Daarin staat dat de rechten van onder meer de Arameeėrs, Chaldeeėrs en Assyriėrs (Arameeėrs) (christenen) gegarandeerd zijn. ................................

 

Referendum
 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Twee: zorg voor betere beveiliging van deze groeperingen, door Assyriėrs (Arameeėrs) en Aramezen in het Irakese leger op te nemen en hen in te zetten voor de beveiliging van dit gebied.

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


 

„Voortdurend geweld in Irak tegen christenen”

 

12-06-2008 09:41 | Van onze verslaggever

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..................... Zij voerde het woord op een conferentie over de positie van de Assyriėrs (Arameeėrs) in genoemd land. ................................

...........................................„De Assyriėrs (Arameeėrs) zijn vaak een vergeten groep in het politieke debat.” ...........................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................Het realiseren van een autonome regio voor de Assyriėrs (Arameeėrs) zit er volgens De Lange niet in. ....................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


Een getto voor de christenen in Irak

 

05-04-2008 17:04 | René Zeeman

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Grootste gevaar

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Stedelingen

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Getto

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Eén naam

 

............................Een aantal politieke leiders wilde komen tot één benaming voor de Chaldeeuwse, Syrisch orthodoxe, Assyrische (Aramese) christenen enzovoorts. Dit initiatief ging uit van de Assyrische (Aramese) .........................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.........................In de definitieve grondwet staat nu dat de Chaldeeėrs,de Assyriėrs (Arameeėrs), ................................... Daardoor wordt gesuggereerd dat de Chaldeeėrs en de Assyriėrs (Arameeėrs) twee onderscheiden volken zijn.

 

................................Oké, iemand is een Chaldeeėr, of iemand is Assyriėr (Arameeėr) of Syrisch orthodox, .........................”


Voordewind laakt zuivering van christenen Irak

 

04-04-2008 19:36 | Kerkredactie

 

......................................., met name Assyrische (Aramese) christenen, te beschermen tegen de moedjahedien.

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

„Ik wil betere bescherming van de minderheden. Assyriėrs (Arameeėrs) .................................................


De laatste strohalm

20-03-2008 09:12 | René Zeeman

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Aghacan is van oorsprong een Assyrisch (Aramees) christen. „...........................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


EU-kandidaat Turkije krijgt slecht imago

01-02-2008 20:24 | G. Roos

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Christenen
......................Tussen 1914 en 1923 vonden bijna 2 miljoen Armeniėrs, Assyriėrs (Arameeėrs) en Grieken de dood. Ze waren geen moslim. ...........................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Conflicten

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Onrust

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Kandidaat

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 


Koerdistan heeft vreemde democratie

 

31-01-2008 10:25

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Assyrische (Aramese) klachtenlijst

..............Zo spreek ik voor mijn vertrek in Brussel met Ninos Warda, vertegenwoordiger van de Assyrische (Aramese) gemeenschap in Irak. .....................................................

Onder de keurige kop van ”Tien Chaldo-Assyrische (Aramese) problemen ter oplossing door de Koerdische regionale regering” ...................................................

In Erbil verwoorden drie Assyriėrs (Arameeėrs), ...................................................Weet u dat de grond van deze internationale luchthaven behoort aan een Assyrische (Aramese) boerengemeenschap? .........................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Commentaar van Assyrische (Aramese) zijde: „Sargis Aghajan is een echte KDP’er. ......................... Alleen Assyrische (Aramese) dorpen en civiele organisaties die op de KDP-lijn zitten, voorziet hij ruimschoots van financiėle middelen.” ........................ Assyriėrs (Arameeėrs), de Assyrische (Aramese) ............................, zoals de Assyriėrs (Arameeėrs), de Chaldeeėn en andere christelijke gemeenschappen”.

 

Familiefortuinen
 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


„Beginnende genocide” tegen christenen in Irak

 

31-10-2007 11:43 | Redactie politiek (www.refdag.nl)

 

DEN HAAG - In Irak is een „beginnende genocide” gaande tegen Assyrische (Aramese) christenen........................................

 

Dat zei Febroniya Atto, advocate van Assyrische (Aramese) afkomst, ..............................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Tijdens hetzelfde rondetafelgesprek brak Attiya Tunc van de Stichting Assyriė Nederland een lans voor een eigen provincie voor Assyriėrs (Arameeėrs) in Irak. ...................................................................

 

De Assyriėrs (Arameeėrs) moeten daarom een eigen provincie krijgen in Irak, stelde Tunc. ........................................De Nederlandse regering zou die wens van de Assyriėrs (Arameeėrs) moeten steunen, vindt Tunc.

 

.............................................................Hij zei toen ook dat er in en buiten Irak weinig steun is voor het pleidooi van de Assyriėrs (Arameeėrs).

 

...................................................over de oprichting van een aparte, Assyrische (Aramese) provincie in Irak...............................................................

 

........................................De grootste groepen zijn Chaldeeuwse katholieken en Assyriėrs (Arameeėrs).


Eenzijdige aanvallen op Israėl aangekaart

17-10-2007 11:23 | Redactie politiek (www.refdag.nl)

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind vroeg opnieuw aandacht voor de precaire positie van Assyrische (Aramese) christenen in Irak. ..........................................Verhagen liet hem weten dat hij de „betreurenswaardige” positie van de Assyriėrs (Arameeėrs) heeft aangekaart ..........................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


SGP-fractie in gesprek over christenen Irak

 

27-09-2007 09:45| gewijzigd 28-09-2007 12:49 | Kerkredactie

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Christenen in Irak, grotendeels Assyriėrs (Arameeėrs), lopen groot gevaar, aldus de SGP-fractie. .............................................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Christenen in Irak vogelvrij

29-08-2007 09:48 (www.refdag.nl)

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................Dit vertelde de Assyrische (Aramese) moeder Leyla ...........................................................

 

.......................................... grotendeels Assyriėrs (Arameeėrs). ........................................................

 

Doorsneeverhaal

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Volgens recente cijfers van de Assyrian (Aramean) ............................................

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

The Ethnic Cleansing of the Assyrians (Arameans) in Iraq” ....................................................................

 

Geen aandacht

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

. Er dreigt een einde te komen aan de inheemse Assyrische (Aramese) bevolking in Irak en niemand kijkt om. ..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Kruisvaarders

 

Het begint steeds meer te lijken op wat de 30-jarige Assyrische (Aramese) vluchteling Raymond tegen mij zei in Amman:

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


 

Christenen Irak vragen VS om veilige haven

 

03-08-2007 20:26| gewijzigd 03-08-2007 23:21 (www.refdag.nl)

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

................................dat Iraakse christenen, joden, Assyrische (Aramese), jezidi’s en Mandaenen uit Irak dreigen te verdwijnen.

 

.................................................................. Assyrische (Aramese) leven letterlijk op de vloer van de Assyrische (Aramese) kerken in Bagdad en ...............................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Pascale Warda, een Chaldeeuws-Assyrische (Aramese) christen, ............................... De Chaldeeuws-Assyrische (Aramese) Kerk is de grootste religieuze minderheid in Irak.

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Minister ziet niets in Assyrische (Aramese) provincie

26-06-2007 11:13 | Redactie politiek

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.......................................... Beide partijen pleiten voor een Assyrische (Aramese) provincie in Irak voor kleine minderheden zoals christenen, yazidische Koerden en Turkmenen.

 

.......................................Hij weet niet hoeveel steun het plan van een Assyrische (Aramese) provincie heeft bij christenen in Irak ...............................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................... zoals de Assyriėrs (Arameeėrs), worden door moslimextremisten gedwongen tot islamisering.........................................

 

.............................................Mogelijk zijn meer dan 30.000 Assyriėrs (Arameeėrs) en christenen naar Syriė en Jordaniė gevlucht.


 

SGP en VVD pleiten voor Assyrische (Aramese) provincie in Irak

 

01-06-2007 10:25 | Redactie politiek

 

...........................Buitenlandse Zaken de Assyrische (Aramese) bevolkingsgroep in Irak met ontwikkelingshulp ondersteunt. ..........................

 

........................... pleidooi om in Noord-Irak een soort Assyrische (Aramese) provincie te vormen voor kleine minderheden, ............................................Internationaal zou de steun voor een aparte Assyrische (Aramese) provincie groeien.

 

............................................dat de Assyriėrs (Arameeėrs) niet langer worden blootgesteld aan vervolging en verdrukking.


Christenen Irak vrezen weer geweld

02-01-2007 10:42 | Kerkredactie

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

De Assyrische-Chaldeeuwse (Aramese) christelijke schrijver Ken Joseph ziet Hussein als „belichaming van het kwaad.” ........................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


***************2006***************

Iraakse christenen kiezen voor migratie

 

08-12-2006 10:47 | Kerkredactie

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.........................Van hen behoort naar schatting ongeveer 75 procent tot de Assyrische (Aramese) Kerk van het Oosten (in het Westen bekend als de Nestoriaanse Kerk) en de Chaldeeuwse Kerk, die met Rome is geünieerd.

 

Zinda
Spreekbuis van de Chaldo-Assyrische (Aramese) gemeenschap, .....................................Een mogelijke oplossing zien de Chaldo-Assyriėrs (Arameeėrs) in een autonome regio..........................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Mandaeėrs

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Assyriėrs (Arameeėrs): Schrap Turkse CDA’er van lijst Overijssel

24-11-2006 22:09 | Van onze correspondent

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Volgens de Assyrische (Aramese) organisatie is de Deventenaar van Turkse afkomst omstreden ................................Bovendien erkent Altunas de genocide op Armeniėrs en Assyriėrs (Arameeėrs) niet”, zegt Abraham Beth Arsan,................................................de duizenden Assyriėrs (Arameeėrs) die in Twente leven om deze man op de lijst te laten.”

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Turken moordden ook driekwart Assyriėrs (Arameeėrs) uit

 

28-09-2006 08:12| gewijzigd 28-09-2006 09:30

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................betekent een opluchting voor de Assyrische (Aramese)gemeenschap in Nederland. ...........................

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

........................ook driekwart van de Assyrische (Aramese) gemeenschap is zonder enige reden uitgemoord................

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Dialoog

 

De Assyrische (Aramese) gemeenschap is de genocide nooit vergeten, ........................................ Echter, de Assyrische (Aramese) c.q. Syrisch-orthodoxe gemeenschap .........................................

 

............................................................................... maar wel met een doel, en voor de Assyriėrs (Arameeėrs) is dat doel: erkenning. ............................................

 

De auteur is gemeenteraadslid voor het CDA in Enschede en lid van de Assyrische (Aramese) gemeenschap in Nederland.


EU op de bres voor Assyrische (Aramese) christenen Irak

19-04-2006 10:04 | Abraham beth Arsan

 

....................... tot bescherming van de christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) in Irak. ..................................................................

 

De situatie van de  Assyrische (Aramese) christenen in Irak is buitengewoon ernstig. .............................. intimidaties en mishandelingen van  Assyrische (Aramese) studenten in Mosul, .....................................................

 

Voor de Assyriėrs (Arameeėrs)komt de resolutie als een diplomatieke verrassing. .......................................stelt het EP dat de Assyriėrs (Arameeėrs) als bevolkingsgroep ..................................................

 

............................................... de Assyriėrs (Arameeėrs) een halt toe te roepen ........................... maatregelen te treffen om de Assyriėrs (Arameeėrs) te beschermen.

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... toen bleek dat de  Assyrische (Aramese) kerken en christelijke organisaties .......................

 

...................om de rechten van de Assyriėrs (Arameeėrs) in een overwegend islamitisch land.................................... dienen de Assyriėrs (Arameeėrs) in de Iraakse grondwet ........................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ bezocht waar Assyriėrs (Arameeėrs) leven. ........................misstanden waarmee de Assyriėrs (Arameeėrs) in Noord-Irak geconfronteerd worden. Zo zijn heel veel stukken grond van de Assyriėrs (Arameeėrs) door de Koerden geannexeerd.

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................de rechten van de Assyriėrs (Arameeėrs) respecteren ......................................................................


***************2005*************

Turkije is antichristelijk

25-11-2005 08:53

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................vooral Assyriėrs (Arameeėrs) Armeniėrs en Grieks-orthodoxen).

 

Aanklachten

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Moordaanslagen

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................ontvoeringen en moordaanslagen) in Assyrische (Aramese) dorpen in de regio van Tur Abdin en Nusaybin. De Assyriėrs (Arameeėrs)-nog zo’n 10.000- ...................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Gezonde sigaretten

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

De auteur is als islamdeskundige en licentiaat islamologie/arabistiek aan de Katholieke Universiteit Leuven.


Christenen Iran meer gediscrimineerd

08-11-2005 09:47| gewijzigd 08-11-2005 10:12 | Abraham beth Arsan

 

TEHERAN - ............................even te vergeten dat Assyrische (Aramese) christenen er in toenemende mate worden gediscrimineerd.

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................De Assyrische (Aramese) christenen ondervinden ...............................

 

.......................De enige Assyrische (Aramese) parlementariėr, ............................... namens de Assyriėrs (Arameeėrs) gekozen. .....................................................................

 

...................................... door de Assyriėrs (Arameeėrs) georganiseerd cultureel festival .................................

 

....................... is de positie van de christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) en van andere minderheden minder rooskleurig d.......................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................Het gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld hoogopgeleide Assyriėrs (Arameeėrs) zonder werk zitten.”

 

Volgens de Assyrische (Aramese) econome Ishtar hebben hoogopgeleide  Assyrische (Aramese) christenen maar twee mogelijkheden.........................................................

 

.......................... werkloosheid onder de christelijke Assyrische (Aramese), er zijn ook andere vormen van discriminatie die christenen in Iran het leven moeilijk maken.

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................zegt een boze Assyrische (Aramese) boer.

De leider van de Assyrische (Aramese) Kerk, patriarch Mar Dincha........................ Assyrische (Aramese)`weer aan de universiteiten werden toegelaten. „.................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................Wenen vertrekken de christelijke Assyrische (Aramese) naar de Verenigde Staten,..............................................................


Assyrische (Aramese) christenen worden in Iran gediscrimineerd

11-10-2005 08:49 | Abraham beth Arsan

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... De Assyrische (Aramese) christenen ...................................

 

De Assyrische (Aramese) christenen vormen, ........................ De enige Assyrische (Aramese) parlementariėr, ......................namens de Assyriėrs (Arameeėrs) gekozen. ..................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................door de Assyriėrs (Arameeėrs) georganiseerd cultureel festival ...........................waar de Assyriėrs (Arameeėrs) alle vrijheid hebben. .....................................

 

....................... de positie van de christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) en van andere minderheden .......................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ hoogopgeleide Assyriėrs (Arameeėrs) zonder werk zitten.”

 

Volgens de Assyrische (Aramese) econome Ishtar hebben hoogopgeleide Assyrische (Aramese) christenen............................... ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

........................................de christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) , ....................................................zegt een boze Assyrische (Aramese) boer.

 

De hoogste leider van de Assyrische (Aramese) Kerk, patriarch Mar Dincha,............................................................ ...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................de christelijke Assyriėrs (Arameeėrs) naar de Verenigde Staten, ............................................


***************2004*************

 

Assyrische (Aramese) christenen gedood in Syriė

 

30-11-2004 10:52 | Abraham Tunc

 

..............................vorig maand de Assyrische (Aramese) christenen aan de beurt waren.

 

Op 16 oktober 2004 zijn twee Assyrische (Aramese) christenen, .....................veertig Assyriėrs (Arameeėrs) door de geheime dienst aangehouden.

 

Een Assyrische (Aramese) arts .....................

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ andere Assyrische (Aramese) christen, Yahkup Yalda, .................................................

 

...............................duizenden Assyriėrs (Arameeėrs) in de stad geprotesteerd ...................................ruim veertig Assyriėrs (Arameeėrs) zijn zonder enige klacht aangehouden. ........................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.......................................... van Assyrische (Aramese) afkomst,..................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................tientallen Assyriėrs (Arameeėrs) laten zien .........................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Oog voor de nood van de Koerden

 

05-11-2004 14:36 | Van onze verslaggever

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.................... nogal ongebruikelijk om als Assyrisch (Aramese) christen Koerden te helpen. .............................

 

Van huis uit was hij Assyrisch (Aramees)-katholiek. Ds. Matty.................................................. ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 


***************2003*************

 

Christenen in Irak gaan samenwerken

30-10-2003 10:00 | Kerkredactie

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Assyrische (Aramese), Syrische en Chaldeeuwse kerkleiders ................. naam Chaldeeuws-Assyrische (Aramese) christenen.

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

De conferentiegangers, onder wie de Assyrische (Aramese) vertegenwoordiger ...............................de Chaldeeuws-Assyrische (Aramese) groepering ..............................................

.....................................rechten te garanderen van Chaldeeuws-Assyriers (Arameeėrs) ......................................

 

............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................1 miljoen Chaldeeuws-Assyriers (Arameeėrs) in Irak ........................................

 

............................................. een Assyrische (Aramese) christen in de overgangsregering. .......................................

 


 

Assyrische (Aramese) christen: Mijn grote zorg is m’n zoon in Bagdad

15-08-2003 20:56 | Abraham Tunc

 

..........................vormen de Assyrische (Aramese) christenen de grootste etnische minderheid ..........................................

 

De rust in het huis van de Assyrische (Aramese) familie Sarawani, in Oldenzaal,............................................................... .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

In Twente wonen zo’n 20.000 Assyrische (Aramese)  christenen. In heel Nederland wordt hun aantal geschat op 40.000. In Irak vormen de Assyrische (Aramese) christenen ...............................................

 

De Assyrische (Aramese) christenen hebben.......................„Duizenden Assyriėrs (Arameeėrs) zijn tijdens de oorlog .............................in de VS wonen circa een half miljoen Assyriėrs (Arameeėrs) uit Irak.”

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... zijn 2 miljoen Assyrische (Aramese) en Armeense christenen afgeslacht door het toenmalige Ottomaans-Turkse regime. ........................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke / Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid