Jacob van Sarug

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

Ken Joseph en Andre Zwartbol

 

 

Andre Zwartbol

Dominee Ken Joseph

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Terecht heeft Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis opgemerkt dat “De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden, ongekende discriminatie… “

 

En deze haatgenerende daden gaan onverminderd door tot in onze dagen. In ons analyse van 16-12-2006 getiteld “Geestelijke kruistochten tegen de Aramese natie” hebben wij geprobeerd de ware beweegredenen van de Evangelische Omroep te ontmaskeren omtrent het gedrag van sommige arrogante krachten bij deze omroep die zich als “Christenen” voordoen en alles in het werk hebben gesteld om de oorsprong van ons volk moedwillig en valselijk aan Nederland te presenteren als “Assyriërs”- een onheilige koloniale product uitgevonden door de haatdragende Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars Westerse koloniale machten  in de naam van de valse "jezus" van het Westen die ongekend ravage heeft aangericht, de genocide van 1915 in de hand gewerkt en ons volk diaspora ingestuurd.

 

Tegelijkertijd hebben wij ook naar voren gebracht de immorele, smerige en buitengewoon verwerpelijke gedrag van het NCRV, in dit geval de hoofdredacteur van Netwerk. Zelden zijn er zoveel leugens, vervalsingen en absurditeiten verheerlijkt door hen die zich "Christenen" noemen als in dit geval. Het is niet uit onkunde gebeurd, deze leugens en manipulaties die vooral in de VS werden verspreid, hadden politieke motieven.

 

Ze gaan zo sluw, zo immoreel, zo verwerpelijk en zo laag aan het werk dat je met grote ontzetting naar hun immoraliteit zit te kijken. Ze hebben hun mond vol van “normen en waarden”, "mensenrechten", "democratie", wijzen graag met hun vingertjes naar de foute “Islamitische terroristen”- en dat herhalen ze eindeloos, hebben hun mond vol over de fouten van anderen, maar hun gedrag laat zien dat ze immorele, respectloos, wreed en roekloos handelen. Ze misbruiken niet alleen het Christelijke geloof door steeds de naam van Jezus aan te roepen, terwijl hun gedrag precies het omgekeerde laat zien, maar misbruiken de persvrijheid op een selectieve en discriminerende manier dat je gewoon van kotst. De “neutralen” zijn hiervan niet uitgezonderd!

 

De geestelijke koloniale drang van vernietiging door de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars Westerse koloniale machten via omkoping, hersenspoeling, ophitsing van familie tegen familie, vader tegen zoon, dochter tegen moeder, dorp tegen dorp, stam tegen stam, heeft de Aramese natie kapotgemaakt in de naam van de koloniale “Jezus van het Westen” door het planten van de leugennamen “Chaldeeërs” en “Assyriërs” in de harten van het volk, waardoor er onoverbrugbare haat en verdeeldheid is bewerkstelligd.

Wat deze haat zaaiers doen is gewoon het voortzetten van de misdadige praktijken van hun voorouders en als gruwelijke dictators optreden om op selectieve wijze persvrijheid te misbruiken. Ze hebben ons altijd genegeerd en nooit in gelegenheid gesteld om de wandaden van hun voorouders – die zij nu luidkeels verheerlijken- publiekelijk aan de kaak te stellen.

 

Baptisten…. Ken Joseph…GHB (PKK) Terroriste

 

In 2004 kwam de heer Ken Joseph, een Baptistische Dominee uit Japan, een leugenaar en een geschiedenis vervalser, die door de CIA was gerekruteerd om het verblijf van de Amerikanen in Irak te rechtvaardigen, naar Nederland en, zoals wij begrepen, bij een top terroriste in Nederland die bekend is geworden door haar fanatisme en immoraliteit en een tijd lang in dienst van GHB (de zuster partij van de PKK) (hier, hier en hier ) activiteiten in Nederland en daarbuiten heeft georganiseerd met als hoofddoel “Het verheerlijken van het koloniale product “Assyriërs”.

 

Een terroriste die in staat is gebleken om onder andere EO- mensen als Tijs Van den Brink, Matthea Vrij en Elsbeth Gruteke van het programma “ochtenden” voor haar karretje te spannen met betrekking tot de criminele vervorming van ons identiteit. Een terroriste die Albert Jan Maat, voormalige Europarlementariër namens het CDA, voor haar karretje wist te spannen waardoor hij sinds 2004 een ijverige campagne bij het Europese Parlement was begonnen om ons volk te Assyrianiseren. Het was dezelfde Albert Jan Maat die in 2006 voor elkaar kreeg om een resolutie door het Parlement te loodsen waarbij het Aramese volk in Irak valselijk  werd bestempeld als “Assyriërs”. Een terroriste die goede toegang heeft tot sommige politieke partijen en personen in Den Haag. Een terroriste die een zeer goede band onderhoudt met sommige haatdragende en verdeeldheid zaaiende figuren bij de gemeente Enschede. Kortom, deze terroriste slaagt telkenmale in om mensen voor haar karretje te spannen met het doel om de oorsprong van ons volk te vervalsen en te vervangen met de criminele en terroristische naam “Assyriërs”. Misschien is dit de reden dat zij overal toegang heeft – ze is immers het geestelijke product van hun voorouders.

 

Zoals gezegd was in 2004 de heer Joseph in Nederland gekomen en was te gast bij deze top terroriste die mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor het moorden van de Aramese politieman uit Amsterdam in 2002 in Irak. De Evangelische Omroep heeft toen de heer Joseph geïnterviewd over de “Assyriërs” in Irak waarbij met geen woord wordt gerept over het bestaan van de Arameeërs. De presentator was Andre Zwartbol. Hieronder geven wij de transcriptie van de uitzending weer.

 

Christelijke minderheid in Irak nieuwste doelwit van de terroristen. Assyrische pastor uit Bagdad luidt de noodklok.

 

Opnieuw een dag vol geweld, vandaag in Irak. Er vielen twee doden bij ten minste twee bomaanslagen en er waren weer hevige gevechten tussen Shitische milities en Amerikaanse en Britsen troepen. Belangrijkste doelwit blijven de Amerikanen en de vertegenwoordigers van de Irakese overheid. Maar een nieuw mikpunt voor de terroristen is de Christelijke minderheid. Dat werd vorig zondag duidelijk toen bij vijf kerken tegelijk bommen ontploften. In Irak wonen er ongeveer 1 miljoen Christenen.. en de meesten van hen die behoren tot de Assyrische minderheid. Ken Joseph is een pastor in de Assyrische Kerk. Sinds de val van Saddam Hussein zet hij zich voluit vanuit Bagdad in voor de Christenen in Irak en hij probeert in de hele wereld aandacht te krijgen voor hun lot. Afgelopen weekend was hij heel even in Nederland. Siebe Sietsma sprak met hem.

 

Siebe Sietsma: Pastor ken Joseph reist deze week de wereld rond met maar een boodschap. Als niemand ingrijpt loopt het slecht af met de Christenen in Irak.

 

Ken Joseph: Kijk, net voor ik wegging: een winkel. Gewoon een CD- winkel zonder enige politieke betekenis of zo. Daar leggen ze dan een bom.

 

Siebe Sietsma: De eigenaar was een Christen?

 

Ken Joseph: Ja. De boodschap is ‘wegwezen’. En dit is een brief die …. Dit soort dingen krijg je geregeld toegestuurd. Er staat: Ga je bedekter kleden, al gedraag je je dan niet als een Moslim. Anders kunnen vier dingen doen: We branden je huis plat, we verkrachten je, we vermoorden je of….. Die constante ….

 

Siebe Sietsma: Een van wie komt de brief?

 

Ken Joseph: Deze komt van een groep die uit Iran afkomstig is.

 

Siebe Sietsma: Zondagochtend een week geleden. Radicale Moslims hebben hun tactiek aangepast. En die is nieuw voor de Christenen in Irak. Vijf kerken verspreid in Irak worden getroffen door autobommen. Alles wijst op een gecoördineerde actie met als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken. De bommen gaan binnen een uur tijd af op het moment dat de kerkgangers naar buitenkomen. Ze doden 11 mensen en vijftig kerkgangers raken gewoond. De wereld is verrast door dit ogenschijnlijk plotselinge geweld tegen Christenen in Irak… tot woede van de groep zelf.  

 

Ken Joseph: We hebben gesmeekt, maar niemand luistert. Voor veel mensen komen de aanslagen op deze kerk als een schok. Maar wij wisten dat het eraan zat te komen.

 

Siebe Sietsma: Daarom vertrok Joseph ook twee dagen voor de aanslagen uit de Bagdad. Hij wil de wereld om aandacht vragen voor de situatie van de Christenen in Irak. Ook in ons land brengt hij een kort bezoek aan geloofsgenoten. Pastor Ken Joseph junior werkt en woont in Japan. Daar werd hij geboren uit Amerikaanse ouders. Maar de wortels van zijn familie zijn Assyrisch en liggen in het huidige Irak. Sinds de val van Saddam blijft hij onafgebroken in Bagdad om de Assyrische Christenen daar te steunen. De Christelijke gemeenschap wordt sinds de val van Saddam bedreigd door een minderheid van radicale Moslims. Ook al voor de bomaanslagen werden de Christenen door hen geïntimideerd en vermoord zegt Joseph. Hij laat ons foto’s zien van kinderen die zouden zijn doodgeschoten omdat hun ouders naar de kerk gaan. De schattingen van het aantal Assyrische Christenen in Irak lopen uiteen van 800,000 tot 2,5 miljoen. Al eeuwen voor het ontstaan van de Islam, vormden ze de eerste Christelijke gemeente in de toenmalige Assyrische rijk. Een groot deel daarvan heet nu Irak. Onder de seculiere regime van Saddam werden de Christenen min of meer beschermd. Met het einde van Saddam is die bescherming weggevallen.

 

Ken Joseph: Saddam had veel fouten, maar een ding deed hij goed: Hij hield de radicale Mullahs onder de duim. Nu is hij verdreven, staan deze radicalen weer op. Maar de Christenen hadden het toen ook moeilijk. Die werden in veel dingen beperkt. En nu mogen de Christenen in alle vrijheid hun gang gaan. Maar nu de radicale Mullahs niet meer onder druk staan, hebben de Christenen in feite veel moeilijker.

 

Siebe Sietsma: De aanslagen en intimidatie lijken de gewenste uitwerking te hebben. Volgens schattingen hebben tienduizenden Christenen Irak verlaten na de val van Saddam. Wat gaat U de eerste week in Bagdad doen?

 

Ken Joseph: Wat we gaan doen? We gaan praten met de premier. In gesprek met de premier.

 

Siebe Sietsma: Pastor Joseph grijpt de nieuwe machtsverhoudingen in het land aan om de positie van de Christenen veilig te stellen.

 

Ken Joseph: En ook met de nieuwe leider van de assemblee om te zorgen dat er genoeg posten komen voor de Christenen

 

Siebe Sietsma: Al blijkt dat niet alles is veranderd sinds de val van Saddam.

Denkt U dat Uw gesprek met de premier van invloed zal zijn? U spreekt zoveel mensen….

 

Ken Joseph: Nee, Nee! De secretaris van de premier is mijn neef. Een van de goeie punten van het Midden-Oosten is dat familie op de juiste plek handig is. De premier vervolgt de traditie van Saddam: Saddam had veel vertrouwen in Assyriers. Zelfs z’n eten werd geproefd door de Assyriers. Hoewel de nieuwe regering ons niet vele posten gunt, vertrouwen de Irakezen alleen de Assyriers. Daar ligt hun vertrouwen.

 

Siebe Sietsma: Of de connecties van Pastor Joseph’ achterban zullen helpen, dat moet nog blijken. Maar het lijkt vooralsnog op dat de Moslims een stevige stempel drukken op het niew Irak. De kans is groot dat grondwettelijk wordt vastgesteld dat Irak een Islamitische staat wordt. Joseph is bang dat dat het einde betekent van godsdienstvrijheid.

 

Ken Joseph: De democratische wereld moet zeggen: ‘Wacht even, begin niet over cultuur en allerlei oude logica, want het is verkeerd. ‘ Geen enkel regering mag in de wet vastleggen wat de staatsgodsdienst is. Dit is de Iraakse vlag. Hier kun je het duidelijk zien. Deze twee woorden moeten eraf. Deze woorden uit de Koran betekenen ‘Allah is groot’. Dat is na de eerste Golfoorlog aan de grondwet toegevoegd. Vroeger had de vlag alleen die drie sterren. Dat laat zien wat er moet gebeuren. Dit moet weg zodat Irak een vrije democratie wordt waar wettig gezag heerst. Pas als dit verdwijnt, komt er een nieuw Irak.

 

Voordat wij enkele kanttekeningen plaatsen, eerste twee belangrijke punten vooraf:

 

1. Ken Joseph onbekend in Irak …

 

We hebben geïnformeerd bij onze bisschoppen in Irak. De heer Joseph is niet bekend bij de Aramese bisschoppen in Irak (Mosul, Bagdad, Mor Matta). Voorzover wij weten is hij ook onbekende bij de Oost- Aramese Chaldese bisschoppen. De enige groep waar hij eventueel bekend bij zou kunnen zijn, zijn de Oost- Aramese Nestoriaans “Assyriërs”. Hun aantal wordt geschat op 20.000-25.000. De meerderheid van de Christenen in Irak heeft niets te maken met deze persoon. Maar zelfs als Joseph bekend zou zijn in Irak, dan nog heeft hij geen autoriteit om namens de Christenen op te treden en zeker niet om hen als “Assyriërs” te presenteren.

 

2. Waarom worden zijn leugenverhalen als zoete koek aangenomen?

 

Hoe is het mogelijk dat de Baptistische Dominee Ken Joseph moeiteloos zijn leugens kon verspreiden bij zowel de Evangelische Omroep, Reformatorische Dagblad en de volgende Amerikaanse “Christelijke” organisaties en online magazines? Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

1. CBN (Christian Broadcasting Channel) in Verenigde Staten (januari 2003, februari 2003, april 2004,

2. De Online Magazine van Presbyterian Church in America

3. De Worthynews Magazine

4. Canadian Christinaity. Com

5. ReligionandPolicy organsiatie

6. Lewrockwell- Online Magazine

7. The Japan Times

8. Orthodoxnews- Magazine

9. Insight- Magazine (Juni 2004)

10. Worldnetdaily.

11. Enz.. enz..

 

Het antwoord op die vraag kan als volgt worden gegeven:

 

1. Ken Joseph is een rekruut van de CIA om het verblijf van de Amerikanen in Irak voor te bereiden en te rechtvaardigen en dus heeft hij moeiteloos toegang tot de media. En dat gaf een sterke positie om het Westerse koloniale product "Assyriers" overal te verkondigen gevraagd of ongevraagd. 

 

Dit wordt versterkt als we kijken naar het gemak waarmee dominee Joseph toegang had en nog steeds heeft tot de regering Bush. De foto hiernaast laat de onderminister van Buitenlandse zaken zien, de heer Richard Armitage, samen met dominee Ken Joseph en anderen. Het is niet zo eenvoudig om zo maar met de onderminister op de foto te gaan. De dominee woont in Japan.

Wat is de reden dat hij uit het niets is opgedoken en meteen toegang heeft tot de Amerikaanse overheid? Nog erger: wat is de reden dat hij, ongevraagd is opgedoken als woordvoerder van de Christenen in Irak die hij valselijk en brutaal "Assyriers" noemt?

 

2. De tweede en meeste belangrijke punt is dit: Hij is een Baptistische /Evangelische dominee in Japan. En dat maakt hem meteen “zoet” en aanvaardbaar in de ogen van alle Evangelische, Pinkster en Baptistische groeperingen inclusief de Evangelische Omroep. Liegen, bedriegen, verdraaien van feiten, vervalsen van zaken, doorvoeringen van identiteitsvervalsingen worden dan als een “zoete koek” ingenomen, immers hij spreekt “de waarheid”; hij is één van hen.

 

O wee, als je zegt dat hij fout is! Je wordt meteen aan de kant gezet en genegeerd. En dit verklaart alle ellende bij de Evangelische Omroep met betrekking tot hun ziekelijke en blinde gedrag tot geschiedenisvervalsing! Het gebod bij deze “Christenen” van “Gij zult niet liegen”, wordt simpelweg aan de kant gezet en met grootst gemak overtreden alsof het niets voorstelt.

 

We gaan nu over tot het plaatsten van enkele kanttekeningen

 

….. In Irak wonen er ongeveer 1 miljoen Christenen.. en de meesten van hen die behoren tot de Assyrische minderheid…..

 

Nee, heer Zwartbol, je ziet hier fout! Je vertelt gewoon de leugens van Dominee Ken Joseph en andere afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" en die alles in het werk stellen om de wereld om de tuin te leiden. Ze zijn vaker leugenaars geweest en zullen vermoedelijk leugenaars blijven om de koloniale leugen-naam "Assyriers" te promoten. Het is buitengewoon pijnlijk dat EO zich voor hun karretje laat spannen!

 

In Irak zijn er rond 600.000-800.000 waarvan 20.000 tot de Assyrische minderheid behoren en vormen zeker niet de meerderheid. Daarnaast zijn er rond 80.000 West- Aramese Syrisch orthodoxen, 40.000 Syrisch Katholieken en rond 200.000-300.000 Oost- Aramese Chaldeeërs.

 

Zoals gewoonlijk werd er met geen woord gerept over het bestaan van deze groepen.

 

…..Ken Joseph is een pastor in de Assyrische Kerk. Sinds de val van Saddam Hussein zet hij zich voluit vanuit Bagdad in voor de Christenen in Irak en hij probeert in de hele wereld aandacht te krijgen voor hun lot….

 

Nee heer Zwartbol, nee! De kijker wordt opnieuw onjuist geïnformeerd. Joseph was een rekruut van de CIA en zeker niet iemand die de belangen van de Irakese Christenen verdedigd. Hij was onbekend bij de meerderheid van de Christenen in Irak. Hij is een leugenaar die in de naam van “Christen- zijn” leugens vertelt om het Aramese volk te “Assyrianiseren” in de navolging van de Westerse missionarissen; hij is hun geestelijke product. .

 

…. Deze komt van een groep die uit Iran afkomstig is.

 

Hoe weet dominee Joseph zo goed met zekerheid te vertellen dat de dreigbrieven van een Iranese groepering afkomstig zijn? Vanwaar heeft hij deze specifieke informatie? Of is dit propaganda om alvast Iran zwart te maken om in navolging van Irak te verwoesten? Is dit dezelfde "waarheid" zoals destijds vertelt werd over de massavernietigingswapens van Irak?

 

…. De wereld is verrast door dit ogenschijnlijk plotselinge geweld tegen Christenen in Irak… tot woede van de groep zelf. 

 

Waarom zou de wereld verbaasd moeten zijn? Dankzij mensen als Joseph en de bandieten van de AINA (Assyrian Internationale News Agency), zijn er zoveel haatdragende leugens verspreid over diverse Irakese groeperingen, dat het voor deze groeperingen een goed excuus vormt om aanslagen te plegen op de christenen. Maar er is nog een belangrijke factor dat gezegd moet worden om de zaak beter te begrijpen.

 

De haat tegen de Christenen begon vorm te krijgen nadat de bandieten van AINA, mensen als Joseph en anderen hetzij direct hetzij indirect hun wens kenbaar maakten over “een veilige haven” voor de Christenen in Irak. Dit werd al geventileerd in 2004.

Sommige Soennitische groeperingen werden zeer zenuwachtig en begonnen plannen te smeden voor een grote afslachting onder de Christenen. Gelukkig was één van onze bisschoppen zeer goed bevriend met een hoogstaande Soennitische geestelijke leider. Om veiligheidsredenen zullen wij de naam van deze bisschop niet noemen. We geven hem daarom de naam: Lahdo.

Na de geruchten in 2004 over het creëren van een “veilige haven” voor de Christenen, ging deze Islamitische geestelijke leider naar bisschop Lahdo en zei tegen hem , “Lahdo, wij hebben gehoord dat jullie Christenen een nieuw Israël in Irak willen stichten. Is dit waar of niet?” Bisschop Lahdo vertelde deze Islamitische geestelijke “dat het beslist niet waar was en dat men dergelijke valse beweringen diende te negeren. Diegene die dergelijke zaken naar buiten brengt, spreekt voor zijn beurt en niet namens ons. We geven zeker geen steun aan een dergelijke idee

(Let op de woorden van de Islamitische geestelijke als hij het heeft over “nieuw Israël in Irak”).

 

De Islamitische geestelijke was met het antwoord van Mgr. Lahdo tevreden en daarmee was de druk af van de ketel. Maar de schade was al aangericht, omdat de geruchten wijd waren verspreid. Het vermoorden van de West- Aramese Syrische Orthodoxe Priester Paulus Iskandar  op 12-10-2006 en de Oost- Aramese priester Aziz Gannie (3-6-2007) en andere gruwelijke gebeurtenissen dient ook te worden gezien als een reactie op de aanhoudende leugens en haat die door de criminelen van AINA en anderen worden verspreid, zoals bijvoorbeeld een verwerpelijke artikel van de hand van Judith Neurink (Dagblad Trouw, 10-2-2007) die sinds 2000 een vijandige, smakeloze en een hatelijke oorlog voert tegen ons volk. Een ander artikel verscheen van de hand van Carolin Roelants van het NRC die niet alleen leugens verspreid en ons volk in een verkeerd daglicht stelt, maar tegelijkertijd de terroristen in Irak een goed excuus in handen geeft om de Arameeërs te terroriseren. Voor beide artikelen was de top terroriste uit Oldenzaal zeer waarschijnlijk verantwoordelijk.

 

…Ook in ons land brengt hij een kort bezoek aan geloofsgenoten.

 

Geloofsgenoten? Joseph heeft geen geloofsgenoten in Nederland. U bedoelt een top terroriste uit Oldenzaal? Een top terroriste die samen met de hele familie zelfs hun toevlucht hebben gezocht tot rekrutering en terrorisme om het criminele immorele koloniale illuminatie product “Assyriërs” bekend te maken.

 

…… De schattingen van het aantal Assyrische Christenen in Irak lopen uiteen van 800,000 tot 2,5 miljoen…..

 

Dit is een klassieke en een klipklare leugen die overal werd verspreid, met name in de brede spectrum van de “ Christelijke” wereld in Verenigde Staten. In Irak zijn er niet meer dan 20.000 mensen die zich eventueel “Assyriërs” zouden kunnen noemen en voor de rest willen deze Christenen niets te maken hebben met deze koloniale immorele benaming ter aanduiding voor ons volk.

 

…. Saddam had veel vertrouwen in Assyriers. Zelfs z’n eten werd geproefd door de Assyriers. Hoewel de nieuwe regering ons niet vele posten gunt, vertrouwen de Irakezen alleen de Assyriers….

 

Weer zo’n bespottelijke leugen van Ken Joseph om "Assyrianisme" te promoten. De fijnproever van Saddam was een West- Aramese Syrisch Katholiek en zijn kleermaker was een Oost- Aramese Chaldeeër. Hij bestempeld iedereen, zonder hun instemming, als "Assyrier." De leugens van Dominees Joseph hebben helaas meer waarde dan de werkelijkheid.

 

…..De democratische wereld moet zeggen: ‘Wacht even, begin niet over cultuur en allerlei oude logica, want het is verkeerd. ‘ Geen enkel regering mag in de wet vastleggen wat de staatsgodsdienst is…..

 

Nee, dominee Joseph nee. De democratische wereld moet tegen U zeggen dat U op moet houden met Uw leugens om Uw “Christelijke vrienden” van het Evangelische Omroep en anderen ermee te voeden.

 

Als inleiding op een interview met de voorzitter van de Aram Nahrin Organisatie heeft Professor Dr. Megalommatis opgemerkt dat “Het vernietigen van de identiteit van een volk door omkoping en chantage is een groot criminele daad,……..

 

Een deze grote criminele daad wordt in onze dagen helaas voortgezet door de sommige kwade krachten bij het Evangelische Omroep, Het NCRV, Het dagblad Trouw, Het NRC, het Europese Parlement en anderen.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid