Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Monofysiet - Jacobitische Kerk

 

Jacobitische Kerk

 

Deze term werd gebruikt om de aanspraak van de Syrische kerk op Antiochië als de eerste zetel van Apostel Petrus te ontwortelen. Jacobus Baradeaus was een grote organisator uit de 6e eeuw die de Syrische Kerk van Antiochië nieuwe leven heeft ingeblazen. Als je nu spreekt van,, Jacobitische” kerk dan betekent dat deze kerk is ontstaan in de 6e eeuw en dus kan men geen aanspraak maken op Antiochië. Deze ketterse benaming werd in het Westen met name door de katholieke kerk verheerlijkt en hun boeken vereeuwigd. De aanspraak van de Syrische kerk op de stoel van Antiochië als de eerste zetel van Petrus is altijd een doorn geweest in de ogen van de Katholieke kerk, met name de gezagdragers; terwijl de Bijbel toch duidelijk maakt at Petrus, Paulus, Barnabas en anderen echt wel een tijd lang in Antiochie verbleven.

 

Profgessor Sebastian Brock zegt in deel 3 van de verborgen Parel omtrent deze geestelijke oorlog voering,, Een andere term waarmee de Syrisch-Orthodoxen herhaaldelijk door mensen buiten de Kerk zijn aangeduid, is ‘Jacobieten’. Dit begon als een aanduiding voor Jacob Baradaens, de zesde- eeuwse Syrisch-Orthodoxe bisschop van Edessa, die, tegen de wens van de Romeinse Keizers; erin slaagde grote aantallen Syrisch-Orthodoxe geestelijken te wijden. De term ‘Jacobiet’ was bedoeld om te suggereren, dat de Syrisch-Orthodoxe Kerk niet terugging tot apostolische tijden, maar in de zesde eeuw met Jacobus begon als een afvallige groep (zoals zij nog altijd in Westerse leerboeken worden afgeschilderd). Omdat de term in de Middeleeuwen zeer wijdverbreid voorkwam in het Midden-Oosten, reageerden de Syrisch-Orthodoxen door Jacobus te identificeren met de Apostel Jacobus, waarmee ze de polemische angel verwijderden die door hun tegenstanders was bedoeld enz…………

 

Monofyiet

 

Een andere ketterse benaming waarmee de Syrische Kerk, de Armeense kerk en de Koptische kerk worden aangeduid is de term ,,monofysiet”. Deze kerken hebben de oecumenische verklaring van de concilie van Chalcedon in 451 verworpen. De tegensstaanders hebben hen toen geprobeerd zwart te maken door van ,,Monofysiten” te spreken- dat is een theologische term die slechts een natuur van Jezus erkent, namelijk dat hij God alleen is. Echter nog de Syrische, nog de Armeense, nog de Koptische kerk hebben deze leer aangehangen. In tegendeel, ze erkennen allemaal de Godheid en de mensheid van Jezus Christus. Echter door de agressieve propaganda van de Katholieke is deze ketterse benaming gemeengoed geworden in het westen. Ondanks dat het een achterhaalde benaming is; wordt het nog steeds door sommigen hardnekkig gebruikt ter aanduiding van ons kerk. Zo’n iemand is bijvoorbeeld Professor Herman Teuele van de Universiteit van Nijmegen. Het meest vernederende is dat als het gaat om de Oosterse- Christendom, dat meneer Teule hemzelf wordt uitgenodigd om uitleg te geven; terwijl de oosterlingen simpelweg aan de kant worden gezet.

 

Het ketterse begrip ,,Monofysiet” wordt haarfijn door Professor Sebastian Brock onderuit gehaald in deel 3 van de Verborgen Parel. Hij zegt ,, Nog een gevolg van het terzijdeschuiven van de Oosters- Orthodoxe Kerken en de Kerk van het Oosten door de Westerse Kerken van de Chalcedonische traditie is, dat er vaak op geringschattende manier naar deze Oosterse Kerken werd verwezen. Het is een bekende polemische techniek, om een tegenstander visies toe te dichten die hij niet heeft, door hem als extremer voor te stellen dan hij in werkelijkheid is (zo worden socialisten vaak afgeschilderd als communisten en conservatieven als fascisten, enz.) Zoiets was precies wat er gebeurde met de Westerse benamingen voor de niet-Chalcedonische kerken: de kerk van het oosten is regelmatig, maar (zoals we zullen zien) zeer onjuist de ‘Nestoriaanse Kerk’ genoemd; de Oosterse Orttodoxe Kerken kregen het etiket ‘Monophysieten’, waardoor er wel verwarring moest ontstaan met de extreme positie van Eutyches (die de Oosterse Orthodoxen altijd hebben verworpen). Als we wellicht neutrale termen proberen te vinden die de verschillende christologische formuleringen goed omschrijven, dan zon ‘Miaphysiet’ (of ‘Henophysiet’- ‘een-naturig’) passen op de Oosterse Orthodoxen, en ‘Dyophysiet’ (‘twee-naturig’) voor de Chalcedonische Kerken en de Kerk van het Oosten. (De problemen ten aanzien van de term ‘natuur’ komen in de volgende paragraaf aan de orde)."

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke Genocide

 

Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid