Gregorios Johannes Bar Hebreaus

 

Getuigenissen van

de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen. 

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriantalist

Datum: 25-9-2008:

 

Bron:

 

In de vijf voorgaande artikelen, openbaarden wij diverse recentelijke aspecten van de Anglo- Franse koloniale betrokkenheid (doormiddel van makkelijk beet te nemen lokalen afgevaardigden) in delen van de Aziatische Midden Oosten bewoond door de Aramese natie, die na drie (3) millennia van bestaan doelwit werd van de Westerse koloniale politiek.

 

De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en Koerdische Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/74834;

“Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs” http://www.americanchronicle.com/articles/74953;

“Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/75010)

"Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide"

http://www.americanchronicle.com/articles/75200).

"Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen"

http://www.americanchronicle.com/articles/75436)

 

Onder de begeleiding van de afvallige Vrijmetserlaarij Lodge, die de koloniale establishment van Frankrijk en England controleert, werd een ‘onheilige alliantie’ gesmeed tussen de terroristische “Koerdische” organisatie PKK (praktisch een constructie van de Franse geheime dienst) en de ‘Assyrianitische’ organisaties van de Arameeërs, op wiens reikwijdte van verraderlijk werk zullen wij intensief in de toekomst focusseren. Dit brengt verder de overleving van de Aramese Natie in het gevaar , zowel het nationale geheel en de zich bewuste Arameeërs alsmede de gedesoriënteerde en bedrieglijke ‘Assyrianisten’.

 

In dit artikel zullen wij doorgaan met de publicatie van het inzichtvolle onderzoek dat eerst werd gepubliceerd op de Aramese website www.aramnahrin.org. Meer in het bijzonder, publiceren wij de vertaalde fragmenten ( door de Aram-Nahrin team- vanuit Turks) van de Koerdische krant Berxwedan dat in verband staat met de discussies (letterlijke notulen van de bijeenkomst gehouden op 22.4.1993) tussen “voorzitter” APO van de terroristische organisatie PKK en het bestuur van de Assyrische Democratische Organisatie.

 

De barse falsificatie van de Oude en Christelijke Geschiedenis van Mesopotamië werd klaarblijkelijk het fundament waarop de twee terroristen organisaties van plan waren hun inspanningen erop te baseren voor een andere hel in de veel verdeelde regio. We zullen de huidige serie afronden in de voortkomende artikel. En in de verdere artikels, zullen wij de vervalsingen weerleggen en laten zien op welke kwade bedoeling ze het hebben opgesteld.

 

Koerdische krant Berxwedan van 15 Juni 1993 Blz. 18:

Klik op de scan hieronder om de hoge resolutie scan van blz. 18 te zien of om te downloaden.

 

Blz 18, Kolom 1

Bu güçlerden hiçbiri bugüne kadar bu halk da bir medeniyet, bir kültür sahibidir dememiştir.

Geen een van deze machten heft tot nog toe ons volk erkend als volk met cultuur en beschaving.

Yazım alanında da bu dile getirilmemiştir.

Dit probleem is tot nog toe niet eens bespreekbaar gemaakt.

İşte tüm bunlar, halkımızın her şeye kara bir tablo gibi bakmasına yol açmıştır.

Al deze zaken vormen de oorzaak dat men ons volk als een soort zwarte (ongewenste) tafel wordt beschouwd.

Ve bu da göç hareketinin başlıca nedeni olmuştur.

En dit is ook de reden dat zij vluchteling zijn geworden.

Şimdi biz, göç olayının nedenleri üzerinde dururken, bu sadece göçü anlamak için değil, halkımızın anavatana dönüşünü sağlamak için de olmalıdır diyoruz.

Zoals wij net hebben gehad over de kwestie van het vluchtelingschap; betekend dit niet dat wij iets willen begrijpen over vluchtelingschap; maar dat ons volk terugkomt naar zijn vaderland; dat is wat wij zeggen.

Bunu mutlak tarzda bilince çıkarmak zorunluluğu var.

Het is lastig om dit aan ons volk uit te leggen.

Bu anlamda, olayın daha da anlaşılması için tarihte rastlanan Aramilere de değinmek gerekir.

 

Om in dit verband, de kwestie nog meer te verduidelijken is het nodig om ook aandacht te geven aan de in de geschiedenis bekende geraakte Arameeërs.

Başkan APO: Tabii, bunu da dinlemek isterim.

Voorzitter APO: Natuurlijk, ook daar wil ik over horen.

A.D.Ö: Aramiler de Asurilerin bir parçasıdır.

A.D.O: De Arameeërs zijn ook een deel van de Assyriërs.

Başkan APO: Hangi tarihte yaşarmışlar ?

Voorzitter APO: In welke tijdperk van de geschiedenis leefden zij?

A.D.Ö: Bunlar M.Ö. 1500 yılarında tarihte görülüyorlar.

A.D.O: In het jaar 1500 voor Christus komen ze tevoorschijn in de geschiedenis.

Asurilerin topraklarında yaşıyorlardı, yani iki nehir (Dicle, Fırat) arasında.

Ze leefden in het grondgebied van de Assyriërs, dat wil zeggen tussen de twee rivieren (Tigris, Eufraat).

Aramiler ayrı kabileler gibi görünseler de, kültür ve medeniyetleri Asurilerinkiyle iç içe geçmiş ve daha sonra da zaten içlerinde erimişlerdir.

Zelfs als de Arameeër als een apart volk worden beschouwd, waren ze zeer verbonden met de Assyriërs voor betreft hun cultuur en beschaving en zijn daarna in ieder geval verdwenen/gesmolten.

Başkan APO: Peki kökenleri nedir ?

Voorzitter APO: Prima, wat is hun oorsprong?

A.D.Ö: Mezopotamyalı Asuri kökenli olduklarını söyleyebiliriz.

A.D.O: We kunnen zeggen dat ze afstammeling zijn van de Assyriërs van Mesopotamië.

Arap olmadıkları kesindir.

Het is zeker dat zij geen Arabieren zijn.

“Oromoye” (Aram) kelimesinin anlamı Süryanice’de “yüksek”, “yüce” demektir.

De betekenis van het woord “Oromoye” (Aram) in het Syrisch is “Groot”, “Hoog”.

“Aram” aynı zamanda bir isimdir de.

“Aram” is tegelijkertijd ook een naam.

Bu nedenle onlar bu adı kendilerine vermişlerdir.

Om deze reden hebben zij deze naam op zichzelf toegepast.

Başkan APO: Bizim komşu bir köyün adı da Aram’dır.

Voorzitter APO: Een van onze buurdorpen heeft ook de naam Aram.

Bu kelime de o zaman Süryanice’den gelmedir.

Dit woord moet dan ook van het Syrisch afkomstig zijn.

Yani diyorsunuz, Aramlılar Arap değildir.

Dat wil zeggen, jullie zeggen dat de Arameeërs geen Arabieren zijn.

A.D.Ö: Kesinlikle değiller.

A.D.O: Absoluut, ze zijn geen Arabieren.

Dillerine de Aramice denilir.

Hun taal wordt ook Aramees genoemd.

Bizim konuştuğumuz dil de aslında Aramicedir ki buğün buna Süryanice denilir.

Ook onze taal die wij spreken is eigenlijk Aramees; maar wordt in onze dagen Syrisch genoemd.

Veya şöyle diyelim: Edebiyat dilinde Süryanice’ye Aramice deniliyor.

We kunnen ook zo zeggen: in de literatuur wordt Syrisch ook Aramees genoemd.

Kilisenin de hala kulandığı dil Aramice’dir.

In de kerk wordt nog steeds Aramees gebruikt.

Başkan APO: Sanırsam Aramiler Urfa’da çok yaşamışlar, çünkü medeniyet izlerine halla rastlaniliyor.

Voorzitter APO: Ik dacht dat veel Arameeërs in Urfa leefden; omdat er nog steeds sporen van beschaving te vinden zijn.

Blz 18, Kolom 2

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Hakkari’den Urfa´ya kadar olan bölgede yaşamışlardır.

Ze leefden in het gebied van Hakkaria tot Urfa .

Özellikle Midyat dolaylarında yoğunlaşmışlar.  

In het bijzonder zijn ze geconcentreerd in de omgeving van Midyat.

Süryaniler bu toprakları “Aram”, yani “yüce” olarak adlandırmışlar, bunları kutsal topraklar olarakkabullenmişler.

De Syriërs hebben dit land als,, Aram” dat wil zeggen ,Hoog” bekendgemaakt; ze hebben dit als een heilige land geaccepteerd.

Bu anlamda “Aram” sözcüğü kutsallığı da ifade etmiş oluyor.

In deze betekenis wordt ook duidelijk de heiligheid van de naam Aram.

Hatta M.Ö. 7. yy’da Asur kıralı Senherib Aramiceyi ülkenin resmi dili kabul etmiştir.

Zelfs in het jaar 700 voor Chr, heeft de Assyrische koning Senherib het Aramees als officiële taal van de regio erkend.

Başkan APO: Peki Aramice Asurice’ye çok yakın mı?

Voorzitter APO: Is het Aramees veel dichtbij Assyrisch?

A.D.Ö: Aynıdır, sadece ayrı bir lehçe gibidir.

A.D.O: Het is dezelfde; alleen is het een dialect ervan.

Başkan APO: O zamandan kalma metinleri anlayabiliyor musunuz?

Voorzitter APO: Begrijpen jullie de overgebleven teksten van toen ook vandaag?

A.D.Ö: Daha önceleri çivi yazısı kullaniliyordu.

A.D.O: In het begin gebruikten ze spijkerschrift.

Aramice, Asurice’nin modern biçimdir.

Aramees is het een moderne vorm van Assyrisch.

Başkan APO: Demek istediğim, Aramice sözcükleri anlıyor musunuz?

Voorzitter APO: Wat ik wil zeggen is of jullie de Aramese woorden kunnen begrijpen?

A.D.Ö: Evet, şu anda konuştuğumuz dil Aramicedir.

A.D.O: Ja, de huidige door ons gesproken taal is het Aramees.

Büyük İskender döneminde Helenler Asurice’ye Süryanice demişler, Aramice’yi resmi dil olarak kabul etmişler.

In de tijd van de Alexander de grootte noemden ze Assyrisch ‘Syrische’ taal, het Aramees werd officieel als taal geaccepteerd.

Ardından da halk Süryani kavramı etrafında bütünleşmeye başlamıştır.  

Hierna begon het Syrische volk dit concept in de omgeving te integreren.

Arami dilinin temel iki lehçesi var: Doğü ve Batı lehçeleri.

Het Aramese taal heeft twee dialecten: Oost- Aramees en West-Aramees.

Milattan sonra 452 yılında Bizanslıların dönetiminde Makedonya’da (Bizansa yakın) kilisenin büyük bir kongresi yapıldı.

In het jaar 452 n. Chr. in de tijd van de Byzantijnen werd in Macedonië, de kerk die het meest dichtbij stond bij de Byzantijnse kerk, een vergadering belegd.

Bu dönemende Süryaniler üçe bölünüyor ve Nasturiler de bu tarihte ortaya çikıyor.

In deze tijd raakten de Syriërs in drie groepen verdeeld en ook in deze tijd ontstonden de Nestorianen.

Süryani Ortodokslar da Yakubiler olarak adlandırlıyor.

De Syrisch Orthodoxen raakten ook bekend als Jacobieten.

Bizans egemenliğini takip eden Süryanilere de Melikiler denildi.

De Syriërs die de Byzantijnse Keizer volgden, werden Melkieten genoemd.

Süryanice’de Meliki (Melko) ‘nın anlamı “saltanat” veya “sultan” demektir.

De betekenis van Meliki (Melko) in het Syrisch is “vorstendom” of “sultan”.

Başkan APO: Yani Melik kelimesi de ordan mı geliyor?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, komt het woord Malik daar vandaan?

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja.

Uraldan yana olanlara denilir.

Sinds de tijd van Ural werden de opvolgers zo genoemd.

Başkan APO: Bu durumda hangiler işbirlikçi oluyor?

Voorzitter APO: Wie van hen is in deze situatie de collaborateur?

A.D.Ö: Katolikler, yani Bizansı kabul edenler işbirlikçi oluyor.

A.D.O: De Katholieken, dat wil zeggen zij die Byzantijnen hebben aanvaard zijn collaborateur.

Ortodokslar taviz vermeyenlerdir ve halen de Süryanidirler.

De orthodoxen hebben geen concessies gedaan, tot vandaag de dag zijn ze Syriërs.

Başkan APO: Süryani Ortodokslar halen radikal….

Voorzitter APO: Syrische Orthodoxen zijn nog steeds radicaal…

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Blz 18, Kolom 3

Başkan APO: İşbirlikçiler şimdi kimdir yani?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, wie zijn nu de collaborateurs?

A.D.Ö: Şam, Halep, Lübnan, Hama, Humus ve Latikiye´de bulunan Rum-Orthodokslar.

A.D.O: De in Damascus, Aleppo, Libanon, Hama en Latiqya levenden Rum Orthodoxen.

Bunlar Melikilerin devamıdır.

Deze zijn de opvolgers van de Melkiten.

Ama bunlardan bir kısmı yine Katoliktir.

Maar een deel hiervan is weer Katholiek.

Melikiler de sonradan ikiye bölüdü.

De Melkieten raakten hierna ook in twee groepen verdeeld.

Şimdilik bir kısmı Rum- Ortodoks, bir kısmı da Rum- Katoliktir.

Op het ogenblik is een deel ervan Rum Orthodox en de andere groep Rum Katholiek.

Bu bölünme 1500 yıllarında oldu.

Deze verdeeldheid ontstond in het jaar 1500.

Her iki kesim de Süryani dilini tümden unutmuştur, milli duygurlanı tümden yitirmiştir.

De beide groepen hebben het Aramese taal compleet vergeten; hun etnische bewustzijn raakten ze volkomen kwijt.

Melikiler 6. yy’da yaşayan Marun isminde bir kadise (azize) inanıyorlar.

De Melkieten geloven in de 6e eeuw levende Heilige (Sint) Maron.

Lübnan’da hala yaşayan Maruniler bunların devamıdır, yani Maruni Süryanilerdir.

De nu in Libanon levende Maroniten zijn hun opvolgers, dat wil zeggen Maronitische Syriërs.

Kiliseleri de hala Süryani-Maruni ismini taşımaktadır.

Hun kerken dragen nog steeds de naam Syrisch-Maronitisch.

Ama milli özellikleriyle biz Süryanilerden uzaklaşmıslardır.

Maar in hun nationale tradities zijn ze vervreemd/verwijderd van de Syriërs.

Öte taraftan, 14.-15. yy’da Asurilerin bir kısmı Papa’ya bağlanıyor.

Aan de andere accepteerde in de 14e- 15e eeuw een deel van de Assyriërs de Paus van Rome.

Nasturilerin bir kısmı katolik oluyor.

Een deel van de Nestorianen wordt Katholiek.

Papa bunlara yeni bir isim veriyor.

De Paus gaf een nieuwe naam aan hen.

Babil Keldanileri.

De Chaldeeërs van Babylon.

Bu durum halkın yeniden ikiye bölünmesine neden oldu.

Deze situatie veroorzaakte dat het volk weer in tweeën werd gedeeld.

Ayrılan Katolikler artık kendilerini Asuri kabul etmiyorlar, “Biz Katholikiz” demeyle yetiniyorlar.

De afgescheiden Katholieken beschouwen zichzelf niet als Assyriërs, het is voldoende als we zeggen “dat we Katholiek zijn”, zeggen ze.

Milli duyguları tümüyle yok edilmiştir.

Hun etnische bewustzijn hebben ze volledig aan de kant gezet.

Halk gereçekliğimizi, kültür ve tarihimizi kısaca böyle ifade edebiliriz.

De waarheid over ons volk, cultuur en geschiedenis kan in het kort op deze manier worden uitgelegd.

Umutluyum ve tekrar çağırıyorum: Bundan sonra daha fazla ülkeye yönelmeyi, halk gerçekliğine yönelmeyi, bunu özgürlük temelinden yeniden sağlamayı gerçekleştirmelisiniz.

Ik ben hoopvol en ik herhaal het nogmaals: Hierna dienen wij extra het land vooruit te helpen, de werkelijke toestand te verbeteren, dit opnieuw op een fundament van bevrijding een nieuwe leven in te blazen. 

Başkan APO: Asuriler kökenleri itibarıyla Arap değiller öyleyse, değil mi?

Voorzitter APO: De oorsprong van de Assyriërs gaat niet terug tot de Arabieren, niet waar?

A.D.Ö: Asuriler Araplardan daha eskidir.

A.D.O: De Assyriërs zijn nog ouder dan de Arabieren.

Araplar Mezopotamya topraklarının güneyinden gelmişler.

De Arabieren zijn afkomst uit het zuiden van Mesopotamië.

Araplar “Arap” ismini takanlar da Asurilerdir.

Diegenen die de benaming “Arabisch” aan de Arabieren hebben gegeven waren ook Assyriërs.

Onlara “Araboyo”denilmiş ve bunun anlamı da “Güneyli” demektir.

Ze noemden hen “Araboye” en de betekenis hiervan is ”zuidelijken”.

Asurica “Arap” kavramının başka bir anlamı da “Sahra” dır.

Een andere betekenis van het woord “Aabisch” in het Assyrisch is “Sahra”.

Bu durumda Araplar, “Sahra halkı”, “çöl insanı” olarak adlandırılmış oluyorlar.

In deze situatie worden de Arabieren “Sahra- volk”, “woestijnen mensen” genoemd.

Başkan APO: Yani bu kelime Asurice mi oluyor?

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, ligt de oorsprong van dit woord in het Assyrisch?

Blz 18, Kolom 4

A.D.Ö: Kesinlikle evet.

A.D.O: Ja, absoluut.

Bunu dilimizde iki anlamı var; bir “Güneyli”, diğeri “çöl” Araplar bile Sahra’da yaşayan Araplara hala “Araboy” (Arabi) diyorlar, yani “çöl insanı” diyorlar onlara.

In ons taal heeft dit twee betekenissen, de ene wordt genoemd “het Zuidelijke” en de andere “woestijn” Arabieren en zelfs de in Sahara levende Arabieren worden nog steeds “Araboyo” (Arabieren) genoemd, dat wil zeggen “de mensen van de woestijn” worden ze genoemd.

Başkan APO: Babiller, Akadlar, Sümerler kesinlikle Arab değil, değil me?

Voorzitter APO: De Babyloniers, Akkadiers, Sumeries zijn absoluut geen Arabieren, niet waar?

A.D.Ö: Değiller….

A.D.O: Geen……

Başkan APO: Ama Araplar bunları kendilerine mal ediyorler.

Voorzitter APO: Maar de Arabieren eigenen ze allemaal zichzelf toe.

Böyle bir tarihin varlığı iddia ediliyor.

Ze claimen dat zo’n soort geschiedenis bestaat.

A.D.Ö: Kesinlikle Arap değiller.

A.D.O: Ze zijn absoluut geen Arabieren.

Başkan APO: Dilleri Arapçadan farklı mı oluyor?

Voorzitter APO: Is hun taal anders dan Arabisch?

A.D.Ö: Evet

A.D.O: Ja.

Süryani dilinde yazılan bir sürü kitapları var.

Er zijn vele van hun boeken geschreven in het Syrische taal

Başkan APO: Hepsi Arapçadan afrklı?

Voorzitter APO: Ze zijn allemaal verschillend van Arabisch?

A.D.Ö: Evet öyle.

A.D.O: Ja, dat is zo.

Başkan APO: Çivi yazısı var, Aramice var; bunlar Arapça değil o zaman ve Arapça hatta yazı dili bile olmuyor, öyle mi?

Er bestaat spijkerschrift, er bestaat Aramees; deze ze zijn niet Arabisch; en in die tijd bestond het Arabisch niet in geschreven woord, is dat zo?

A.D.Ö: Evet.

A.D.O: Ja

Aslında Arapça dili Süryanice dilinden etkilenmiştir.

In werkelijkheid is Arabisch afkomstig van het Syrische taal.

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Arapça Süryanice’den etkilenmiştir.

Arabisch is afkomstig van het Syrisch.

Peki bu kesin mi?

Goed, is dat zeker zo?

A.D.Ö: Kesindir.

A.D.O: Zeker.

Yazı konusunda özellikle etkileniyorlar.

De oorsprong van hun schrift is speciaal daarvan afgeleid.

Öte yandan bu iki dil arasında biraz benzerlikler de var, ama asıl etkilenen Arapça oluyor.

Aan de kant lijken de woorden van deze twee talen veel op elkaar, maar in werkelijkheid is het Arabisch ervan afgeleid.

Araplar bazı harfleri Süryanice’den almışlar.

De Arabieren hebben sommige van hun letters van Syrisch afgeleid.

Başkan APO: Öyle mi?

Voorzitter APO: Is dat zo?

Bu çok ilginç.

Dat is wonderbaarlijk.

O zaman İncil de büyük oranda Süryanice yazılmış oluyor, değil mi?

In dat geval is de Bijbel ook in grote mate geschreven in het Syrisch, niet waar?

A.D.Ö: Tabii, böyle oluyor.

A.D.O: Natuurlijk, zo is het.

Başkan APO: O zaman İncildeki bilgilerin büyük bir kısmı da Asuri kaynağından geliyor sonucuna gidebiliriz?

Voorzitter APO: In dat geval kunnen wij uiteindelijk het zo zeggen, dat een groot deel van de Bijbel afkomstig is van de Assyrische bronnen?

A.D.Ö: Evet, Asuri kaynağından geliyor.

A.D.O: Ja, het is afkomstig van de Assyrische bronnen.

Zaten İsa’nın kendiside Asuri kökenlidir.

Zelfs is Jezus Christus van oorsprong Assyriër.

O topraklarda Asuriler de yaşıyordu.

In die landen leefden toen ook Assyriërs.

Bir de o dönemlerde Asurilerin ünlü savaşçıları da vardı.

Ten eerste, in die tijd waren ook Assyriërs die oorlog voerden.

Tevrat da yazıyor, Asuriler ile Yahudilerin savaşı köklüdür diye.

Ook het oude testament schrijft hierover, de oorlog tussen Assyriërs en Joden was heftig.

Blz 18, Kolom 5

İslamiyet’in çıkışıyla Süryanilerin büyük bir bölümü zorunlu olarak İslamiyeti kabul ediyor.

Na het opkomen van de Islam is een groot deel van de Syriërs gedwongen tot de Islam.

İslamiyet’le birlikte bunlar Araplaşıyorlar da.

Samen met Islamisatie werden ze ook gearabiseerd.

Arablaşan Süryaniler Arap medeniyetine büyük katkılar sunuyorlar.

De gearabiseerde Syriërs worden beschouwd als diegenen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Arabische beschaving.

Süryani kökenliler biçimde, sanatta ve daha birçok alanda çalıştırılıyorlar.

De typische inheemse Syrische werkgebieden waren Kunst en diverse andere gebieden.

Başkan APO: Anlaşılıyor.

Dat hebben wij begrepen.

Araplar, ilmi büyük oranda müsülmanlaşmış Süryanilerden alıyorlar.

De Arabieren hebben in grote mate hun kennis van de geïslamiseerde Syriërs ontvangen.

Peki bunlar nerede kalıyor?

Goed, waar leven deze mensen?

A.D.Ö: Humus, Şam, Halep, Bağdat, Musul ve Lübnan’da.

A.D.O: In Homs, Damaskus, Allepo, Bagdad, Mosul en in Libanon.

Başkan APO: Yani anlaşılan Arap uygarlığı önemli oranda Asuri (Süryani) uygarlığından etkileniyor.

Voorzitter APO: Dat wil zeggen, wij begrijpen dat de Arabische civilisatie duidelijk voor een belangrijke mate afkomstig is van de Assyrische (Syrische) civilisatie.

Etkine nasıl bu kadar girmişler acaba?

Men kan zich afvragen hoe deze invloed in zo’n grote mate plaats heeft gevonden?

Epey Arabplaşma var demek istiyorum.

Ik wil mee zeggen dat er een grote Arabisatie bestaat.

A.D.Ö: Evet doğrudur.

A.D.O: Ja, dat is waar.

Süryanilerin zengin tabakları kendi mal varlıklarını koruyabilmek için büyük oranda Mülsümanlığı kabul ediyorlar.

De rijke Syrische klasse heeft voor een groot deel Islam geaccepteerd om het vele geld die ze hadden te beschermen/behouden.

Başkan APO: Aynı bizdeki gibi değil mi?

Voorzitter APO: Het is precies zelfde gebeurd als met ons, niet waar?

Ne kadar şeyh ve ağalar Araplaşmayı, Müsülmanlaşmayı yaşadılarsa, Süryanilerle de böyle.

Zoals met vele gearabiseerde, geïslamiseerd (Koerdische) Sheiks en Aga’s (heeft plaatsgevonden), zo heeft ook met de Syriërs plaatsgevonden.

Müslümanlaşan Süryanilerde var değil mi?

Er zijn ook geïslamiseerde Syriërs, niet waar?

A.D.Ö: Var.

A.D.O: Ze zijn er.

Binlerce, hatta yüzbinlerce.

Met duizenden, zelfs met honderdduizenden

Suryiye ve Irak’ta taşayan Süryanilerin durumu, Mısır’daki Kuptilere benziyor.

De situatie van de in Syrië en Irak levende Syriërs lijkt op die van de Kopten in Egypte.

Mısır egemenliği geliştikçe Kuptiklerin büyük bir bölümü de Arablaşıyor.

Toen de macht van Egypte toenam, werden velen Kopten Moslims.

Başkan APO: Süryanilerin durumu da biraz onlarınkine benziyor.

Voorzitter APO: De situatie van de Syriërs lijkt ook beetje op die van hen.

Arap değiller ama Araplaşıyorlar.

Ze zijn geen Arabieren, maar worden gearabiseerd.

Bu durum mesela Cezayir’de de var değil me?

Deze situatie bestaat ook in Algiers, niet waar?

A.D.Ö: Doğrudur, Cezayır’da da var bu durum.

A.D.O: Dat is waar, deze situatie bestaat ook in Algiers.

Yalnız Süryanilerin kültürü, medeniyeti, dili Araplar’dan farklıdır.

Alleen de cultuur, gewoontes, de taal van de Syriërs is anders dan die van Arabieren.

Başkan APO: O zaman Kürtlerle en çok iç içe yaşayan bir halk.

Voorzitter APO: In dit geval is het de meest dichtbij/door elkaar de Koerden levende volk.

Asuriler ovada uygarlığı geliştirirken Kürtler dağlarda biraz geri kalmış.

Toen de Assyriërs in de vlakke landen hun civilisatie uitbereidden, bleven de Koerden beetje onderontwikkeld in de bergen.

Asuri olayını Kürdistan içinde bir gerçek olarak düsünmek gerekiyor.

De Assyrische kwestie dient te worden beschouwd als een serieus feit binnen Koerdistan.

Şimdi anladığım kadarıyla, Asuri Demokratik Örgütü’nün kendi halk tarihine yaklaşımı biraz bize benziyor.

Voorzover ik heb begrepen lijkt de situatie van het volk vertegenwoordigd door de Assyrische Democratische Organisatie beetje op die van ons.

Biz de bütün mezhepçiliğe, aşiretçiliğe karşi geldik ve dinin etkisini de şöyle değerlendiryoruz: Milli gerçeği mahfestmiştir.

Ook wij kwamen in opstand tegen partijen, geloofsdenominaties en stammen en het (nadelige) effect van het geloof kunnen wij als volgt evalueren: De waarheid over onze nationaliteit was uitgeroeid.

Sahte dincilerin tahribatı Süryani halkında çok daha derinliğine işlenmiş.

Door de valse geestelijken is het Syrische volk erg veel diepe schade berokkend.

Belki din, Ortodoksluk biraz ayakta tutmuş ama, buna eleştirisel yaklaşımları da olumlu buluyorum.

Misschien heeft het orthodoxe geloof beetje meer voet aan de grond gekregen, maar dit dient op een constructieve kritische manier te worden benaderd.

Dini bütünüyle inkar etmek doğru değil.

Het is niet juist om het geloof compleet te ontkennen.

“Din kültürdür, yaşam biçimidir,”görüşlerine katılıyorum ve fakat, dinci kesim mi desem, yani dini çıkar temelinde kullananların da zarar verdiklerini unutmamak gerekiyor.

“Geloof is cultuur, is een soort levenswijze”, ik neem deel aan de bijeenkomsten, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat het om gelovigen gaat, dat wil zeggen, we dienen ook niet te vergeten diegenen die schade berokkenen door het geloof uit z’n verband te rukken en te misbruiken.

Her mezhepten yeni demokratik bir halk oluşturmak önemli bir adımdır.

Het is nodig dat uit elke geloofsdenominatie een democratische beweging wordt gevormd.

Yani kendi hareketlerini böyle modern bir temele dayandırmaları önemli.

Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat hun handelingen berusten op een modern fundament.

Blz.18, Kolom 6

Mülteciliğe karşi çıkma da iyidir.

Het is ook goed om vluchtelingschap tegen te gaan.

O de bize beziyor.

Dat lijkt ook op onze situatie.

Buna daha yoğunca yer vermek gerekiyor, daha fazla ağırlık vermek gerekıyor.

Het is nodig om hieraan meer aandacht te geven, extra te onderstrepen.

Yalnız fiziki mülteciliğe değil, ruha düşüncede geri dönüş önemlidir.

Maar, dit is niet alleen fysieke diaspora, het is ook belangrijk om gas terug te nemen voor wat betreft geestelijke welzijn.

Yani bunu geliştirmek lazım.

Dat wil zeggen, het is noodzakelijk om dit te verbeteren.

Bu konuda düşünce geliştirmek gerekiyor.

In deze kwestie is het goed om ruimer te denken.

Bence sınıf olayına da dikat etmek lazım.

Volgens mij is het ook noodzakelijk aandacht te schenken aan de kwestie van de denominatie.

Bazılarının çıkarları var, bu mülteciliğin başını çeker, yine bunlar dinciliğin de başını çeker.

Sommigen van hen hebben belangen, zij zijn de voortrekkers van diaspora, en opnieuw zijn zij ook de voortrekkers van het geloof.

Bunlara yönelik eleşitiri geliştirmek uygundur. 

Adequate kritiek in de richting van dit soort mensen is op z’n plaats.

Bunlara işbirlikçi diyebiliriz

Van deze mensen kunnen we zeggen dat ze collaborateurs zijn.

Sizde işbilikçilik tarihte çok köklüymüş sanıyorum.

Ik denk dat ook bij jullie in de geschiedenis het verraad sterk is geweest.

Bizans, Roma işbirlikçileri gibi.

Zoals de collaboratie met de Byzantijnen en de Romeinen.

Bahsettiğimiz malını, mülkünü koruma telaşınadüşen zenginlerin sahte Müsalmanlığı gibi.

Diegene waarover wij spraken die aan zichzelf denken, hun huis, hun geld en haard bewaken lijken op de valse Moslims.

Tüm bunlar halkın aleyhine olmuştur.

Al deze zaken zijn nadelig geweest voor het volk.

Dar- milliyetçilik de iyi değil.

Beperkte vorm van nationalisme is ook niet goed.

Ben biraz bu dar-milliyetçiliğin tehlikesini görüyorum.

Ik zie beetje het gevaar in van beperkte vorm van nationalisme.

Çünkü ülke gerçekliğinden, halk gerçekliğinden kendini soyutlamalar var.

Omdat er sommigen zijn die zich ontrekken aan de werkelijkheid van de regio, aan de werkelijkheid van het volk.

Şüphesiz; katliamların, baskınların rolü belirgindir.

Zonder twijfel is de rol van moorden en aanvallen duidelijk.

Ama bu daha da içe kapanmaya yol açmamalı.

Maar ondanks al deze zaken moet je niet opgeven en zich verbergen.

Mesela biz, Türkiye’ de Türkler bu kadar bastırmalarına rağmen, sıkıştırmalarına rağmen çok geniş bir açılım yaptık, Türk halkına açıldık.

Bijvoorbeeld, ondanks dat wij zoveel in Turkije worden onderdrukt, vervolgd, hebben wij een zeer uitgebreide uitleg gegeven, het Turkse volk geïnformeerd.

İçimizde çok sayıda Türk var.

Bij ons zijn er ook vele Turken.

Yani açıklık politikasını, açılma politikasını geliştirmek gerekiyor. 

Dat wil zeggen, het bevorderen van de politiek van verduidelijking, de politiek van het openbaren.

Asuri- Süryani halkının da böyle bir açilmaya ihtiyacı var.

Het Assyrisch- Syrische volk heeft ook behoefte aan zo’n openbaarmaking.

Bunun bir kültür temeli de var ve bu buna epey temel teşkil eder.

Dit heeft ook een cultureel fundament en hiervoor is een stevige basis vereist.

Özellikle Kürt olayına büyük açılma ihtiyaç var.

De Koerdische zaak heeft in het bijzonder behoefte aan zo’n uitleg (van jullie kant).

Ben kuzeyde Ermenilere açılmanın, güneyde Asurilere açılmanın bizim için tarihin kaderini bile değistereceğine inanıyorum.

Ik geloof dat de uitleg van de Armeniërs in het zuiden en van de Assyriërs in het noorden, onze bestemming in de geschiedenis zou (positief) veranderen.

Tarih, zaten bağların koparılmasıyla muazam bir karanlığa gömülmüştür.

De geschiedenis kwam in ieder geval in een tijd van groot donkerheid door het breken van de banden.

Bu bağlar kurulursa bence tarih tekrar aydınlanabilir.

Als we deze verbindingen weer herstellen, dan zal ook weer licht schijnen in de geschiedenis.

Bu bağı mutlaka kurmak gerekiyor.

Het is nodig om deze verbinding te bouwen.

Süryanilerin katkıları ülkenin yeniden kuruluşunda ve halkın özgürleşmesinde belirgin bir role sahip olabilir.

Het is duidelijk dat de Syrische bijdrage (aan de PKK) aan het opnieuw inrichten (van de regio) in de bevrijding van het volk een uitgesproken rol kan spelen

Kürdistan’ı müsterek bir ülke olarak görmek gerekir.

Het is nodig om Kurdistan te zien als een gemeenschappelijk land.

Ben bazen diyorum, Kürdistan Ermenistan’ dır, Asuristandır.  

Soms zeg ik, Kurdistan is Armenië, is Assyrië.

Zaman zaman böyle deyimlerde kullanıyorum.

Van tijd tot tijd herhaal ik deze woorden.

Çünkü bu ortak bir ülke.

Omdat dit een gemeenschappelijk land is.

Bir yerde beş-on Şüryani köyü varsa, etrafından da o kadar Kürt köyü var.

Op een plaats waar vijf- tien Syrische dorpen zijn, zijn er rondom ook evenveel Koerdische dorpen.

İste bir Hesekê’de, Cezire’de Süryani ve Kürt iç içedir.

Zoals in Heseke, in Cezire leven de Syriërs en Koerden onder elkaar.

(Opmerking vertalers: Cezire is een provincie in het noorden van Syrië).

Irak parçasında da böyledir, tamamıyla iç içe.

Dit is ook het geval in het Irakese deel, ze leven compleet onder elkaar.

Hakkari’de çok iç içe.

In Hakkaria leven velen onder elkaar.

Bu anlamda burada iki ülke kavramı yanlıştır.

Het is fout om in dit verband te zeggen dat het hier om twee landen gaat.

Aynı ülkede yaşayan iki halk, bu doğru bir yaklaşım olur.

In het zelfde gebied leven twee volkeren, dit is de juiste benadering.

Şimdi bize düşen, kendi içimizde nasıl demokratik bir hareket oluyorsanız, Kürtlerde de aynen böyle demokratlığı geliştirmemk gerekiyor.

Nu denken wij bij onszelf dat, de manier waarop jullie een democratische beweging worden, is het nodig dat de Koerden ook op die manier democratisch worden.

Yani sadece kendi içinde değil, dışında da gelişmek gerekir.

Dat wil zeggen, het is niet alleen van binnen, maar ook daarbuiten nodig om het uit te bereiden.

Tabii şu billinecek; eski dini yaklaşımlar, dar ve milliyetçi yaklaşımlar buna fazla fırsat vermedi.

Dit dienen we natuurlijk in het achterhoofd te houden, de benadering volgens oude religies, de beperkte vorm van nationaliteit heeft hieraan geen extra ruimte verleend.

Ama bizim ideolojiler, siyasetler buna son derece açıktır.

Maar onze ideologieën, (en) politiek zijn uiteindelijk open.

Özellikle Asuri Demokratik Örgütü buna epey uygun bir zemin hazırlıyor.

In het bijzonder bereidt de Assyrische Democratische Organisatie hierop een behoorlijke geschikte fundament voor.

PKK hareketinin de oldukça bu kapsamda, fakat çok çarpıcı ve büyük gelişen bir hareket olduğunu söyleyebilirim.  

Ook de oprichting van de PKK beweging vond plaats in een dergelijk sfeer, maar ik kan het zo zeggen, dat het een erg opmerkelijke en grote beweging is geworden.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid