Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriėntalist

 

Datum: 11-3-2009

 

Bron:

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94086

http://www.buzzle.com/articles/western-european-colonial-odium-and-evildoing-against-the-aramaeans-and-the-oriental-christianity.html

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Western-European-Colonial-Odium-and-Evildoing-Against-the-Aramaeans-and-the-Oriental-Christianity/158131


 

In deze serie artikelen, reproduceer ik een vernietigende veroordeling van de daden van sommige Arameeėrs, die door het verraden van hun natie en Christelijke geloof, de rampzalige en gruwelijke politiek van de West-Europese koloniale machten promoten. De wrede anti-Aramese haat heeft haar oorsprong in eeuwenoude haat tegen Jezus en de taal die hij sprak, dat was niet Oud Hebreeuws (die al honderden eeuwen voor de komst van Jezus was verdwenen), maar Aramees.

 

Uitgevoerd door een combinatie van een uiterst onmenselijke en vijandige krachten, bracht de Anti-Aramese complot aan het ene front – tegen de zeer oude natie van de Arameeėrs- de volgende krachten: Vaticaan, (Vroegere) Franse koninkrijk, Napoleonisch en Republiek Frankrijk, England, de afvallige Vrijmestelaars Lodgo “grand orient de France”, delen van de Protestantse en Anglicaanse establishment, en de pro- Europese deel van de VS establishment.

 

In het Midden-Oosten hebben de diverse lokale agenten van de voornoemde krachten, inclusief gangsters van de Pan- Arabische, Pan Koerdische en pseudo- Assyrische elite, gemanipuleerde extremisten, en de moorddadige regerende tirannen van Irak, Syriė, Libanon en Jordaniė altijd gecoördineerd – zelfs door hun blindheid- tegen de Arameeėrs.  

 

Te slecht voor de grote Ottomaanse en Safevidische Iranese rijken dat voorheen gedurende bijna 300 jaren het hele land tussen Marokko en India bestuurden. Hun koninklijke elites- onderdompelt in hun decadente theologieėn van Hanbal en Ibn Taimiya- slaagden er niet in om de Anglo-Franse verraad tegen de Arameeėrs te ontmaskeren. Moderne Turkije en Pahlavi Iran hebben ook gefaald om dat te identificeren. Door hun Aramese minderheden te steunen en daarbij de nadruk te leggen op de Aramese Erfgoed- iets wat bekend is bij hen-  zouden zij zich enorm hebben bewapend tegen het kwade Westerse theorieėn, academische systemen en dogma’s van de oriėntaalse, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

Daar de Arameeėrs in grote aantallen leven in Diaspora, nadat ze genadeloos zijn vervolgd door de kwade koloniale regimes van England en Frankrijk in hun eigen land, Mesopotamiė en Syriė, zijn de koloniale complotten nu nauwgezet en gedirigeerd tegen de Arameeėrs in Diaspora met de historische valsheid dat de hedendaagse Arameeėrs zouden afstammen van de vroegere Assyriėrs, iets wat de patriottische en waarheidsgetrouwe Arameeėrs veroordelen als Geestelijke Genocide. De verraders, de ‘Assyrianisten’ worden ruim gefinancierd met behulp van de koloniale diplomaten die hen in contact brachten met groepen zoals PKK om de laatste overgebleven Arameeėrs in het Midden-Oosten uit te roeien.

 

Aram Nahrin is een leidende Aramese NGO toegewijd aan de Nationale- en Nobele- zaak van de Arameeėrs. Hun krachtige veroordeling openbaart alle koloniale kwaadaardigheid begaan door West Europa tegen de Arameeėrs. In de voortkomende artikelen, zal ik de reduplicatie voltooien.

 

Sabri Atman and Hezbollah- Aram

 

http://www.aramnahrin.org/English/Sabri_Atman_War_Against_Aramean_Nation_28_1_2009.htm

 

Sabri Atman: A man of standards and values or... an manipulator and abuser of the Aramean Physical Genocide to promote the immoral western criminal spiritual colonial and slavery product "Assyrians"?

 

A strong trump in the hands of the horrible Jesus of the West to torment and dishonor the Aramean Nation.

 

Deel 2:

Western European Colonial Schemes Against the Aramaeans and the Oriental Christianity – Part II

http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Western-European-Colonial-Schemes-Against-the-Aramaeans-and-the-Oriental-Christianity---Part-II/158133

http://www.buzzle.com/articles/western-european-colonial-schemes-against-the-aramaeans-and-the-oriental-christianity-part-ii.html

http://www.americanchronicle.com/articles/printFriendly/94086

http://coptreal.com/ShowSubjectEn.aspx?SID=17070

 

Deel 3:

The Colonial "Assyrianist" Scheme Against the Aramaeans. Part III – The Case of Mr. Sabri Atman

http://www.americanchronicle.com/articles/view/94146

http://www.buzzle.com/articles/the-colonial-assyrianist-scheme-against-the-aramaeans-part-iii-the-case-of-mr-sabri-atman.html

 

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke Genocide

 

Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid