Aday Sher

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochiė met betrekking tot synoniem: Arameeėrs/Syriėrs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriėrs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeėrs van Irak

 

Arameeėrs van Turkije

 

Arameeėrs van Syriė

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriėrs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geėerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriėrs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriėrs, Pseudo Chaldeeėrs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriėrs, “Assyriėrs” en “Chaldeeėrs” zijn allemaal Arameeėrs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeėrs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriėrs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamiė zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriėrs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeėrs, een Pseudo – natie van “Assyriėrs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008: “Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie”

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriėrs’ en ‘Chaldeeėrs’ voor de grote historische natie van de Arameeėrs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeėrs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriėrs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniėrs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamiė'

Sommige Arameeėrs noemen zich in onze dagen "Assyriėrs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeėrs zijn bekend geworden als "Chaldeeėrs".  Ze zijn echter allemaal Arameeėrs. Overal waar U het woord "Assyriėrs" tegenkomt dient U het als Arameeėrs te lezen. In Turkije zijn de Arameeėrs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Dreigende Einde van de Oriėntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriėrs.

English Version

Door Prof. Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis, Oriėntalist

 

Datum: 21-9-2008

Bron:

 • http://www.americanchronicle.com/articles/74953

 • http://www.buzzle.com/articles/looming-end-of-oriental-christianity-unholy-alliance-of-kurdish-terrorists-with-pseudo-assyrians.html

 • http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Looming-End-of-Oriental-Christianity--Unholy-Alliance-of--Kurdish--Terrorists-with-Pseudo-Assyrians/125933


In het voorgaande artikel, openbaarden wij de aspecten van de koloniale betrokkenheid in delen van de Aziatische Midden Oosten bewoond door de Aramese natie, die na drie (3) millennia van bestaan doelwit werd van de Westerse koloniale politiek (“De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en Koerdische Terroristen” http://www.americanchronicle.com/articles/74834)

 

De Franse en Engelse missionarissen volgden een politiek van verdeeldheid tegen de Christelijke Arameeėrs (Orthodox of Nestoriaan), in een poging een deel van de Arameeėrs onder hun genade te plaatsen, door middel van valse beloftes tegen de Ottomaanse Sultan en de Perzische Shah.

 

Deze valse beloftes werden gegrondvest op religieuze dwaling, onderwerping aan de Westerse Christelijke denominaties (Anglicaan of Katholiek), vernietiging van de Aramese identiteit, valse identificatie met (niet bestaande na 609 V. Christus) de oude Assyriėrs, en een totale desoriėntatie door de ontwrichtring van de band tussen de Christelijke Arameeėrs en de Moslim Arameeėrs (die langzaam taalkundig waren gearabiseerd).

 

Op de laatsten werd een valse ‘Arabische’ identiteit geprojecteerd (en in tijden ‘geļnjecteerd’), gecreėerd in de kwaadaardige laboratoria van de Anglo-Franse Oriėntalist monsters en gesmeed als Pan-Arabisme. Dit zou gaan fungeren in de fabricatie van een dualistische model van gedesoriėnteerde en verdeelde maatschappij met slaafse pro-Westerse na-apers en hun fanatieke (en dus gruwelijke) tegenstanders – beiden aangedreven door historische identiteit en nationale integriteit ver verwijderd van de oorspronkelijke.

 

Dit alles heeft geleid tot de afslachtingen van de Aramese natie door de fanatieke “Koerdische” gepeupel in 1915-1917, en de verbranding en vernietiging van de Nestoriaanse Patriarchaat van Kutshanous (in bergachtig gebied van Zuidoosten van Turkije dichtbij Hakkari), natuurlijk betekent dit niet dat de Orthodoxe Arameeėrs van Mardin, Tur Abdin en Urfa (Edessa van Oesroen) werden gespaard.

 

Er werden geen lessen getrokken door de afvallige Assyrianistische Arameeėrs en dus werd onder de begeleiding van de afvallige Vrijmetserlaarij Lodge, die de koloniale establishment van Frankrijk en England controleert, een ‘heilige alliantie’ geforceerd tussen de terroristische “Koerdische” organisatie PKK (praktisch een constructie van de Franse geheime dienst) en de ‘Assyrianitische’ organisaties van de Arameeėrs, op wiens reikwijdte van verraderlijk werk zullen wij intensief in de toekomst focusseren. Dit brengt verder de overleving van de Aramese Natie in het gevaar , zowel het nationale geheel en de zich bewuste Arameeėrs alsmede de gedesoriėnteerde en bedrieglijke ‘Assyrianisten’.

 

In dit artikel zullen wij doorgaan met de publicatie van het inzichtvolle onderzoek dat eerst werd gepubliceerd op de Aramese website www.aramnahrin.org. We zullen de huidige serie afronden in de voortkomende artikels.

 


 

2.2. De eisen van ADO: geschiedenis vervalsing van de Aramese natie doorvoeren

 

Als tegenprestatie hiervoor vroeg ADO om in de Kurdische media voortaan te spreken van ,,Assyriėrs” en deze benamingen te verheerlijken. Een soort ,,Assyrianisering" campagne om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Ze hadden gezamenlijke ontmoetingen met de politici van diverse Europese landen en Europese Parlement en spraken altijd van "Assyriėrs" om zo invulling te geven aan deze afspraken.

 

Over deze geschiedenisvervalsing lezen wij:

 

 • Numan Ugur zegt " Ze bedoelen ten eerste mee te zeggen, als wij (=PKK) zeggen dat de Assyriėrs bestaan, waarom hebben ze in de kranten niet geschreven?" (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Ik zeg veertig keer dat de Assyriėrs bestaan. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Numan Ugur "Ze (= PKK) dienen het te benadrukken zeggen ze (= ADO), het zal sowieso worden geschreven en het bestaat ook…. " (Blz. 19, Kolom 4)

 • A.D.O: Laat ze schrijven, laat (de inkt) uitgieten op het schrift. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Jullie dienen het te schrijven, onze tijdschriften, kranten staan open. Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. (Blz. 19, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur)

 • Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren.

 • Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren.

 • Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd. (Blz. 19: Kolom 5)

 • Voorzitter APO: "Dat is oud, daar zijn wij niet vatbaar voor. De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 • ADO: Wat wij willen is dit: Dat de PKK de authenticiteit van ons volk aanvaard in de vorm van een schriftelijk getuigenis. (Blz. 19: Kolom 5)

 • Voorzitter APO: Wat betekent het aanvaarden? Bij ons bestaat zoiets niet. Tot het einde aanvaarden wij.  Het is ook gepubliceerd in onze publicaties. Wij hebben de Assyriėrs als volk nooit ontkend. Dit heeft veel aandacht gekregen in onze publicaties. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Geachte lezer, haal eens diepe adem en lees de genoemde citaten nogmaals door. Dan zult U namelijk van moeten schrikken. Het criminele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriers" zijn zo fanatiek en ontdaan van hun mens-zijn dat ze zelfs geen problemen ermee hebben om jongens en meisjes op te offeren om bekendheid te geven aan de leugennaam "Assyriėrs".

 

In feite heeft de PKK van meneer Ocalan een geestelijke genocide gepleegd op de Aramese natie door het criminele immoreel geestelijke product "Assyriėrs" op de voorgrond te plaatsen en deze op te dringen op het Aramese volk. Hun voorvaders hebben samen met de Turken ons volk in mootjes gehakt en wat zij nu doen is in feite de zaak afronden door de verheerlijking van het product van de Westerse immoraliteit en haat in het Midden-Oosten.

 

Enkele punten die de aandacht verdienen:

 

1. Let op dat Ocalan tegen Numan Ogur zegt van " Namens PKK mag jij schrijven N.U.(=Numan Ugur), Je moet hier de beslissing van de partij uitvoeren. Schrijf samen, we zullen de beslissing uitvoeren. Deze kwestie is boven alle twijfel verheven, daar zal er voor worden gezorgd. (Blz. 19: Kolom 5)"

 

Dit geeft aan hoe belangrijk de positie van Numan Ugur  binnen de PKK is, namelijk dat hijzelf de beslissingen van de PKK dient uit te voeren voor wat betreft de afspraken tussen de PKK en ADO. Dit houdt o.a. in:

 

* De vrije toegang verzekeren tot de Koerdische media om de criminele "Assyrische" ideologie door te voeren en de geschiedenis van de Aramese natie te vervalsen.

* De woorden in de kranten en tijdschriften neerschrijven in overeenstemming met de wil van de "Assyriėrs", zoals meneer Ocalan zelf zegt "Het wordt sowieso geschreven naar jullie wens. "

* De contacten onderhouden tussen de PKK en de "Assyriėrs".

* In feite was Ugur de vertegenwoordiger van de PKK bij de Assyriėrs en omgekeerde de vertegenwoordiger van de Assyriėrs bij de PKK.

 

2.2.1. PKK Televisie zender MedTV- Medya TV- ROJ TV

 

Niet alleen in de kranten en tijdschriften van de Koerden werd de Aramese natie "ge-assyrienaiseerd", maar dit werd ook via televisie ruimschots gedaan. De afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen kregen 12 uur gratis zendtijd bij de toenmalige PKK zender MedTV. Med TV had in 1994 vergunning gekregen in Engeland voor 10 jaar. Deze vergunning werd echter ingetrokken op 23 april 1999 omdat MedTV banden had met de PKK. Na dit verbod werd de naam MedTV veranderd in MedyaTV. MedyaTV kreeg toestemming in Frankrijk op 30 juli 1999 om uit te zenden en de programma's werden vanuit Belgiė uitgezonden. Op 13 Februari 2004 werd de vergunning door Frankrijk ingetrokken omdat MedyaTV een voortzetting van MedTV was en banden met de PKK had. Hierna veranderde de naam MedyaTV in RojTV. RojTV kreeg vergunning in Denemarken op 1 maart 2004 om uit te zenden.

 

Mevrouw A. Tunc (alias: Attiya Gamri, Attiya Xamri, Attiya Gamri Beth Arsan enz.. )

Of het nu MedTV, MedyaTV of Roj-TV is, de afvallige Arameeėrs die zich "Assyriėrs" noemen hadden vrije toegang tot deze PKK kanaal. Één van de mensen die namens de ADO/GHB de terreur tegen de Aramese natie organiseerde om hun geschiedenis te vervalsen is Atiyya Tunc. Over haar activiteiten bij de PKK kanaal lezen wij" Ze maakt -op vrijwillige basis- programma's die worden uitgezonden in de twaalf uur zendtijd die de Assyriėrs wekelijks hebben op de Koerdische satellietzender Med-TV”

Die "12 uur zendtijd" kregen ze gratis van de PKK, in overeenstemming met de gemaakte afspraken, om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen. Nou ja, "gratis", er werden wel mensen opgeofferd in het noorden van Irak tegen Turkije.

Mevrouw Tunc was ook zeer actief bij de organisatie van diverse "activiteiten", zoals de "hongerstakingen" en andere activiteiten in opdracht van ADO/GHB.

 

 Het is mevrouw Tunc die de Nederlandse politici en de politici bij het Europese Parlement voor haar karretje weet te spannen om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en deze weer te geven onder de criminele naam "Assyriėrs".

 

Je vraagt je wel eens af van: Zijn deze politici zo naļef en blind of gaat het hier om een doelbewuste kwade handeling om onze natie te tergen en te terroriseren?

 
 

Ozcan kaldoyo (Echte naam???)

Yahkub Rohyo (echte naam???)

 

De propaganda tegen de Aramese natie bij de ROJ TV wordt vandaag voortgezet door de twee "Christenen", de heren Ozcan Yildiz (alias Ozcan Kaldoyo) en Yahkub Rohyo (echte naam: ???).

 

2.2.2. Numan Ugur - Mevrouw Tunc en Judith Neurink

 

In December 2001 maakte mevrouw Tunc in opdracht van JARABEE jeugdzorg Twente een enorme kabaal over de zogenoemde problemen rondom "Assyrische- Suryoye" jongeren. Maar natuurlijk ging mevrouw Tunc niet om de probleem rondom jongeren, vanzelfsprekend niet. Nee, mevrouw ging het om de verheerlijking van de criminele immorele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product "Assyriėrs". Dat was haar hoofddoel. Maar, hoe kun je dan de politici en journalisten hierover warm krijgen?

 

Mevrouw kwam toen met het verhaal opdagen, dat het belangrijk was om een reis naar Syriė te ondernemen en te kijken hoe de mensen daar leefden. En dat zou dan tot een betere "hulpverlening" leiden. Ze slaagde erin om enkele journalisten en gemeenteraadsleden hiervoor warm te krijgen om een reis naar Syriė te ondernemen. Een van deze journalisten was mevrouw Judith Neurink van het Dagblad Trouw die bij ons bekend is geworden als iemand die zich nergens wat aantrekt van de historische feiten en graag ,,bla bla”  verhaaltjes rondbuizend; zoals het bij ons overkomt.

 

Judith Neurink, Journalist Dagblad Trouw, voor het karretje van mevrouw Tunc.

In een artikel getiteld,, Syriė verscheept minderheden naar het Westen” verscheen van de hand van mevrouw Neurink op 12-4-2002, samengesteld natuurlijk in ,,overleg” met mevrouw Tunc– hoe kan het anders! – heeft mevrouw Neurink een gesprek gehad met een Koerd, de heer Aboe Bakir en een zekerer Nesro.

 

We lezen onder andere,,…. Aboe Bakir krijgt steun van een andere ondergrondse partij in Syriė: Beth Nahrin, de Vrijheidspartij van Surjoje of Assyriėrs, de christelijke minderheid in Syriė. Achter een deur die zorgvuldig op slot wordt gedraaid om ongewenst bezoek van de alom aanwezige geheime dienst te voorkomen, zegt voorman Nesro geschokt te zijn door hetgeen hem ter ore is gekomen.

 

Wie is deze voorman Nesro? Deze meneer Nesro is niemand anders dan de heer Numan Ugur, de tweede man van PKK, en zijn organisatie Beth Nahrin, de Vrijheidspartij is GHB, de zusterorganisatie van de PKK; gesteund en gefinancierd door PKK. Één van de aliassen van Numan Ugur was inderdaad Numan Nesro.

Maar natuurlijk werd deze ontmoeting tussen Neurink en Numan Ugur (alias: Nesro) georkestreerd door mevrouw Tunc, dat was namelijk haar hoofddoel van al die kabaal en tamtam die ze maakte als "hulpverlener" rondom de jongeren. En dezelfde tamtam en krokodillen tranen produceert ze nu omtrent Irak.

En maar natuurlijk heeft mevrouw de mensen in Syriė van tevoren goed geļnstrueerd wat ze moeten zeggen en welke woorden zij in de mond moeten nemen als ze in gesprek gaan met mevrouw Neurink. Vanzelfsprekend heeft mevrouw Tunc mevrouw Neurink "begeleidt" naar dorpen, steden, wijken waar madam Tunc van tevoren wist wat de mensen zouden zeggen en welke woorden ze in de mond zouden nemen. Dat heeft ze recentelijk ook met Joel Voordewind gedaan in het noorden van Irak en hiervoor heeft ze ook met Albert Jan Maat en Camiel Eurling gedaan. Haar karretje van geschiedenis vervalsing is kennelijk zeer aantrekkelijk voor deze mensen.

 

2.2.3. Abdullah Ocalan zegt: Geschiedenis opnieuw schrijven:

Abdullah Ocalan, Nederlandse Politici en Media

 

Zoals wij net hebben aangehaald, zegt de heer Ocalan "De geschiedenis wordt opnieuw geschreven. (Blz. 19: Kolom 5)

 

Dankzij de middelen van PKK, de medewerking van sommige Nederlandse politici en media en mensen als mevrouw Tunc, lijkt de geschiedenis van de Aramese natie in Nederland inderdaad opnieuw te worden geschreven, dat wil zeggen: Vervalst en weergegeven onder de criminele Westerse immorele koloniale benaming "Assyriėrs". Daarmee lijken de woorden van Abdullah Ocalan letterlijk in vervulling te zijn gegaan.

Aan deze geschiedenisvervalsing hebben de Nederlandse politici en media een belangrijke bijdrage geleverd (sommigen onbewust, de meesten echter willens en wetens). We komen hierop terug in een andere analyse.

 

2.3 Als de PKK de strijd zou winnen, zouden de "Assyriėrs" hieraan ook deelachtig zijn.

 

De laatste afspraak die gemaakt werd tussen PKK en "Assyriėrs" was dat wanneer Koerdistan door de PKK bevrijd zou worden, dan zouden de "Assyriėrs" ook hieraan deelachtig worden. 

 

Abdullah Ocalan zegt op Blz. 20, kolom 5 "Onze overwinning zal ook jullie overwinning zijn". Deze tekst is als een groot kop geschreven op blz. 16 en 17 van de krant Berxwedan. 

Verder zegt Abdullah Ocalan over het gemeenschappelijke land en "cultuur" in het kader van de te halen overwinning: 

 • "Het is nodig om Kurdistan te zien als een gemeenschappelijk land" (Blz. 18; Kolom 6)

 • "Het is fout om in dit verband te zeggen dat het hier om twee landen gaat" (Blz. 18; Kolom 6)

 • "In het zelfde gebied leven twee volkeren, dit is de juiste benadering"  (Blz. 18; Kolom 6)

 • "Als wij onze revolutie bewerkstelligen zal het kleinste probleem niet meer bestaan" (Blz. 19; Kolom 6)

 • "Vanaf heden dienen de beide volkeren hun activiteiten gezamenlijk uit te bouwen" (Blz. 20; Kolom 5)

 • "U dient, minimaal net als wij, zich te presenteren als de eigenaren van deze regio" (Blz. 20; Kolom 6)

 • "Dit land is ons gemeenschappelijk land, de cultuur is eveneens ons gemeenschappelijke cultuur" (Blz. 20; Kolom 6)

3. Enkele interessante uitspraken van Abdullah Ocalan.

 

3.1 Abdullah Ocalan en Circis Aslan (alias George Aryo)

 

Een andere persoon die een zeer belangrijke rol speelt in het realiseren van de afspraken tussen ADO en PKK is de heer Circis Aslan.

Circis Aslan is familie van mevrouw Tunc, hij is getrouwd met de zus van mevrouw Tunc. Circis Aslan was één van de grondleggers van de PKK Parlement, zoals hij uiteen zet in een artikel verschenen in de volkskrant van 6-5-1995.

 

Toen hij naar Nederland kwam veranderde Circis Aslan zijn voornaam in Ferman Aslan. Het is onduidelijk waarom hij zijn voornaam veranderde in Ferman. Wat wel bekend is dat hij een Islamitische compagnon in Istanbul had met de naam "Medenio" . Aslan en Medenio schijnen zich met zaken bezig te hebben gehouden die door de Turkse autoriteiten niet op prijs werden gesteld.  Om deze reden, zoals we ons lieten vertellen, kwamen Aslan en Medenio in onmin met de Turkse justitie (er doen hierover verschillende verhalen de ronde). Misschien is dat de reden van zijn naamsverandering van Circis naar Ferman.

 

De naam Aslan (= Leeuw) is een veel voorkomende achternaam in Turkije. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Door nu de voornaam te veranderen van Circis in Ferman, creėer jij een goede camouflage. In het openbaar echter, presenteert de heer Aslan zich altijd als "George Aryo" zoals bijvoorbeeld in divers programma's van de PKK kanaal ROJ TV, in de artikel van de volkskrant van 6-5-1995 en in een interview met ZENDA magazine

 

Circis is de Turkse benaming voor George, en Aryo is de Aramese benaming voor Leeuw (in Turks is dit Aslan). In zijn alias is inderdaad zijn oorspronkelijke naam verborgen, namelijk: George Aryo= George Leeuw= Circis Aslan.

 

Circis/Ferman Aslan (alias: George Aryo)

In Zenda Magazine van 7-12-1998 gaf de heer Aslan een inteview, uiteraard onder zijn alias "George Aryo". En wie was de interviewer namens Zinda? We lezen "an interview conducted by ZENDA's correspondent in Amsterdam, Mr. Matay A. A. Arsan, with Mr. George Aryo of the Assyrian Federation of Holland"

 

En wie is "Matay A. A. Arsan"? Dat is niemand anders dan Metin Tunc, de broer van Attiya Tunc en dus de broer van de vrouw van de heer Aslan.

 

In deze interview zegt de heer Aslan over de PKK " From the beginning PKK has thought of our people as an oppressed people and the oldest inhabitants of Beth-Nahrin. PKK believes that our people must receive as much attention as that of the Kurdish people. The PKK has never been hurt by our people and therefore it considers us more as a friend then as an enemy"

(Vertalng: Vanaf het begin heeft de PKK ons volk gezien als een onderdrukte volk en de oudste inwoners van Beth-Nahrin. PKK gelooft dat ons volk net zo veel aandacht dient te krijgen als het Koerdische volk. De PKK is nooit gekwetst door ons volk en om die reden beschouwt het ons meer als vriend dan vijand).

 

Vergelijkingen tussen de uitspraken van Ferman Aslan en Abdullah Ocalan.

 

Abdullah Ocalan

Ferman Aslan

Het Assyrisch– Syrische volk dienen we eigenlijk als een bloem van dit land te beschouwen, het heeft erg veel geleden, en heeft geen gelegenheid gekregen uit te bloeien (Blz. 19, Kolom 2)

Vanaf het begin heeft de PKK ons volk gezien als een onderdrukte volk....

Jullie zijn één van de oudste volkeren van Koerdistan (Blz. 16, Kolom 1)

..... en de oudste inwoners van Beth-Nahrin

De Assyrische kwestie dient te worden beschouwd als een serieus feit binnen Koerdistan (Blz. 18, Kolom 5)

Ik houd mij zeer diepe bezig met de Assyrische geschiedenis, ik houd mij opnieuw zeer diep bezig met hun cultuur, civilisatie. .... Dat wil zeggen, de mate waarmee de Assyrische werkelijkheid wordt openbaart, in dezelfde mate zal ook de Koerdische werkelijkheid geopenbaard worden (Blz. 19, Kolom 1)

PKK gelooft dat ons volk net zo veel aandacht dient te krijgen als het Koerdische volk.

De belofte van de PKK is dit, het is niet tegen jullie.

... en om die reden beschouwt het ons meer als vriend dan vijand

Soms zeg ik, Kurdistan is Armeniė, is Assyriė. (Blz. 18, Kolom 6)

...dat de Koerden Koerdistan noemen en de Assyriėrs Assyriė (Volkskrant van 6-5-1995).

 

Waarom geachte lezer, probeert de heer Aslan de PKK te promoten? Wat voor belangen heeft de heer Aslan om dit te doen? Waarom probeert hij de PKK zoet en aanvaardbaar te maken? Wat zit daarachter? Wellicht krijgen wij meer inzicht in de kwestie als wij naar het artikel van Berxwedan kijken en enkele uitspraken van Abdullah Ocalan en ADO meer in details bestuderen.

 

Uitspraken/beloftes van ADO:

 • Tot nog toe waren wij niet op de hoogte van de ondubbelzinnige visie van de PKK naar ons toe. (Blz. 19, Kolom 2)

 • Alle nationalistische leiders in Koerdistan respecterende, willen wij tegelijkertijd benadrukken de leiding van de PKK die ons erg veel vertrouwen en moed geeft (Blz. 20, Kolom 3)

 • Wij getuigen openlijk (steun) in de kwestie van de leiding van de PKK. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Wij geloven dat die oude donkere geschiedenis door de kracht van de PKK wordt verscheurd en van het toneel zal verdwijnen. (Blz. 20, Kolom 3)

 • We geloven opnieuw dat de PKK een begin zal maken met het opheffen van de (zware) last van deze geschiedenis. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Deze mooie vergadering met de leiding van de PKK heeft ons verrukt, heeft ons een grote moed gegeven.

 • Op het ogenblik hebben wij mooie informatie verkregen over de PKK. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Speciaal de ontmoeting die wij hebben gehad met de leider van de PKK, de heer Abdullah Öcalan, heeft ons gezichtsveld meer vergroot over de PKK en wij op onze beurt onderschrijven deze werkelijkheden/feiten. (Blz. 20, Kolom 3)

 • Deze mooie werkelijkheden/feiten die we hebben geleerd zullen wij verduidelijk aan ons volk in het binnenland en buitenland. (Blz. 20, Kolom 4)

Uitspraken van Abdullah Ocalan:

 • In de komende tijd zullen er grotere ontmoetingen plaatsvinden (Blz. 20, Kolom 4)

 • Ik beloof dat we nogmaals elkaar zullen ontmoeten (Blz. 20, Kolom 5)

Als wij nu kijken naar de uitspraken van ADO, dan valt het volgende op:

 

1. Ze hebben "mooie werkelijkheden" geleerd over de PKK waar ze voorheen niet op de hoogte waren

2. Ze zijn onder de indruk geraakt van de heer Ocalan en PKK en zijn om die reden "verrukt".

3. En als laatste verrukking beloven ze "Deze mooie werkelijkheden/feiten die we hebben geleerd zullen wij verduidelijken aan ons volk in het binnenland en buitenland.

 

Zeer waarschijnlijk is de reclame die de heer Aslan maakt voor de PKK terug te voeren naar de belofte van ADO om deze organisatie zoet te maken bij het volk. Maar er is veel meer aan de hand als wij kijken naar de uitspraken van Abdullah Ocalan.

 

Hij belooft namelijk dat er meerdere ontmoetingen zullen plaats vinden, en we mogen aannamen dat het ook plaats hebben gehad. Met andere woorden, gezien de details die de heer Aslan ons openbaart over de PKK, krijgen wij de indruk alsof hijzelf één van de mensen was, namens ADO, die Ocalan heeft ontmoet.

 

Daarom vermoeden wij, gezien zijn betrokkenheid bij de PKK, als wij kijken naar het interview in Zindamagazine en de details die hij prijsgeeft, dat de heer Aslan ook de familie van zijn vrouw warm heeft gemaakt voor de PKK, namelijk Attiya Tunc (alias: Atiya Gamri, Attiya Gamri Beth Arsan, Attiya Arsan) en haar broers.

De Aramese natie wordt getergd en gemarteld door hen, daar zij buitengewoon fanatieke gedreven drang tot geschiedenis vervalsing vertonnen. We komen hopelijk uitvoerig hierop terug in een andere analyse.

 

3.2 Meedoen en Bekendheid verwerven :

 

Abdullah Ocalan zegt op Blz. 20, Kolom 4 :

 • Zoals ik heb gezegd, we kunnen jullie zelfs oproepen voor het front.

 • Dit zal jullie volk ook meer geloofwaardiger maken, het Assyrische identiteit legitiem maken, het volk voorbereiden.

Ferman Aslan zegt in de Zinda Magazine van 7-12-1998:

 

Vele landen wisten zelfs niet dat de Assyriėrs nog steeds bestaan! Wij hebben Rusland, Europa, het Midden-Oosten, de Kaukasische landen en Zuid Afrika bezocht. En waar dit Parlement ook was werd ook de Assyrische kwestie gediscussieerd! Dit is een grote prestatie voor ons volk. Als er geen stem is namens ons volk, met name vanuit het vaderland, dan zal dit werk niet permanent zijn. Vanuit elk hoek en regio dient ons volk te worden luid te worden gehoord.

 

En dat was inderdaad geachte lezer één van de doelen van het monsterverbond tussen ADO en PKK, namelijk om de Aramese geschiedenis te vervalsen en deze te vervangen door de "Assyrische" valsheid. En de heer Aslan lijkt daar trots op te zijn.

 

De heer Aslan zegt ook iets over de PKK televisie kanaal MedTV en in navolging van mevrouw Tunc herhaalt hij dat de "Assyriėrs" een eigen programma's  maken en dat ze dezelfde rechten als Koerden hebben. Zowel mevrouw als de heer Aslan blijven in gebreke om de volgende vragen te beantwoorden, namelijk:

 

1. Hoe komen de Koerden aan het geld om de televisie draaiende te houden? Het kost miljoenen per jaar. Niet interessant voor mevrouw en meneer om te weten waar het geld vandaan komt? Gewoon het doel heiligt de middelen?

2. En wat bezielt de Koerden om mevrouw en meneer gratis zendtijd te bezorgen? Toch niet uit vrijgevigheid en naastenliefde?

 

Bedreiging.....

 

De Arameeėrs van Aram-Naharaim organisatie is de enige organisatie die z'n nek uitsteekt voor de Aramese belangen. Het is de enige organisatie die durft om stelling te nemen en om wandaden aan de kaak te stellen. Het monsterverbond die ADO met de PKK heeft gesloten om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen is pervers, misdadig en crimineel en daar moet iets van worden gezegd. En diegenen die hun mond houden zijn nog ergere criminelen en terroristen, want zwijgen is immers meestemmen!

 

De uitvoerders van deze gruwelijke overeenkomst zijn natuurlijk niet blij met onze activiteiten. Zowel de heer Ferman Aslan als mevrouw Attiya Tunc hebben Aram-Naharaim bedreigd. De heer Ferman Aslan sprak een medewerker van het klooster aan, omdat hij de voorzitter van Aram-Naharaim kent, en dreigde de voorzitter van Aram-Naharaim met de woorden "Als er morgen iets gebeurt dan moeten jullie niet klagen".

Mevrouw Tunc heeft het meer op een directe manier gedaan. Op 23-8-2006 om 12:30 uur belde ze de voorzitter van Aram-Nahrin telefonische met de mededeling “dat er een bepaald artikel van de website van Aramnahrin onmiddellijk verwijderd moest worden. Ik heb mensen achter mij staan die actie zullen ondernemen…. Ik bel U na overleg met mijn fractievoorzitter”.

 

Wij weten niet of mevrouw Tunc dit dreigement werkelijk met de toestemming van de provinciale fractievoorzitter van de PVDA heeft gedaan of dat ze uit eigen beweging de fractievoorzitter heeft gebruikt om meer geloofwaardigheid en daadkracht aan haar dreigement te geven.

 

Als het waar is wat ze zegt, dan kunnen wij het gedrag van de PVDA in slechts twee woorden omschrijven, namelijk: Crimineel en perverse.

 

Wij hebben echter een boodschap voor de heer Aslan en mevrouw Tunc en dat is dit:

 

Jezus Christus zegt " ,Maar wie laf is en ontrouw, en zij die alles doen wat verwerpelijk is, moorden, ontucht plegen, magie bedrijven, beelden aanbidden, ja, allen die de leugen dienen: hun deel zal de zee van vuur en zwavel zijn, de tweede dood (Openbaring 21:8),...... ‘Daarbuiten zijn de honden: zij die magie bedrijven en ontucht, de moordenaars, de afgodendienaars,iedereen die de leugen bemint in woord en daad (Openbaring 22:15)

 

Iedereen die zo laf is om bang te zijn voor de dreigementen van mevrouw Tunc en de heer Aslan is een moordenaar, een hoereerder, ontuchtpleger, magie bedrijver, leugenaar, een hond enz.. enz.. Een Christen die zijn leven aan Christus heeft gegeven zal nooit bang zijn voor de dreigementen van Aslan en Tunc, alleen een hond, een ontuchtpleger, een moordenaar en een magie bedrijver zal bang zijn.

 

Nu zijn er geachte lezer weldegelijk dergelijke lafaards onder ons volk, ja zelfs erg veel. Waarom? Als er dergelijke lafaards niet zouden bestaan, dan zou mevrouw Tunc, de heer Aslan en anderen geen vrije toegang hebben tot de kloosters en de kerken. Alleen een vervloekte en een criminele volk, die zich rijp heeft gemaakt voor een zware oordeel van de Heer, geeft mevrouw Tunc en de heer Aslan en alle anderen toestemming om dergelijke gebouwen binnen te gaan. Een normale Christelijke volk die zichzelf respecteert jaagt ze gewoon weg, zoals de moedige krijgers, de Leeuwen van de St. Charbel Kerk van Amsterdam.

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeėrs:

 Arameeėrs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeėrs, de Koerden, de Armeniėrs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeėrs en de Oriėntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeėrs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeėrs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid