Ishak Bar Armalto

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

Sabri Atman en Hezbollah- Aram

 

Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de onheilige Geestelijke Koloniale slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

Een sterke troef in de handen van de vreselijke jezus van het Westen om het Aramese volk te tergen en te onteren.


English Version

 

Inleiding

1. Sabri Atman en Aramese jongeren in Duitsland – Aram Hezbollah

 

1.1. De diepe verborgen haat van Sabri Atman voor het Aramese volk

 

1.2. Gabriel Rabo antwoord Sabri Atman.

 

1.3. Sabri Atman wordt woest: De “Assyrische” terroristen in Duitsland startten een gruwelijke en demonische haatcampagne tegen de heer Gabriel Rabo en het Aramese volk.

2. Sabri Atman in België: 9-2-2007: Over Ruzie in België met Mgr. Hazael Somi: Interview op 9-3-2007 en 11-3-2007.

 

2.1 Standpunt van Aram-Nahrin

 

2.2. Interview met Sabri Atman over de gebeurtenissen in België.

 

2.3 Deel 2 van het interview: 11-3- 2007... hun baard... hun kleren.... Taliban

 

2.4. Westerse koloniale geestelijke meesters en de Antichrist de “Assyriër : waarom?.

 

2.5. Geen vrienden van Mgr. Hazael Somi … toch hij is 10 cent beter dan Sabri Atman.

3. Sabri Atman, de Mor Qurayaqos Kerk in Enschede en Het Netwerk.

4. Interview Atman SuryoyoSat 10-4-2008

5. De grootste slachtoffers van Atman.

6. Oproep aan Sabri Atman

7. Algemene Boodschap voor de “Assyrische” terroristen.

 

Inleiding

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Het Aramese volk is sinds eeuwen speelbal geworden in de handen van de lugubere machten van de duisternis die, eeuw na eeuw, het volk tegen elkaar hebben opgehitst, verdeeld en gehersenspoeld waardoor z’n rijke en glorieuze cultuur heeft vergeten of in een zodanige toestand van geestelijke hopeloosheid en verwarring is gebracht, dat het zich vastklemt aan alles wat zich maar aandient, zonder zaken te toetsen op hun waarde.

 

Het was onder deze lugubere toestand, veroorzaakt door het afvallige Westerse christendom (in samenwerking met politieke machten) die een soort ‘Jezus’ predikt wat beslist niets te maken heeft met de Jezus Christus van de Bijbel die niemand anders is dan de God van Abraham, Isaak en Jacob. Dankzij de praktijken van de onheilige Jezus van het Westen/ koloniale machten, werden de Arameeërs afgeslacht, hun vrouwen verkracht, hun zonen vermoord, hun akkers, wijngaarden, landerijen werden door vreemden toegeëigend, hun inheemse land dat ze voor duizenden jaren bewoonden werd ingepikt door vreemde volkeren die nu over hen heersen en hen terroriseren. Een voorbeeld hiervan is Irak. Een andere voorbeeld is de Aramese klooster Mor Gabriel in Turkije.

 

Het waren de onheilige praktijken van de koloniale machten Frankrijk en Groot- Brittannië  die nationalisme en valse benamingen naar de Arameeërs brachten, hen tot op de botten verdeelden dat uiteindelijk tot hun ondergang heeft geleid. De Westerse geestelijke en politieke machten namen de weerloze en vaak eenvoudige Arameeërs van het Midden-Oosten onder het vizier en verscheurden hen aan alle kanten met als resultaat: hun ondergang in het Midden-Oosten.

 

Toen in 1553 de Roomse Katholieke missionarissen samen met Frankrijk een deel van de Oost- Aramese Nestorianen hersenspoelden om zich van hun moederkerk af te scheiden en zich voortaan “Chaldeeërs” te noemen, kon de rivaliserende Groot- Brittannië niet achterblijven. Om deze reden werd hetzelfde spel herhaald in de 19e eeuw, nu uitgevoerd door Engeland samen met de Anglicaanse missie. De resterende deel van de Oost- Aramese Nestorianen, die weigerden Rome te volgen, werden gehersenspoeld om zich voortaan “Assyriërs” te noemen. En vandaag de dag zijn deze afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen die het Aramese volk tergen en terroriseren.

 

Deze afvallige Arameeërs geachte lezer, krijgen steun van hun Westerse meesters en geestelijke vaders om genocidale praktijken tegen ons volk voort te zetten, hetzij via media, hetzij via conferenties in het Europese Parlement, hetzij via andere wegen. In Nederland bijvoorbeeld, hebben deze geestelijke genocidenplegers moeiteloos toegang tot de politieke partijen, media en andere instituties om de terreur tegen ons volk voortzetten. Sommige anti-Aramese individuen bij de Evangelische omroep bijvoorbeeld zijn sinds jaren bezig met een genocidale terreur tegen ons volk met behulp van het verfoeilijke product van hun voorvaders.

 

Parallel aan de implementatie en de diffusie van de voornoemde leugenidentiteiten, heeft de Rooms Katholieke kerk alles in het werk gesteld om het Oosterse Orthodoxe christendom tot op de botten te verdelen en haat te implementeren. Daarbij werd geen enkel middel geschuwd, inclusief het gebruiken van de machten van het Midden-Oosten om de Arameeërs en andere Orthodoxen op de knieën te krijgen.

Dit is de manier waarop "jezus" van het Westen werkt. Bijvoorbeeld, de oprichting van de West-Aramese Syrisch Katholieke Kerk werd bewerkstelligd door een onheilige alliantie tussen de politieke en geestelijke machten. Omtrent deze alliantie, zegt Sebastien De Courtiois ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

 

Alstublieft geachte lezer, de machtige ,,jezus van het Westen” heeft de geestelijke en seculiere machten samengesmolten om de Arameeërs van Mesopotamië te verzwakken onder het voorwendsel van,,eenheid”. Dit onheilige ,, evangelie” verkondiging werd door jezus van het Westen gebruikt om zijn ideologie van ,,verdelen en heersen” in het Oosten te planten met alle gevolgen van dien voor het Aramese volk.

 

Een persoon die deze oorlog van de Katholieke kerk nog steeds lijkt voort te zetten is professor Herman Teule van de Katholieke Universiteit van Nijmegen met zijn bespottelijke termen als “Monofiet”, een valse identificatie uitgevonden door het afvallige Westerse christendom, om andere Oosters Orthodoxe en de Syrisch Orthodoxe kerk ermee te tergen.

 

De afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, schuwen geen enkel middel om deze leugen-naam overal te verspreiden en de geschiedenis van ons volk te vervalsen. Ja, zelfs zijn ze de weg van het terrorisme opgegaan om bekendheid te geven aan deze leugen-naam. Meer hierover:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Zweden_Aramese_Genocide_3_1_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Fuat_Deniz_Afgeslacht_Door_Familie_2_2_2008.htm

 

Een grote troef in de handen van hun koloniale Westerse meesters om het Aramese volk te tergen, te onteren en in het gezicht te spugen is Sabri Atman. Atman gebruikt Aramese lichamelijke genocide met alle mogelijke middelen om bekendheid te geven aan de leugen-naam “Assyriërs”. In deze genocidale oorlog tegen ons volk, krijgt Atman steun van zijn Westerse meesters en geestelijke Scheppers.

Voordat wij verder gaan, stellen wij eerst de vraag van: Wat is genocide?

 

Genocide kan als volgt worden gecategoriseerd, namelijk: Lichamelijke en Geestelijke genocide. Lichamelijke genocide is het vernietigen van een volk door hen fysiek te doden. Dit is een gebied waar de heer Atman zich graag als een deskundige presenteert.

 

Geestelijke genocide is het bewerkstelligen van verdeeldheid en haat, het opzetten van familie tegen familie, dochter tegen moeder, zoon tegen vader, dorp tegen dorp, verzwakking van een natie, vernietiging van hun culturele erfgoed door aanleren van valse identiteiten, introductie van een fanatieke nationalisme gebaseerd op de valse identiteiten, verscheuren van hun kerk, omkopen en hersenspoelen van hun leiders met het doel de natie te verzwakken enz.. enz.  geschiedenis en identiteit vervalsing, het aanleren van foute identiteiten enz.. enz..

 

De Turken en Koerden hebben lichamelijke genocide op ons volk gepleegd en de geestelijke genocide op ons volk is door het Westerse koloniale machten/ missionarissen en diplomaten gepleegd. Als wij nu kijken naar wat de heer Atman vandaag de dag doet is in feite niets anders dan de voortzetting van de criminele activiteiten van de Westerse missionarissen door meer bekendheid te geven aan de valse en de haatgenerende genocidale koloniale benaming “Assyriërs” - precies in de lijn van wat de meesters van de heer Atman, de Westerse missionarissen op het oog hadden.

 

Maar natuurlijk is het lovenswaardig voor iedereen die zich inspant om meer bekendheid te geven aan de Aramese Genocide, geen kwaad woord daarover.

 

De vraag is echter: Met wat voor oogwerk wordt het gedaan? Wat voor agenda steekt daarachter? En wat wil de heer Atman daarmee bereiken? Een ding is in ieder geval overduidelijk en dat is dit: Atman laat geen gelegenheid onbenut om meer bekendheid te geven aan de immorele en inmiddels met bloed en terrorisme besmette westerse geestelijke verwerpelijke kolonisatie product “Assyriërs’. O maar natuurlijk gebruikt Atman diverse methodes en trucages om zijn ware bedoelingen te camoufleren en het volk om de tuin te leiden. Ook dit zal straks aan de orde komen.

 

In het bijzijn van bijvoorbeeld de oudere generatie en op televisie spreekt de heer Atman over “Syrische Genocide” (= Suryoye Seyfo). Echter, wanneer hij zich onder de buitenlanders bevindt, bijvoorbeeld leden van het Europese Parlement dan haalt hij alles uit de kast om ons volk te “Assyrianiseren”.

Dit zien wij als een vorm van fraude, misleiding, manipulatie en geestelijke genocide. En in feite is dit niets anders dan spugen in het gezicht van de blinde en argeloze volk.

Laat u zich niet misleiden. Als Atman het woord “Syrisch” gebruikt, dan bedoeld hij automatische “Assyrisch”, omdat Atman de ideologie van ADO volgt; zoals wij straks zullen laten zien.

 

Verder is het zo dat Sabri Atman zich graag voordoet als genocide “expert” en doet z’n best om overal over genocide te praten. Graag komt hij op bezoek om te praten over genocide en de grote onrecht dat het Aramese volk is aangedaan.

 

Wat echter vele blinden niet in de gaten hebben is dat de heer Atman, zoals vele anderen, niets anders doet dan het misbruiken van de Aramese genocide voor het verspreiden en verheerlijken van de westerse geestelijke kolonisatie en slavernijproduct “Assyriërs”. En daarmee verheerlijkt en continueert de heer Atman zoals vele anderen de haatgenererende en verdeeldheid zaaiende geestelijke genocide die veel erger is dan de lichamelijke genocide.

 

We willen U alvast het volgende meegeven en dat is dit: Op het moment dat mensen als Sabri Atman in de gaten krijgen dat hun ware gezicht wordt ontmaskerd, dan beginnen ze met zwartmakerij van de tegenpartij, aanvallen en aantijgingen als “ze werken voor de Turken”, “ze zijn Hizb-Allah”, " ze zijn intolerant", “ze zijn spionnen” enz..enz.. Typische het paradepaardje van het koloniale geestelijke product “Assyriërs” om anderen in een verkeerd daglicht te stellen. We zullen straks hier uitvoerig op terug komen.

 

We zullen ons analyse als volgt presenteren:

 

1. Sabri Atman en de Aramese jongeren in Duitsland – Aram Hebzollah- Binladen

2. Sabri Atman in Belgie op 9-2-2007. Over Ruzie in België met Mgr. Hazael Somi: Interview op 9-3-2007 en 11-3-2007.

3. Sabri Atman en de Mor Qurayaqos Kerk in Enschede.

4. Interview Atman SuryoyoSat 10-4-2008

5. De grootste slachtoffers van Atman.

6. Oproep aan Sabri Atman

7. Boodschap voor de “Assyrische” terroristen.

 

1. Sabri Atman en Aramese jongeren in Duitsland – Aram Hezbollah

 

In 2006 gaf Sabri Atman een lezing in Giessen in Duitsland. Tijdens deze lezing hebben de Aramese jongeren Atman aangesproken op zijn gedrag om het Aramese volk te “Assyrianiseren”.

 

Na hun discussie begonnen sommige van deze jongeren op Suryoyo Online Forum berichten te plaatsen waarin zij Atman beschuldigden van o.a. een wolf in schaapskleren. Sabri Atman werd toen woest en begon in overleg met de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen een haat campagne te starten tegen Suryoyo Online en de webmaster, de heer Gabriel Rabo. Deze afschuwelijke campagne was niet alleen gericht tegen de heer Rabo en Suryoyo Online, maar ook om het Aramese natie volledig te demoniseren. Op diverse forums werden er door de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen buitengewoon hatelijke en onsmakelijke berichten verspreid onder valse namen waarin zij de heer Rabo neerzetten als "spion voor de Turken", "Urenke Goebels" en meer van dergelijke verwerpelijke, haatdragende en smerige aantijgingen; exact in overeenstemming met de aard en de wezen van de vreselijke "Assyrianisten" ideologie. Deze campagne werd onder andere gevoerd op de forums van de "Assyrische" vereniging Bethnahrin in Augusburg (Duitsland), waar de Assyrische terrorisme wortelschot en de Nederlandse ADO vereniging Bethnahrin in Enschede, Nederland.

 

De afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen zijn zo fanatiek en geobsedeerd door het product van hun Westerse koloniale meesters "Assyriers" dat zij geen enkel probleem ermee hadden om een verbond met de PKK te sluiten om deze leugen-naam te verheerlijken.

 

1.1. De diepe verborgen haat van Sabri Atman voor het Aramese volk

 

Eerste haatdragende brief van Sabri Atman aan Gabriel Rabo van Suryoyo Online (26-6-2006)

 

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Sabri_Atman_Aan_Suryoyo_Online_26_6_2006.htm

 

Zoals gezegd, begonnen als gevolg van de verschenen berichten op de Suryoyo Online Forum Sabri Atman en zijn vrienden in Duitsland en elders een weerzingwekkende, smakeloze en verwerpelijke haat campagne niet alleen tegen de persoon van de heer Gabriel Rabo, maar ook tegen de Aramese natie. Deze afschuwelijke haat werd georganiseerde door de “Assyrische Mesopotamien Verein Betnahrin in Augusburg” en ook de  "Assyrische" Mesopotamische ADO verenging in Enschede nam deel aan deze campagne via diverse berichten, natuurlijk onder valse namen, op hun forum.

 

Wat U moet weten is dat vanuit deze vereniging Bethnahrin in Augusburg de “Assyrianisten” terrorisme wortelschot. Het was in deze vereniging dat in 1993 een delegatie werd samengesteld door de Assyrische Democratische Organisatie onder leiding van de tweedeman van PKK, de heer Numan Ugur, om een monsterverbond met de PKK leider Ocalan in Syrië te bezegelen.

Meer over de “Assyrische” terrorisme, hun leugens, manipulaties en verdraaiingen:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

 

De haatcampagne werd zeer waarschijnlijk in samenspraak met Atman georganiseerd vanuit deze en andere "Assyrische" verenigingen. Het was op de website van o.a. deze vereniging dat er afschuwelijke hatelijk berichten werden verspreid over de Webmaster van Suryoyo Online. Het was ook deze vereniging die een criminele haatcampagne startte tegen Professor Dr. Muhammad Shamsaddin (http://www.aramnahrin.org/English/Insults_Assyrian_Terrorists_27_6_2007.htm)

 

De eerste brief van Sabri Atman aan de webmaster van Suryoyo Online werd gestuurd op 26-6-2008, zie de link hierboven.

Wij hebben de brief vertaald naar het Nederlands. Linker Kolom is de originele Duitse brief en rechterkolom is de Nederlandse Vertaling. Hieronder gaan wij enkele citaten uit de brief van de heer Atman van commentaar voorzien.

 

…..Begrijpt U niet dat U door dit soort informatiepolitiek alleen maar vijandigheid tussen ons aanwakkert?......

 

Precies en die vraag kunnen wij ook aan U stellen. Uw jarenlange propaganda voor de criminele verwerpelijke koloniale geestelijke afvallige “Assyrische” ideologie draagt beslist niet bij tot eenheid. Erger nog, deze criminele ideologie is het epicentrum van terrorisme, onderlinge haat en verraad.

 

…..Het verschil tussen personen die daar voortdurend mee bezig zijn, hun volk beledigen en onwaarheden over hen verspreiden zijn naar mijn mening in overeenstemming met de filosofie die de Taliban respectievelijk Hisbollah zeer nauw aanhangen…..

 

Met dit citaat lijkt meneer Atman exact zichzelf en zijn medestanders te omschrijven. Want, waarom is het anders het ontmaskeren en veroordelen van de walgelijke criminele “Assyrische” ideologie een belediging voor het volk? Hoe zit het dan met gruwelijke verkrachtingen van meisjes en vermoorden van jongens in het noorden van Irak in de naam van de onheilige en met bloed besmeurde“Assyrische” ideologie? Allemaal gewoon heel normaal, niets aan de hand? Gewoon doen alsof er niets plaats heeft gevonden? Families werden verscheurd, gezinnen tegen elkaar opgezet, allemaal heel normaal? En dit allemaal gewoon van de tafel wegvegen en vergeten door het demoniseren van mensen die dergelijke praktijken aan de kaak stellen, door hen te identificeren met Taliban en Hisbollah?

En is het ontmaskeren en ondubbelzinnig veroordelen van deze afgrijselijke misdaden te bestempelen als “hun volk beledigen en onwaarheden over hen verspreiden”?

 

…..Hebben zulke personen niets anders te doen dan zich met de Assyriërs bezig te houden en ze voortdurend in discredit te brengen?......

 

Deze vraag Atman kunnen we precies aan U en Uw hatelijke vrienden vragen omtrent Uw gruwelijke minachting voor de Aramese natie, exact in de lijn van Uw meesters en scheppers, de Westerse koloniale machten. U lijkt het met een grote ijver hun koloniale drang tot vernietiging uit te voeren. Wij gaan hieronder uitleggen wat wij ermee bedoelen.

 

Één van de organisaties die meer dan dertig jaar met de “Assyrisch” organisaties heeft samengewerkt is de Geselshaft Fur Bedrohte Volker in Duitsland. Over deze samenwerking zeggen ze, “Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt.

 

Welnu heer Atman, lees meer hierover om Uzelf beter te leren te kennen. Geniet van de link: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Bedreigde_Volkeren_Wordt_Wakker_23_10_2007.htm

 

…..Ik heb zeker tot nog toe zeer beleefde en respectabele mensen ontmoet die zich als “Arameeër” presenteren.

 

Erg interessant! Wij weten niet om welke mensen het gaat, voorzover zij zich als “Arameeërs” presenteren en vervolgens met U aan de tafel gaan zitten, dan denken wij dat het om de volgende figuren gaat:

 

1. Of ze zijn zeer onnozel en zich nergens bewust van Uw kruistochten in opdracht van Uw westerse koloniale meesters tegen de Aramese natie, straks wordt dit duidelijk waarom.

2. Of het gaat niet om normaal denkende mensen

3. En als laatste denken wij dat het vermoedelijk hier om buitengewoon lage immorele bandieten gaat die U omschrijft als “zeer beleefd en respectabel”.

 

…Hiertoe behoren nog U en nog andere personen, die zich voortdurende aan gelijksoortige beledigingen en lasterlijke discussies deelgenoot maken betreffende Assyrischdenkende mensen.

 

Het ontmaskeren van fraude, leugen en bedrog, manipulatie, misleiding, terrorisme en het verkrachten van meisjes en vermoorden van jongens mag U inderdaad typeren als “beledigingen en lasterlijke discussies”, maar daarmee meneer Atman geloven wij dat het iets zegt over Uw normen en waarden.

 

Zoals wij het zien, is het een criminele misdaad om je volk te verraden en achter een ideologie aan te gaan wat helemaal niet van jou is. Het is iets wat door anderen is ingeplant en aangeleerd.

"Assyrischdenkende" mensen? Het is een grap, die bestaan helemaal niet, het gaat hier om niets anders dan de Westerse koloniale immorele verdorvenheid die ze in het Midden-Oosten teweeg hebben gebracht onder ons volk en die meneer Atman met alle middelen in stand lijkt te willen houden.

Maar toch heel slim van meneer Atman om de kwestie van de koloniale activiteiten in het Midden-Oosten te reduceren tot "meningen", "geloven" en "visies". Misschien daarom dat zijn Westerse meester hem overal de toegang verlenen.

 

….De Taliban en Hisbollah hebben zich Mohammed als Wapen toeeigent en terroriseren de hele wereld.

 

En U heeft  de "Assyrische" ideologie toegeëigend, uitgevonden door Uw koloniale Westerse meesters, en gebruikt het om Uw eigen volk, het Aramese volk ermee te tergen en te onteren in opdracht van Uw meesters en geestelijke Scheppers.

 

Daarnaast is het zo, dat U zeer goed lijkt op de hoogte te zijn van Hisbollah en Taliban. Hoe komt het toch? Bent U misschien verliefd geraakt op deze ideologieën waarmee U anderen probeert bespottelijk te maken?

 

…..Denkt U niet dat Uw benadering vele overeenkomsten vertoont met de beiden terroristen groepen?

 

Die vraag kan ook aan U worden gesteld heer Atman. Het zijn de “Assyrische” terroristen die een pakt met de PKK hebben gesloten en daar was U zeer vermoedelijk op de hoogte. Het zijn de “Assyrische” terroristen die jongens hebben gerekruteerd en vervolgens in het noorden van Irak vermoord en meisjes hebben verkracht. Allemaal gerechtvaardigd om bekendheid te geven aan de criminele terroristische “Assyrianisten” ideologie? En iedereen die hiervan iets zegt en ondubbelzinnig veroordeeld en mensen ervoor waarschuwt is volgens U “Taliban” en “Hisbollah”, omdat hij daarmee de “Assyriërs” beledigt?

 

……Gebruikt U niet Jezus als wapen om achterlijkheid en vijandelijkheid binnen Uw eigen volk te bevorderen?

 

Zeer interessant! Staat in de beleving van meneer Atman Jezus gelijk aan "achterlijkheid" en "vijandelijkheid" ? Vermoedelijk zouden zelfs de meeste fanatieke Jezus-haters dit niet durven te beweren. Om in de gedachtenwereld van de heer Atman te blijven, zelfs "Taliban" en "Hisbollah" zouden het niet durven op deze manier over Jezus te praten.

 

Daarom, wat heeft onze Here Jezus Christus hiermee te maken meneer Atman? Waarom haalt U Jezus erbij? Is dat misschien om te zeggen dat de leer van Jezus achterlijk is zoals de leer van Taliban en Hisbollah? Hoe kun je Jezus gebruiken om “achterlijkheid” en “vijandigheid” te bevorderen?

 

Of is U innerlijke haat zo diep en gruwelijk geworden jegens het Aramese volk dat U alles uit de kast haalt, inclusief het besmeuren van de naam van onze Heer? Is dit misschien een aanwijzing van Uw diepe demonische haat jegens onze Heer! Wat voor relatie zit tussen ons Heer Jezus Christus en Mohammed? Is Christus Jezus een obstakel geworden in je leven?

Atman efendi, desondanks willen wij U enkele uitspraken van Jezus onder de aandacht brengen om daarmee te proberen iets van Uw mentaliteit naar boven te halen.

 

Jezus zegt in Matteus 12:30, “Wie niet vóór mij is, is tegen mij, en wie mij niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen”

 

Als Jezus nu op aarde zou zijn en in Uw nabijheid dergelijke uitspraak had gedaan, dan had U Hem vermoedelijk meteen afgekraakt en afschildert als “fanatiekeling”, "intolerant", “extremist”, “ondemocratisch”, “geen respect tonen voor anderen”, “verdeeldheid zaaien”, “wie is deze man om dergelijke hatelijke uitspraken te doen?”, “Hizbollah” en “Taliban”.

 

We gaan verder heer Atman om U te confronteren met meerdere uitspraken van onze Here Jezus Christus. In openbaring 22:11 zegt Hij, “Wie kwaad doet, laat hij verder kwaad doen, en wie vuil is, laat hij vuiler worden; wie goed doet, laat hij verder goed doen en wie heilig is, laat hij heiliger worden”

 

Ook deze uitspraak van Jezus zou waarschijnlijk door U meteen worden veroordeeld en afgewezen als “Wie is hij om zoiets te zeggen?”, “Alle mensen zijn broeders, waarom dergelijke extreme uitspraken te doen?”, “We zijn allemaal gelijk, waarom probeert deze fanatiekeling de mensen tot het extreme te drijven en hen onder te verdelen in goed en kwaad?” enz.. enz..

 

Het feit heer Atman, dat U Jezus koppelt aan achterlijkheid en haat, want daar komt het op neer, is voor ons een belangrijke aanwijzing van een diepe, verborgen en demonische afkeer van Christus Jezus van de Bijbel. Van één ding kunt U 100% zeker zijn en dat is dit: Als ons volk inderdaad Christus Jezus van de Bijbel zou volgen, dan zou voor U en vele anderen met U geen plaats zijn binnen ons volk wereldwijd.

Want, de Bijbel zegt, “Hij, ja hij, is het boeteoffer voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de hele wereld. 3 Waardoor weten we dat we hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. 4 Wie zegt: Ik ken hem, en zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid woont niet in hem. 5 Maar wie zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met hem verbonden zijn. 6 Wie zegt dat hij in God blijft, moet leven zoals Jezus heeft geleefd” (1Johannes 2:2-6)

 

Het feit dat U en anderen met U toegang krijgen tot sommige van onze kerken en kloosters, is voor ons een sterke aanwijzing dat we met een verdorven en tot op de botten verrotte volk te maken hebben die Jezus Christus aan de kant heeft gezet en daarmee zich klaar heeft gemaakt voor een gruwelijke en weerzinwekkende oordeel van de Heer.

 

……Waarom veranderen deze personen de naam van hun beweging niet in Hisboll- Aram?.....

 

Wat speelt zich in Uw geest af om de Arameeërs die ondubbelzinnige "Assyrische" terrorisme afwijzen en ontmaskeren aan Hisbollah te koppelen? Is de haat voor de Arameeërs zo groot geworden?

Wij zullen U haarfijn uitleggen waarom wij de naam van onze organisaties niet veranderen in Hisboll- Aram. In tegenstelling tot de criminele en misdadige koloniale “Assyrianisten” ideologie- het product van de Westerse immoraliteit en verdorvenheid in het Midden-Oosten- die U met alle mogelijke middelen verheerlijkt en reclame voor maakt, hebben wij geen ervaring met:

- Terrorisme

- Rekrutering van jongens en meisjes voor PKK in het Noorden van Irak

- Verkrachten van meisjes en vermoorden van jongens

- Verscheuren van families, inclusief opzetten van mannen en vrouwen tegen elkaar, kinderen tegen hun ouders, families tegen familie.

- Verspreiding van leugens, manipulaties, verdraaiingen, geschiedvervalsing etc… etc..

 

Wij hebben niets te doen met al deze zaken heer Atman, het zijn allemaal zaken die letterlijk in vervulling zijn gegaan door de afvalligheid Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen en de weg van de terrorisme zijn opgegaan. Het feit dat U in Uw brief de term “Taliban” en “Hisbollah” in de mond neemt doet vermoeden dat U wellicht zelf beoefenaar bent van deze gruwelijke en verwerpelijke ideologieën. Wij willen verder Uw geheugen nogmaals opfrissen door U eraan te herinneren dat in de Vereniging Augusburg, waar U zeer waarschijnlijk Uw propaganda tegen het Aramese volk organiseerde, de “Assyrische” terrorisme wortelschot. Maar dat interesseert U waarschijnlijk niet!

 

Welnu, zou het kunnen zijn dat juist in dit soort “Assyrische” verenigingen de ideologie van “Hizbollah” en “Taliban” wordt onderwezen en beoefent? En is dat misschien een belangrijke reden waarom men de weg van terrorisme is opgegaan? En verklaart dat misschien voor een belangrijke deel de leugens, de manipulaties, de fraude, de rekrutering en andere verwerpelijke en onheilige zaken waarmee het Westerse koloniale leugenproduct “Assyriërs” zich ermee versieren?

 

En vergeef ons heer Atman, maar zou het kunnen zijn dat U in Uw onder bewustzijn iets van Uzelf herkent in deze ideologieën die U probeert op de Aramese organisaties te projecteren om hen daarmee te bezoedelen?

 

1.2. Gabriel Rabo antwoord Sabri Atman.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Antwoord_Gabriel_Rabo_BriefSabri_Atman_Van_26_6_2006.htm

 

Na het ontvangen van de naar ons inzicht buitengewoon verwerpelijke en hatelijke brief van Sabri Atman, heeft de heer Gabriel Rabo Atman van antwoord voorzien.

 

In het antwoord van de heer Rabo aan Atman lezen wij onder andere:

U heeft zich vanwege Uw houding en inzet met het verspreiden van de valse naam „Assyrier“ ter aanduiding van het Aramese volk in het openbaar – in ons gemeenschap ongeliefd gemaakt.

Met deze propaganda en manipulatie van onze geschiedenis wakkert U vijandigheid en haat onder Arameeërs (Suryoye) aan.

Deze valse benaming heeft helaas ons volk en onze eenheid gesplitst, onze identiteit vernield en onze geschiedenis vervalst.

Ik moet helaas in uw schrijven vaststellen dat U ons Arameeërs met Taliban en Hibollah- met terroristische organisaties – vergelijkt en sommigen van ons als respectloos bestempelt.

Uw beweert dat wij Jezus als een wapen gebruiken om achterstand en vijandigheid binnen ons volk te bevorderen

U spoort de Arameeërs aan met Uw vraagstelling om hum ,,Beweging” in Hisboll-Aram” te veranderen met een verwijzing naar Hisbollah, hoewel dit onterecht en totaal absurd is.

 

Het antwoord van de heer Rabo aan Atman spreekt voor zich... lees de complete brief door..

 

1.3. Sabri Atman wordt woest: De “Assyrische” terroristen in Duitsland en elders startten een gruwelijke en demonische haatcampagne tegen de heer Gabriel Rabo en het Aramese volk.

 

Zoals wij in het begin hebben gezegd, wanneer het ware gezicht wordt ontmaskerd van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, waarvan sommigen van hen zelfs de weg van het terrorisme zijn opgegaan, dan startten ze een gruwelijke haatcampagne waar je geen voorstelling van kunt maken. Op de Forum van de “Assyrische” vereniging in Duitsland werden, zeer waarschijnlijk in overleg met Atman, er buitengewoon hatelijke berichten verspreid over de persoon van de heer Rabo. Niet alleen in Duitsland, maar ook op de Forum van de Mesopotamische Verenging in Enschede, een ADO verenging, werden er hatelijke uitspraken tegen de heer Rabo gepubliceerd.

 

Zo werd hij door de criminele “Assyrische” terroristen, onder verschillende valse namen, afgeschilderd als “Urenke Goebels”, “Geheime Turkse agent”, etc.. etc..; een typische handelswerk van deze gruwelijke terroristen om anderen tot op de botten af te kraken.

 

Na het ontvangen van het antwoord van de heer Rabo, ontplofte aan de ene kant Sabri Atman, aan de andere kant probeerde hij de indruk te wekken alsof hij de Aramese organisaties niet in verband wilde brengen met Taliban en Hezbollah. De poging is duidelijk te laat en daarmee kan hij onmogelijke zijn ware gezicht maskeren.

 

Enkele opmerkingen over de brief van Atman:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Sabri_Atman_Aan_Suryoyo_Online_13_7_2007.htm

 

….Ook heeft U natuurlijk kennis genomen van het antwoordt, waarin elke zin overtreding van de regels afspiegelt….

 

Nee meneer, U ware gezicht en onjuiste handelswijze naar het Aramese volk en organisaties wordt aan de kaak gesteld in de brief van de heer Rabo. Dat is iets heel anders.

 

…. Dit zou men moet weten: Het antwoord wat ik heb ontvangen was ver verwijderd van wat fatsoenlijke en eerbare mensen zouden schrijven….

 

Zeer interessant! Over fatsoen gesproken Atman efendi, wat had de heer Rabo in zijn brief moeten zeggen dan om door U te worden aangemerkt als "fatsoenlijk" en "eerbaar" ? Dat het verkrachten van meisjes en vermoorden van jongens in het noorden van Irak goed is ter verspreiding van de criminele misdadige “Assyrianisten” ideologie? Dat het goed is om de immorele koloniale product “Assyriërs” te verheerlijken en de ware Aramese identiteit te ontkennen? Als mensen zich hiertegen weren, zijn ze dan niet onfatsoenlijk en oneerbaar? Of mogen wij opmaken meneer Atman dat U geen enkele controle meer hebt over U om Uw onbehagen jegens de Aramese natie en personen ten toon te spreiden?

 

…. Want het antwoord dat ik ontving was van begin tot eind gebaseerd op onwaarheden en beweringen….

 

Laat de onafhankelijke lezer beslissen wie leugens, haat en demonie verspreid en wie oprecht en in alle zuiverheid zich inzet voor het Aramese volk.

 

….. Ten tweede, in plaats van zich te verontschuldigen, schrijft hij het volgende: U heeft, vanwege Uw houding en inzet om de valse benaming “Assyriër” publiekelijk te verspreiden in plaats van het Aramese volk, zich onpopulair gemaakt bij ons gemeenschaap. Daarom dient U de geuite kritiek te accepteren……

 

Exact heer Atman, en hier bent U sinds jaren mee bezig. Het gaat U niet om genocide, nee, het gaat U, zoals wij het observeren, om het verspreiden van de criminele product “Assyriërs” van Uw Westerse meesters, daarom krijgt U ook toegang tot diverse plaatsen om dit onheilige product te verheerlijken/ promoten.

 

….. Ik moet concluderen dat nette mensen, die een verantwoordelijkheidsgevoel ervaren, op deze wijze niet handelen….

 

Wat moeten nette mensen, volgens de heer Atman dan doen? “Assyrische” terrorisme goedkeuren? Is dat wat hij  “nette” mensen noemt?

 

Onder de kop Jihad- De Ideologie van Taliban” doet Atman bonte uitspraken.

 

…. Ik moet duidelijk maken, dat ik in op geen enkele wijze de Aramese organisaties of ook personen, die zich als Arameeërs bestempelen aan Hizbollah en Taliban heb gelijkgesteld….

 

Te laat, Atman heeft zijn ware hatelijke aard naar het Aramese volk en organisaties duidelijk laten zien.

 

….. In tegendeel: Ik heb zeer veel gewaardeerde vrienden, die zich als Arameeërs aanduiden, ik ken ook Aramese organisatie organisaties, die goed werk doen…..

 

Diegenen die zich Arameeërs noemen en goede vrienden van Atman zijn, hebben volgens onze analyse en inzicht de volgende karaktertrekken:

 

1. Of ze zijn heel dom en hebben een intelligentie niveau van een chimpansee en dus zijn ze zich nergens van bewust

2. Of ze geven helemaal niets om normen en waarden

3. Of ze zijn zo lauw dat ze helemaal niets geven om hun Aramese identiteit

4. Geen enkele organisatie of een privé-persoon die maar iets geeft om z’n Aramese erfgoed zal zo maar Uw pogingen van geschiedenis vervorming accepteren. Uitgesloten.

 

Atman legt de Jihad- ideologie uit.

 

…..Vullen bepaalde personen met deze mentaliteit niet ettelijke websites met Jihad- achtige hetze en kwaadsprekerij tegen de Assyriërs?....

 

Laten wij nu het volgende voorstellen heer Atman:

Laat de lezer de volgende documenten doornemen, namelijk:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Artikel_Zaman_16_11_2006.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Assyrie_Syrie_Leugen_Identiteit_9_6_2008.htm

 

Is dit nu terrorisme, fraude, leugens, manipulaties of is dit Jihad-ideologie waar U zo graag over spreekt? Laat de lezer maar hierover beslissen!

 

........Is het niet beschamend dat zulke oproepen te daar lezen zijn?

Verschillen Uw opruiende schriften en oproepen tot Jihad zo veel van de Jihad- oproepen van de Taliban.?

Leven jullie nog in de middeleeuwen?

Is de Universiteit van Göttingen als instituut van wetenschap in vorming dat U haar gebruikt voor Uw website om de scheuring van ons volk, volkshetze en misleiding van de jeugd te bewerkstelligen?

 

Precies meneer Atman! Met al deze opmerkingen moet U niet bij de Aramese organisaties zijn, maar bij de “Assyrische” terroristen organisaties zijn die een pakt met de PKK hebben gesloten en jongens en meisjes hebben opgeofferd. De heer Ocalan heeft zelf gezegd dat “Wij zullen de geschiedenis veranderen”. En bent U ten diepste meneer Atman niet het script van PKK en ADO aan het volgen om het Aramese volk te “Assyrianiseren”?

Met andere woorden, de Arameeërs hebben niets te maken met Uw opmerkingen omdat ze terrorisme op een groot afstand houden. U moet daarom met Uw opmerkingen naar diegenen gaan die een pakt met de PKK hebben gesloten om de koloniale product "Assyriërs" te verheerlijken.

 

Atman legt Taliban mentaliteit uit.

 

Zoals bekend is waren de Taliban vijanden van mensen die anders dachten dan zijzelf.

Erger noch: Ze dulden andersdenkenden geen recht toe om te leven.

Ze drongen hun godsdienstige fanatisme en werelddenkbeeld op.

Als gevolg hiervan, daar is alleen slechts een waarheid voor hen, en ze hadden zelfs hierover het monopolie.

Ze deinsden niet voor terug om geregeld, tegen personen met andere geloof en levensvoorstelling, Jihad te verklaren.

Hun grootste wapen was het religieuze geloof en de gevoelens van de mensen.

Ze deinzen niet voor terug deze godsdienstigheid te misbruiken.

Dit is wat wij bedoelen met Taliban mentaliteit.

 

Welnu, meneer Atman, U praat zo graag en getailleerd over Taliban en Jihad ideologie dat U ons het gevoel geeft alsof U één van hen bent en een dagelijkse beoefenaar van deze ideologie bent.

 

Bij de Arameeërs is deze ideologie onbekend, vandaar dat ze zich verre van terrorisme houden. U bent daarom aan het verkeerde adres met Uw uitleg. Om deze reden adviseren wij U heer Atman om Uw expertise als “Taliban”, “Hisbollah” en “Jihad” kenner te gebruiken om in de eerst plaats Uzelf op te voeden om op te houden met het geestelijke oorlog tegen de Aramese natie om hen met alle middelen te “Assyrianiseren”, ten tweede heer Atman moet u naar hen gaan die zich met rekrutering en terrorisme hebben beziggehouden, namelijk de “Assyrische” terroristen die een pakt met de PKK hebben gesloten. Wij hebben niets te doen met deze door U in detail omschreven ideologie. Wellicht dat U de Amerikanen in Afghanistan en Irak kunt adviseren hoe ze met deze ideologieën om moeten gaan.

 

Ongeacht de zelfbenaming zoals: Arameers, Chaldeeërs, Syriërs, Suroye, Suryoye, Assyriërs, enzovoort gaat het bij alle deelnemers om mensen uit onze volk. We zullen ons inzetten voor de eenheid van deze mensen….

 

Heel slim van meneer Atman, hoe hij de misdaden van zijn Westerse geestelijke koloniale scheppers probeert te camoufleren. Al deze namen zijn overbodig, ze zijn allemaal ontstaan door de koloniale activiteiten van Uw Westerse meesters onder ons volk. Ze zijn allemaal Arameeërs en niets anders. Dit heeft niets te maken met “tolerantie” of “verschil van inzicht”, maar dit heeft te maken met nemen van standpunt tegen de verfoeilijke kolonialisme en de bitter vruchten ervan waarvan de "Assyrische" terrorisme een voorbeeld is. Probeer dus niet de zaak te bagatelliseren en te reduceren tot “namen”, want daar gaat het namelijk niet om. Waar het om gaat zijn de misdaden van de criminele Westerse koloniale activiteiten die U vrolijk levend houdt.

 

Geachte lezer, het voorgaande moet U goed onthouden als wij hoofdstuk 2 gaan behandelen over de ruzie met Hazael Somi in België in 2007.

 

2. Sabri Atman in België: 9-2-2007

Over Ruzie in België met Mgr. Hazael Somi: Interview op 9-3-2007 en 11-3-2007.

 

Op 9 februari 2007 schijnt Sabri Atman en zijn ‘vrienden’ een bijeenkomst te hebben gehad in Brussel omtrent genocide. De foto hiernaast lijkt dit te bevestigen.

 

Er schijnt tijdens deze bijeenkomst ruzie te zijn uitgebroken tussen de heer Atman en Mgr. Hazael Somi. Het ongenoegen van de heer Atman werd via diverse forums verspreid doormiddel van twee korte filmfragmenten. Wij weten niet exact wat er aan de hand is geweest en wie gelijk heeft en wie niet.

 

In de twee film fragmenten kraakt de heer Atman Mgr. Hazael Somi af. De manier waarop de heer Atman Mgr. Hazael Somi afkraakt en zichzelf als de “vechter” voor normen en waarden presenteert roept herinneringen op van de walgelijke, haatgenererende criminele haatpropaganda van de gruwelijke immorele geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” in Nederland tegen Mgr. J. Y. Cicek.

 

De fouten van Mgr. J.Y. Cicek werden destijds opgeblazen en breed uitgemeten om zich te presenteren als “vernieuwingsgezind” en “progressief” in de ogen van de sommige racistische Nederlandse pers, zoals de Twentsche/Courant Turbantia. Buitengewoon lage artikelen verschenen van de hand van hatelijke en verwerpelijke journalisten Jan Ter Haar en Hes Lagrand, de twee journalisten van het dagblad Twentsche Courant/Tubantia, waar vermoedelijk de meest wrede, haatdragende en smerige onheilige personen zich voor zouden schamen om dergelijke rioolverhalen te publiceren.

 

2.1 Standpunt van Aram-Nahrin

 

Aram-Nahrin heeft op 28-5-2006 in een uitgebreide analyse de handel en wandel van Mgr. Hazael Somi en anderen aan de kaak gesteld. Wij hebben ook naar voren gebracht dat, volgens de rapporten van Mgr. J.Y. Cicek, hij bisschop is geworden op oneigenlijke gronden.

 

Toch beschouwen we Mgr. Hazael Somi veel minder gevaarlijk voor ons volk dan Sabri Atman en anderen met hem. Waarom? Omdat de fouten van Hazael Somi voor iedereen zichtbaar zijn. En van zo’n iemand hoef je niet bang te zijn, immers iedereen kent hem. Echter, waar je bang voor moet zijn – en we hebben al beetje aangegeven waarom en zullen straks nog meer uitleggen- zijn mensen als Sabri Atman die de fouten van anderen aangrijpen en opblazen om zichzelf als de “goede”, “de beschaafde’ en “de eerlijke” voor te stellen. De fouten van anderen opblazen om z’n eigen ware gezicht te maskeren, het paradepaardje van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. Hopelijk zal dit straks duidelijk naar voren worden gebracht.

 

Wat betreft genocide, geachte lezer, daar maken wij geen discussiepunt over. Het is simpelweg heel duidelijk! Wie het ook ontkent, zal bedrogen uitkomen en daarom is het voor ons een uitgemaakte zaak (Meer hierover: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Lichamelijke_Genocide.htm)

 

2.2. Interview met Sabri Atman over de gebeurtenissen in België.

 

De Ahna media lijkt te fungeren als platform voor Sabri Atman om zijn ongenoegen te uiten over Hazael Somi, omdat volgens Atman Hazael Somi Aramese Genocide zou hebben ontkent. Niet alleen via Ahna media, maar ook via SuryoyoSat heeft Atman Hazael Somi flink in het vizier genomen. We kunnen niet genoeg benadrukken dat dit het paradepaardje is van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen om de fouten van anderen oneindig te herhalen als camouflage voor hun ware bedoelingen en om zich voor te doen als “de goeden”, “de beschaafden”.

 

Het complete interview kunt U hier vinden, inclusief de mogelijkheid om de audio te beluisteren. http://www.aramnahrin.org/Dutch/Intervieuw_SabriAtman_MetGabrielGenc_2007.htm

 

Becommentariëren van enkele passages

 

We gaan enkele passages uit het interview van commentaar voorzien.

 

…… De laatste tijd hebben wij verschillende activiteiten op diverse plaatsen georganiseerd … in het Zweedse parlement… Parlement van Groot Britanie … en nu, 26ste van deze maand (februari), hebben wij een bijeenkomst… waar ook de vice-voorzitter van het Europese Parlement een toespraak zal houden over Genocide……..

 

Velen van hen geven Atman toestemming, omdat ze in het gezicht van de Turken willen spugen en niet zo zeer omdat ze zoveel van Atman. Daarnaast is het zo dat ze de geestelijke scheppers van Atman zijn, daarom geven ze hem teostemming.

 

Verder is het zo dat deze landen daarmee een criminele daad van het ergste soort begaan, daar U de verwerpelijke immorele geestelijke product “Assyriërs” verheerlijkt en promoot door het Aramese lichamelijke genocide te misbruiken. Groot-Brittannië is de ergste en de wreedste koloniale grootmacht in de wereld geweest waar ze vele culturen hebben vernietigd, volkeren hebben kapotgemaakt en beroofd, en inheemse naties tegen elkaar hebben opgezet.

 

En heer Atman, zoals wij het zien, bent u het geestelijke product van deze kolonialisten die U gebruiken om ons natie verder te terroriseren en te verschuren. Natuurlijk zullen ze U toegang verlenen tot het Europese, Engelse en andere parlementen simpelweg omdat U het koloniale product “Assyriërs” van hun voorvaders verdedigd en op de voorgrond brengt. Uw misbruikt gewoon genocide als een excuus om de onheilige “Assyrianisten”  ideologie te verheerlijken, daar gaat het U om en om niets anders, beslist niet om genocide. Maar het heeft ook een Messiaanse dimensie waar we straks op terug zullen komen.

 

… deze activiteiten… worden door Turkije gevolgd en over geschreven… Turkije hekelt onze activiteiten… via diverse wegen proberen ze ons te stoppen.. .. het is hen niet gelukt om tot nog toe ons te stoppen…..

 

Daar gaat Atman weer! Door de activiteiten van Sabri Atman, krijgen de Turken slapeloze nachten? Daarom willen ze Atman stoppen? Is dit niet het ideologie van de afvallige Arameeërs die “Assyriërs” noemen om altijd een ‘vijand’ te creëren en zodoende sympathie bij het volk proberen te verwerven? Altijd zich proberen voor te stellen als de strijders voor “goedheid” en “gerechtigheid”, maar ondertussen druk bezig zijn om het genocidale “Assyrische” ideologie te promoten.

 

Zijn handelswijze is zo laag … bisschop onwaardig … geestelijke onwaardig… stelt vragen en geeft zelf antwoorden.. vraag na vraag .. becommentarieert hij mijn spreekbeurt.. en probeert om zijn gast te kleineren .. met lege woorden .. beschouwt zichzelf heel hoog deze bisschop…denkt dat hij vol is met wijsheid.. maar hij is leeg…..

 

Wacht eens even! Voelt meneer Atman zich gekleineerd door Hazael Somi? Dat is nog eens vreemd. Wat is het soms toch zo leerzaam om in de geschiedenis terug te kijken.

 

Wij gaan even het geheugen van Atman flink opfrissen omtrent zijn, volgens ons waarneming, niet alleen hatelijke en lage dunk jegens het Aramese volk, maar ook jegens de heer Gabriel Rabo. Wij herhalen enkele, naar ons analyse en inzicht smakeloze, verwerpelijke en perverse omschrijvingen van Sabri Atman die hij in twee brieven heeft laten circuleren op diverse forums. Hij zegt in zijn brieven o.a.:

 

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Sabri_Atman_Aan_Suryoyo_Online_26_6_2006.htm)

* De Taliban en Hisbollah hebben zich Mohammed als Wapen toeeigent en terroriseren de hele wereld

* Denkt U niet dat Uw benadering vele overeenkomsten vertoont met de beiden terroristen groepen?

* Gebruikt U niet Jezus als wapen om achterlijkheid en vijandelijkheid binnen Uw eigen volk te bevorderen?

* Geloven dergelijke personen, die zich met zulke onzakelijke discussies bezighouden, door schelden en beledigingen het paradijs te bereiken?

* Waarom veranderen deze personen de naam van hun beweging niet in Hisboll- Aram?

 

(http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_Sabri_Atman_Aan_Suryoyo_Online_13_7_2007.htm)

 * Zeker, kende ik het niveau van de andere partij.

* Ook heeft U natuurlijk kennis genomen van het antwoordt, waarin elke zin overtreding van de regels afspiegelt.

* Dit zou men moet weten: Het antwoord wat ik heb ontvangen was ver verwijderd van wat fatsoenlijke en eerbare mensen zouden schrijven.

* Want het antwoord dat ik ontving was van begin tot eind gebaseerd op onwaarheden en beweringen.

* Zonder zich te schamen, bestempeld hij de scheldwoorden en krenkingen tegen mijn persoon als ‘uitoefenen van kritiek”.

* Ik moet concluderen dat nette mensen, die een verantwoordelijkheidsgevoel ervaren, op deze wijze niet handelen.

* Verschillen Uw opruiende schriften en oproepen tot Jihad zo veel van de Jihad- oproepen van de Taliban.?

* enz.. enz..

 

Wij hebben al eerder gezegd en zeggen het opnieuw: Deze mensen gebruiken de fouten van anderen om zichzelf tot in de hemel te prijzen. Het gaat hen beslist niet om de fout zelf, maar om dit zo maximaal mogelijk uit te buiten om de andere kant af te kraken en zichzelf te promoten. Dat is hun ultieme doel en niets anders.

 

….. Al zijn deze verhalen (van Hazael) zijn natuurlijk onzin. Sinds ik Hazael Sauwe heb ontmoet weet ik wat voor leeghoofd hij is…..

 

Een "leeghoofd"? Mgr. Hazael Somi? Wacht eens even, als Hazael Somi een leeghoofd is, wat is meneer Atman dan? Als hij een leeghoofd, waar ga je Belgie en met hem aan de tafel zitten?

 

In tegenstelling tot meneer Atman, zijn de fouten van Somi heel duidelijk zichtbaar voor iedereen. Je ontkent toch ook genocide, de Aramese geestelijke genocide? En je gaat gewoon ermee door alsof er niets aan de hand is. Je verheerlijkt de fraudeleuze verwerpelijke immorele koloniale product “Assyriërs”, terwijl Hazael Somi dat niet doet. Je ontkent de Aramese geestelijke genocide en je zet je kruistochten onverminderd door tegen het het Aramese volk, terwijl volgens jou Hazael Somi de Aramese lichamelijke genocide ontkent.

 

Maar wat is het nu verschil tussen Atman en Hazael Somi? Geen verschil! Geestelijke genocide meneer Atman is veel erger dan lichamelijke genocide en die zet je volgens ons op een schaamteloze manier voort, overal waar je komt om de perverse benaming “Assyriërs” te promoten en daarmee het Aramese volk in het gezicht te spugen. Dat is pas een geestelijke genocide, het vernietigen van andermans cultuur.

 

…….het is nu dertigste keer dat ik in België ben geweest, ik heb niet meer dan drie personen gezien die positief zijn over het bestuur van Hazaeal Somi.. iedereen praat over deze kwestie..

 

Als jij al weet dat er niet meer dan 3 mensen zijn die de man serieus nemen, waarom neem jij hem dan serieus en ga je naar België? Of is de achterliggende gedachte geweest “het doel heiligt de middelen”?

 

Om het blinde volk om de tuin te leiden en in het gezicht te spugen door te zeggen, “Wij zijn Syriers”, en vervolgens nadat het volk z’n rug heeft toegekeerd om dan als “Assyriers” weer te geven? Dat zijn nog eens normen en waarden!

 

………..Dit is werkelijk… schandelijk… een geestelijke van de Syrisch Orthodoxe kerk.. een bisschop nog wel, die zo iets zegt is een groot schandaal……

 

Dat is het paradepaardje waar jij en vele anderen gretig gebruik van maken om jezelf te promoten bij de blinden en dwazen die werkelijk niets in de gaten hebben. Inderdaad worden de fouten van de geestelijken breed uitgemeten met slechts één doel: om jezelf te presenteren als de “goede”, “de beschaafde”, hier draait het om en niets anders.

 

….… een bisschop die onkundig is..bisschop Hazael .. werkelijk.. maakt een grote fout..

 

Waar komt deze minachting vandaan heer Atman? Was dat niet dezelfde gruwelijke minachting jegens Suryoyo Online en de Gabriel Rabo?

Je zegt dat je voor 30ste keer in België bent geweest en toch ga je met zo’n “leeghoofd” en “onkundige” bisschop aan de tafel zitten? Dat betekent, volgens onze observatie maar één ding, namelijk: Dat U zeer waarschijnlijk nog erger bent dan hem.

 

Het merkwaardige is dat Atman en vele anderen die de frauduleuze en haatdragende “Assyrianisten” ideologie aanhangen muisstil zijn als het gaat om de “Assyrische” terrorisme, als het gaat om ontwrichten van gezinnen, verwoesting van levens, verkrachting van meisjes en vermoorden van jongens in de naam van deze gruwelijke koloniale ideologie. Nu dan, om het blind volk in het gezicht te spugen, gaat men de misstappen van Hazael Somi tot in details uitvergroten en herhalen om z’n eigen dwalingen zorgvuldig te camoufleren. Naar ons inzicht, alleen een blinde en een vervloekte volk die zich voor een gruwelijke oordeel van de Heer heeft klaargemaakt duld mensen als Atman. Een fatsoenlijke, eerbare, degelijk volk had volgens ons U allang met stokken weggejaagd.

 

2.3 Deel 2 van het interview: 11-3- 2007

 

…..Wat ik ook hier aan de luisteraars wil duidelijk maken is dat er geestelijken zijn binnen ons volk die banden hebben met de Turkse veiligheidsdienst, er zijn geestelijken, bisschoppen binnen ons volk, binnen de Syrische kerk die samenwerken met de Syrische geheime dienst….

 

Misschien heeft U gelijk, daar hebben wij geen overzicht over. Als het waar is wat U zegt, en als het niet bedoeld is als camouflage voor Uw eigen agenda, dan is natuurlijk zoiets volstrekt af te keuren. Maar dan hebben wij een scherpe vraag voor U heer Atman en dat is dit: Hoe zit het dan met de “Assyrische” terroristen die een pakt met de PKK hebben gesloten om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen? En bent U in werkelijkheid niet het script aan het volgen zoals neergelegd door de terroristische organisaties als PKK en ADO om de geschiedenis van het Aramese natie te vervormen. Meneer Ocalan zegt zelf “We gaan de geschiedenis veranderen”

 

Met andere woorden, de “Assyrische” terroristen begaan op klaarlichte dag terreurdaden en daar zegt U niets van, maar staat te popelen om de bisschoppen een flinke draai om de oren te geven omdat zij volgens U gerekruteerd zijn door de Turkse of Syrische geheime dienst.

Maar waarom zoekt nou zo ver? We hebben aanwijzingen dat sommige “Assyrische” terroristen in Nederland zijn gerekruteerd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst om hun volk te verraden in ruil voor de verheerlijking van de gruwelijke koloniale misdaadnaam “Assyriërs”. Dat verklaart waarom ze zo moeiteloos toegang hebben tot de Nederlandse politiek, de Europese Parlement, Nederlandse en andere organen.

En vermoedelijk is dit allemaal in Uw beleving gewoon goed, want het gaat om de promotie van de koloniale misdaadnaam “Assyriërs”. Niets aan de hand? Het afkraken van de geestelijken is zo makkelijk, het blinde en dwaze toch volk zal toch niets in de gaten krijgen?

 

We moeten bewust zijn van al deze zaken…..

 

Als het waar is wat U zegt, dan moeten wij inderdaad bewust zijn van deze zaken, want ze zijn zeer ernstig. Aan de andere kant, moeten wij ook bewust zijn van Uw gedrag, namelijk dat U naar ons inzicht en analyses een gruwelijke en demonische haat koestert jegens het Aramese volk en alles op alles zet om deze cultureel te vermoorden door het opdringen van de misdaadnaam “Assyriërs”.

 

Een misdaadnaam uitgevonden door de buitenstanders, een misdaadnaam die geleid heeft tot terrorisme, een misdaadnaam die geleid heeft tot verdeeldheid, haat en het ondergang van het Aramese volk. Een misdaadnaam die gezinnen uit elkaar heeft verscheurd en families tegen elkaar heeft opgezet. Het is een koloniale gruwelijke uitvinding die U en velen met U proberen om het Aramese volk op te dringen. En dat is zeer ernstig! Ons volk moet eindelijk wakker worden en opstaan.

 

We moeten deze mensen, anno 2007, geen toestemming meer geven om de verdeeldheid die bij ons heerst te gebruiken tegen ons …

 

"Verdeeldheid" die bij ons heerst? Kijk, kijk, hier, wie aan het woord is! Wat voor "verdeeldheid" en wie is daar de oorzaak? Toch, bedankt voor de suggestie, daar heeft U groot gelijk in. De eerste daad wat dit blinde volk, naar ons inzicht moet doen, is U wegjagen met stokken en overal toegang weigeren. We denken namelijk dat overal waar U komt, brengt U met U, legioenen demonen van verdeeldheid, haat en vernietiging. Daarom geloven wij heer Atman dat overal waarom U komt, men U met stokken moet wegjagen om zichzelf en hun kinderen ellende te besparen.

 

… om het conflict die bij ons heerst betreffende de benaming Assyriers, Arameeërs, Syriërs, Chaldeeërs uit te buiten en meer verdeeldheid te zaaien voor hun persoonlijke gewin om over ons te heersen……

 

Daar gaat meneer Atman weer! “Conflict’ die bij ons heerst? “Persoonlijke” gewin? Wie is de oorzaak van het conflict? Het zijn profetische woorden die volgens ons perfect bij de “Assyrianisten” passen die de bron van ellende en verdeeldheid zijn. Wat bedoelen wij hiermee? Lees het artikel “De primitieve, achterhaalde, doch zeer gevaarlijke ADO ideologie ontmaskert: Jezus Christus de Assyriër?” zorgvuldig door en U zult zien dat de uitspraken van meneer Atman letterlijk in vervulling zijn gegaan in de criminele ADO ideologie in samenspraak met PKK.

 

En we zijn van overtuigd dat deze gruwelijke ideologie bij Atman bekend was en dat hij het tot in details uitvoert. Een perfecte camouflage hiervoor is inderdaad eindloos herhalen van de misstappen van de geestelijken en deze zaken in hun schoenen proberen te stoppen. Waarom denken wij zo? Wel, waarschijnlijk weet Atman het maar al tegoed dat de onkundige en blinde volk niets in de gaten heeft. Het is deze blindheid van dit dwaze volk wat uiteindelijk hen in de diaspora heeft gebracht en zal leiden tot hun complete vernietiging en dit zien wij heel duidelijk worden in Irak. Het is deze blindheid en dwaasheid die het mogelijk maakt dat mensen als de heer Atman ongehinderd met dit volk kunnen spelen zonder dat het volk in de gaten heeft.

 

Zoals wij het zien, zijn het de heer Atman en zijn vriendjes die deze misdadige immorele en inmiddels met terrorisme besmeurde benaming “Assyriers” aan de hele wereld verkondigd en daarmee naar ons gevoel een genocide plegen. Het is de heer Sabri Atman die het volk om de tuin leidt en niemand anders.

 

Maar, hoe durft nu iemand als Sabri Atman over normen en waarden te praten met betrekking tot het gedrag van de bisschoppen als hij zelf de koloniale praktijken van het Westen in stand houdt? Dat rijmt toch niet elkaar of wel? Of is dit volk zo betoverd door onrecht, leugen en viezigheid dat dergelijke elementen gewoon worden toegelaten om zoiets te doen?

 

Het heeft alle schijn van dat Atman de geestelijken probeert met alle middelen bespottelijk te maken en enkel en alleen met het doel om zichzelf als de “beschaafde”, de “goede” voor te stellen. Maar zo komt hij niet!

 

En let op het volgende als hij zegt,, de benaming Assyriers, Arameeërs, Syriers, Chaldeeers

 

Waarom toch vier bemanningen? Alle benamingen gaan terug naar de Arameeërs, dus waarom onnodig verwarring scheppen? Was dit ook niet de tactiek van de terroristische organisatie ADO/GHB om het volk uit elkaar te verscheuren? En wat doet de heer Atman? Hij gaat vrolijk verder! Atman moet geen chaos gaan scheppen om, naar ons analyse en waarneming zijn eigen onheilige bedoelingen met betrekking tot de verheerlijking van de terroristische benaming “Assyriers” te verdoezelen door op de fouten van de bisschoppen en anderen geestelijke te hammeren.

 

Syriër is niets anders dan een Synoniem voor Arameeërs! Waarom noemt de heer Atman deze benamingen apart? Of mogen wij hieruit afleiden dat de heer Atman simpelweg geen enkel respect toont voor de getuigenissen van de beroemde geleerden van de kerk van Antiochie die allemaal van de Aramese oorsprong van ons volk getuigen? Wordt deze minachting niet door meerderheid van hen die zich met de immorele koloniale geestelijke product “Assyriers” vereenzelvigen onderschreven? Waarom vermeldt hij toch deze benamingen apart als hij niet de bedoeling heeft gehad om het volk tegen elkaar op te hitsen?

 

……Dit moet duidelijk worden … we zijn Assyriërs… we zijn Arameeërs.. we zijn Syriers… we zijn Chaldeeers.. al deze benamingen zijn de onze……

 

Leuk geprobeerd, maar het is gewoon bla.. bla.. bla.. als camouflage en verdeeldheid. Misschien zijn al deze benamingen Uw benamingen om chaos en verwarring te scheppen, wij hebben slechts één benaming en dat is: Arameeërs. Alle andere benamingen zijn de verwerpelijke uitvinden van de criminele koloniale activiteiten die meneer Atman graag onder de aandacht wil brengen.

 

….Wanneer een priester, een bisschop verschijnt en opnieuw deze verdeeldheid opmerkt bij ons en wil misbruiken, dan moeten we hem dat beletten….

 

"een bisschop?" , "een priesters?", die de verdeeldheid "misbruiken?" Wat hebben de priesters en bisschoppen te maken met de criminele immorele koloniale geestelijke product "Assyriërs?" Het was toch niet hun uitvinding of wel soms? Waarom haalt hij de geestelijken erbij? Wat hebben zij ermee te maken? Het waren U Westerse meesters die de benaming "Assyriërs" en "Chaldeeërs" hebben uitgevonden. Daarom, het is de heer Atman zelf die in navolging van zijn Westerse meester verdeeldheid in stand houdt en verdiept. En om het domme om de tuin te leiden, haalt hij de fouten van de geestelijke erbij om zijn eigen bedoelingen te camoufleren.

 

…… De Arameeërs is van ons en van niemand anders ….. hoe durfde hij ermee aan te komen het te misbruiken tegenover de Aramese vrienden?.....

 

O wat ontroerend toch van meneer Atman! Eerst de Arameeërs op een onheilige manier in verband brengen met “Taliban”, “Jihad” en “Hisbollah” en vervolgens deze benaming zichzelf toe-eigenen?

“… Aramese vrienden” .. van Atman? Wie zijn ze?

 

Voorzover Atman Aramese “vrienden” heeft, dan denken wij dat het om mensen gaat met geen normen en waarden en die compleet zijn ontdaan van hun mens-zijn.

 

……Wij kunnen elkaar de hand geven en werken voor ons volk… en ook over de genocide kwestie…

 

Het wordt nog ontroerender met meneer Atman! Elkaar de hand toesteken? Wie wordt door buitenstaanders gebruikt om het Aramese volk te vermoorden?

 

Het is de heer Atman zelf die geestelijke genocide pleegt tegen het Aramese volk door met alle middelen proberen het te “Assyrianiseren”. En iedereen die volgens ons hem de hand toesteekt pleegt een misdaad tegen het Aramese volk.

 

……Anno 2007, bisschop Hazael moet weten dat wij hem zullen beletten om ons volk schrik aan te jagen door te dreigen met de hel en het koninkrijk te verkopen …..

 

Dat geldt precies ook voor meneer Atman. We moeten hem beletten dat hij het Aramese lichamelijke genocide misbruikt voor de promotie van de Aramese geestelijke genocide. En geachte lezer, geef alstublieft aandacht aan het feit dat Atman zaken erbij haalt die in feite niet ertoe doen door te zeggen, “…hel en het koninkrijk te verkopen ….” Wat is de achterliggende gedachte dat Atman “hel” en “koninkrijk” aanzwengelt om een bepaalde sfeer te creëren en het blinde volk om de tuin te leiden? Wat voegt dit toe aan het al dan niet ontkennen van genocide? Schuilt daarachter misschien een diepe minachting voor het Christelijke geloof, zoals hij ook heeft laten zien bij zijn campagne tegen Gabriel Rabo?

 

…. Bisschop Hazael dient te weten dat ons volk niet zonder mensen is die zich om hen bekommeren …. ons volk heeft mensen die zich om hen bekommeren……

 

Dat geldt zeker ook voor meneer Atman. Meneer Atman dient te weten dat er mensen zijn die zich bekommeren om het Aramese volk die door Atman om de tuin wordt geleid met z’n praatjes. Ons volk heeft mensen die zich niet laten verblinden door praatjes van Sabri Atman als hij zegt “de naamskwestie maakt mij niets uit”, en vervolgens overal waar hij komt de verwerpelijke frauduleuze valse benaming “Assyriërs” verkondigd. Dit beschouwen wij als misdaad, fraude, misleiding en buitengewone respectloosheid naar het Aramese volk toe.

 

…. In het 100ste verjaardag zullen wij ons volk mobiliseren… als bisschop Hazael en anderen .. als ze gaan samenwerken met Turkije .. als ze valkuilen voorbereiden voor personen als mij, dan doen we aan het spel niet mee…..

 

Wij doen ons ook best om het ware gezicht van iedereen te ontmaskeren die de “Assyrische” terrorisme verheerlijken, die koloniale immoraliteit willen voortzetten, die de verraderlijke samenwerking met de PKK verdoezelen, die hun volk verraden in ruil voor de verspreiding van het hatelijke koloniale product “Assyriërs” enz.. enz..

 

Wie heeft gehoord dat Hazael Somi de kwestie heeft bediscussieerd en onder de aandacht gebracht van het Europese Parlement, Zweedse Parlement, Belgische Parlement, en andere landen..

 

Gaat de heer Atman zichzelf de hemel inprijzen? Is de heer Atman zo trots op z'n Westerse meesters die hem toegang geven tot de diverse parlementen om geestelijke genocide te plegen tegen de Aramese natie door hen als "Assyrians" te presenteren. Beschouwt hij dat respecteren en eren van het volk?

 

……. heb ik onderhoud met de consulaat van Turkije gehad…. ter ere van mij hebben zij laatst maaltijd aangeboden” Hij is trots op om dergelijke zaken te vertellen……..

 

Het is inderdaad fout. Maar de heer Atman is ook zeer trots op z’n Westerse meesters en Scheppers die hem toegang geven tot diverse plaatsen om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en hen te vernietigen.

 

Zoals sommige geestelijken door sommige landen van het Midden-Oosten worden gebruikt om het Aramese volk te verzwakken, zo wordt Sabri Atman en andere door sommige Westerse landen gebruikt om het Aramese volk te onteren en te vernederen door het voortzetten van het geestelijke kolonialisme die tot de ondergang van het Aramese natie heeft geleid.

 

Het is precies om die reden dat de heer Atman toegang heeft gekregen tot de Zweedse, Europese en Belgische Parlement. In feite begaan deze landen een gruwelijke vorm van hatelijke geestelijke genocide tegen onze volk. Sabri Atman is inderdaad trots op z’n Westerse meesters die hem toegang geven, precies op dezelfde manier dat Hazael Somi trots is op z’n verheerlijking door de Turkse ambassade in Brussel. Geen enkele verschil dus. Het grote probleem hierbij is dat wij buitengewoon een blinde en een dwaze volk hebben die door de mooie praatjes van Atman lijken te zijn gehypnotiseerd te zijn.

 

…… Onze priesters, onze bisschoppen dienen zulke dingen te weten. Deze mentaliteit moeten zij veranderen … het is een mentaliteit van Taliban…….

 

Kan de heer Atman niet genoeg krijgen van “Taliban”? Of is dit de standaard haatcampagne die hij en z’n vrienden voeren tegen iedereen die niet naar hun pijpen dansen? Of moeten wij misschien zeggen dat door z’n gedrag meneer Atman gewoon de Taliban ideologie in de praktijk toepast en als rookgordijn probeert hij dit op anderen te projecteren? In Hoofdstuk 1.1 hebben we laten zien dat Atman zich exact van dezelfde technologie bedient om de Arameeërs en de heer Rabo te demoniseren. En nu komt hij Hazael Somi tegen en sleurt alle geestelijken met hem mee en probeert hen bespottelijk te maken door hen te linken met de mentaliteit van “Taliban”. Wie is het volgende slachtoffer om ge-demoniseerd te worden?

 

…. Bisschop Hazael Somi heeft een kalender gemaakt met daarop zijn foto en de foto van de consul … met trots laat hij het zien… Hij zegt ter ere van mij hebben ze een eten gegeven …

 

Is gewoon fout! Een bisschop hoort zoiets niet te doen. Maar hoe zit dan met “Assyrische” terroristen? Zij hebben een pakt met de PKK gesloten om de verwerpelijke leugen-naam “Assyriërs” te verheerlijken. Zij hebben jongens en meisjes geronseld in het Westen. Zij verraden hun volk in ruil voor de promotie van de frauduleuze naam “Assyriërs”. Is dit gewoon allemaal goed? Niet over praten en veroordelen? Gewoon goedkeuren?

 

… Wat heeft het consulaat te doen met de eer van de bisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk? Wat de Turken doen is ….. dat ze sommige van onze bisschoppen die zij voor zich hebben gewonnen gebruiken tegen ons…

 

Dat is niets nieuws onder de zon. Dat doet de PKK ook en daar zegt meneer Atman niets van. Abdullah Ocalan zegt “Wij gaan de geschiedenis veranderen”. En daar werkt meneer en anderen met hem heel hard aan mee om dit te realiseren. Gewoon allemaal heel normaal, niets aan de hand, omdat het de promotie van de leugen-naam dient?

 

…. … ik zei dat ik informatie krijg dat Turkije zegt dat ze onze bisschoppen voor zich hebben gewonnen en ze gebruiken tegen ons…

 

Dat zou heel goed kunnen. Wij hebben keiharde bewijzen meneer Atman dat de PKK de “Assyrische” terroristen gebruikt om ons volk te terroriseren. Wat is het verschil?

 

….. … bisschop Hazael Somi is niet alleen… er zijn ook andere geestelijken… Met hun kleren, met hun baarden…. met hun mentaliteit die ze in hun hoofd hebben…..er is geen verschil tussen hen en Taliban..

 

Lees dit nogmaals door geachte lezer. Als U het niet van schrikt, dan heeft U niets van begrepen! En sta gewoon even stil bij de woorden “…hun kleren…”, “…. hun baarden…”, …mentaliteit… hoofd”, “…. hen Taliban….”

 

Een geestelijke kan fouten. Maar wat hebben zijn "kleren", zijn "baard" ermee te maken? En waarom hen in verband brengen met "taliban?" Betekent dit dat het geloof van de geestelijken dezelfde is als die van "Taliban"? Om deze en andere redenen beschouwen wij dit geachte lezer als een buitengewoon schaamteloze, brutale, demonische, kwaadaardige, criminele, satanische en hatelijke minachting jegens de Syrische Kerk van Antiochië en ons geloof. Waarom is dat zo geachte lezer?

 

* Wat hebben de kleren en het baard van de geestelijken met de fouten van Hazael Somi en anderen te maken als het hier niet om gruwelijke minachting gaat?

* Door van ,, met hun mentaliteit die ze in hun hoofd hebben” te zeggen, wil hij ten diepste daarmee niet zeggen dat het fundament van de Syrische Orthodoxe kerk van Antiochië fout is?

* Als wij kijken naar deze minachting, wat heeft dit te maken met de genocide?

* Of heeft Sabri Atman hiermee zelf zijn ware gezicht ontmaskerd?

 

…. Het is nodig dat die priesters, die geestelijken, die bisschoppen die het volk schaden… ze dienen te weten dat er personen zijn als ik die al lang met de hel samenwerken… we laten hen niet toe om het koninkrijk te komen verkopen aan ons volk…. Ze moeten zichzelf begrijpen…

 

Dat geldt, denken wij, ook precies voor meneer Atman en z’n vrienden. Hoewel Aramnahrin door de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen tot op de botten wordt afgekraakt, het zal ons zeker ervan niet weerhouden om hun ware gezicht te ontmaskeren. Sterker nog, hoe meer zij ons afkraken, hoe meer de Schepper van de Hemel en aarde zich over ons ontfermt en ons bijstaat. Het lijkt misschien raar geachte lezer, maar de demonische haat van de “Assyrische” terroristen tegen ons organisatie wordt door de Here God telkenmale omgezet in een grote zegen (Maar dat weten zijn niet).

 

En alstublieft sta ook hier weer stil dat de heer Atman de geestelijken in het vizier neemt zonder stil te staan bij de “Assyrische” terroristen die moord en verdeeldheid teweeg hebben gebracht onder ons volk. Het is precies dezelfde tactiek van haat zoals door sommige criminelen destijds tegen Mgr. J.Y. Cicek werd gebruikt.

Deze mensen buiten de fouten van de geestelijken compleet uit en halen vervolgens zaken erbij die helemaal niet ertoe doen en die niets met de fout in kwestie te maken hebben.

 

Zeer interessant dat meneer Atman tegen geestelijken zegt , "... ze moeten zichzelf begrijpen..." Zeer interessant inderdaad! Maar geldt dit eigenlijk ook niet voor meneer Atman? Moet hij zichzelf ook niet proberen te begrijpen, waarom hij toch met alle mogelijke middelen probeert de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en deze te vervangen door "Assyrisme?"

 

Ik….. heb…. moge de heer zijn geest rust geven… samen met bisschop Cicek … verschillende kerken bezocht, verschillende spreukbeurten gegeven…

 

Dat is inderdaad waar. Maar, wij denken dat dit o.a. één van de redenen is geweest dat heeft geleid tot de ondergang van Mgr. J.Y. Cicek.

 

….samen met bisschop Benjamin in Zweden… samen met de geestelijken van de Syrische Kerk… weinige kerken waar ik niet geweest ben… en allemaal hebben ze mij respect getoond… hebben gezien en waren ontsteld… en waren erg blij…

 

We denken dat iedere kerk die haar deuren voor Sabri Atman open heeft gemaakt daarmee de demon van haat en verdeeldheid binnen hebben gehaald. We denken ook dat iedereen die de heer Atman voorgaat op één of een andere manier een geestelijke schade vroeg of laat zal oplopen.

 

 2.4 Westerse geestelijke koloniale meesters en de Antichrist de “Assyriër : waarom?

 

 

Uit het voorgaande geachte lezer, hebben wij gezien dat Sabri Atman zich beroemt op het feit dat hij over de genocide heeft gepraat in diverse Parlementen. Waarom is dat zo? Wat voor belangen hebben de Westerse meesters van Sabri Atman erbij om bekendheid te geven aan de naam “Assyriërs”? Zit daar misschien iets achter?

 

Deze kwestie zal in een aparte analyse aan bod komen, maar wij geven alvast een kort antwoord hierop wat hopelijk zeer verfrissend zal zijn en de ogen van velen zal openmaken.

 

Als je kijkt naar de Bijbel, onder andere het boek Openbaring en het boek Daniel, dan wordt het duidelijk dat de antichrist uit Europa zal komen. Als hij officieel het Europese Parlement gaat toespreken, dan gaat hij zitten op het stoelnummer 666 (sommigen zeggen dat het nog steeds vacant is). Vanuit die positie zal hij zich voorstellen als de leider van de wereld. Hij zal onder andere zeggen dat hij een… Assyriërs is… naast vele andere etniciteiten waarmee hij zichzelf zal identificeren. Natuurlijk zal hij het op een manier zeggen dat het bijna door niemand zal worden opgemerkt als iets bijzonders… behavle dan door de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen. En zij zullen waarschijnlijk hem met open armen ontvangen en toejuichen, exact op dezelfde manier zoals ze George Bush hebben toegejuicht, omdat hij tijdens zijn spreekbeurten diverse malen het woord “Assyriërs” in de mond.

 

En dat verklaart ook de reden waarom de Ex-man en de Ex-vrouw, respectievelijk de heer Sabri Atman en mevrouw Attiya Tunc toegang krijgen tot onder andere het Europese Parlement, landelijke parlementen en andere instanties om bekendheid te geven aan de criminele koloniale immorele Westerse uitvinding “Assyriërs”. Voordat de antichrist zich identificeert onder andere als een “Assyriërs”, is het wel even handig dat deze benaming bekend wordt gemaakt bij het publiek zodat het publiek niet verbaasd van zal staan. En dat verklaart naar onze waarneming ook waarom sommige antichristelijke en anti-Aramese individuen bij de Evangelische Omroep in de rol van “Christenen” jaren lang bezig zijn om met alle mogelijke middelen bekendheid te geven aan deze satanische benaming. Je moet één ding niet vergeten en dat is dit: de verdorvenheid en de afval van het geloof binnen de kerk in het algemeen en de westerse kerk in het bijzonder, bereikt eerst een climax ("de afval van het geloof") en dan pas verschijnt de antichrist op de wereld toneel (2 Tessa. 2:3).

 

Maar geachte lezer, de volgende vraag dient zich meteen aan van waarom zal de antichrist zich identificeren als “Assyriër”?

 

Het antwoord op deze vraag is buitengewoon boeiend en fascinerend, waarom? Wel, uit de Bijbel lezen wij dat de antichrist buitengewoon diepe minachting koestert jegens de Here God. In openbaring 13:5-6 lezen wij “Het was het beest gegeven woorden van hoogmoed en godslastering te spreken en tweeënveertig maanden lang kreeg het daartoe de macht. Het opende zijn muil en begon God te lasteren, zijn naam en zijn heiligdom en hen die in de hemel wonen”

 

In het Bijbelboek Nahum lezen wij uitgebreid over de vernietiging van de vroegere Assyriërs. In hoofdstuk 1 vers 11, komen we een citaat tegen die opmerkelijk is, namelijk Uit u is voortgekomen een die kwaad bedacht tegen de Here, een die snode plannen beraamde”

 

Dit citaat zegt iets over de satanische demonische oorsprong van de vroegere Assyriërs en verklaart ook voor een belangrijke deel de demonische kracht die de hedendaagse Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, aanstuurt en voedt, namelijk het blinde fanatisme. Een mens kan kwade en listige plannen tegen de Heer bedenken. Maar het voornoemde citaat overstijgt datgene wat een mens van vlees en bloed kan doen.

 

Het citaat geachte lezer, vormt ook een belangrijke heenwijzing naar de toekomst, namelijk de echte geestelijke Assyriër, de antichrist, het is een zogenoemde “dubbele profetie”.

 

Merk verder ook op dat bij de vroegere kerkvaders de betekenis van “Assyriërs” gelijkstond aan de “Satan”. Quintus Septimus Florens Tertullianus (een advocaat uit Carthage 2e –3e eeuw na Christus) zegt “,, Op deze manier, dienovereenkomstig, (de Schrift) werd de magie ook aangeduid met de benaming van “Samaritanen”—“geplunderd” (van) hetgeen ze gemeenschappelijk hadden met de Samaritanen, zoals we hebben gezegd—afgoderij tegenover de Heer. (het voegt aan toe), “tegenover,” bovendien” de koning van de Assyriërs”, -- tegenover de Satan, die tot deze uur denkt dat hij de macht heeft als hij erin slaagt om de heiligen van de Heer te verwijderen”

(zijn boek,, An answer to the Jews (= Een antwoord aan de Joden) “hoofdstuk 9)

 

En de geheime wereldwijde genootschappen, die de antichrist aan de macht willen brengen, zijn zich terdege van deze zaken bewust. Het is dus niet voor niets dat hij zich “Assyriër” zal noemen, het heeft een diepe occulte betekenis.

Een type van antichrist was de Sanharib de koning van Assur. Zo noemt hij de Here God een “bedrieger” (2 Koningen 19:10); terwijl in werkelijkheid de antichrist zelf een bedrieger zal zijn (2 Tessalonicenzen 2:9-10) die door middel van bedrieglijke wonderen en tekenen velen achter zich zal krijgen.

 

Samenvattend kunnen we zeggen: Hij zal zich identificeren als “Assyriër” om zijn buitengewoon diepe minachting voor de God van Abraham, Isaak en Jacob tot uiting te brengen als de ultieme tegenstander van God. Misschien op het moment dat de antichrist het Europese Parlement toespreekt en zich als een “Assyriër” identificeert, dat er op dat moment ook vele afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen aanwezig zullen zijn in het Europese Parlement, inclusief mevrouw Tunc, de heer Atman, en misschien ook de Patriarch van de Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten, Mar Dinkha.

Wellicht dat er ook een team van de Evangelische Omroep aanwezig zal zijn om de antichrist te filmen op het moment dat hij zich identificeert als “Assyriër”. En mogelijk dat “Christenen” als Tijs van den Brink een enorme show van zullen maken.

En alle “Assyriërs” zullen hem met open armen ontvangen inclusief het aanvaarden van zijn teken op hun arm of voorhoofd (Openbaring 13:16). Dit zal uiteindelijk tot hun totale vernietiging leiden als straf voor hun dwaasheid en demonie. Zij hebben George Bush toegejuicht en hem in Irak met triomf binnengehaald met als resultaat: het ondergang van het Aramese volk in Irak. Zij zullen de antichrist verwelkomen als echte “Assyriër” en hun redder, met als resultaat: hun complete vernietiging.

 

Een andere belangrijke detail is, zoals sommige Christenen beweren, dat de antichrist uit de Engelse koninklijke familie zal komen en sommigen identificeren hem zelfs met prins William die in 2012 (de magische jaar in de Maya Kalender) precies 30 jaar oud zal zijn. Hij heeft dan exact de leeftijd waar ons Here Jezus Christus zijn bediening startte in Israël. En dit is ook het minimalle vereiste leeftijd door het Joodse wet om iemand als priester in te wijden.

 

Als het inderdaad juist is dat de antichrist uit Engeland zal komen, dan verklaart dat voor een belangrijke deel de reden dat de Anglicaanse missie samen met het Britse rijk de benaming “Assyriërs” hebben uitgevonden en bekendheid aan hebben gegeven door de Oost- Aramese Nestorianen van Urmia en Hakkaria ermee te identificeren.

En dit verklaart dan ook weer waarom de Britse overheid graag de heer Sabri Atman uitnodigt om spreekbeurten te geven in het Engelse Parlement over de “Assyrian genocide”.

 

Het laatste punt is dit: Zeker 80% van de Westerse media, inclusief “Christelijke” media, is in de handen van (geheime) genootschappen die allemaal samenwerken om de antichrist op het wereldtoneel te brengen. U kunt van verzekerd zijn dat er geen enkel artikel in de krant verschijnt of een uitzending op televisie wordt gezonden waarin “Assyriansme” wordt gepromoot, zonder dat er van tevoren goed wordt over nagedacht. Laat U vooral niet misleiden door “sterke lobby” van de “Assyrianisten”, want dat stelt werkelijk waar niets voor. Het feit dat ze telkenmale erin slagen om het woord “Assyriërs” onder de aandacht brengen, heeft niets te maken met hun lobby- activiteiten. Zij worden gebruikt door hogere machten om hun man straks op het wereldtoneel te brengen. En in de grote plan past hun steun voor de afvallig Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen.

 

2.5. Geen vrienden van Mgr. Hazael Somi … toch hij is 10 cent beter dan Sabri Atman.

 

Als mensenrechten organisatie hebben wij al in 2005 erop gewezen dat, volgens ons, de heer Hazael Somi onverdiend en op onjuiste gronden bisschop is geworden. Iemand die zichzelf op deze manier aan het volk opdringt kan volgens ons geen Christen zijn. De inwijding van Hazael Somi tot een bisschap maakte deel uit van de grote plan van Matta Rohom om zelf patriarch te worden. Al deze zaken hebben wij in detail besproken in ons analyse van 2005.

 

Maar geachte lezer, je moet zaken uit elkaar houden en laten we alstublieft niet verblind raken. Hazael Somi kan wel op oneigenlijke gronden bisschop zijn geworden, maar dat wil bij lange na niet zeggen dat Sabri Atman beter is dan Hazael Somi die hem tot op de botten afkraakt. En voor dergelijke zaken is ons volk buitengewoon blind.

 

Als U de voornoemde zaken goed hebt bestuurd, dan heeft U het, als het goed is, het volgende kunnen ontdekken:

 

1. Sabri Atman en anderen plaatsen zichzelf altijd in de rol van het slachtoffer en van daaruit starten ze hun propaganda en maken iedereen bespottelijk die hun wegen kruist.

2. Vanuit die slachtoffer positie halen ze zaken erbij die niets met de kwestie te maken hebben, creëren een soort rookgordijn.

3. De haat van de heer Atman jegens de Arameeërs is volgens onze analyse ongekend. Zijn koloniale meesters schijnen in Atman een geweldige instrument te hebben gevonden om het Aramese volk te vernederen en te krenken.

4. Atman lijkt een vreselijke haat te koesteren jegens de Aramese natie, precies in overeenstemming met de verwerpelijke "Assyrinaisten" ideologie.

5. Zeer waarschijnlijk volgt meneer Atman, zoals vele anderen, het script zoals is neergelegd door de ADO en PKK, onder begeleiding van zijn koloniale meesters, om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen.

6. Sabri Atman en zijn vrienden lijken anderen met grote ijver te demoniseren om zichzelf te presenteren als de "goeden" op het moment dat hun ware gezicht wordt ontmaskerd.

7. Atman en zijn vrienden herhalen de fouten van de geestelijken om zichzelf te presenteren als “de goede”, “de eerlijke”, “de beschaafde”.

8. Atman gebruikt de naam “Syrisch” ter identificatie van ons volk enkel en alleen om het blinde volk om de tuin te leiden. In de beleving van Atman en anderen is de betekenis van “Syrisch” automatische “Assyrisch”, daar zij de “verloren – A” trucje hanteren en toepassen.

9. Atman doet er alles eraan om de geschiedenis van het Aramese te vervalsen door deze te veranderen in de verwerpelijke criminele koloniale Westerse product “Assyriërs”. Dit geachte lezer, beschouwen wij als een doelbewust plegen van geestelijke genocide. Hij en anderen met hem doen er alles aan om het Aramese natie te ontwortelen van hun ware oorsprong.

10. Zoals wij het zien, is het deze blinde fanatieke “Assyrische” ideologie die de weg van terrorisme is opgegaan en gruwelijke misdaden hebben begaan. Het is deze ideologie die in 2006 ervoor gezorgd heeft dat ons volk in Turkije op de terroristen lijst van de Turkse hoge raad werd gezet.

 

Als wij nu kijken naar het gedrag van Hazael Somi, dan kunnen wij het volgende van zeggen:

 

1. Hazael Somi schijnt Aramese lichamelijke genocide te ontkennen. Sabri Atman pleegt de Aramese geestelijke genocide.

2. Wij hebben nergens gelezen dat Hazael Somi de criminele misdadige immorele Westerse geestelijke koloniale product “Assyriërs” aanhangt. Atman doet dit wel en probeert het met alle mogelijke middelen ons volk op te dringen. Zoals wij het zien is dit in feite een daad van vernietiging van een volk. Daar zijn de heer Atman en anderen ermee bezig.

3. Geestelijke genocide is veel erger dan de lichamelijke genocide. Het is de oorzaak van haat en verdeeldheid. En dat kan leiden tot de vernietiging van de geest van een persoon. Lichamelijke genocide vernietigt alleen maar het lichaam van een mens, niet z’n geest.

 

Op grond van het voorgaande zijn wij van mening dat Hazael Somi op z’n minst 10 cent beter is dan Sabri Atman. Dat sommige dwaze blinden zich laten misleiden door retoriek en mooie praatjes van Sabri Atman, heeft te maken met hun onkunde om zaken op rijtjes te zetten en te analyseren. Weliswaar in een andere context, maar je zou haast worden verleid om het volgende citaat aan te halen om de blindheid van deze dwazen te begrijpen, namelijk “Zij die verloren gaan, worden erdoor misleid, want zij hebben zich niet opengesteld voor de liefde tot de waarheid, wat hen had kunnen redden. 11 Daarom slaat God hen met verblinding, zodat zij geloof hechten aan de leugen. 12 Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht” (2 Thessalonicenzen 2:10)

 

3. Sabri Atman, de Mor Qurayaqos Kerk in Enschede en Het Netwerk.

 

Op 9-10-2006 werd door het actualiteitsrubriek van EO en NCRV “Het Netwerk” een rapportage uitgezonden over de “Assyrische Genocide” waarin de heer Atman aan het woord kwam. De rapportage werd georganiseerd vanuit de “Assyrische” Mesopotamische Vereniging Enschede (een ADO vereniging) en Mor Quraqos kerk in Enschede.

 

In de rapportage werd het Aramese volk in Twente op een criminele wijze “ge-assyrianiseerd”, precies in de lijn van de walgelijke Jezus van het Westen.

Naar aanleiding van deze reportage, heeft Aram-Nahrin protest aangetekend, omdat naar ons gevoel de rechten van ons volk op een perverse wijze onder de voeten werden gelopen door meneer Atman en zijn medestanders.

 

Als reactie op ons protest, heeft de heer Atman een tegen brief geschreven, als steun voor zijn koloniale Westerse meesters van de actualiteitrubriek “Het Netwerk”. Wij zijn de heer Atman buitengewoon dankbaar voor deze brief, want het ontmaskert het ware gezicht van Atman en iedereen die met hem samenwerken en bevestigd tevens het voorgaande analyse. Wij gaan hieronder de brief van de heer Atman aan het NCRV Netwerk van commentaar voorzien.

De brief kunt U hier vinden: http://www.aramnahrin.org/Dutch/Brief_S_Atman_29_10_2006_Netwerk.htm

 

…….Dit is nodig om te voorkomen dat helderheid plaats maakt voor verwarring en rechtvaardigheid wordt vervangen door onrechtvaardigheid…..

 

Kijk hier geachte lezer wie aan het woord is over "helderheid" en "rechtvaardigheid". De heer Atman en zijn vrienden zijn aardig erin geslaagd om met dergelijke onzin de onvoorwaardelijke steun van hun Westerse koloniale meesters te verwerven om het Aramese volk een vette spuug in het gezicht uit te delen. Inderdaad is de waarheid veranderd in de leugen, inderdaad is de valsheid veranderd in goedheid, precies zoals de Heer het zegt, “Ik klaag hen aan die wat kwaad is, goed noemen en wat goed is, kwaad; wat zwart is, wit maken en wat wit is, zwart; wat bitter is, voorstellen als zoet en wat zoet is, als bitter “ (Jesaja 5:20)

 

…..Wij ‘zijn van mening dat al deze namen (Assyrisch, Suryoyo, Chaldeeërs, Akkadisch, Aramees, Sumerisch, Babylonisch, Nestoriaans) refereren naar eenzelfde gemeenschap met een gemeenschappelijke identiteit. Mesopotamië is het historische vaderland van onze gemeenschap, maar de nationale en culturele invloeden hebben zich tot de Middellandse zee uitgestrekt…..

 

Dit is inderdaad de ideologie van de terroristische ADO die kennelijk ook door de heer Atman wordt aangehangen. Ze verkondigen het inderdaad op deze manier om verwarring en chaos te scheppen en uiteindelijk zeggen ze dan dat het “Assyrisch” de beste benaming van allemaal is. Hun Westerse “Christelijke” Scheppers gebruiken dit soort “bewijs” en “verklaringen” om het Aramese volk in het gezicht te spugen.

 

……..Wij en met ons het grootste gedeelte van onze gemeenschap die uit verschillende christelijke stromingen bestaat hebben gekozen voor de naam Assyrisch als verzamelnaam voor al deze namen……

 

“Grootste gedeelte”? Wat een flauwe grap! Hoe komt de heer Atman erbij dat het grootste deel zich met de verwerpelijke criminele ADO-ideologie identificeert? Is de gedachte de vader van de wens? De heer Atman lijkt zich niet druk te maken over wat juist, wat onjuist is, het doel lijkt alles te veroorloven.

 

…….Vaak zetten wij er Suryoyo tussen twee haakjes achter omdat de term Suryoyo geëvolueerd is van de term Assyrisch……..

 

En is dit niet de verwerpelijke criminele ADO- ideologie, namelijk de “verloren – A trucje” om alle Arameeërs te “Assyrianiseren”? Meer hierover:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Assyrie_Syrie_Leugen_Identiteit_9_6_2008.htm

 

Hoe gaan Atman en zijn medestanders aan het werk? Overal waar ze komen, zeggen ze “Wij zijn Suryoye”, dit om het volk om de tuin te leiden. En ze hebben constant over “Suryoye”, het woord “Assyrisch” nemen ze niet in de mond. Echter, nadat ze bijvoorbeeld een kerkgebouw of een dienst hebben gefilmd, zoals in het geval van Netwerk, dan gaan ze met de journalisten aan de tafel zitten om overal het woord “Assyrisch” te gebruiken. En dat is ook exact gegaan tijdens de uitzending van het Netwerk en zo gaat het altijd.

 

……Een kleine groep fanatiekelingen die behoren tot de Chaldese kerk noemen zich alleen Chaldeeërs en een kleine groep individuen die alleen behoren tot de Syrisch Orthodoxe kerk noemen zich Aramees……

 

Alstublieft geachte lezer, Atman verdraait compleet de feiten om. Een kleine groep “fanatiekelingen” die zich Aramees noemen? Is dat misschien toevallig de 90% van het Aramese volk wereldwijd? En op wie heeft het woord “fanatiekeling” betrekking? Op de “Assyrische” terroristen die een pakt met de PKK hadden gesloten of op de grote meerderheid van het Aramese volk wereldwijd?

Is de haat van Atman zo groot geworden voor Arameeërs, wat precies in de lijn zou liggen van zijn Koloniale Scheppers, om overal hen te bestempeling als “fanatiekeling”, “Hezbollah” en “Jihad”? En verraad deze haat van Atman en anderen met hem eigenlijk ook niet het feit dat hen absoluut niet om genocide gaat maar om de verheerlijking van de fraudeleuze en de verwerpelijke uitvinding “Assyriërs”? En proberen Atman en anderen met hem niet overal om de Arameeërs in een verkeerde daglicht te schetsen, zoals bijvoorbeeld tijdens de “Assyrische” terroristen rechtzaak in Duitsland in 2003? De “Assyrische” terroristen noemden zich tijdens de rechtzaak “Arameeërs” om de criminele benaming “Assyriërs” niet in verband te brengen met “terrorisme”. Dit geachte lezer, laat duidelijk hun werkwijze zien.

 

En dan haalt Atman de Engelse schrijver Arnold Toynbee om te laten zien dat het om “Assyrische” genocide gaat, namelijk: ““It will be remembered that the Assyrians (better known in Church history as the Nestorian or Syrian Christians), page 200. The Treatment ofArmenians in the Ottoman, 1915- 1916, James Bryce and Arnold Toynbee, Gomidas Institute “.

 

Kijk, kijk, kijk, wie meneer Atman citeert om te bewijzen dat hij een "Assyriër" is. De Britten, wie zijn ze? Ze zijn de geestelijke Scheppers van Atman en anderen om de Aramese natie te vernietigen. En Atman is trots op om dat als “bewijs” aan te voeren! En Atman is trots op z'n scheppers om te laten zien dat ze geven om de "Assyrische" Genocide, precies op dezelfde manier heeft ook destijds George Bush zijn "sympathie" uitgesproken over de "Assyriers" in Irak met als resultaat: bijna etnische zuivering van de Arameeërs van Irak. Deze mensen begrijpen zichzelf niet dat ze een instrument zijn in de handen van anderen om hun eigen volk te vernietigen.

 

……Als laatste wil ik u erop wijzen dat op dit moment de Turkse overheid er alles een verdeel en heers politiek binnen onze gemeenschap te voeren waardoor individuen na de uitzending zijn bedreigd. De discussie rondom de terminologie Assyrische Genocide wordt gestimuleerd en onderhouden door Turkse machten……

 

De Turkse overheid? Wat hebben de Turken te maken met hatelijke campaigne van de heer Atman en zijn vrienden, onder van zijn koloniale meesters, tegen de Aramese natie? Waarom de Turken erbij halen? Wordt meneer Atman paranoïde?

 

De haat van Atman jegens de Turken lijkt zo groot en demonisch te zijn dat hij achter elke boom bijna een Turk lijkt te zien. En ook hier weer plaatst hij zich in een slachtoffer positie en vanuit die positie probeert hij om zijn “Christelijke” Westerse meesters van zijn gelijk te overtuigen. Het verwerpen van de criminele “Assyrische” benaming noemt hij een “verdeel en heerspolitiek van de Turken”. Wat hebben de Turken te maken met de criminele uitvinding van de benaming “Chaldeeers” en “Assyriërs” door de Westerse missionarissen? Het waren toch de geestelijke koloniale scheppers van meneer Atman die dit leed en verdeeldheid onder ons volk teweeg hebben gebracht met het doel de Aramese natie te vernietigen? Het waren de koloniale geestelijke scheppers van Atman die leed en vernietiging teweeg hebben gebracht en niemand anders. Dus waar komt deze retoriek vandaan? Om zijn koloniale scheppers tevreden te stellen?

 

Wacht nu eens even, waarom zo’n haat jegens de Turken? Dat komt waarschijnlijk omdat Sabri Atman, zoals hij zelf heeft aangegeven op 10-4-2008 in een uitzending van SuryoyoSat, is uit Turkije gevlucht van “politieke motieven”. Had dit misschien te maken met de communistische politieke activiteiten in Turkije?

 

Heeft misschien zijn gedrevenheid voor genocide misschien ook te maken met zijn haat jegens de Turken? Dus, misschien is de genocide niet de echte reden, maar slechts als een middel in zijn handen tegen de Turken, zoals sommige Westerse landen doen?

 

Hier geachte lezer, lees het monsterverband tussen de PKK en ADO:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

Wat hebben de Turken bijvoorbeeld te maken met het monsterverbond tussen PKK en ADO? Werd dit monsterverbond niet begeleid door de Westerse Meesters en Scheppers van de heer Atman en anderen?

 

Waarom de Turken overal de schuld van geven, terwijl de heer Atman en zijn vrienden zijn die haat en verdeeldheid zaaien binnen ons volk? Of is dit misschien een soort afleidingsmanoeuvre om een gevoelige snaar te raken van sommige hatelijke antichristelijke racisten bij de EO, NCRV en anderen? Of rekent Atman gewoon op Turko-fobia van sommigen racisten?

 

Aan het einde zegt Atman dat de brief is ook ondertekend door de volgende personen:

 

  • SEYFO CENTRE / S. Atman

  • CIDA (Centrum Informatie Documentatie Assyrië) /N. Maraha

  • SPO (Suryoyo Platform Overijssel) / G. Gouriye

  • AMVE (Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede) / G. Maraha

  • AJF (Assyrische Jongeren Federatie) / G. Hanna

  • TUR ABD[N (Vereniging Tur Abdin Hengelo) / S. Elyo

  • St. Kuryakos (Syrische Orthodoxe Kerk Enschede) / G. Mirza

  • FTN (Federatie Tur Abdin Nederland) / F. Kass Hanna

  • ADO (Assyrische Democratische Organisatie) / S. Celik

 

Op de brief zelf echter, zien wij alleen de handtekening van Atman. De rest heeft de brief niet ondertekend. Wij weten dus niet of de namen van deze mensen met hun instemming op de brief is geplaatst of dat dit weer een afleidingsmanoeuvre van Atman is geweest om meer gewicht te geven aan z’n brief. Aan de andere kant, hebben deze mensen ook geen afstand genomen van de brief van de heer Atman.

 

4. Interview Atman SuryoyoSat 10-4-2008

 

Op 10-4-2008 werd gedurende 2 uur lang Sabri Atman door Suleyman Akguc in gelegenheid gesteld om zich te promoten aan het volk wereldwijd als iemand “die opkomt voor het Syrische volk”, als iemand “die belangeloos werkt voor ons volk” enz.. enz..

 

Tijdens de uitzending gebruikt Atman het woord “Syrisch” ter identificatie van ons volk. Maar zoals wij het hebben laten zien, laat U alstublieft geen zand in de ogen gooien, want Atman bedoelt daarmee automatische “Assyrisch”.

 

Atman plaatste zich in een slachtoffer rol en nam bisschop Hazael Somi flink op de korrel omdat hij volgens Atman Aramese Lichamelijke Genocide ontkend heeft. Atman maakt enorme reclame voor zijn “Seyfo Centre”, waarmee hij het Aramese volk tergt, en voor zichzelf als iemand die opkomt voor de “rechten” van het Syrisch volk en wel “belangeloos”. Hij noemde vele voorbeelden om zichzelf te verheerlijken inclusief de marathon in Enschede, conferentie in het Europese Parlement, Britse Parlement, Sarajevo etc.. etc.. Atman vergat echter te melden dat hij bij al zijn conferenties geestelijke genocide pleegt tegen het Aramese volk en hen heeft geïdentificeerd als “Assyriërs”.

 

Zijn gastheer Suleyman Akguc, prees Atman de hemel in voor zijn goede werken en inzet. In feite heeft Akguc daarmee een grote en verwerpelijk spuug uitgedeeld in het gezicht van het Aramese volk wereld wijd. Het einde van het 2 uur lang durende uitzending werd door de heer Suleyman Akguc als volgt afgesloten, namelijk Geachte kijkers wij komen nu aan het einde van ons programma die we gemaakt hebben met ons geerde bezoeker de heer Sabri Atman over zijn werken,(behaald)  resultaten, over de inspanning, over spreekbeurten, die hij geeft, in verschillende landen, over de hele wereld over de kwestie van de genocide. Werkelijke waar, voor zulke personen, die zo’n taak op zich nemen die heel belangrijk is voor dit hele volk, dienen wij ons harten volledig open te maken en hen te steunen en te helpen op alle mogelijke manieren. Dit geeft hen kracht, geeft hen ook hoop die om tot hun doel te komen, om samen tot ons doel te komen.

Personen zoals deze, ik weet het niet wat malfono Iskender Gavriye (Akguc vergist zich, moet zijn: Iskender Demirel) bedoelde, maar dit soort mensen, denk ik dat het zonde is om te doen struikelen. Het is zonde dat men hen de rechterhand niet toereikt om hen te helpen. In plaats van dit soort mensen te doen struikelen, die zoveel moeite doen en daar bovenop wij ook nog eens, in plaats van hen te helpen, oorzaak worden van het beletten van hun werk, dit moeten wij ons echt afvragen en wij moeten allemaal eerlijk zijn tegenover elkaar en deze broeders van ons helpen.

Helpen en niet struikelen, en echt waar ook hier, zoals ik het zie werkelijke waar, als er dergelijke personen opstaan uit dit volk, hetzij politieke, hetzij kerkelijke, wat het ook moge zijn, als er mensen opstaan en hun stem wordt gehoord, die binnen de gemeenschap een hoge positie hebben, en als er over hen wordt gesproken en iemand zegt een zekere persoon heeft dit gezegd, dat zie ik dit niet als fout.

Ik zeg dat dit misschien ook kan bijdragen tot deze kwestie waar ons volk elkaar hand dient toe te steken om tot z’n doel te komen, allemaal samen………………………..

(Zie hier de mp3-geluid: http://www.aramnahrin.org/Photo/SabriAtman_SuryoyoSat_10_4_2008_End.mp3)

 

Wij gaan straks enkele van deze zinnen van commentaar voorzien, maar eerst stellen wij de volgende vraag: Waarom heeft de heer Suleyman Akguc Sabri Atman uitgenodigd om zichzelf te promoten gedurende 2 uur lang? Was het voor de heer Akguc zo moeilijk om van te voren de visies van de Aramese organisaties en hun ervaringen met de heer Atman te pijlen? Of misschien voelde de heer Akguc de nattigheid en wist wat het antwoord was van de Aramese organisaties? Wij gaan dit hieronder in enkele punten samenvatten:

 

Antwoord: Suleyman Akguc en Sabri Atman zijn familie.

 

1. Een ding weten we zeker: Suleyman Akguc is niet achterlijk. Er moet dus meer aan de hand zijn geweest.

2. Tijdens de uitzending belde de vader van Suleyman Akguc op, de heer Gevriye Akguc. Gevriye Akguc openbaarde dat Sabri Atman familie is van Suleyman Akguc. Letterlijk zei hij “diegene die naast jou zit is jouw Mgalati (neef moederkant)”. Dus, hij is de zoon van de zus van z’n vader, dus de zoon van z’n tante van vaderskant, een neef. Hoe het ook zei, ze zijn aan elkaar gerelateerd. En had misschien daarmee te maken dat de heer Akguc de Aramese organisaties niet heeft geraadpleegd. En hoe noem je ook weer zoiets geachte lezer? Corruptie en vriendjes politiek waarop de Aramese natie wordt opgeofferd op de slachtbank?

3. Of was het misschien de reden dat de haat voor bisschop Hazael Somi vele malen groter was dan de liefde voor het Aramese volk? En daarom dat het Aramese natie op de slachtbank werd gelegd?

4. Dit getuigd niet van eerlijkheid en oprechtheid.

 

==============Commentaar========

 

…..Geachte kijkers wij komen nu aan het einde van ons programma die we gemaakt hebben met ons geerde bezoeker de heer Sabri Atman over zijn werken,(behaald)  resultaten, over de inspanning, over spreekbeurten, die hij geeft, in verschillende landen, over de hele wereld over de kwestie van de genocide……

 

Akguc efendi, er zijn sommige Aramese organisaties die op wereldschaal veel meer hebben gedaan dan Sabri Atman. Maar zoals U het zelf het weet en zoals vele anderen het ook weten, lopen  in Zweden, Nederland en Duitsland enkele verdorven ontmenselijkte smerige racisten rond die maar één doel in leven lijken te hebben en dat is: alles en iedereen aan zich onderwerpen. Organisaties als Aramnahrin doen dat beslist niet en opereren zeer onafhankelijk. Wij weten precies wie deze smerige racisten zijn en wie hun vrienden in Nederland zijn. De ware aard van deze kwaadaardige verdorven geesten zal in de komende tijd worden ontmaskerd. Daar kunt U van verzekerd zijn.

 

Het is bekend dat Aramnahrin organisatie zeer onafhankelijk is en werkt in zuiverheid voor de belangen van ons volk wereldwijd. Dat is een grote marteling voor deze gruwelijke racisten die anderen willen onderwerpen. Wij weten exact de vieze spelletjes van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen. Echter de racistisch gedrag van sommige kwaadaardige mensen die ons volk uitlachten en om de tuin leiden en zich vervolgens "Syriërs" of Arameeërs noemen zal zeker ook aan de kaak worden gesteld. Het zal een soort analyse zoals in het geval van Mgr. J.Y. Cicek.

 

Vraag sommige criminele fascisten in Zweden, toen een delegatie van SuryoyoSat naar Nederland kwam, met wie ze hadden gesproken. Vraag aan ze wat deze satanische racisten hier in Nederland hadden gezegd over Aramnahrin en dat deze satanisten doorgaan tot vandaag de dag. Je kunt 100% zeker van zijn, zo de Heer wil, al hun viezigheden zal ontmaskerd worden in de komende tijd. En sommigen zullen in hun broek doen!

 

….. Werkelijke waar, voor zulke personen, die zo’n taak op zich nemen die heel belangrijk is voor dit hele volk, dienen wij ons harten volledig open te maken en hen te steunen en te helpen op alle mogelijke manieren…..

 

En hiermee heeft U ingestemd met gruwelijke haat die Sabri Atman koestert jegens de Aramese natie. En tevens heeft u, bewust of onbewust, Uw diepe minachting voor het Aramese volk onderstreept.

 

……. Dit geeft hen kracht, geeft hen ook hoop die om tot hun doel te komen, om samen tot ons doel te komen…..

 

Je hebt gelijk, het geeft ze kracht, maar wat voor kracht? Dat geeft hen zeker kracht, dat wil zeggen, om door te gaan met het plegen van de geestelijke genocide op het Aramese volk, iets wat Uzelf heeft goedgekeurd.

 

….Personen zoals deze, ik weet het niet wat malfono Iskender Gavriye (Akguc vergist zich, moet zijn: Iskender Demirel) bedoelde, maar dit soort mensen, denk ik dat het zonde is om te doen struikelen. Het is zonde dat men hen de rechterhand niet toereikt om hen te helpen….

 

Is het "zonde" om hen niet de hand toe te reiken? Zo dat ze door kunnen gaan met hun genocidiale oorlog tegen de Aramese natie? Heer Akguc, hieronder gaan wij U uitleggen wat vermoedelijk de heer Iskender Demirel wilde zeggen.

 

De heer Demirel stelde vier vragen aan Sabri Atman. De laatste vraag luide als volgt, “ ….. daarna mijn laatste vraag zeg ik, ik wil het langdradig houden, ik houd het kort: Wij zien dat er verdeeldheid is tussen de geerde Sabri en iemand anders, ik wil geen namen noemen, over de kwestie van de genocide, in Europa en in andere landen. Wat is de oorzaak van deze verdeeldheid, waarom laten ze deze verdeeldheid aan het volk niet zien die bestaat tussen personen zoals Sabri Atman en andere personen … zien zij zich allemaal niet als Syriers de zonen van dit volk, die dit volken verdedigen? Bedankt………

 

(Zie hier voor de audio mp3: http://www.aramnahrin.org/Photo/SabriAtman_SuryoyoSat_10_4_2008_Iskender_Demirel.mp3)

 

Goed gedaan meneer Iskender Demirel, inderdaad, wat is de oorzaak van de verdeeldheid? Zeer waarschijnlijk als de heer Akguc een beetje moeite voor had gedaan, dan had hij zeker Atman niet uitgenodigd.

 

Wij weten niet eaxct, maar misschien refereerde de heer Demirel in zijn laatste vraag aan de weerzingwekkende haatcampagne, zoals wij hebben uitgelegd, die de heer Atman startte tegen de Aramese natie en de heer Gabriel Rabo samen met zijn vrienden in Duitsland en Nederland.

 

Nu wij U de mogelijke reden hebben uitgelegd van de vraag van de heer Iskender Demirel, kunt U nu overgaan, als U inderdaad over greintje normen en waarden beschikt, tot de volgende acties:

 

1. Het bespreken van het monsterverbod tussen de PKK en de “Assyrische” terroristen, inclusief het ontmaskeren van de gruwelijke ADO-ideologie.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Primitieve_Gevaarlijke_ADO_Ideologie_26_8_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/MonsterVerbond_PKK_ADO_24_4_1993.htm

 

2. Uitnodigen van de officier van justitie uit Duitsland om uitleg te geven over de rechtzaak van de “Assyrische” terroristen in 2003. De “Assyrische” terroristen doen er alles aan om het Aramese volk te “Assyrianiseren”. Echter wanneer ze in aanraking komen met politie en justitie, dan noemen zij zichzelf “Arameeërs”, om zo de Aramese natie bespottelijk te maken. Zo perverse en diep is hun minachting voor de Aramese natie. Welnu, heer Akguc, het is Uw morele taak om dergelijke criminele te ontmaskeren. Bent U en anderen daar in Zweden bang om zoiets te doen en heeft U de moed niet voor? Geef de zaak in ons handen en dan moet je kijken wat er gaat gebeuren.

 

…. Helpen en niet struikelen, en echt waar ook hier, zoals ik het zie werkelijke waar, als er dergelijke personen opstaan uit dit volk, hetzij politieke, hetzij kerkelijke, wat het ook moge zijn, als er mensen opstaan en hun stem wordt gehoord, die binnen de gemeenschap een hoge positie hebben, en als er over hen wordt gesproken en iemand zegt een zekere persoon heeft dit gezegd, dat zie ik dit niet als fout…..

 

Helpen? Wie te helpen heer Akguc? Help alleen diegene die vanuit zuivere bedoeling werken. Zoals wij het hebben laten zien, gaat het de heer Atman en anderen, volgens ons, beslist niet om genocide zelf, maar om de Aramese lichamelijke genocide te misbruiken voor het plegen van de Aramese geestelijke genocide, dat wil zeggen het verheerlijken van de perverse benaming “Assyriërs”. Dat is hun uiteindelijke doel en niets anders.

 

Akguc zegt ... "en als er over hen wordt gesproken en iemand zegt een zekere persoon heeft dit gezegd, dat zie ik dit niet als fout. ..."

 

Wij zijn van harte met U eens heer Akguc! Daarom, ga zo snel mogelijk aan het werk om de gruwelijke monsterverbond tussen de PKK en de "Assyrische" terroristen te ontmaskeren.  Laat de mensen wakker worden!

 

…… Ik zeg dat dit misschien ook kan bijdragen tot deze kwestie waar ons volk elkaar hand dient toe te steken om tot z’n doel te komen, allemaal samen………………………..

 

Heer Akguc, Uw taak is het ontmaskeren van verraad, het aan de kaak stellen van de leugen en daarmee doet U een groot recht aan ons volk en op geen enkel andere manier.

 

Door het uitnodigen van Sabri Atman, heeft de heer Akguc volgens ons zijn diepe minachting aan het Aramese volk gedemonstreerd. Daarom is een grote boetdoening en spijt aan het Aramese volk door de heer Akguc het minimale vereiste wat hij moet doen.

 

5. De grootste slachtoffers van Atman.

 

De grootste slachtoffers die Atman in de kaart spelen zijn zij die zich zogenaamd “neutralen” noemen en zeggen "nog Arameeër", "nog Assyriërs",  maar Syrier. Wat een zielige en blinde dwazen!

Ze zijn beslist geen neutralen, in tegendeel! Door hun blindheid, vaak onbedoeld, spelen ze Atman juist in de kaart. Die “neutralen” zijn in feite, bewust of onbewust, medestanders van Atman. Ze willen de waarheid niet horen, het doet hen pijn.

 

Het gaat vaak om mensen die: 1) analfabeet zijn en dus niet kunnen nadenken, 2) Hebben familieleden die bij “Assyrische” terrorisme zijn betrokken, 3) Financiële belangen hebben, 4) In de kerkenraden zitten, en 5) Geen gevoel voor normen en waarden hebben, 6) zijn corrupt en ontmenselijkt in hun diepste wezen.

 

6. Oproep aan Sabri Atman

 

Als mensenrechten organisatie roepen wij Sabri Atman op en zeggen:

 

1. Erken de Aramese Geestelijke Genocide en stop met Uw kruistochten tegen Uw eigen Aramese volk die U met alle mogelijk middelen probeert te “Assyrianiseren”.

2. Laat Uw Westerse meesters aan de kant, zij gebruiken U en anderen slechts om de benaming “Assyriërs” bekend te maken, omdat straks hun man in het Europese Parlement op het stoelnummer 666 zich zal identificeren als “Assyriër”.

3. Keer terug naar de wortels van Uw voorvaders en stop met deze geestelijke genocide, haat- en verdeeldheid zaaiing onder Uw volk.

4. Respecteer Uw volk en stop met spreken in twee tongen. Onder het volk presenteert U zichzelf als “Suryoye” en als het volk U de rug toekeert dan veranderd U hun naam in “Assyriërs”. Dat klopt niet heer Atman en zoals wij het zien getuigd dit niet van respect maar eerder van een soort fraude.

5. Stop met voortzetten van de immorele verdeel en heerspolitiek van de Westerse koloniale activiteiten.

6. Het verheerlijken van de “Assyrische” benaming zal uiteindelijk leiden tot Uw ondergang en de ondergang van vele anderen met U, precies zoals het toejuichen van Bush geleid heeft tot de ondergang van het Aramese volk in Irak.

  

7. Algemene boodschap voor de “Assyrische” terroristen.

 

Nadat wij in detail het gedrag van de heer Atman naar het Aramese volk toe, gebaseerd op documenten, hebben geanalyseerd, willen wij overgaan tot het maken van enkele opmerkingen omtrent sommige "Assyrische" terroristen die  furious zullen reageren na het lezen van de voorgaande analyse. Hun standaard beschuldigingen zullen zijn, "Ze werken voor de Turken", "Ze werken met de vijand", "onze vijanden zijn blij hiermee", "hun doel is om Assyriërs te vernietigen" enz.. enz..

 

Wij weten dat velen onder U meneer Atman als een “god” beschouwen en hem buitengewoon hooghouden. Wij weten precies Uw denkwijze en handelwijze.

Wij weten exact Uw weerzingwekkende haat jegens Aramnahrin organisatie, andere organisaties en privé personen, al deze zaken zijn natuurlijk perfect in overstemming is met Uw wezen en geest. Waag het daarom niet om nog meer in de geestelijke zand van verdorvenheid af te zakken door onze organisatie te demoniseren op Uw forums of op een andere manier; uw kwade intenties zijn zeer bekend. U bent een koloniale product van het Westerse antichristelijke haat en perversiviteit. Dat is de reden waarom U toegang krijgt tot diverse instanties om Uw onheilige ideologie te promoten.

 

En dat is ook exact de reden waar sommigen gepoliticeerde Westerse racistische "geleerden" met U aan de tafel gaan zitten en U hypnotiseren met de woorden als "De oude Assyriërs zijn niet verdwenen, ze zijn niet allemaal uitgeroeid". Het probleem met deze gepolitiseerde racisten die U hersenspoelen, zoals hun voorvaders 150 jaar terug Uw hebben gehersenspoeld, is dat ze op geen enkel manier enige link tussen U en de oude "Assyriërs" kunnen bewijzen. En ze weten allemaal dat U Arameeërs bent! Deze gepolitiseerde "geleerden" zwijgen over deze realiteit om U compleet te kunnen hypnotiseren. En dat werkt gewoon perfect. Ze doen dit allemaal voor hun satanische Masonische Christus. Wat is ons bewijs voor deze hypnose en hersenspoeling? Wel, U bent zelf een zeer duidelijke bewijs.

 

Eigenlijk bent U een soort Barometer van heiligheid en kwaadheid.

De mensen die probeert te demoniseren, te onteren met alle mogelijke middelen zijn : 1) eerlijke mensen, 2) gewetensvolle mensen, 3) mensen die de leugen haten en de waarheid liefhebben, en 4) velen van deze mensen leiden een zeer heilige leven in de nabijheid van de Heer.

 

Daarentegen, de personen die U de hemel inprijst zijn: 1) mensen die niets kan schelen over de eerlijkheid, waardigheid en waarheid, 2) handelen op de rand van fraude en misleiding, 3) hebben geen geweten, en 4) vaak zijn ze hatelijk en goddeloze mensen, met een diepe haat naar de God van Abraham, Isaak en Jacob toe ( dat is waarschijnlijk de reden waarom velen onder U de antichrist "de Assyriërs" zullen omhelzen).

 

Om dit op een andere manier te formuleren: Diegenen die U volkomen vervloekt en demoniseert dienen de Here God oneindig hun dankbaarheid te betuigen. Ze moeten wel goede mensen zijn, want anders had U hen niet vervloekt. Echter, diegene die U verheerlijkt, dienen zeer ernstig wakker te worden dat hen werkelijk een gruwelijke oordeel staat te wachten, tenzij ze hun levenswijze veranderen.

Van één ding kunt U zeker zijn en dat is dit: Hoe meer U Aramnahrin vervloekt, hoe meer de Heer ons zegent. Uw ongekende haat en demonie heeft geleid tot vele onderzoeken en analyses die wij hebben geplaatst op onze website. Met andere woorden, Uw onvoorstelbare kwade gedrag wordt omgezet in vele goede dingen.

 

Nu dan, de keuze is aan U: Doorgaan op deze verdorven weg die uiteindelijk tot U vernietiging zal leiden of ontworstel U zo snel mogelijk van de gruwelijke ideologie van de Jezus van het Westen en zoek een nieuw leven in Christus Jezus van de Bijbel die U uitnodigt met de woorden, ““Kom tot jezelf, kom tot inkeer, schaamteloos volk, voordat Gods besluit wordt uitgevoerd…….. Kom tot inkeer, voordat de dag aanbreekt waarop de Heer zijn woede koelt (Sefanja 2:1-2)…..

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid