Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme en verdeeldheid binnen Aramese volk

 

4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme", de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De haatdragende en kwaadaardige (geestelijke) terreur campagne van het Evangelische Omroep tegen de Aramese Christelijke natie gaat onverminderd door…

 

De genadeloze "jezus" van het Westen gebruikt de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen om het vervolgde, verminkte en vernederde Aramese volk nog meer te tergen en te terroriseren.

 

English Version


 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

Professor Dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis zegt, "Het vernietigen van de identiteit van een volk .........is een groot criminele daad... " . En de Evangelische Omroep is sinds paar jaar hard mee bezig om dit te realiseren door hun onheilige verbond met de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen- het ultieme onheilige product van de Westerse geestelijke koloniale activiteiten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw.

 

Op 15-4-2008 werd een reportage uitgezonden over de Aramese Christenen in Irak door het Evangelische Omroep waarin ons volk valselijk en moedwillige aan Nederland werd gepresenteerd als "Assyriërs". Dit is niet de eerste hatelijke poging van EO om de identiteit van ons volk te vervalsen. Als mensenrechten/culturele organisatie, beschouwen wij deze daad van EO als:

 

- Haatdragend, omdat: Op een laffe en sluwe wijze de zoveelste poging wordt ondernomen om ons volk valselijk aan Nederland te presenteren als “Assyriërs” in de naam van “Jezus”.

- Kwaadaardig: Dit is niet de eerste keer dat sommige hardnekkige liefhebbers van Nimrod/Asshur antichrist bij de Evangelische Omroep doelbewust de geschiedenis van het Aramese volk willen vervalsen door hen te bestempelen als “Assyriërs” ondanks de brief die wij samen met onze bisschoppen aan de overheid in Irak hebben gestuurd om zich hiermee niet te willen vereenzelvigen. Het is een duidelijke vorm van culturele genocide.

- Hypocriet en verdorven omdat: Ze alles aan doen om de Islamieten neer te zetten als barbaren maar gaan voorbij aan het feit dat hun voorouders misdaden hebben begaan in de naam van “Jezus” – natuurlijk niet te verwarren met Jezus Christus van de Bijbel- tegen de Aramese natie en ze deze haat tegen ons volk gewoon voortzetten. Om zichzelf als “beschaafd” en “meelevend” te presenteren, kraken ze de Islamieten tot op de botten af. Het gaat hier om dubbelstandaarden.

- Racistisch: Op een smerige manier worden de emoties bespeeld en het ene leed boven het andere gesteld. De kijker wordt valselijk voorgelicht alsof alleen Christenen leiden in Irak, terwijl eveneens er honderdduizenden Moslims, Izidies en anderen zijn vermoord, Moskeeën en andere gebedsplaatsen vernield in onderlinge strijd tussen Soennieten en Sjiieten. In 2007 werd bij een afschuwelijke aanslag op de Izidies van de bergen van Shingal 175 mensen afgeslacht. Sommigen ontbrak aan lichaamsdelen, anderen waren letterlijk in hun eigen bloed gedompeld, de meesten droegen witte kleren die compleet rood waren geverfd door het bloed. Welnu, dit zijn toch ook afschuwelijke daden die aandacht verdienen?

- Immoreel, crimineel en verwerpelijk, omdat: ze volgens ons zich doelbewust hebben laten spannen voor het karretje van mevrouw Tunc. In Irak zijn niet meer dan 10.000 Oost- Aramese Nestorianen die zich eventueel “Assyriërs” noemen. De rest van de Aramese Christenen wil niets te maken hebben met deze valse immorele Westerse geestelijke koloniale benaming. De EO trekt zich hiervan niets aan, een aanwijzing dat ze moedwillig de verdeel en heerspolitiek van hun voorouders willen voortzetten.

- Laag en beneden alle menselijke normen en waarden omdat: naar onze gevoel alleen een persoon die zich heeft overgegeven aan de geest van Nimrod/ Asshur antichrist en Samiramis, de hoer van Babylon  in staat is om zulke misdaden van geschiedenis vervalsing te verheerlijken en goed te praten.

 

De Evangelische Omroep doet zich voor als een omroep die getuigenis wil afleggen van Jezus Christus van de Bijbel. Het woord “Evangelisch” impliceert dat zij het goede nieuws willen verkondigen om de wereld, in dit geval Nederland, er mee te verlichten. Hieruit volgt dat diegene die werkzaam zijn bij de EO, men mag aannemen, mensen zijn die ook het Evangelie aanhangen, dus volgelingen van Jezus Christus zijn.

Nu willen we zeker niet iedereen bij de EO over een kam scheren, dat zou fout zijn. Integendeel, er zijn zuivere en eerlijke mensen bij de EO die echt vanuit een oprechte en zuivere bedoelingen proberen om invulling te geven aan datgene wat de EO voorstaat.

Onze kritiek is alleen gericht tegen sommige immorele haatdragende kolonialisten en geschiedenisvervalsers die sinds een lange tijd bezig zijn om ons volk valselijk aan Nederland te presenteren als “Assyriërs”- een gruwelijke en een onheilig product van de koloniale geestelijke activiteiten van de criminele "jezus" van het Westen die een ravage heeft aangericht in het Oosten en de naam van Jezus Christus van de Bijbel bespottelijk heeft gemaakt door het planten van haat en verdeeldheid onder de Aramese natie. En de twee Christelijke omroepen EO en NCRV gaan gewoon hiermee door alsof er niets aan de hand is.

 

Aan de andere kant is het zo dat de goede krachten bij de EO een keer hun stem moeten laten horen tegen deze, volgens onze ervaring, arrogante en brutale geestelijke genocide plegers. Anders zijn ze medeplichtig aan hun misdaden.

 

Deze kwaadaardige krachten begonnen sinds 2000 om via diverse programma’s willens en wetens op brute wijze het Aramese volk valselijk aan Nederland proberen te presenteren als “Assyriërs”- een onheilige uitvinding van hun voorvaders die geleid heeft tot haat, verdeeldheid en vernietiging.

 

We zijn daarom van overtuigd dat het goede nieuws die de EO in dit specifieke geval verkondigd niets te maken heeft met Jezus Christus van de Bijbel, maar met de onheilige en kwaadaardige praktijken van Jezus van het Westen die het Aramese volk heeft verscheurd door de uitvinding van de valse benamingen “Assyriërs” (product Anglicaanse missie samen met Engeland) en “Chaldeeërs” (product Katholieke missie met Frankrijk). In dit verband verwijzen wij naar enkele voorbeelden die we al eerder hebben besproken met betrekking tot de onheilige daden van EO (en deels ook van NCRV) in de volgende artikelen:

 Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie;

Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV”;

 De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph”

 

Daarom, de nobelheid die sommigen bij de EO menen voor te staan is volgens onze ervaring slechts een uiterlijke vertoon en een onheilige dekmantel voor de culturele geestelijke terreur  niet alleen tegen de Aramese natie, maar ook tegen anderen. Zoals aangehaald zijn ze sinds paar jaar druk mee bezig om in de naam van Jezus Christus van de Bijbel de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en deze te vervangen door het product “Assyriërs”,- uit gevonden door hun voorouders. Dit beschouwen wij als kwaadaardige en criminele geestelijke genocide.

 

Je hoeft bijvoorbeeld niet in je hoofd te halen om naar de rechter of naar de raad van journalistiek te gaan, het resultaat staat namelijk van tevoren vast en dat is dit: tegenover een Nederlander maak je als allochtoon nooit een kans (je maakt waarschijnlijk wel een kans als ze weten dat anders de volgende ochtend hun auto wordt opgeblazen. Dan zullen ze vermoedelijk onafhankelijk en zuiver handelen). Dat kun je dus vergeten, ondanks de valse beloftes als "onafhankelijk", we hebben daar gegronde redenen voor. En daarom kunnen zij, niet gebonden aan enig wet of moraal, ongehinderd met hun terreur tegen ons volk doorgaan zonder dat iemand iets van zegt, zo arrogant zijn ze.

 

Jezus Christus van de Bijbel en Jezus van het Westen.

 

Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken, namelijk dat het zeer essentieel is om te begrijpen dat: De criminele en haatdragende "jezus" van het Westen uitdrukkelijk anders is dan de ware Jezus Christus van de Bijbel, dat is de God van Abraham, Isaak en Jacob die zich in een menselijke gedaante heeft geopenbaard aan de wereld.

Het was de criminele "jezus" van het Westen die kruistochten in het Midden-Oosten opgang bracht, vele volkeren heeft verscheurd en tegen elkaar opgezet, verantwoordelijk is voor de problemen op wereldschaal en als laatste natuurlijk de gruwelijke bloedbaden in Irak. Het was dezelfde criminele "jezus" van het Westen die de genocide tegen de Joden, Arameeërs en Armeniërs heeft opgang gebracht. Zodoende heeft "jezus" van het Westen de Ware Christus Jezus van de Bijbel in het Westen van z'n voetstuk gestoten waardoor het ware Christendom volledig is achteruit gegaan in het Westen. "jezus" van het Westen is hoofdzakelijk politiek/ militair met een dun vliesje "christendom." Christendom wordt slechts gebruikt als middel om tot doel te komen.

 

Om het onderscheid te begrijpen tussen Jezus Christus van de Bijbel en "Jezus" van het Westen is het verhelderend om naar een video te kijken van Kevin Annet. Annet is een moedige Christelijke dominee uit Canada die probeert om het ware gezicht van deze gruwelijke "jezus" van het Westen te ontmaskeren.

 

Documentaire: UNREPENTANT: KEVIN ANNETT AND CANADA'S (NATIVE PEOPLES) GENOCIDE: 1 of 1 FULL

 

 

 

De reportage gaat over de moorden, sterilisatie en medici experimenten op de Aboriginals van Canada . Kijk aandachtig en huiver wat voor wandaden in de naam van de valse “jezus” worden begaan en vervolgens doet men er alles aan om het in de doofpot te stoppen.

 

Uitzending van het Netwerk: 15-4-2008 presentatie: Tijs van den Brink.

 

 

Tijs van den Brink

 

Op dinsdag 15-4-2008 om 20:30 uur op de televisie zender Nederland 2 werd door de Evangelische Omroep de uitzending van het programma “Het Netwerk” verzorgd. De presentator was Tijs van den Brink (EO). De heer van den Brink is bij ons bekend geworden als iemand die moedwillig alles in het werk heeft gesteld om de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen in diverse uitzending van het programma “De Ochtenden”.

 

Achtergrond informatie: Waar gaat het om?

 

Het is van belang om te weten dat mevrouw Tunc (alias: Attiya Xamri, Gamri, Gamri- Beth Arsan) alles in scène heeft gezet en de heren/dames van de EO voor haar karretje wist te spannen voor het verkondigen van het met bloed en terrorisme besmeurde Westerse geestelijke koloniale product “Assyriërs”. Sommigen bij de EO hebben sinds een lange tijd een onheilige verbond gesloten met mevrouw Tunc en haar familie om de geschiedenis van het Aramese volk te vervormen. Daarbij negeren ze compleet het Aramese volk.

Mevrouw Tunc is een afvallige Arameeër die iedere gelegenheid aangrijpt om de geschiedenis van ons volk te vervalsen en deze te vervangen door "Assyriërs". Ze is het product/ slachtoffer van de Westerse onheilige praktijken in het Midden-Oosten en wordt door de nazaten van de boosdoeners van toen, in dit geval de Evangelische Omroep, gebruikt om ons volk te terroriseren en te tergen.

 

Naar aanleiding van de gemaakt afspraken tussen PKK en ADO in 1993 om de geschiedenis van de Aramese natie te vervalsen heeft mevrouw mevrouw Tunc samen met haar toenmalige collega Fikri Aygur diverse activiteiten ontplooid in Nederland en daarbuiten. Zie meer over haar activiteiten o.a. de volgende artikelen:

 

* http://www.aramnahrin.org/Dutch/A_Tunc_Aygur_TC_18_4_2000.htm

* http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aygur_Tunc_14_9_2000.htm

* http://www.aramnahrin.org/Dutch/A_Tunc_Trouw_21_12_2000.htm

 

In overeenstemming met deze afspraken tussen PKK en ADO kregen de “Assyriërs” ADO/GHB 12 uur gratis zendtijd bij de PKK-zender MED-TV (voorganger Roj-TV). In een artikel verschenen in het dagblad Trouw van 21-12-2000 geeft mevrouw Tunc in bedekte termen deze samenwerking weer (zie artikel boven).

 

Die hongerstakingen voor “gerechtigheid” en andere activiteiten waren naar ons analyse niets anders dan een verkapte manier om meer jongeren te betrekken bij PKK/GHB organisatie. De GHB/ADO terroristen organisatie werd in 2006 opgenomen in de terroristen lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

Mevrouw Tunc op bezoek bij de PKK- televisie Roj.

 

Attiya Tunc (Alias: Atiya Gamri, Atiya Gamri Beth Arsan)

Ozcan kaldoyo (echte naam...?)

Yahkub Rohyo (echte naam??:....)

 

Mevrouw Tunc was op 11-3-2008 op bezoek bij de PKK-televisie ROJ-TV en heeft daar gedurende een uur gesproken met de twee “Christelijke” presentatoren, die in dienst van ROJ-TV propaganda voeren tegen het Aramese volk.

Het gaat hier om de heren Ozcan Kaldoyo (echte naam???..) en de heer Yahkub Rohyo (echte naam:????). Tijdens de uitzending heeft mevrouw Tunc een uitgebreide uitleg gegeven over haar activiteiten en vermeldde dat ze begin april 2008 samen met een politieke delegatie uit Nederland en de Nederlandse televisie op bezoek zou gaan naar het noorden van Irak. Uiteindelijk is het alleen de heer Joel Voordewind meegegaan. En zoals het nu inmiddels bekend is geworden, was het een team van EO- netwerk die met mevrouw op pad was gegaan en heeft daarmee een grote wandaad begaan tegen de Aramese natie.

Zo vertelde mevrouw Tunc dat ze ook met de heer Geert Wilders had gesproken. Volgens mevrouw Tunc zou Geert Wilders haar zijn steun hebben toegezegd en tegen haar zou hebben gezegd dat, "Ik geloof dat alleen de "Assyriërs" de wereld kunnen uitleg geven over de kwaadheid van de Islam, dat wil zeggen het moorden van vandaag, het fanatisme" .

 

Wij weten niet of Geert Wilders dit heeft gezegd of dat dit een verzinsel van mevrouw Tunc is. Laten wij niet hopen dat de Islamitische wereld Geert Wilders als een verdediger van ons volk gaat beschouwen, want dan krijg je echt problemen en poppen aan het dansen. En mevrouw Tunc? O, ze zit lekker veilig in het Westen. Als er een afslachting plaats vindt, dan zal zij samen met anderen het misbruiken en de politici en journalisten om de oren slaan over het verwaarlozen van “Assyriërs”.

 

Als mensenrechtenorganisatie stellen wij mensen als mevrouw Tunc en anderen die de criminele, verwerpelijke en immorele Westerse geestelijke kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” aanhangen en verheerlijken verantwoordelijk voor de problemen waarmee ons volk in Irak wordt geconfronteerd. Hun ultieme doel is altijd geweest en het zal altijd zo blijven om de koloniale leugen-naam “Assyriërs” te verheerlijken en te verkopen. Het gaat deze mensen beslist niet om genocide, vervolging, moord of discriminatie van ons volk. Wij hebben dit duidelijk kunnen zien met de moord op de Aramese socioloog Fuat Deniz door zijn neef.

Zie de twee artikelen hierover:

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Zweden_Aramese_Genocide_3_1_2008.htm

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Aramese_Fuat_Deniz_Afgeslacht_Door_Familie_2_2_2008.htm

 

Hieronder geven wij het transcript van de uitzending en zullen straks van commentaar voorzien.

 

Johan Eikelboom:

Van den Brink: Op moment dat een auto voor de deur stopt houden hun adem in. Want eerder werden hun ouders en zusje door gemaskerde mannen vermoord. Het zou zomaar kunnen dat broers en zussen Zaya hetzelfde lot treft. Want ze zijn Christen en ze wonen in Irak.

In de afgelopen 15 jaar werden honderden duizenden Christenen verdreven uit hun woonplaatsen in Irak. Velen trokken naar het noorden waar het relatief veilig was. Maar ook daar zijn ze hun leven niet zeker. Johan Eikelboom trok naar het gebied waar hulporganisaties niet meer durven te komen vanwege het gevaar.

 

Joel voordewind: Nonnen, priesters worden ontvoerd en vermoord. De aartsbisschop van Mosul is aantal weken geleden vermoord.

 

Johan Eikelboom: Is er volgens U sprake van religieuze zuivering?

 

Joel voordewind: Ja

 

Johan Eikelboom: Op onze reis verlaten wij relatief veilige Koerdistan in noord Irak en rijden de Nineve vlakte in. De Assyrische vluchtelingen die niet naar het buitenland gaan, vluchtten naar dit gebied. We horen schokkende verhalen.

We zijn in noord Irak en we rijden van Erbil naar Dohuk. Erbil ligt zo’n 600 kilometer boven Bagdad. Dohuk ligt in de Nineve vlakte. De vlakte waar duizenden Assyrische Christenen erheen zijn gevlucht vanwege het geweld van de extremistische Moslims. Assyriërs worden vermoord, verkracht en ontvoerd. We gaan kijken hoe het men hun is en wat hun verhalen zijn. En ja.. dat is aan de orde van de dag… nog steeds bomaanslagen ontvoeringen en moorden dus.. we moeten extreem voorzichtig zijn.

We reizen onder gewapende beveiliging naar het dorpje Batnaya in de Nineve vlakte. We passeren aantal checkpoints. Want de Koerden die het gebied controleren nemen geen risico.

We komen hier aan bij het Dorpje Batnaya. En gaan een gezin bezoeken, je ziet ze al daar staan, met vier kinderen .. ze hebben hun ouders verloren en een zus en ook zij zijn gevlucht uit Bagdad.

Zahed, Lina, Zay en Rita. Ze vluchtten in november 2004 vanuit Bagdad naar Mosul. Hun ouders en zus zijn thuis doodgeschoten. Hun oudste broer is spoorloos. En tijdens hun vlucht komt ook hun jongste zusje om.

 

Lina Zeya: Zo is het gegaan: ik kwam uit school en ging naar huis. Alle buren stonden bij de deur. Ik vraag mij af wat er aan de hand was. I vroeg me af wat er aan de hand was.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Wie heeft je ouders vermoord?

 

Lina Zeya: Wij weten niet. Er ware gemaskerde mensen binnen. Ze zeiden tegen mijn ouders: ‘jullie werken voor de Amerikanen’. M’n ouders zeiden van niet. Ze zeiden: jullie Christenen werken allemaal voor de Amerikanen. Mijn moeder antwoordde: wij doen dat niet. Op dat moment duwde een van hen m’n vader…. en schoot hem in z’n hoofd en in z’n hart. Daarna werden m’n ouders en m’n zus neergeschoten.

 

Johan Eikelboom: De kinderen vluchtten na de moord op hun familie met de hulp van de buurman naar Mosul. In dit gevaarlijke gebied zijn ze een jaar gebleven. Hierna kregen ze dit huis aangeboden van de Koerdische regering in de vlakte van Nineve. Maar terwijl ze wachten op het huis gebeurt het volgende drama. Hun jongste zusje, met astma, stikt door de stof op de plek waar ze slapen.

 

Lina Zeya: Drie maanden lang moesten wij doorbrengen op de begraafplaats. Drie maanden lang moesten wij daar slapen. En toen is mijn zus daar ook gestorven. Toen wij dit huis kregen, werden wij niet gelukkig. En huis kan ons helemaal geen geluk brengen. We belandden van de ene ellende in de andere. Wij hebben helemaal geen geluk gehad.

 

Johan Eikelboom: Alleen de oudste zoon het werk als automonteur. De anderen hebben geen werk en kunnen niet naar school want hun papieren liggen nog in Bagdad.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Waarom gaan jullie niet naar school.

 

Rita Zeya: De officiële papieren die we nodig hebben, liggen in Bagdad.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Hebben jullie geen recht op school?

 

Rita Zeya: Hier niet. De officiële papieren zijn nodig voor een plek op school. Wij kunnen er niet heen. Het is te gevaarlijk. Onze papieren zijn in Bagdad en jet weet niet waar je heen moet. Toen we zieden dat we niet naar Bagdad konden.. kregen we te horen dat dat ons probleem was. Daarom zitten we hier.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Ben je boos?

 

Rita Zeya: Ik weet het niet. Het heeft zo moeten zijn.

Er is hier nauwelijks hulp voor vluchtelingen. Deze familie heeft geluk gehad met een groot huis. Maar de meesten krijgen niets. De Koerdische regering heeft weinig geld en de internationale hulp organisaties komen niet in de Nineve vlakte omdat het te gevaarlijk is. Alle dorpen hebben zichzelf beschermd uit angst voor aanslagen. Via onze tolk (= mevrouw Tunc) horen we dat ook hier aanslagen zijn geweest.

 

Tolk (mevrouw Tunc): Hij zegt er zijn twee aanslagen hier gepleegd. Sindsdien hebben wij met z’n allen hebben gesloten dat we checkpoints hebben, voldoende mannen met wapens om de christenen in dit dorp veilig te stellen.

 

Johan Eikelboom: Zijn jullie niet bang? Want bijvoorbeeld in Mosul zijn nog aanslagen. Er is hier geen officiële politie of leger .. als het klimaat omslaat dan kan het natuurlijk wel en stuk heftiger worden…

 

Een persoon in legeruniform aan het woord: Mosul ligt vlakbij Teleskoop. We laten Moslims zonder papieren alleen toe als iemand garant staat. We hebben het een en ander met ze meegemaakt. Na twee ontploffingen zijn we bang geworden. Daarom zijn wij 24 uur per dag paraat.

 

Johan Eikelboom: Dan ontstaat er een discussie… over onze filmploeg bij de checkpoint

 

Mevrouw Tunc: Ze doen het beetje moeilijk over het filmen…. Hij zegt .. nu allemaal aan het werk…. 5 minuten is voldoende..

 

Johan Eikelboom: Wij rijden nu door het dorpje Teleskopa… Hier wonen maar 5 duizend mensen. En hier zijn 600 families naartoe gevlucht. En ze worden allemaal opgevangen door mensen thuis of worden er heel snel nieuwe huizen bijgebouwd. Liefst .. zouden ze een eigen staatje beginnen.

Een van de families die is gevlucht is familie Jacob. Leyla verloor haar broer en zwager. Haar broer werd gemarteld.

 

Leyla Jacob: we durfden niet naar m,n broer te kijken. Ik herkende hem niet. Hij heeft vele pijn gehad. Hij is gemarteld met sigaretten. Hij had vele schotwonden. Z’n hoofd… Het was vreselijk.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Ze hebben z’n lichaam verminkt?

 

Leyla Jacob: Ja, Overal. Overal schotwonden. We durfden niet naar hem te kijken.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Jullie hebben z’n lichaam op straat gevonden?

 

Leyla Jacob: Ja, hij is vermoord. Hij heeft tien dagen op straat gelegen.

 

Johan Eikelboom: Voor de val van Saddam Hoessein, woonden ongeveer 1,4 miljoen Christenen in Irak. Ze leefden relatief rustig tussen de Moslims. Saddam vertrouwde hen en ze vormden ook het grootste deel van z’n hofhouding. Nu worden gezien als handlangers van Amerika en als ongelovigen. Christenen en kerken zijn nu doelwitten van zovel Soennitische als Sijtische aanslagen.

 

Leyla Jacob: Als ik zie hoe m’n kinderen hier bedreigd worden, vrees ik voor hun toekomst.

 

Johan Eikelboom: Tijdens onze reis treffen we het ChristenUnie kamerlid Joel Voordewind. Hij heeft in dit gebied gewoond en gewerkt als hulpverlener. Nu wil hij weten hoe de situatie van de Christenen in Irak is.

Wij zijn onderweg naar de Nineve vlakte zo’n 20 kilometer boven Mosul. VN hulpverleners durven niet naar dat gebied toe. Is dat geen onverantwoord risico?

 

Joel Voordewind: Het is een risico, maar ik mij zelf voorgenomen om toch zelf polshoogte te nemen bij deze mensen die zelf in een benarde situatie leven.. die met velen bijeengepakt zitten op kleine appartementjes als ze al onderdak hebben..verstoken van hulpverlening. Ik wil graag zelf met ze spreken om te zien wat ze doormaken

 

Johan Eikelboom: Is het risico waard?

 

Joel Voordewind: het is zeker risico waard.

 

Johan Eikelboom: Op dit moment wonen er nog maar 300.000 Assyriërs in Irak. Honderdduizenden zijn naar het buitenland gevlucht, waaronder velen naar het noorden van Irak. Onder bedreiging hebben alles moeten achterlaten. Joel Voordewind bezoekt hen in de Nineve vlakt.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): haar zoon is ontvoerd. Haar zoon is al twee jaar ontvoerd. Hij werkte met Amerikanen… Christenen worden afgeslacht.

 

Johan Eikelboom: De Assyriërs worden verjaagd. Ontvoeringen, losgeld, moord en boomaanslagen. Het is meer regel dan uitzondering. Ook nu nog.. terwijl ze al gevlucht zijn, ontvangen ze per brief of SMS bedreigingen. De enige manier om het geweld te ontlopen is om te alsof je geen Christen bent.

 

Joel Voordewind: Er wordt echt een hele mannelijke generatie uitgemoord .. he?. Het is ongelofelijk.

 

Johan Eikelboom: Opeens valt er een schot. De bewaking reageert meteen. Het lijkt een loos alarm. Ik bespeur een enige vorm van boosheid bij U.

 

Joel Voordewind: Ja, omdat de verhalen zich herhalen. Omdat er absoluut geen bescherming is voor deze mensen. Omdat er ook specifiek gericht is ten op zichtte van Assyriërs en Christenen.

 

Johan Eikelboom: Is er ook een vorm van boosheid over de Amerikanen?

 

Joel Voordewind: Ja, omdat wat we begrijpen dat de mensen die eerst voor de Amerikanen gewerkt hebben en hun leven hebben gewaagd om voor hun te werken uiteindelijk worden ze vermoord en krijgen absoluut geen compensaties .. zelfs hun begrafenis wort niet betaald. Dat is iets wat ik niet begrijp. Dat wil dus navragen.

 

Johan Eikelboom: Terug naar familie Zaye in Batanya. De jongeren leven in constante angst .. dat er alsnog iets met hen zal gebeuren.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Zijn jullie bang als een auto voor de deur stopt?

 

Lina Zeya: Zeker. Als er ’s nachts wordt geklopt gaan we niet naar buiten. Nooit. Ik zal eerlijk zeggen: Wat wij in Bagdad meegemaakt hebben .. is iets wat wij nooit zullen vergeten.

 

Johan Eikelboom: Lina en haar broers en zus zien geen uitweg en hebben geen hoop op betere toekomst. Het verdriet overheerst alles.

 

Tolk (Mevrouw Tunc): Maar jongeren willen toch graag lachen en dansen .... een leuke leven leiden?

 

Lina Zeya: Nee, dat geldt niet voor ons. We hebben vele verdriet. Het is moeilijk vanwege m’n vader, moeder, broer en zus. We kunnen dat niet. Zelfs als we lachen, komt dat niet uit ons hart. Nee.

 

Johan Eikelboom: Is er volgens U sprake van religieuze zuivering?

Joel Voordewind: Ja dat kan je van spreken als je de cijfers ziet, als je de verhalen hoort, echt gericht, ook de dreigbrieven ondertekend door de Mujahadin, dood aan de Christenen.

 

Johan Eikelboom: Dat is heel heftig. Want dan zou je een Midden-Oosten krijgen zonder Christenen.

 

Joel Voordewind: Ja daarom moeten we alles aan doen om de Christenen zoveel mogelijk te beschermen dat ze in hun eigen land waar ze eeuwen leven blijven. En dat doen we door ze beter te beschermen. Maar ook de hulpverlening bij hen goed terecht te laten komen.

 

======Commentaar=======

 

Eerst paar opmerkingen vooraf:

 

1. Tijdens de uitzending werd 7 maal gesproken over “de Nineve vlakte”. Dat is de ideologie van AINA: De Internationale - leugen en haat machine die ook door mevrouw Tunc wordt aangehangen. Het was AINA bijna gelukt om een bloedbad onder de Aramese Christenen in Irak teweeg te brengen dankzij dit soort kreten.

 

2. Johan Eikelboom spreekt 5x van “Assyriërs” en toont daarmee zijn diepe minachting voor de Aramese natie en doet een grote eer aan de criminele en de verwerpelijke activiteiten aan de vreselijke politieke "jezus" van het westen en "Assyrische" terrorisme.

 

3. De enige persoon die in deze uitzending niet paste was de heer Joel Voordewind. Als mensenrechten organisatie hebben wij geen enkele twijfel over de zuivere en eerlijke bedoelingen van Joel Voordewind. Ons indruk is dat de heer Voordewind een ijverige persoon is die zich zonder enige reserve inzet voor naastenliefde. Het probleem is echter dat de zuiverheid en goedheid van dergelijke edele mensen gemakkelijk misbruikt kan woorden door hen die een verborgen agenda op na houden. En dat is precies hier gebeurt. Mevrouw Tunc misbruikt de situatie van de Aramese Christenen in Irak om reclame te maken voor de criminele, immorele en haatdragende Westerse geestelijke koloniale en slavernij product “Assyriërs”, een product dat is besmeurd met bloed en terrorisme (hier en hier). En de heer Voordewind heeft zich laten spannen voor het karretje van mevrouw Tunc en dat vinden wij zeer ernstig. Zo zegt bijvoorbeeld Joel Voordewind Omdat er ook specifiek gericht is ten op zichtte van Assyriërs en Christenen”

 

Hoezo “Assyriërs” en Christenen? Zijn diegenen die zich “Assyriërs” noemen dan geen Christenen? Waarom uitdrukkelijk het woord “Assyriërs” in de mond nemen? De heer Voordewind heeft een tijdje terug een exemplaar van Verborgen Parel ontvangen waarin duidelijk de geschiedenis van het Aramese volk is vastgelegd. Waarom het leugenproduct “Assyriërs” noemen en de ware benaming “Arameeërs” negeren? Of was het karretje van mevrouw Tunc zo sterk dat Joel niet kon wijken en werd gedwongen om de leugen te verheerlijken in plaats van de waarheid?

Ondanks dit, zijn wij van overtuigd dat Voordewind een eerlijke en zuivere persoon is die gewoon anderen wil helpen uit zuivere bedoelingen. Dit kunnen wij beslist niet zeggen van figuren als Tijs van den Brink en anderen bij de EO die wij als arrogant en haatdragende ervaren die hun mediamacht misbruiken om het Aramese volk in hun gezicht te spugen.

 

...... Op onze reis verlaten wij relatief veilige Koerdistan in noord Irak en rijden de Nineve vlakte in. De Assyrische vluchtelingen die niet naar het buitenland gaan, vluchtten naar dit gebied. We horen schokkende verhalen.

We zijn in noord Irak en we rijden van Erbil naar Dohuk. Erbil ligt zo’n 600 kilometer boven Bagdad. Dohuk ligt in de Nineve vlakte. De vlakte waar duizenden Assyrische Christenen erheen zijn gevlucht vanwege het geweld van de extremistische Moslims. Assyriërs worden vermoord, verkracht en ontvoerd. We gaan kijken hoe het men hun is en wat hun verhalen zijn.....

 

Dit is typisch de tactiek van de valse en selectieve Westerse koloniale gedrag. Hun misdaden nauwkeurig camoufleren en goedpraten door te spugen in het gezicht van de Islamieten. Hoe durft men? Dat de Aramese Christenen nu vreselijk lijden heeft vooral te maken met de misdaden van de koloniale machten, die in de naam van de vreselijke "jezus" van het Westen, ons volk tegen elkaar hebben opgezet door het planten van valse namen "Chaldeeërs" (16e eeuw Katholieken met Frankrijk) en "Assyriërs" (19e eeuw Engeland en Anglicanen) (hier, hier , hier en hier). Deze interventie, uitgevoerd door het ophitsen van zoon tegen vader, dochter tegen moeder, familie tegen familie, dorp tegen dorp, heeft ongekende haat en leed veroorzaakt binnen onze natie resulterend in hun ondergang in het Midden-Oosten. Verder werden ze door deze verdeeldheid kwetsbaar gemaakt aan het vijandige milieu va het Midden-Oosten waar ze met uitroeiing en etnische zuivering worden bedreigd. Overal waar de koloniale machten, vooral Frankrijk en Groot-Brittannië, voet aan de grond zetten, lieten ze een spoor van vernieling en vernietiging achter met afschuwelijke gevolgen voor hun slachtoffers.

 

En wat doet men bij de EO? U zet gewoon de hatelijke politieke/spirituele praktijken van toen vrolijk voort door ons volk valselijk als "Assyriërs" te presenteren alsof er niets aan de hand is. Dit komt bij ons over als immoreel en verwerpelijk. Haal daarom alstublieft Islam niet erbij, want dat is gewoon crimineel! U bent de grote haat en verdeeldheid zaaier en boosdoener en beslist niet de Islam. Islam is bovendien een machtige instrument in de handen van de koloniale machten om te gebruiken tegen iedereen die ze willen vernietigen. En dat is wat nu plaatsvindt in Irak.

Islam heeft ons volk helemaal niet tegen elkaar opgezet, het was U. Islam heeft ons natie helemaal niet verscheurd, nee, het was U en Uw criminele "jezus" van het Westen. Wat de fanatieke Islamieten nu doen is gewoon Uw werk afmaken, niets meer en niets minder. U gebruikt de Islam slechts als een rook gordijn om Uw eigen onheilige gedrag van het verleden nauwkeurig af te dekken. En het achterlijke volk heeft natuurlijk niets in de gaten.

 

.....Wij rijden nu door het dorpje Teleskopa… Hier wonen maar 5 duizend mensen. En hier zijn 600 families naartoe gevlucht. En ze worden allemaal opgevangen door mensen thuis of worden er heel snel nieuwe huizen bijgebouwd. Liefst .. zouden ze een eigen staatje beginnen.

Een van de families die is gevlucht is familie Jacob. Leyla verloor haar broer en zwager. Haar broer werd gemarteld......

 

Jullie mensen daar bij de EO en NCRV, je moet het leven van ons volk niet op het spel zetten door uitspraken als "Liefst .. zouden ze een eigen staatje beginnen"  . Niemand wil daar een eigen staatje, behalve jullie "vriendin" mevrouw Tunc (die jouw tolk was) en andere bandieten van AINA. Dit is zeer ernstig en wel om de volgende redenen:

Asia News rapporteerde op 9-10-2008 in een artikel getiteld "Islamic fundamentalists: "expel Christians from Mosul": "Volgens sommige getuigen, beschuldigde de terrorist, voordat hij schot, de Christen van “willen creëren van een enclave in Nineve” en ging verder met het vermoorden in koude bloede."

 

Door zulke gevaarlijke en onverantwoordelijke uitspraken te doen geef jij sommige groepen in Irak een perfecte middel in hun handen om het Aramese volk, die jij hier op een repsectloze wijze "Assyriërs" noemt, af te slachten. In ons artikel "AINA: De internationale leugen- en haatmachine en de oorzaak van de moorden, vervolging en de ondergang van de Arameeërs in Irak"  hebben wij uitgelegd dat het de criminele "Assyriërs" bijna gelukt was om een enorme afslachting onder ons volk teweeg te brengen in Irak.

Gelukkig kon dit tijdig voorkomen worden door de tussenkomst van een eerwaardige Aramese bisschop. En dit Eikelboom en de rest van de EO, ga jullie natuurlijk niet op televisie vertellen, want dat is de waarheid waar sommigen van jullie zo hekel aan hebben. Je hebt je compleet laten betoveren door mevrouw Tunc die ook graag uitspraken doet voor een "veilige haven" voor de Christenen met alle gevolgen van dien.

Bovendien Eijkelboom je negeert compleet de officiële brief die wij samen met onze bisschoppen en de Aramese Democratische Organisatie aan de Irakese overheid op 29-8-2007 hebben gestuurd. Natuurlijk allemaal onbelangrijke zaken voor jou en de rest van de club die niets met eerlijkheid wil te maken hebben.

 

... Voor de val van Saddam Hoessein, woonden ongeveer 1,4 miljoen Christenen in Irak. Ze leefden relatief rustig tussen de Moslims. Saddam vertrouwde hen en ze vormden ook het grootste deel van z’n hofhouding. Nu worden gezien als handlangers van Amerika en als ongelovigen. Christenen en kerken zijn nu doelwitten van zovel Soennitische als Sijtische aanslagen....

 

Iedereen lijdt in Irak. Dat de Aramese Christenen extra lijden heeft beslist niet te maken met de Islamieten, maar heeft te maken met de hatelijke verdeeldheid die door Uw voorvaders is geïmplementeerd binnen onze natie (hier , hier en hier). Zo simpel is het en niet anders. Ga daarom alstublieft de Islam niet op de kop geven, je bent zelf de veroorzaker van deze ellende onder aanvoering van de afschuwelijke en hatelijke "jezus" van het Westen. Islam de schuld geven en afkraken is altijd zo makkelijk voor jullie, zonder je eigen misdaden onder de aandacht te brengen.

 

..... Tijdens onze reis treffen we het ChristenUnie kamerlid Joel Voordewind. Hij heeft in dit gebied gewoond en gewerkt als hulpverlener. Nu wil hij weten hoe de situatie van de Christenen in Irak is.

Wij zijn onderweg naar de Nineve vlakte zo’n 20 kilometer boven Mosul. VN hulpverleners durven niet naar dat gebied toe. Is dat geen onverantwoord risico?.....

 

Waarom onwaarheden vertellen tegen de kijker? Alles was toch in Nederland besproken en gepland met mevrouw Tunc en de heer Voordewind? En U doet alsof U niet op de hoogte was van het bezoek van Voordewind? Wie houdt U voor de gek? Dit is trouwens wel een belangrijke aanwijzing voor de systematische onware en vertekende reportage.

 

......Op dit moment wonen er nog maar 300.000 Assyriërs in Irak. Honderdduizenden zijn naar het buitenland gevlucht, waaronder velen naar het noorden van Irak. Onder bedreiging hebben alles moeten achterlaten. Joel Voordewind bezoekt hen in de Nineve vlakt.

 

300.000 Assyriërs in Irak? Dat is een grap! U bedoelt de totale Aramese denominaties! Er zijn onder deze Aramese denominaties zeker niet meer dan 10.000 die zich eventueel "Assyriërs" noemen, dat wil zeggen de leden van de Oost- Aramese Nestoriaanse kerk die ook bekend is geworden als "De oude Kerk van het Oosten" of "De Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten". Bovendien heren van de EO, de meerderheid van hen vereenzelvigen zich als "Suryaye" dat wil zeggen "Syriërs". Maar dat interesseert U waarschijnlijk niet. Dit is altijd de tactiek geweest van de koloniale machten namelijk: desinformatie, manipuleren, vervalsen en misleiden.

 

.....De Assyriërs worden verjaagd. Ontvoeringen, losgeld, moord en boomaanslagen. Het is meer regel dan uitzondering. Ook nu nog.. terwijl ze al gevlucht zijn, ontvangen ze per brief of SMS bedreigingen. De enige manier om het geweld te ontlopen is om te alsof je geen Christen bent.

 

Waarom special het woord "Assyriërs" in de mond nemen? Arameeërs lijden toch ook? Chaldeeërs lijden toch ook? Allemaal onbelangrijk? Of is het zo dat je op schaamteloze manier ze allemaal als "Assyriërs" identificeert precies zoals ingeprent door je "vriendin" en "adviseur" mevrouw Tunc?

De Yezidies worden toch ook verjaagd, ontvoerd, moord en boomaanslagen gepleegd? Dit geldt toch ook voor de Soennieten die door de Sjiieten worden weggejaagd en omgekeerd de Sjiieten die door de Soennieten worden weggejaagd. Waarom altijd proberen om de kijker een valse indruk te geven door je eigen misdaden te camoufleren? Waarom altijd anderen de schuld geven en jezelf vrijpleiten? Het komt toch allemaal door de invasie van het Westen, zogenaamd om "mensenrechten" en "democratie" naar Irak te brengen?

 

.... Dat is heel heftig. Want dan zou je een Midden-Oosten krijgen zonder Christenen.....

 

Precies! En de criminele praktijken van de koloniale machten hebben hieraan hard meegewerkt door het planten van haat en verdeeldheid binnen onze natie. Jij bent de grote boosdoener en de niet de Islam, je bent het Midden-Oosten binnengetrokken en hebt ravage aangericht. Het was niet de Islam, nee het was U en alleen U onder leiding van Uw valse "jezus" die de naam van de Ware Jezus Christus van de Bijbel heeft bespottelijk gemaakt.

 

.........Ja daarom moeten we alles aan doen om de Christenen zoveel mogelijk te beschermen dat ze in hun eigen land waar ze eeuwen leven blijven. En dat doen we door ze beter te beschermen. Maar ook de hulpverlening bij hen goed terecht te laten komen....

 

Joel, wij weten dat je een eerlijke persoon bent en het hart op de juiste plek hebt. Daar hebben we geen twijfel over. Het beschermen van de Aramese Christenen in Irak doe je niet door je voor het karretje van mevrouw Tunc te spannen. Nee, je helpt hen door naar de bron van het probleem te gaan, namelijk de hatelijk verdeeldgheid geïntroduceerd door de Westerse koloniale machten (hier , hier en hier). Dat is het hoofdprobleem. De Koerden weten dit, de Turken weten dit en de Arabieren weten dit.

 

Zolang de Aramese natie niet wordt gerespecteerd. Zolang de Westerse interventie niet ondubbelzinnig wordt veroordeeld en afstand wordt gedaan van de geestelijke koloniale valse namen "Chaldeeërs" (uitvinding Katholieke missie + Frankrijk) en "Assyriërs" (Anglicaanse missie + Engeland) zullen al je nobele pogingen op lange duur geen enkel effect sorteren. Zo simpel is het en niet anders!

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke Genocide

 

Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid