Touma Audo

 

Getuigenissen van de geleerden van de Syrische Kerk van Antiochië met betrekking tot synoniem: Arameeërs/Syriërs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief

 

Een vraag: Wie waren de vroegere Assyriërs? Waren ze simpelweg één etniciteit of samenstelling uit verschillende volkeren?

 

Wie gaf hen de naam en maakte hen bekend als,, Assyrische” Christenen?

 

SUA/WCA en het toelaten van terrorisme

 

SUA/WCA: Internationaal syndicaat van haatzaaiers

 

Arameeërs van Irak

 

Arameeërs van Turkije

 

Arameeërs van Syrië

 

Aramese geschiedenis, cultuur en taal, een zesdelige interview.

 


 

"Assyrische" terrorisme,  verdeeldheid en ondergang van het Aramese volk

 

4-6-2018: Kolonialisme, "Assyrianisme", terrorisme, occultisme, de ondergang van het Aramese volk in het Midden-Oosten en hun Diaspora

 

14-2-2018: Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan

 

3-2-2014: De oorsprong van de “Assyrische” fanatisme, hun blindheid en verering van occulte machten

 

9-6-2010: Een tot 6 maanden veroordeelde “Assyrische” GHB/PKK/ADO terrorist wordt volop geëerd en verafgoodt: een teken dat het afval is voltooid en het oordeel aanstaande is? Waarom geen aandacht voor zijn slachtoffers en hun familie?

 

28-1-2009: Sabri Atman en Hezbollah- Aram: Sabri Atman: Een man van normen en waarden of …. een manipulator en een misbruiker van de Aramese Lichamelijke Genocide om de immorele Criminele Geestelijke Kolonisatie en slavernij product “Assyriërs” te promoten?

 

19-12-2008: Pseudo – Assyriërs, Pseudo Chaldeeërs en de Culturele Nationale Noodzaak van de Aramese natie.

 

18-12-2008: Syriërs, “Assyriërs” en “Chaldeeërs” zijn allemaal Arameeërs

 

26-9-2008: Terrorist "Koerden" - Pionen van de Merovinische Vrijmetselaarij Vastbesloten om de Arameeërs te Vernietigen

 

25-9-2008: Politieke Hypocrisie en Historische Vervalsing door de Pseudo- Assyriërs en Koerdische Terroristen

 

25-9-2008: Ongekende Vervalsing van de Oude Geschiedenis van Mesopotamië zal naar verwachting Chaos teweeg brengen

 

23-9-2008: Pseudo- ‘Assyriërs’ en ‘Koerdische’ Terroristen: Kweken van Leugens, Chaos en Genocide

 

22-9-2008: Antichristelijke Onheilige Alliantie: de vervalste “Assyrische” Pseudo- Natie en de PKK Terroristen

 

21-9-2008: Dreigende Einde van de Oriëntaalse Christendom: Onheilige Alliantie van "Koerdische" Terroristen met Pseudo- Assyriërs.

 

19-9-2008: De aanhoudende Aramese Genocide, de Gefabriceerde Pseudo- Assyrische Natie, en "Koerdische" (PKK) Terroristen

 

17-9-2008:  Vervolgde Arameeërs, een Pseudo – natie van “Assyriërs”, Koerdische Terroristen, en de Antichrist

 

26-8-2008: De gevaarlijke ADO- ideologie en het ondergang van het Aramese volk.

 

14-7-2008:Bittere vruchten van de koloniale geestelijke interventie: Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie

 

13-11-2007: Wat is een naam? Duitse NGO accepteert Aramese natie, verwerpt ‘Assyrische” misnoemer! `Na 30 jaren van foute voorkeur voor de valse termen ‘Assyriërs’ en ‘Chaldeeërs’ voor de grote historische natie van de Arameeërs van het Midden-Oosten, een positieve verandering.

 

23-10-2007: Een Duitse mensenrechten organisatie zegt over leugens en haat van de Westerse kolonisatie en slavernij product "Assyriërs" het volgend:  'Vandaag houden wij het voor absurd dat de Assyrische Organisaties met hun Nationalisme een grote deel van hun strijd gebruiken om met de meerderheid van hun “Aramese” volk in Duitsland en de rest van Europa te strijden en deze strijd een zeer grote deel van hun werkzaamheden in beslag neemt...... ..............

 

15-9-2007: Wikipedia Online Encyclopedie en "Assyrische" terreur tegen de Aramese natie

 

16-8-2007: De terreur campagne van AINA: De internationale - leugen en haat machine

 

25-1-2007: Arameeërs in Turkije ongewild in een verkeerd daglicht gesteld Turkse Hoge Raad: De terroristische organisatie ADO/GHB “ Assyriërs” toegevoegd aan de terroristen lijst.

 

25-1-2007: Vertaling artikel verschenen in de Turkse krant 'Zaman' van 16-11-2006. ADO/GHB “Assyrische” terroristen toegevoegd aan de lijst van de Turkse Hoge Raad.

 

12-10-2005: Een fatale beslissing van SUA- Waar zijn normen en waarden?

 

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met 'Armeniërs') spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden 'Aram-Nahrin' werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam 'Mesopotamië'

Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs".  Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord "Assyriërs" tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”


 

De primitieve, achterhaalde, doch zeer gevaarlijke ADO ideologie ontmaskert: Jezus Christus de Assyriër?

 


 

English Version

  Inleiding  
  1. De benaming: De verloren A- trucje  
  1.1. Sommige historisch zeggen dit: “De oorsprong van Sumeriërs was niet de Mesopotamië, ze kwamen ergens anders vandaan”. Wij kijken niet op deze manier naar de kwestie.  
  1.2. A.D.O: In het Syrische taal zeggen wij nog steeds tegen het Syrische volk ,, Esoryoye”  
  1.3. Jezus Christus de Assyriër?  
  1.4. ADO informeert Abdullah Ocalan over de Arameeërs en het Aramese taal: Een lachwekkende vertoning.  
  2. Combinatie van de termen: Assyriërs en Syriërs door elkaar  
  2.1 Isa Sumer en de primitieve ADO- ideologie.  
  2.2. Mevrouw Tunc en de primitieve ADO- ideologie.  
  2.3. Fikri Aygur en de primitieve ADO- ideologie  
  2.4. Sabo Celik, Sikri Demir en de primitieve ADO- ideologie.  
  3. PKK en ADO- ideologie met betrekking tot genocide.  
  3.1. Mevrouw Tunc en Fikri Aygur en de PKK/ADO- ideologie.  
  3.2. Sabri Atman en de primitieve PKK/ADO- ideologie.  
  3.3. Professor Herman Teule en de primitieve ADO/ PKK ideologie.  
  3.4. De wetenschapper Ton Zwaan en de primitieve ADO-ideologie.  
  3.5 Professor David Gaunt en de primitieve ADO- ideologie.  
  4. De primitieve ADO- ideologie met betrekking tot terugkeer.  
  5. Andere zaken.  

 


 

Inleiding

 

Opmerking vooraf:

 

Het occulte geloofsysteem (hier en hier) van de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, het onheilige product van de koloniale Westerse machten, is een directe kopie van het geloofsysteem van de illuminatie satanisten; ze hebben het in hun ziel ingeprent.

Het occulte systeem werd na de zondevloed door Nimrod en Samiramis opgezet waarin Satan wordt aanbeden in plaats van God YAHWEH, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Het is het Babylonische geloofsysteem, het systeem van de hoer van Babylon. Verering van Nimrod en Samiramis neemt een zeer belangrijke plaats in bij het koloniale product "Assyriers". Daarom willen de Kabbalistische / Talmudische /Vrije Metselaars illumintie satanisten hun "Assyrian" broeders op de voorgaande plaatsen omdat het om hetzelfde geloofsysteem gaat.

 

De desinformatie over het Aramese volk en de grote voorliefde voor de verspreiding van "Assyrianisme" komt daarom niet zo maar uit de lucht vallen.

De overgrote meerderheid van de koloniale Westerse media, inclusief "Christelijke" media, wordt gecontroleerd door de illuminatie satanisten (hier, hier, hier en hier). Geen artikel komt naar buiten zonder dat deze eerst wordt gecontroleerd, omdat: Geen enkel mededeling zal het public bereiken zonder onze controle (illuminatie protocols of the Elders of Zion No. 12, section 3 and 4).

 

Als we dit op ons laten inwerken, dan is het gedrag van de media, sommige politici en wetenschappers te begrijpen als het gaat om verheerlijking van "Assyrianisme", de ideologie van Nimrod/Asshur antichrist, omdat ze allemaal beïnvloed worden door de internationale Kabalistische/ Talmudische illuminatie intrige. 

 

Over Kabbala, zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Over Talmud zie o.a. : hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

 

In ons artikel “Een monsterverbond tussen de PKK en de Organisatie van de afvallige Arameeërs die zich "Assyriërs" noemen, namelijk: de Assyrische Democratische Organisatie” hebben wij U in detail geïnformeerd over het verbond die de afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen met PKK hadden gesloten in 1993. In onze analyse van 14-2-2018 getiteld "Het Westerse anti-Aramese koloniale product “Assyriërs” en de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de PKK/YPG en Abdullah Ocalan" hebben wij opnieuw aandacht besteed aan de "Assyrische" terrorisme

 

Deze afvallige Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen- een term uitgevonden in de 19e eeuw door de Westerse geestelijke Koloniale activiteiten in het Midden-Oosten, zijn zij die zich met terrorisme, zaaien van verdeeldheid, creëren van chaos en geschiedenisvervalsing bezighouden en een grote oorlog aan het voeren zijn tegen het Aramese volk. Ze proberen om overal waar mogelijk de geschiedenis van het Aramese volk te vervalsen en te vervangen door het onheilige Westerse koloniale illuminatie product "Assyrianisme". In hun kwaadaardig geestelijke oorlog tegen de Aramese natie krijgen ze bijval van sommige media, sommige politici en wetenschappers. De afvallige Arameeërs die zich "Assyriers" verheerlijken de oude goden van Mesopotamie waarvan Nimrod/ Asshur en Samiramis belangrijkste rol spellen. Het gaat om moderne vorm van occultisme. Daarom kunnen ze, vanwege hun verering, de geestelijke kinderen van Nimrod/Asshur antichrist en Samiramis, de hoer van Babylon worden genoemd. 

 

Één van de organisaties die voor een belangrijke deel verantwoordelijk is voor de oorlog tegen de Aramese natie en probeert met alle mogelijke middelen om de Aramese geschiedenis te vervalsen is de “Assyrische Democratische Organisatie (ADO)”. ADO heeft samen met de PKK geprobeerd de jongeren in het Westen te rekruteren voor de guerrilla activiteiten in het noorden van Irak. Uit deze organisatie zijn diverse andere organisaties ontstaan die zich allemaal onder exotische namen presenteren.

 

Door het toedoen van ADO en haar zusterorganisaties zijn vele mensen die besmet zijn geraakt met de “Assyrische” ideologie in een identiteitscrisis geraakt en buitengewoon fanatiek geworden, zelfs zo fanatiek dat ze volledig de werkelijkheid uit het oog hebben verloren. Zodoende zijn er families verscheurd, kinderen tegen hun ouders opgehitst, onvrede veroorzaakt tussen mannen en vrouwen, onnoemelijk sociale problemen veroorzaakt, enz.. enz..

 

Om deze reden is het van belang om eens stil te staan bij de ideologie, uitgevonden in de naam van "Jesus" in de 19e eeuw, die deze mensen aanhangen en hun kinderen inprenten met als gevolg dat ze als een soort robot groot worden gebracht. Het resultaat van deze opvoeding is dat ze een mens hebben gecreëerd met van te voren geprogrammeerde handelingen/gedachtes /ideeën die ver verwijderd zijn van de werkelijkheid. Wat je ziet is dan dat deze kinderen een enorme haat in zich verbergen en een totale gevoel voor normen en waarden missen. Vaak zijn ze gewetenloos, ongemanierd en missen een volkomen gebrek aan werkelijkheid in hun omgeving. Oneerlijkheid, brutaliteit, schaamteloosheid, liegen, bedriegen, en manipuleren worden dan als “politiek bedrijven” gezien om tot hun doel te komen.

 

Als wij kijken naar de manier waarop ze de media en politiek voor hun karretje weten te spannen, dan mogen we concluderen dat deze vorm van bedriegerij en fraude weldegelijk lonend is voor deze terroristen. Aan de andere kant mogen wij ook niet uit het oog verliezen dat de media deze mensen gebruikt zeer waarschijnlijk voor hogere doelen die hun bazen in gedachten hebben.

Omtrent de onafhankelijkheid van de Westerse media zegt professor Dr. Muhammad Shamsadding Megalomatis in zijn artikel "Great moral victory for Chief Prosecutor Abdurrahman Yalnçinkaya" van 31-7-2008: "De realiteit wordt dus monsterlijk omgevormd in lelijke valsheid en buitengewone paranoia, dat is de normale equivalent van de Vrijmetselarij leer wat vele journalisten krijgen die, nadat ze zijn ingewijd in de afvallige Vrijmetselaar Lodge, de opdrachten alleen uitvoeren volgens de orders die ze krijgen van hun meesters, en schrijven alle soorten leugens op die door de gedementeerde Vrijmetselaars pseudo-order afwijkend volhouden en presenteren als "waarheid".

 

Wij gaan hieronder aan de hand van enkele punten de afschuwelijke ideologie van ADO proberen te omschrijven die geleid heeft tot fanatisme en uiteindelijke tot terrorisme. Deze ideologie is te vergelijken met de ideologie van de fanatieke Islam waarbij jongens, meisjes, mannen en vrouwen worden aangemoedigd om zichzelf op te blazen met een beloning in de hemel in het vooruitzicht. Het probleem is dat de afvallige Arameeërs in dergelijke dwaasheden geloven en dat is precies de reden dat ze de realiteit volkomen uit het oog hebben verloren. En deze dwaasheden vormen het epicentrum voor de “Assyrische” fanatisme en terrorisme.

 

Om de ideologie van ADO te begrijpen, gaan wij wederom enkele citaten bestuderen uit het Koerdische krant Berxwedan. In Berxwedan wordt de ideologie van ADO compleet ontbloot.

 

1. De benaming: De verloren A- trucje

 

Één van de belangrijkste ideologieën van ADO is gebaseerd op de twijfelachtige “verloren A- trucje”. De verloren A- trucje is uitgebreid behandeld in onze analyse van 9-6-2008 getiteld: “Assyrië en Syrië: Synoniemen?”

Kort gezegd komt het trucje op het volgende neer: Het woord Syrië is een afkorting van het woord Assyrië. En om deze reden hebben alle Syriërs een Assyrische oorsprong. Dat lijkt misschien onbegrijpelijk en krankzinnig, echter hierop berust de hatelijke geestelijke “Assyrische” fanatieke ideologie die geleid heeft tot fanatisme, terrorisme (hier en hier) en occultisme (hier, hier).

 

Enkele citaten uit de PKK krant Berxwedan geven een idee over de ideologie van ADO met betrekking tot de naamgeving: .

 

Op Blz. 16, Kolom 4 zegt ADO over de geschiedenis:

 

 • Onze volk leefde in vier verschillende centra’s in Mesopotamië (Blz. 16, Kolom 3)

 • Deze waren Akkad, Sumer, Babel en Assur (Blz. 16, Kolom 3)

 • Ja, ze zijn allemaal één volk (Blz. 16, Kolom 3)

 • Ze waren Assyriërs, volgens onze visie is het als volgt ((Blz. 16, Kolom 3)

 

Blz. 16, Kolom 4 zegt ADO:

 

 • Sommige historisch zeggen dit: “De oorsprong van Sumeriërs was niet de Mesopotamië, ze kwamen ergens anders vandaan”.

 • Wij kijken niet op deze manier naar de kwestie.

 • Een van de oudste volkeren zijn Sumeriërs, het eerste koninkrijk is ontstaan in het land Sumerië.

 • Vanuit het hoofdstad Sumerië, werd het hele grondgebied van Beynilhehreyn (Mesopotamië) bestuurd.

 • De steden Akad, Babel en Assur waren hiervan uitgezonderd.

 • Onze visie op de geschiedenis is als volgt: Na de hoofdstad Sumer, kwam Babel en na Babel kwam als laatste de macht in de hoofdstad Assur waar het werd voortgezet.

 • Deze volgden allemaal elkaar op.

 • Het betekent niet dat ze van elkaar gescheiden waren

 • Ze deelden dezelfde cultuur en beschaving.

 • De bevolking van deze vier verschillende steden van Mesopotamië waren de kinderen van Assyriërs.

 • De beschaving van Assur bevatte al deze culturen in zichzelf en vertegenwoordigd ze allemaal

 • Het uitoefenen van macht door de koninkrijk vanuit verschillende hoofdsteden is voor ons niet belangrijk.

 • De val van Babel vond plaats in het jaar 539 V. Christus door de aanval van Perzen

 • Vanaf toen tot de dag van vaandag wordt dat volk als het Assyrische volk beschouwd.

 • Het is in de wereld zo bekend geworden en wij zien dat ook zo.

 • Toen de Macedoniër Alexander de Grote in het jaar 333 v. Christus naar de regio kwam, kende hij dit volk als Assyrische volk. (Omdat in het Grieks de letter “ş” (= Sh) niet bestaat werden A-syriers “Asyriers” genoemd en na verloop van tijd werd dit woord eerst “Asiryan” genoemd en daarna “Syrian” genoemd.

 • Voorzitter APO: Is dat zo?

 • Hebben de Grieken het op deze manier gezegd en is de betekenis hiervan ,,Assyriërs”?

 

Blz. 16, Kolom 5:

 

 • A.D.O: Het woord Syriërs komt ook hier vandaan

 • Voorzitter APO: Gelijk de oorsprong van het woord Syriërs, komt ook de oorsprong van het woord “Syrië” hier vandaan.

 • A.D.O: In het Syrische taal zeggen wij nog steeds tegen het Syrische volk ,, Esoryoye”.

 • Tot 1500 n.Chr. schreven wij als Esoryoye, hierna werd het “Soryoye”, dat wil zeggen “Syriërs”.

 • De oude benaming is Assyriërs en later werd het Syriërs

 • Voorzitter APO: Dat wil zeggen, woordverandering

 

Haal eens een diepe adem en lees de genoemde citaten nogmaals door. Het is onvoorstelbaar, maar werkelijk waar, ze geloven in een dergelijke bespottelijke door hen zelf gecreëerde vorm van geschiedenis. Nog erger, ze geloven in dergelijke dwaasheden, precies zoals de Islamitische terroristen die zich opblazen, geloven dat ze daarmee in de hemel zullen komen.

Een onafhankelijke serieuze wetenschapper die bovenstaande leest, zal zich kapot lachen om de onwetendheid en dwaasheid van de zelfgecreëerde virtuele geschiedenis door ADO waarmee ze hun kinderen en anderen besmetten met als gevolg dat er gruwelijke fanatisme wordt gecreëerd. Het werkt verwoestend in het leven van deze kinderen.

 

Enkele opmerkingen over de bovenstaande met betrekking tot geschiedenis.

 

1.1. Sommige historisch zeggen dit: “De oorsprong van Sumeriërs was niet de Mesopotamië, ze kwamen ergens anders vandaan”. Wij kijken niet op deze manier naar de kwestie.

 

Inderdaad heeft de Westerse geestelijke koloniale product “Assyriërs” hun eigen virtuele versie van de geschiedenis gecreëerd. Ze kijken “anders” tegenaan, hebben hun “eigen” geschiedenis ontwikkeld, prenten hun kinderen in, hersenspoelen de jongeren en verspreiden geschiedkundige leugens om te misleiden. Het merkwaardige is dat het ze ook niet interesseert wat juist en wat onjuist is, ze zijn compleet door verblind waardoor ze onmogelijk op afstand ernaar kunnen kijken. Dit probleem zie je ook heel duidelijk bij de jongeren die daarmee zijn besmet. Ze zijn beslist niet vatbaar voor rede, hebben oogkleppen op, zijn niet bereid om te luisteren, en wentelen zich oneindig in de sloerie en modder van het blinde fanatisme van de “Assyrische” ideologie. Ten diepste hebben al deze mensen een grote behoefte aan een uitgebreide geestelijke hulp, ze zijn het spoort volkomen kwijtgeraakt.

 

Deze “geschiedenis” vervalsing die ze hebben gecreëerd wordt overal ingevoerd. Vergist U zich niet, bij navraag zullen ze alles ontkennen, maar overal wordt deze valsheid en fanatisme onderwezen.

 

1.2. A.D.O: In het Syrische taal zeggen wij nog steeds tegen het Syrische volk ,, Esoryoye”

 

De tweede punt betreft een dwaasheid waar een gemiddelde Arameeër zich kapot om zal lachen. Dit is de meest idiote en onnozele leerstelling die men zich kan voorstellen. We zullen uitleggen waarom. Als we in het Aramees zeggen “de Duitsers”, “de Nederlanders”, “de Grieken”, “ de Arabieren” etc.., dan zeggen we “ A Almanoye”, “A Holandoye”, “ A Yaunoye”, “A Araboye” enz.. enz..

 

In Turks is de klank “E” ongeveer dezelfde als zachte “A” in het Nederlands. Als we dus zeggen E Soryoye”, dan bedoelen we daarmee “A Soryoye”, dus “de Syriërs”. Maar geachte lezer, deze mensen zijn zo dwaas en verblind door hun fanatisme, misleiding en terrorisme, dat ze werkelijk waar naar de meest lachwekkende “bewijzen” zoeken om de jongeren te misleiden en het pad van de leugen op te sturen. Ze zijn zo verblind dat ze werkelijk in geloven door te zeggen van “E Soryoye”, dat ze daarmee een aanwijzing hebben gevonden voor de “Assyrische” oorsprong van ons volk. Ze zeggen namelijk “het was oorspronkelijk ‘Esoryoye’ wat later is veranderd in ‘E Soryoye’, dus van ‘Asoroye’ naar ‘A Soroye’. Welnu geachte lezer, U mag nu achterover leunen en gaan lachen. Dit is hun idiote vorm van geschiedenis waarin ze geloven. Het gaat hier om de geestelijke kinderen van Nimrod/Asshur antichrist en Samiramis, de hoer van Babylon.

 

Het is simpelweg een en al een grote fraude en leugen die geen enkele fundament heeft. En we kunnen niet genoeg benadrukken: Al deze dwaasheden, leugens en manipulaties worden de jongeren aangeleerd om hen te hersenspoelen. En het resultaat is inderdaad afschuwelijk!

 

En let geachte lezer alstublieft op de vraag van meneer Ocalan als hij zegt Is dat zo? Hebben de Grieken het op deze manier gezegd en is de betekenis hiervan ,,Assyriërs”? die hij gewoon als een zoete koek aanneemt. Het is in ieder geval duidelijk dat ze geen kaas hebben gegeten van de geschiedenis. Er zijn weldegelijk Koerden die verstand hebben van geschiedenis en die de zaken in de juiste context weten te plaatsen. Zeker is wel dat meneer Ocalan en zijn PKK zich niet hadden omgeven door kundige en wijze Koerdische wetenschappers die hen konden informeren over de criminele, frauduleuze  Westerse geestelijke koloniale uitvinding “Assyriërs”, maar gewoon de leugenpraatjes van de misleidde en blind dwazen van ADO als aangename koek hebben aanvaard.

 

1.3. Jezus Christus de Assyriër?

 

Op blz. 18, Kolom 4 zegt ADO Zelfs is Jezus Christus van oorsprong Assyriër”

 

Jezus Christus een “Assyriërs”? Dat is nog eens een schaamteloze brutaliteit van eerste orde. Deze terroristen zijn zo verblind en zo fanatiek dat ze met een meest verschrikkelijke en smakeloze perverse ideeën aankomen om de jongeren om de tuin te leiden en te hersenspoelen. In hun zelf gecreëerde virtuele gedachten wereld worden Abraham, Isaak, Jacob, David en anderen ook als “Assyriërs” beschouwd. En dergelijke perversiteit wordt onderwezen en ingeprent aan hun kinderen die later heilig geloven dat Jezus, Abraham, Isaak en anderen van oorsprong “Assyriërs” zijn. Deze vorm van geschiedenis vervalsing werd uitgebreid ingevoerd in de communistische landen, exact hetzelfde trucje.

 

Deze valse bewering van de terroristische “Assyriërs” is zeer ernstig, occult, diep beledigend en getuigd van een diepe demonische oorsprong. Wij gaan hieronder uitleggen waarom. In het Bijbelboek Nahum lezen wij uitgebreid over de vernietiging van de vroegere Assyriërs. In hoofdstuk 1 vers 11, komen we een citaat tegen die buitengewoon interessant is, namelijk “Uit u is voortgekomen een die kwaad bedacht tegen de Here, een die snode plannen beraamde”

 

Dit citaat zegt iets over de satanische demonische oorsprong van de vroegere Assyriërs en verklaart ook voor een belangrijke deel de demonische kracht die de hedendaagse Arameeërs die zich “Assyriërs” noemen, aanstuurt en voedt, het blinde fanatisme. Een mens kan kwade en listige plannen tegen de Heer bedenken. Maar het voornoemde citaat overstijgt datgene wat een mens van vlees en bloed kan doen.

 

Het citaat geachte lezer, vormt ook een belangrijke heenwijzing naar de toekomst, namelijk de echte geestelijke Assyriër, de antichrist, de opgestane Nimrod/ Asshur het is een zogenoemde “dubbele profetie”.

 

Dat is precies de reden dat sommige Christelijke commentatoren de term “de Assyriër” hanteren als heenwijzing naar de Antichrist om de gruwelijkheid van deze verpersoonlijking van de satan in het vlees te benadrukken. Soms wordt Adolf Hitler ook genoemd “de Assyriër”.

Zoals gezegd, een mens van vlees en bloed kan vele satanische plannen bedenken tegen de Heer, echter dit slechts tot op zekere hoogte, tenzij hij wordt ondersteund door de satan zelf. Het is simpelweg niet voldoende om het voornoemde citaat alleen toe te kennen aan een mens van vlees en bloed.

 

Welnu, wat is er aan de hand? Door onze Heer Jezus Christus een “Assyriër” te noemen, stellen deze afschuwelijke demonische terroristen, vermoedelijk onbewust (zo intelligent zijn ze nou ook weer niet), Hem op gelijke voet met de Antichrist.

Vermoedelijk is dit één van de belangrijkste redenen waarom sommige individuen bij Evangelische Omroep, sinds jaren, een grote voorliefde hebben voor de verheerlijking van “de Assyriër”. We vermoeden dat achter de schermen de meeste "christelijke" omroepen/ organisaties worden geleid of zwaar beïnvloed door vrijmetselaars illuminatie satanisten.

 

EO doet het zeker niet uit onkunde om de vreselijke "Assyrische" terroristen te verheerlijken en de onafhankelijke kijker/ luisteraar op de verkeerde been te zetten.

 

Om even terug te komen op de “nationaliteit” van ons Heer. Christus Jezus wordt in de Bijbel genoemd, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van mensen. In Deutronomium 26:5 zegt de Heer tegen Israël “Leg vervolgens tegenover de Heer, je God, de volgende plechtige verklaring af: Mijn voorvader, een Arameeër, leidde een zwervend bestaan. Hij trok met een klein aantal mensen naar Egypte en vestigde zich daar als vreemdeling. Zij waren klein in getal, maar zij groeiden uit tot een groot en sterk volk”

 

De eerste vraag die zich meteen aandient is dit: Waarom was het nodig dat de Heer het woord “Arameeër” liet opnemen in dit citaat? Het was toch niet noodzakelijk of wel soms? De Heer is machtig, Hij is niet afhankelijke van mensen, Hij heeft hun adviezen niet nodig. Hij had ook kunnen zeggen van Leg vervolgens tegenover de Heer, je God, de volgende plechtige verklaring af: ‘Mijn voorvader, leidde een zwervend bestaan zonder de toevoeging van het woord “Arameeër”, dat was namelijk helemaal niet nodig.. of toch wel? Met andere woorden: wat voor boodschap wilde de Heer ons hiermee geven?

In dit verband zegt Apostel Paulus “Want alles wat vroeger in de Schrift is opgeschreven, is geschreven om ons iets te leren (Romeinen 15:4). “Ons iets te leren?” Wat wilde de Heer ons hiermee leren dan? Het antwoord wordt aan U overgelaten.

 

Op grond hiervan kunnen wij daarom zeggen dat, naar het vlees gezien, Christus Jezus ons Heer “Arameeër” genoemd kan worden.

(Even tussen haakjes: vanzelfsprekend, je hoeft met dergelijke uitleg zoals hierboven niet bij sommige individuen van de EO aan te komen, want ze dienen met woord en daad “de Assyriër”, de criminele Jezus van het Westen, die uitdrukkelijk anders is dan Jezus Christus van de Bijbel).

 

1.4. ADO informeert Abdullah Ocalan over de Arameeërs en het Aramese taal: Een lachwekkende vertoning.

 

De perverse en lachwekkende ideologie van ADO is hopelijk beetje duidelijk geworden. Het wordt echter nog erger, we gaan het hieronder uitleggen.

 

Op blz. 18, Kolom 1 geeft ADO uitleg over de Arameeërs:

 

 • A.D.O: Om in dit verband, de kwestie nog meer te verduidelijken is het nodig om ook aandacht te geven aan de in de geschiedenis bekende geraakte Arameeërs.

 • Voorzitter APO: Natuurlijk, ook daar wil ik over horen.

 • A.D.O: De Arameeërs zijn ook een deel van de Assyriërs.

 • Voorzitter APO: In welke tijdperk van de geschiedenis leefden zij?

 • A.D.O: In het jaar 1500 voor Christus komen ze tevoorschijn in de geschiedenis

 • Ze leefden in het grondgebied van de Assyriërs, dat wil zeggen tussen de twee rivieren (Tigris, Eufraat).

 • Zelfs als de Arameeër als een apart volk worden beschouwd, waren ze zeer verbonden met de Assyriërs voor betreft hun cultuur en beschaving en zijn daarna in ieder geval verdwenen/smelten

 • Voorzitter APO: Prima, wat is hun oorsprong?

 • A.D.O: We kunnen zeggen dat ze afstammeling zijn van de Assyriërs van Mesopotamië.

 

Blz. 18 Kolom 2 en Blz. 18 Kolom 4 geeft ADO uitleg over de Aramese taal:

 

 • Voorzitter APO: Is het Aramees veel dichtbij Assyrisch? (Blz. 18, Kolom 2)

 • A.D.O: Het is dezelfde; alleen is het een dialect ervan. (Blz. 18, Kolom 2)

 • Aramees is het een moderne vorm van Assyrisch (Blz. 18, Kolom 2)

 • In de tijd van de Alexander de grootte noemden ze Assyrisch ‘Syrische’ taal, het Aramees werd officieel als taal geaccepteerd.

 • Voorzitter APO: In dat geval is de Bijbel ook in grote mate geschreven in het Syrisch, niet waar? (Blz. 18, Kolom 4)

 • A.D.O: Natuurlijk, zo is het. (Blz. 18, Kolom 4)

 • Voorzitter APO: In dat geval kunnen wij uiteindelijk het zo zeggen, dat een groot deel van de Bijbel afkomstig is van de Assyrische bronnen? (Blz. 18, Kolom 4)

 • A.D.O: Ja, het is afkomstig van de Assyrische bronnen.

 

Leun achterover en observeer de dwaasheid, de primitieve mentaliteit en de achterlijkheid waarin deze perverse lieden in geloven.

 

De Arameeërs een deel van de Assyriërs? Leugen van een gruwelijke soort. Het is exact andersom. De hedendaagse “Assyriërs” zijn een deel van de Arameeërs.

De Arameeërs verdwenen? Leugen van een gruwelijke soort. Het is exact andersom, de oude Assyriërs zijn verdwenen.

Arameeërs afstammeling van Assyriërs? Leugen van een gruwelijke soort. het is exact andersom.

Aramees is het een moderne vorm van Assyrisch? Leugen van een gruwelijke soort. Ze hebben totaal niets met elkaar te maken.

Bijbel afkomstig van Assyrische bronnen? Leugen van een gruwelijke soort.

 

We kunnen niet genoeg benadrukken, echter al deze dwaasheden, leugens, manipulaties en vervalsingen worden met de paplepel ingegoten en ze hebben het verhoogd tot een soort heilige leer, het epicentrum van het "Assyrische" fanatisme en terrorisme. Exact dezelfde demonische kracht als de Islamitische fanatisme en terrorisme.

 

2. Combinatie van de termen: Assyriërs en Syriërs door elkaar

 

Om zoveel mogelijk verwarring en chaos te creëren gaf de dochterorganisatrice van ADO en de zusterpartij van PKK, de GHB, de benaming in diverse varianten weer om zo een rookgordijn te vormen over hun ware bedoelingen met betrekking tot de benaming. Liefst hadden ze meteen de benaming “Assyriërs” gekozen, maar dat zou op teveel weerstand stuiten en dus begon men de benaming weer te geven als volgt:

 

* Assyriërs- Suryoye

* Assyriërs – Suryoye- Chaldeeërs

* Suryoye- Assyriërs- Chaldeeërs

* Assyriërs (Suryoye)

* Assyriërs – Suryoye- Syriac - Arameeërs

* Enz.. enz..

 

(Even terzijde: Vanzelfsprekend zijn de benamingen “Syriërs” en “Arameeërs” synoniemen van elkaar en niet “Syriërs” en “Assyriërs”).

 

Het doel van de combinatie van al deze “exotische” benamingen was, zoals gezegd, om doelbewuste verwarring en chaos te creëren. Op deze manier wordt de leugen goedgepraat.

 

Het woord “Suryoye” is een Aramese woord voor “Syriërs”. Maar de “Assyrische” terroristen hebben dit woord bewust onvertaald gelaten om de lezer in verwarring te brengen.

 

Enkele uitspraken van zowel Abdullah Ocalan alsmede ADO omtrent het door elkaar gebruiken van deze termen.

 

ADO:

 

 • Tot dan toe waren de Syriërs, zoals gebruikelijk, slechts verdeeld in twee denominaties, Jacobieten en Nestorianen (Blz. 17, Kolom 1)

 • Natuurlijk, toen ze voor het eerst naar de regio kwamen, claimden ze zogenaamd dat ze Syriërs kwamen helpen (Blz. 17, Kolom 1)

 • Van het Westen kregen ze economische steun en tegelijkertijd verschafte de verdeeldheid onder de Assyriërs de Ottomanen rust (Blz. 17, Kolom 1)

 • Assyriërs (Syriërs) leefden onder de heerschappij van de Ottomaanse macht. (Blz. 17, Kolom 1)

 • De eenheid van de Assyriërs was een gevaar voor hun, maar hun verdeeldheid verschafte hen rust (Blz. 17, Kolom 2)

 • Om opnieuw met deze volkeren verschillende relatie op te bouwen, hebben de Syriërs constante vriendschap nagestreefd

 • Tot nog toe is de visie van de Assyriërs- Syriërs naar de Koerden toe niet erg positief, dit dient ook te worden vermeld (Blz. 19, Kolom 2)

 • In de geschiedenis waren naast problemen evenveel mooie relaties tussen de Koerden en Assyriërs- Syriërs (Blz. 20, Kolom 1)

 

Abdullah Ocalan:

 

 • De strijd van de Assyriërs (Syriërs) lijkt het ook beetje daarop (blz. 16, Kolom 2)

 • Assyriërs (Syriërs) leefden onder de heerschappij van de Ottomaanse macht (Blz. 17, Kolom 1).

 • Dat wil zeggen, wij begrijpen dat de Arabische civilisatie duidelijk voor een belangrijke mate afkomstig is van de Assyrische (Syrische) civilisatie (Blz. 18, Kolom 5)

 • Het Assyrisch- Syrische volk heeft ook behoefte aan zo’n openbaarmaking (Blz. 18, Kolom 6)

 • Het Assyrisch– Syrische volk dienen we eigenlijk als een bloem van dit land te beschouwen, het heeft erg veel geleden, en heeft geen gelegenheid gekregen uit te bloeien (Blz. 19, Kolom 2)

 • Een vooruitstrevende macht zoals PKK die in deze kwestie de hand toereikt, zoals het opkomen voor de rechten van het Koerdische volk, op gelijke wijze ook wij zullen opkomen voor alle rechten van het Assyrische- Syrische volk (Blz. 20, Kolom 4).

 

Enkele voorbeelden van de Arameeërs en niet- Arameeërs die deze ideologie van PKK en ADO hebben gesteund en anderen hebben het weer uit de daken  geschreeuwd:

 

2.1. Isa Sumer en de primitieve ADO- ideologie.

 

De heer Isa Sumer was jarenlang een gemeenteraadslid namens PVDA in Enschede. Sumer heeft zijn functie goed (mis)gebruikt voor de verheerlijking en verspreiding van de onheilige ADO- ideologie. Sumer heeft zich ook geregeld gepresenteerd als “vertegenwoordiger” van ADO.

 

Hij heeft diverse malen, teveel om ze allemaal op te noemen, onder andere in de elektronische uitgave van de PVDA van 16 februari 2001 waarin hij de term “Suryoye- Assyriërs” hanteert, precies zoals afgesproken tussen PKK en ADO en zich aandient als vertegenwoordiger van ADO.

O maar geachte lezer vergist U zich niet, de heer Sumer was zich weldegelijk van deze zaken bewust, al zal men in het algemeen bij navraag doen alsof hun neus bloedt en alles ontkennen.

 

2.2. Mevrouw Tunc en de primitieve ADO- ideologie.

 

Foto: Roj Tv

Mevrouw Tunc (alias: Xamri, Gamri enz..) staat bekend om haar buitengewone oorlogzuchtige haat tegen de Aramese natie met betrekking tot geschiedenis vervalsing. In haar strijd heeft steun gehad van de media, zoals Evangelische Omroep, de Volkskrant, Reformatorische Dagblad, Algemene Dagblad, Trouw, Nederlandse Dagblad om de oorlog tegen ons volk voort te zetten.

 

Daarnaast heeft mevrouw Tunc diverse Nederlandse en Europese politici voor haar karretje weten te spannen om de plannen, zoals afgesproken tussen ADO en PKK, uit te voeren.

 

 

Bij het Europese Parlement waren onder andere mensen als Camiel Eurling en Albert Jan Maat, die zich voor het karretje van mevrouw lieten spannen. Zij is samen met haar medestanders de gedreven kracht achter de buitengewoon gruwelijke en fanatieke geestelijke oorolog tegen de Aramese natie. Na het vertrek van Jan Maat en Eurling werd de fakkel door Ester de Lange overgenomen die de wensen van mevrouw Tunc nog fanatieker uitvoerde waarmee de Aramese natie werd getergd en geterroriseert.

 

(Even tussen haakjes: De geestelijke genocidale terreur tegen het Aramese volk wordt vooral gevoerd door hen die zich "Christenen" noemen of aangesloten zijn bij een “Christelijke” partij/ organisaties. Albert Jan Maat (CDA), protestant, Camiel Eurling (CDA) Katholiek, Ester de Lange (CDA), Katholiek, EO (Protestant), Nederlands Dagblad (Protestant), Reformatorisch Dagblad… enz.. enz.. exact hetzelfde verhaal in de VS. Één ding is zeer duidelijk: satan is buitengewoon machtige wezen dat hij erin slaagt om hen die zich “Christenen” noemen te mobiliseren om het Aramese volk te terroriseren).

 

In Nederland slaagde ze erin om mensen als Joel Voordewind (ChristenUnie) en van Saaij (SGP) voor haar karretje te spannen met alle gevolgen van dien voor ons volk.

 

Twentsche Courant /Tubantia: 18-4-2000 mevrouw Tunc en Fikri Aygur:

 

Mevrouw zegt onder anderen: Suryoye/Assyrische-kerk, Assyriërs/Suryoyes, exact in overeenstemming met de gemaakt afspraken tussen ADO en PKK.

 

Twentsche Courant /Tubantia 19-1-2002:

 

Mevrouw zegt onder andere: “Assyrische/Suryoye”, exact in overeenstemming met de afspraken gemaakt tussen ADO en PKK.

 

2.3. Fikri Aygur en de primitieve ADO- ideologie

 

Foto: Suroyo Tv

Na de oprichting van de zuster organisatie van de PKK, de GHB, werden er diverse ogenschijnlijk van elkaar los staande organisaties opgericht, die voor de ogen van de wereld niets met elkaar te maken hadden, maar in werkelijkheid waren ze allemaal verbonden met de GHB (hier, hier en hier) Één van die organisaties was de Assyrian- Chaldean- Syriac Union (ACSU) waar de heer Fikri Aygur de voorzitter van was.

Fikri Aygur werkte onder andere samen met mevrouw Tunc om de gemaakte afspraken tussen ADO en PKK te realiseren. In 2004 heeft de heer Aygur samen met andere kameraden weer een nieuwe Organisatie op potten gezet waar hij de vicevoorzitter van is.

 

 

De organisatie heet: European Syriac Union (ESU) (hier en hier). Het doel van deze organisatie was natuurlijk om als rookgordijn te fungeren voor hun werkelijke bedoelingen.

De heer Aygur was in 2003 betrokken bij de ontvoering van zijn vroegere kameraad, Numan Ugur.

 

2.4. Sabo Celik, Sikri Demir en de primitieve ADO- ideologie.

 

Anderen die zich in het openbaar hebben gepresenteerd als vertegenwoordigers van ADO zijn:

Sabo Celik: voorzitter ADO- Nederland.

Sikri Demir: een vertegenwoordiger van ADO.

 

Vanzelfsprekend zijn er veel en veel meer mensen betrokken bij het tot stand brengen van de onheilige afspraken tussen ADO en PKK. In de praktijk zullen ze allemaal bij navraag doen alsof ze van niets op de hoogte zijn, terwijl ze in werkelijkheid heel goed weten wat er aan de hand is.

 

3. PKK en ADO- ideologie met betrekking tot genocide.

 

Een andere afspraak die gemaakt werd tussen ADO en PKK is de genocide kwestie. Er werd in feite afgesproken om de Koerden hiervan te vrijwaren en de Turken volledig verantwoordelijk hiervoor te stellen; een idee wat ook door vele westerse “deskundigen” wordt omarmd. De meerderheid van de Koerden die deze afschuwelijke genocide op hun geweten hebben, worden door meneer Ocalan omschreven als “verraders”. In dat geval kan men zich afvragen van: hoeveel goede Koerden blijven dan over? Alleen de mensen van de PKK? Hieronder volgen enkele uitspraken van ADO en PKK.

 

Abdullah Ocalan:

 

 • Natuurlijk hebben ze de Koerdische leiders, Sjeiks behoorlijk tegen hen opgezet (blz. 16, Kolom 1)

 • De verraderlijke heersers van die tijd die heersten over de Koerden en Koerdistan hebben jullie en de Armeniërs in deze netelige toestand gebracht (blz. 16, Kolom 1)

 • Dit soort verraders waren er toen en vandaag zijn het nog steeds zij die ons erg veel schade berokkenen (blz. 16, Kolom 1)

 • Die Koerden zijn Koerden die ook de Koerdische werkelijkheid ontkennen (Blz. 19, Kolom 3)

 • Het is waar, tot nog toe hebben onze verraders alleen maar hun eigen volk grote schade berokkent, de tussen ons levende volkeren hebben ze ook schade berokkent (Blz. 20, Kolom 5).

 • Deze dienen zeker niet te worden vereenzelvigd met het Koerdische volk (Blz. 20, Kolom 5)

 • Op het ogenblik brokkenen deze mensen ons meer schade dan het Turkse Republiek (Blz. 20, Kolom 5)

 • Ikzelf, die tot dusver strijd heeft gevoerd voor de hele mensheid, beschouw het als een eer om voor een volk zoals het Syrische volk te strijden, die in de geschiedenis grote afslachting, vervolgingen heeft meegemaakt. (Blz. 20, Kolom 6)

 

ADO:

 

 • De Ottomanen hebben opnieuw hun toevlucht gezocht tot het geloof, waarmee zij steun hebben verworven (Blz. 17, Kolom 2)

 • Ze begonnen de Sjeiks en de heersers van de Koerden naar zich toe te trekken (Blz. 17, Kolom 2)

 • Ze hebben deze leiders gebruikt voor de afslachting van Armeniërs en Syriërs (Blz. 17, Kolom 2)

 • Zonder twijfel waren de diverse Koerdische Aga’s en leidende Sjeiks een instrument in de handen van deze buitenlandse machten (Blz. 20, Kolom 2),

 • Deze werden gebruikt zowel tegen de Syriërs alsmede tegen de Koerden (Blz. 20, Kolom 2).

 • De geïllumineerden onder ons volk weten deze feiten (Blz. 20, Kolom 2)

 • Maar een groot deel van ons volk weet deze feiten niet, en diegenen die de feiten niet kennen, zien de kwestie alsof de Koerden daadwerkelijk hebben gemoord (Blz. 20, Kolom 3)

 

Lees de bovenstaande goed door geachte lezer, want deze afspraken verklaren voor een belangrijke deel het gedrag van de afvallige Arameeërs die zich  “Assyriërs” noemen met betrekking tot genocide.

 

Erg interessant is de opmerking van ADO als ze zeggen De geïllumineerden onder ons volk weten deze feiten (Blz. 20, Kolom 2) Maar een groot deel van ons volk weet deze feiten niet, en diegenen die de feiten niet kennen, zien de kwestie alsof de Koerden daadwerkelijk hebben gemoord (Blz. 20, Kolom 3)

 

Anders gezegd: het volk is imbeciel en blind, ze begrijpen niet wat er zich heeft afgespeeld met betrekking tot de genocide. Alleen de geïllumineerden, dat wil zeggen zij die hun ogen open zijn gegaan (lees “Assyriërs”), begrijpen de reden achter deze genocide.

PKK televisie ROJ (voorheen MedTV, MediyaTV) werd gebruikt om de genocide kwestie te promoten waarbij de Koerden werden gevrijwaard en de Turken tot op de botten werden afgekraakt.

 

3.1. Mevrouw Tunc en Fikri Aygur en de PKK/ADO- ideologie.

 

 

Mevrouw Attiya Tunc (alias: Gamri, Xamri) en de heer Fikri Aygur, hebben zich uitgesloofd, toen ze nog dikke vriendjes waren, om invulling te geven aan de afspraken tussen ADO en PKK door het organiseren van diverse activiteiten.

In het Dagblad Tubantia/Twentsche Courant van 14-8-2000 zeggen mevrouw en meneer:  Begin deze eeuw richtten de Turken bloedbaden aan onder Assyriërs , waartoe ook Suryoye behoren

 

Meneer en mevrouw blijven zeer zwijgzaam over de bijdrage van de Koerden aan deze gruwelijke afslachting. Bij diverse andere gelegenheden hebben mevrouw Tunc en meneer Aygur de Koerden compleet vrijwaard van deze criminele genocide, zoals bijvoorbeeld in een artikel verschenen in het Dagblad trouw van de hand van de subjectieve Judith Neurink, waarin alle schuld bij de Turken wordt gelegd. Dit alles werd natuurlijk gedaan in overeenstemming met de gemaakt afspraken tussen ADO en PKK.

 

3.2. Sabri Atman en de primitieve PKK/ADO- ideologie.

 

Sabri Atman is een afvallige Arameeër die zich een “Assyriër” noemt, een buitengewoon fanatieke en gedreven persoon die alles in het werk stelt om de Aramese identiteit te vervalsen, zoveelste geestelijke product van de Westerse koloniale praktijken die het Aramese volk tergt. Atman heeft trouwens nog heel wat op z’n kerfstok, zo heeft hij de Aramese organisaties uitgemaakt voor “Hezbollah – Aram” om hen te demoniseren.

 

We komen daarom in een aparte analyse uitvoerig terug op deze naar ons analyse en inzicht, sluwe doch zeer diepe haat van de heer Atman jegens de Aramese natie, een opdracht die hij uitvoert in een goede samenwerking met zijn koloniale meesters die hem overal de toegang geven.

 

Atman doet zich voor als “genocide” deskundige en grijpt daarbij naar alle middelen om willens en wetens de Aramese natie te presenteren als “Assyriërs”. Het gaat Atman beslist niet om de genocide zelf, maar het enige doel waar Atman om gaat is dit:  

1. Het misbruiken van de Aramese genocide om bekendheid te geven aan de misdadige en criminele ideologie “Assyriërs”.

2. Het tot op de botten afkraken van de Turken en het vrijwaren van de Koerden van deze gruwelijke genocide.

 

Wat Atman doet is precies het script volgen zoals neergelegd door ADO en PKK, dat wil zeggen dat is de indruk die ontstaat zoals bij vele anderen. Daar komen we nog op terug om de dwaze en blinde volk te informeren.

 

3.3. Professor Herman Teule en de primitieve ADO/ PKK ideologie.

 

Een voorbeeld van iemand die politiek met wetenschap vermengt is volgens onze waarneming professor Herman Teule. Teule is een professor aan de Katholieke Radboud Universiteit van Nijmegen. Hij runt daar een instituut genoemd “Instituut voor Oosterse Christendom”.

 

Het instituut dat Teule runt is naar ons analyse een dekmantel voor andere twijfelachtige zaken die weinig met de wetenschap te maken hebben. Één van die zaken waar Teule zich mee bezigheid is de voortzetting van de eeuwenoude terreur van de Katholieke Kerk tegen de Syrische Kerk van Antiochië. De Katholieke Kerk heeft werkelijk alles in het werk gesteld om ons kerk tot op de botten af te kraken. Zo heeft de Katholiek kerk de term “Monofysiet” uitgevonden om de Syrische kerk bespottelijk te maken en als ketters neer te zetten, waar de westerse boeken vol van staan. Dit is echter al lang onderuitgehaald en heeft geen enkel fundament.

 

De Syrische Kerk erkent weldegelijk de mensheid van Christus. Maar dat interesseert Teule helemaal niet, hij heeft namelijk de opdracht om deze perverse en hatelijke campagne in stand te houden.

Wat ook het werk van zijn instituut lijkt te omvatten is dat de heer Teule alle groeperingen ondubbelzinnig lijkt te steunen, ongeacht hun doelstellingen, die de Syrische en andere Oosterse kerken kunnen verzwakken. Zo heeft van begin af aan Teule met de “Assyrische” GHB/PKK/ADO terroristen samengewerkt en medewerking verleent aan hun activiteiten. Teule was diverse malen hun gastheer als “professor” bij conferenties en bijeenkomsten met betrekking tot genocide en terugkeer. Hij zegt zelfs dat hij in een “Terugkeercommissie” zit die de terugkeer naar Turkije bestudeert.

 

De Evangelische Omroep en Herman Teule.

 

Om de Aramese natie te verzwakken, verdeeldheid te zaaien, kolonialisme te verheerlijken, "Assyriers" aan te moedigen en ons volk aan Nederland te presenteren als “Assyriërs” hebben de EO en Herman Teule samen met de “Assyrische” terroristen diverse programs gemaakt met betrekking tot deze geschiedenis vervalsing. Op 4 Juni 2004 werd in het rubriek de “Ochtenden” van de EO een programma uitgezonden getiteld “Christenen vertrekken op grote schaal uit het midden-oosten”

Inleiding door: Hans van der Linden

Presentatie: Elsbeth Gruteke

Mevrouw Mattea Vrij is naar Turkije gegaan met de heer Abrohom Beth Arsan (zijn echte naam: Ibrahim Tunc, de broer van Attiya Tunc).

Gasten: Professor Jan Jongeneel, Emeritus Hoogleraar Missiologie, Universiteit Utrecht.

Professor Herman Teule, Instituut Oosterse Christendom, Universiteit Nijmegen

Onderwerp: Genocide.

 

Deze uitzending maakte deel uit van een reeks uitzendingen van de kruistochten van de EO tegen het Aramese volk waarin een moedwillige poging werd ondernomen om de occulte, criminele “Assyrische” ideologie te promoten/ presenteren aan Nederland met als het doel: vervalsing van de geschiedenis van het Aramese volk. Het gaat hier om in standhouden en verheerlijken van de koloniale praktijken.

 

In deze uitzending worden op smakeloze manier groot onrecht ons volk aangedaan door "Assyrianisme" liefhebbers als Elsbeth Gruteke en Mattea Vrij die vermoedelijk waren gerekruteerd door mevrouw Tunc en haar familie voor de verheerlijking van het onheilige koloniale product "Assyriers".

 

Echter, wij gaan slechts hier één onderwerp belichten en dat is het onderwerp waar Herman Teule aan het woord komt en iets vertelt over diverse Christelijke minderheden in het Midden-Oosten.

 

Als het gaat om de Syrisch- Katholieke Kerk, de Syrische Maronitische Katholieke Kerk, de Syrisch Melkitische Katholieke Kerke en de Syrische Chaldeeuwse Katholieke kerk, dan spreekt Herman Teule van “Uniaten”. Wat betekent dit? In de beleving van de Katholieke kerk zijn alle kerken buiten de Rooms Katholieke kerk ketters, behalve als ze een unie aangaan met de Katholieke kerk, dat wil zeggen als ze hun eigen kerk verlaten en zich aansluiten bij de Katholieke kerk. Daarom worden ze Uniaten genoemd. Daarmee willen ze eigenlijk zeggen “Ze hebben hun ketterse kerk verlaten en zijn nu aangesloten bij de ware en echte kerk”.

 

Dit is een manier om de misdaden van de Katholieke missionarissen goed te praten en daarvoor lijkt Herman Teule te zijn ingehuurd. We lichten even dit toe.

 

In de wetenschappelijke analyse van de hand van Sebastien de Courtois, getiteld “The Forgotten Genocide: Eastern Christians, The Last Arameans, lezen we over de oprichting van de Syrisch Katholieke Kerk het volgende:  ,, De eerste [Syrisch] Katholieke Patriarch was ingewijd in Aleppo in 1662 met Franse hulp door de bemiddeling van Ambassador Francois Picquet (pagina 33)….. hetgeen werd aangemoedigd door de Franse diplomaten aanwezig in Aleppo in die tijd… De diplomaten moedigden de splitsing aan in de hoop dat er op een dag de oostelijke kerken zich zouden verenigen met de kerk van Rome (XiX)…. De katholieke missie activiteiten werden zeer sterk ondersteund door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, die was versterkt in de regio door de vorming in 1856 van een vice-consulaat in Diyarbekir op verzoek van het Vaticaan (Pagina 36).

 

Chantage, omkoping en onderdrukking was het middel van de katholieke missionarissen om vele volkeren in te lijven bij de Katholieke kerk en ongekende verdeeldheid te zaaien in de naam van "jezus". Overbodig om te zeggen, maar dit heeft niets te maken met het Christelijke geloof of Jezus Christus van de Bijbel. Hier is sprake van een zware onheilige evangelie om verdeeldheid te bewerkstelligen en volkeren kapot te maken.

Maar Herman Teule geachte lezer, zal nooit het op deze manier eerlijk en openlijke zeggen, daarvoor is hij niet aangesteld. In tegendeel, hij is aangesteld als hoogleraar en als directeur van het “Instituut Oosterse christendom” om de  wandaden van de Katholieke en Westerse missionarissen in een mooie jasje aan de wereld te presenteren en om de Oosterse Christendom (Koptisch, Syrisch en Armeens) te tergen en te demoniseren met de termen als “monofysiet”.

 

Vergist U zich niet geachte lezer, bij het tot stand komen van de Syrisch Katholieke en andere Katholieke kerken in het Midden-Oosten, zijn er door de Katholieke missionarissen misdaden begaan. Maar dat zul je nooit op televisie en radio horen, daar zijn wetenschappers als Teule aangesteld om het zorgvuldig in de goede banen te leiden met zijn “Instituut voor het Oosterse Christendom”.

 

De media zal eerder Herman Teule geloven dan ons, zeker sommigen bij de EO, de dienaars/ verheerlijkers van “Assyriërs”.

 

Iedere groepering die zich aandient bij Teule en schopt tegen de Aramese natie, zal vermoedelijk met open armen door hem worden ontvangen. Dat heeft hij duidelijke aangetoond met zijn sympathie en medewerking aan de terroristische “Assyriërs”. Hij heeft diverse malen medewerking verleend aan hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld genocide conferenties, terugkeer conferenties enz.. Als het ging om genocide heeft Teule, in de lijn der verwachting, de criminele ideologie van ADO aangehouden en alle schuld bij de Turken neergelegd.

 

Herman Teule en de Nederlandse Unie van de Christenen uit het Midden-Oosten.

 

Een andere dubieuze organisatie waar Herman Teule zijn steun lijkt aan te hebben gegeven was een twijfelachtige organisatie genoemd “de Nederlandse Unie van de Christenen uit het Midden-Oosten”. De voorzitter van deze organisatie was een zekere Moshad die zich aandiende als vertegenwoordiger van de “Koptische gemeenschap”.

Bij navraag bij de Koptisch Orthodoxe kerk, bleek dat deze meneer Moshad de Koptische kerk was uitgetrapt omdat hij tot de pinksterkerk was toetraden en was daar met één van hen getrouwd. Ze noemen hem daar bij de benaming de “dief”. Je kunt zeggen dus dat deze organisatie alleen mensen bevatte die in feite ongewenste personen waren in hun eigen gemeenschap, dus ze waren het overschot van de gemeenschap zou men kunnen zeggen.

 

En mogelijk was dat de reden voor Herman Teule om te kijken of hij daarmee de Oosterse Christendom (Syrisch, Koptisch, Armeens) kon verzwakken door zijn steun te verlenen aan deze “organisatie”. Als wij correct zijn geïnformeerd, heeft Teule deze organisatie aanbevolen bij de Nederlandse Raad van Kerken om hen zo autoriteit toe te kennen. Uiteindelijk heeft de poging weinig uitgehaald.

 

3.4. De wetenschapper Ton Zwaan en de primitieve ADO-ideologie.

 

Foto: NCRV Netwerk

Een andere wetenschapper die de onheilige ADO- ideologie verheerlijkte is een culturele antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam, de heer Ton de Zwaan. De Zwaan heeft samen met de “Assyrische” terroristen pogingen ondernomen om de Aramese natie op een smakeloze manier aan Nederland te presenteren onder de dekmantel van de “Assyrische Genocide”. De Zwaan heeft met geen woord gerept over de bijdrage van de Koerden aan deze gruwelijke genocide. Naar onze overtuiging dienen mensen als Zwaan, Teule en anderen in feite een politieke zaak en niet zo zeer een wetenschappelijke. Wetenschap wordt voor politieke doeleinden gebruikt.

 

Ze staan graag klaar om de Turken om de oren slaan en zichzelf te presenteren als “de beschaafden”en “de goeden”. Tegelijkertijd zwijgen ze in alle talen over de bijdrage van kabalistische/ Talmudische illuminatie Joden die de veroorzakers waren van deze vreselijke genocide.

 

Ze houden zich ook muisstil als het gaat om hun eigen koloniale praktijken die geleid heeft tot de vernietiging van de vele volkeren, inclusief het Aramese volk.

De planners van deze gruwelijke genocide waren de illuminatie Joden en uitvoerders waren de Turken en Koerden. De bijdragen van de Koerden en de illuminatie Joden wordt compleet genegeerd en alle schuld wordt bij de Turken gelegd. En het onheilige koloniale geestelijke Westerse illuminatie produkt "Assyriers" wordt verheerlijkt en in het middelpunt van de aandacht geplaatst.

 

De Zwaan heeft samen met de EO, NCRV en de “Assyrische” terroristen buitengewoon lage pogingen ondernomen om ons volk aan Nederland valselijk te presenteren als “Assyriërs”.

 

3.5 Professor David Gaunt en de primitieve ADO- ideologie.

 

Op 12-12-2007 werd de Aramese socioloog Dr. Fuad Deniz door zijn neef van vaderskant afgeslacht. Meteen na de moord op Fuad Deniz begonnen de “Assyrische” terroristen de wereld te bombarderen met hun criminele hatelijke beschuldigingen aan het adres van de Turken, terwijl het politieonderzoek nog gaande was. Later zou blijken dat zijn neef van vaderskant hem had afgeslacht.

In “Svenska Dagbladet” van 15-12-2007 verscheen een artikel waarin Gaunt zich beklaagd over de Turken. Onder andere zegt hij “Over de lastercampagne tegen hem in een van de grootste Turkse dagbladen. Over collega’s die worden belaagd, met de dood worden bedreigd, of worden afgeschilderd als terroristen

 

Precies heer Gaunt. U, Teule, Zwaan en vele anderen met U hebben inderdaad niet alleen U medewerking verleend aan de gruwelijke “Assyrische” terroristen maar U heeft ook naar onze analyse misdaden begaan tegen onze natie door ons volk samen met deze criminelen te presenteren als "Assyriërs" bij diverse gelegenheden. 

 

De heer Gaunt is gretig om te praten over de misdaden van de Turken, maar is nooit bereid om de wandaden van de Koerden aan de kaak te stellen en z’n eigen koloniale foute gedrag onder ogen te zien. Deze mensen zijn of achterlijk of kwaadaardig. Anders doe je zulke dingen niet, zoals zij het doen, namelijk de misdaden van de “Assyrische” terroristen goedpraten.

 

4. De primitieve ADO- ideologie met betrekking tot terugkeer.

 

Een andere afspraak gemaakt tussen ADO en de PKK was de terugkeer van het volk naar het Midden-Oosten. Enkele citaten uit de krant Berxwedan lichten dit toe:

 

 • Voozitter APO: Wij hebben de laatste tijd opgeroepen om terug te keren naar hun dorpen (Blz. 16, Kolom2)

 • Wij hebben in Hakkari, waar de dorpen waren geëvacueerd, ze meteen teruggestuurd.

 • We zijn in opstand gekomen tegen de dorpswachters, die de dorpen rondom Midyat waren binnengegaan, (en) hebben verschillende moorden gepleegd

 • ADO: Wij zullen onze werkzaamheden versnellen met betrekking tot de terugkeer naar de landen van de regio (Blz. 20, Kolom 4)

 • ADO: We werken eraan om ons volk de liefde voor hun land en hun volk te versterken (Blz. 17, Kolom 4)

 • ADO: De kwestie van de terugkeer naar hun vaderland is ook hiermee verbonden (Blz. 17, Kolom 4).

 

De “Assyrische” GHB/ADO/PKK terroristen hebben inderdaad na het monsterverband met de PKK diverse bijeenkomsten georganiseerd om het volk aan te moedigen terug te keren. Iemand die met deze terroristen samenwerkte was weer professor Herman Teule.

In de EO uitzendingen van 4-6-2004 zegt Herman Teule onder andere:

“En tegenwoordig denkt men in verschillende plekken in Nederland en andere landen in Europa weer heel voorzichtig aan de terugkeer….. “

 

Verder wordt verteld dat Teule in een “Begeleidingscommissie zit voor de terugkeer…

 

Wie waren de mensen die dachten aan terugkeer? En van wie heeft de heer Teule dit gehoord? Teule werkte met de gruwelijke “Assyrische” PKK/GHB/ADO terroristen die inderdaad in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen PKK en ADO pogingen hebben ondernomen om het volk warm te maken voor de terugkeer.

 

Wie zijn de leden van de “Begeleidingscommissie voor de terugkeer…?” Inderdaad, U raadt het al, de PKK/ADO/GHB “Assyrische” terroristen en de heer Teule. O nee, laat U alstublieft niet om de tuin leiden dat hij mogelijkerwijs niet op de hoogte was van dit terroristische monsterverbond.

 

Punt is geachte lezer, dat de sommige anti-Aramese en antichristelijke individuen op sleutelposities bij de EO ons volk nooit in gelegenheid zullen stellen om zeer nauwkeurig de vinger op de zere plek te leggen en de hatelijke praktijken, onder leiding van de gruwelijke jezus van het westen, begaan door hun voorouders te ontmaskeren. Dat zullen zij nooit toelaten. Vandaar nodigen ze mensen uit als Teule of de Zwaan die gewoon dingen vertellen die hen uitkomen.

 

5. Andere zaken.

 

Op Blz. 20, Kolom 4 zegt ADO: “We geloven dat deze bijeenkomst voor de toekomst erg veel nuttig zal zijn”

 

Dat is zeker nuttig geweest voor de implementatie van hun criminele “Assyrische” ideologie via de Koerdische kranten, tijdschriften, televisie en andere media. De gezamenlijke ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de Europese landen, Europese Parlement en anderen, heeft inderdaad ADO veel nuttige resultaten opgeleverd. De “Assyrische” terroristische ideologie heeft inderdaad bekendheid gekregen, precies zoals afgesproken tussen ADO en PKK.

 

Op Blz. 16, Kolom 3 zegt ADO “Wij willen ook graag uitgebreide uitleg over zaken aangaande de PKK”

 

En de uitgebreide uitleg hebben deze terroristen inderdaad gekregen. Resultaat? Verkrachten van meisjes, vermoorden van jongens, ontwrichten van families, ophitsing van kinderen tegen ouders, besmeuren van onze naam…. En dit allemaal in de naam van de gruwelijke, criminele, verwerpelijke ideologie “Assyriërs”. Een ideologie, uitgevonden door de kwaadaardige praktijken van de geestelijke koloniale Westerse activiteiten in het Midden-Oosten, heeft geresulteerd tot de ondergang van de Aramese natie. En dit vormt het epicentrum van genocide en Diaspora. Om de misdaden van hun voorouders zorgvuldig te camoufleren, kraken ze de Turken en de Islam tot op de botten af. Ze “vergeten” daarbij te vertellen dat zij de veroorzakers zijn van al deze ellende.

 

 

********************************


Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

 

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

 

 

Brieven aan de overheden en internationale organisaties

 

Arabische Vertalingen: الترجمات العربية

 


 Kolonialisme: Ondergang en diaspora van het Aramese volk.

 

Aramese Geestelijke/ Lichamelijke Genocide

 

Nepnieuws over de Arameeërs:

 Arameeërs in de Media

 

9-2-2015: De diep gewortelde demonische haat tegen de Aramese inheemse natie

 

8-8-2014: Waarom zijn de "Assyriers" heel belangrijk voor de illuminatie satanisten?

 

22-6-2011: Professor David Gaunt: Hoe kolonialisme en geestelijke vernietiging van een volk wordt goedgepraat en gereduceerde tot meningen over naamgeving. Subtiele kruistochten van professor David Gaunt tegen het Aramese volk en het voortzetten van geestelijke genocide. Hoe de Aramese lichamelijke genocide wordt misbruikt om de geestelijke genocide op het Aramese volk goed te praten.

 

5-10-2009: De koloniale geestelijke machten en de vernietiging van het Aramese inheemse christendom in het Midden-Oosten in het algemeen, en in Irak in het bijzonder.

 

17-4-2009: De voortgaande kolonisatie van Turkije, de Arameeërs, de Koerden, de Armeniërs, Pan – Arabisme en Islamisme.

 

23-3-2009: Westers Europese Koloniale Haat en Kwaadaardigheid tegen de Arameeërs en de Oriëntaalse christendom.

 

9-4-2008: Door alle ellende heen: Wonderen gebeuren in Irak

 

2-2-2008: De Aramese socioloog Fuat Deniz werd niet door de Turken, maar door z’n neef van vaderskant afgeslacht

 

3-1-2008: Is Zweden voorwaarden aan het scheppen voor een nieuwe Aramese Genocide? Geestelijke kruistochten van professor David Gaunt tegen de Aramese natie

 

26-9-2007: Betoog voor de Unificatie van de Arameeërs: Brief aan VS en Franse Presidenten, Premier Verenigde Koninkrijk

 

12-7-2007: De Evangelische Omroep en de terreurcampagne van de Baptistische Dominee Ken Joseph

 

2-7-2007: De Arameeërs zijn slachtoffers geworden van haatgenerende daden

 

6-12-2006: Na de Amerikaanse, nu de Nederlandse “Christenen”:  Geestelijke Kruistochten tegen de Aramese natie

 

9-10-2006: Aanval op de Aramese erfgoed door twee "Christelijke" omroepen: EO en NCRV

 

23-9-2006: De Anglicaanse Kerk en de erkenning van de Aramese Geestelijke Genocide: Oproep aan de aartsbisschop van Cantebury

 

13-5-2006: Is er een Assyrische kwestie in Irakese Koerdistan?

 

10-8-2005: De Aramese opleving zal het schaakbord van het Midden-Oosten transfigureren

 

2-8-2005: Moderne Irakese geschiedenis. De Arabische Meerderheid en De Minderheden

 

28-6-2004: De bron van oorlogen en tirannie: de Pan-Arabische valsheid